PEOPLE


Dr. Dariusz Świątek
Department of Spatial Organization
Office -
Phone -
E-mail

Education

 • 1996-2000 – Master’s degree studies: Catholic University of Lublin (KUL), Faculty of Social Sciences, Institute of Sociology (master thesis: The issues of Hungarian minority in Slovakia)
 • 1998-2000 – postgraduate studies: Catholic University of Lublin (KUL), K. Adenauer Foundation, European Self-government School, Development Foundation KUL
 • 2001-2002 – postgraduate studies: Postgraduate Study of Spatial Planning, Warsaw University of Technology, Faculty of Architecture

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences (IGiPZ PAN),  since 2002

 • 2009 – PhD in Earth Sciences, specialization in geography (doctoral dissertation entitled Non-agricultural economic activity in the Płock region in the period of transitions. The role of technical infrastructure)

2005-2008 - Newcastle University, Centre for Urban and Regional Development Studies, research fellow

Research interests

 • Geography of rural areas (especially development of suburban areas)
 • Political geography (population issues – the Hungarian minority in Central Europe)
 • Socio-economic geography (the issues of unemployment in regional dimension, housing issues
 • Positions held and membership

  • since 2001 – a treasurer of the Academic Branch Polish Geographical Society
  • since 2003 – a member of the Problem Workgroup for Rural Areas, Committee for Spatial Development of the Country Problem, Presidium of Polish Academy of Sciences

  Other activities

  Participation in conferences

  Active participation in more than 50 scientific conferences, including 40 international ones.

  Science popularization

  Cooperation with renowned Polish publishing company - PWN which deals with popularization of science

