IGSO PAS > People > Member
Msc. Alicja Kamińska
Central Library of Geography and Environmental Protection
Office 331
Phone +48 226978831
E-mail

Education

  • 1978-1982  - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (praca magisterska pt. Przyrodnicze uwarunkowania procesu spłukiwania w zlewni górnej Szeszupy)
  • 1991-1993 - studia podyplomowe w zakresie bibliotek naukowych: Uniwersytet Warszawski,  Wydział Historyczny, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Projects

Publications