  Publications

  Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases

  Books, reports

  Articles, chapters, papers and others

  • Więckowski Marek, Michniak Daniel, Bednarek-Szczepańska Maria, Chrenka Branislav, Ira Vladimir, Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Szekely Vladimir, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz, Wiśniewski Rafał: Road accessibility to tourist destinations of the Polish-Slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning. - Geographia Polonica 2014, 87, 1 - s. 5-26.
  • Zaucha Jacek, Komornicki Tomasz, Świątek Dariusz, Bohme Kai, Żuber Piotr: Territorial keys for bringing closer the Territorial Agenda of the EU and Europe 2020. - European Planning Studies 2014, 22, 2 - s. 246-267.
  • Więckowski Marek, Michniak Daniel, Bednarek-Szczepańska Maria, Chrenka Branislav, Ira Vladimir, Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Szekely Vladimir, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz, Wiśniewski Rafał: Pogranicze polsko-słowackie – przestrzeń dla rozwoju. Wyniki badań projektu INFRAREGTUR w zakresie dostępności przestrzennej. - Małopolskie Studia Regionalne 2013, 2-3 - s. 129-142.
  • Świątek Dariusz, Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz: Services of general interests in Mazowsze region - abbreviation of ESPON SeGI case study report. - Europa XXI 2013, 23 - s. 149-176.
  • Świątek Dariusz, Komornicki Tomasz, Siłka Piotr: Services of general interest: empirical evidence from the case studies of SeGI project. - Europa XXI 2013, 23 - s. 105-129.
  • Komornicki Tomasz, Zaucha Jacek, Świątek Dariusz: Jak wzmocnić wymiar terytorialny Polityki Spójności Unii Europejskiej? Studia przypadku na obszarze Polski;. [w]: Dostępność i mobilność w przestrzeni. Red. nauk. Piotr Rosik, Rafał Wiśniewski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - s. 9-21.
  • Świątek Dariusz: Wyposażenie miast i gmin Mazowsza w infrastrukturę komunalną. - Mazowsze Studia Regionalne 2012, 11 - s. 37-63.
  • Czapiewski Konrad Ł., Świątek Dariusz: Opinie beneficjentów projektów drogowych współfinansowanych ze środków UE o efektach i rezultatach zrealizowanych inwestycji. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2011, 18 - s. 49-60.
  • Świątek Dariusz: Kształtowanie przestrzeni a planowanie przestrzenne - doświadczenia angielskie. - Mazowsze. Studia Reg. 2011, nr 6 - s. 173-180.
  • Świątek Dariusz: Connections between metropolises in Poland - study of passengers of PKP Intercity trains. [w]: Functional linkages between Polish metropolises. Eds. Tomasz Komornicki, Piotr Siłka. Warsaw: Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, 2011 - s. 117-130 (Studia Regionalia; 29)
  • Kowalski Mariusz, Świątek Dariusz: Geografia wyborów samorządowych w Dzielnicy Śródmieście (1990-2006) [wersja rozszerzona]. Warszawa: Wydział Kultury dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, 2010.
  • Kowalski Mariusz, Świątek Dariusz: Geografia wyborów samorządowych w Dzielnicy Śródmieście (1990-2006). [w]: Dzielnica Śródmieście wczoraj, dziś i jutro. Materiały z sesji z okazji 20-lecia samorządności w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Zamek Królewski, 25 maja 2020. Warszawa: Wydział Kultury dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, 2010 - s. 66-85.
  • Mazur Marcin, Świątek Dariusz: Wyposażenie techniczne i środki produkcji. [w]: Atlas rolnictwa Polski. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 65-78.
  • Stenning Alison, Smith Adrian, Rochovska Alena, Świątek Dariusz: Credit, debt and everyday financial practices: low-income households in two postsocialist cities. - Economic Geogr. 2010, 86, nr 2 - s. 119-145.
  • Mazur Marcin, Świątek Dariusz: Sieci infrastrukturalne stref podmiejskich wybranych 6 miast w Polsce w aspekcie kontinuum miasto-wieś. [w]: Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej. Red. Eugeniusz Rydz, Roman Rudnicki. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 157-173 (Studia Obszarów Wiejskich; 17)
  • Smith Adrian, Stenning Alison, Rochovska Alena, Świątek Dariusz: The emergence of a working poor: labour markets, neoliberalisation and diverse economies in post-socialist cities. [w]: Social justice and neoliberalism. Global perspectives. Ed. Adrian Smith, Alison Stenning, Katie Willis. London-New York: Zed Books, 2008 - s. 164-198.
  • Smith Adrian, Stenning Alison, Rochovska Alena, Świątek Dariusz: The emergence of a working poor: labour markets, neoliberalisation and diverse economies in post-socialist cities. - Antipode 2008, 40, iss.2 - s. 283-311.
  • Stenning Alison, Świątek Dariusz, Smith Adrian, Rochnovska Alena: Poverty and household economic practices in Nowa Huta, Poland. - Geographia Polonica 2007, 80, 1 - s. 7-24.
  • Świątek Dariusz: The impact of technical infrastructure on entrepreneurship acitivity - example of rural areas in Poland. [w]: Regionality and/or locality. East-Central European Regional Seminar. Budapest-Gyoer-Kecskemet, 4-8 October, 2006. Ed. Andras Donat Kovacs. Pecs: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2007 - s. 178-186 (Discussion Papers. Special)
  • Świątek Dariusz: Empik.com - redeveloping e-commerce at Empik, Poland, e-Business Watch European Commission, DG Enterprise and Industry, 2007. Brussels: European Commission, 2007 - 7 s.
  • Świątek Dariusz: Hungarian spaces and places: patterns of transition. Ed. G. Barta, E.G. Fekete, I. Kukorelli-Szoereyine, J. Timar. Pecs 2005. - Geographia Polonica 2006, 79, 2 - s. 89-91.
  • Świątek Dariusz: Polarization of the Płock suburban area. [w]: Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2005 - s. 73-77.
  • Świątek Dariusz: Development of technical infrastructure in Poland. - Probl. na Geogr. 2004, z.3/4 - s. 56-74.
  • Świątek Dariusz: The housing stock transformation in Poland. [w]: Real Estate Research in Central Eastern and South Eastern Europe. Conference of FGW, January 15 and 16 in Vienna. Vienna: Research Institute for Housing, Building and Planning, 2004 - s. 32-40.
  • Świątek Dariusz: Zróżnicowanie sieci infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich woj. mazowieckiego. [w]: Problemy zagospodarowania terenów wiejskich w Polsce. Red. Andrzej Stasiak. Warszawa: KPZK PAN, 2003 - s. 111-119 (Biuletyn; 207)
  • Świątek Dariusz: Infrastruktura techniczna obszarów wiejskich województwa mazowieckiego. [w]: Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej. Red. Maria Śmigielska, Janusz Słodczyk. Opole: PTG, 2003 - s. 463-469.
  • Świątek Dariusz: Bezrobocie na obszarach wschodnich euroregionów Polski. [w]: Problemy rozwoju przygranicznych regionów wschodniej Polski. Red. Cecylia Sadowska-Snarska. Białystok: Wydaw. WSE, 2002 - s. 75-88.
  • Świątek Dariusz: Zmiany narodowościowe w miastach południowej Słowacji. [w]: Demograficzne i społeczne aspekty rozwoju miast. Red. nauk. Janusz Słodczyk. Opole: Wydaw. UO, 2002 - s. 77-92 (Miasta w Okresie Przemian)
  • Świątek Dariusz: Mniejszość węgierska w strukturze etnicznej Zakarpacia. [w]: Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski. Red. Zygmunt Górka, Adam Jelonek. Kraków: IGiGP UJ, 2002 - s. 463-468.
  • Świątek Dariusz: Mniejszość węgierska w Wojwodinie. - Acta Facult. Stud. Humanit. Natur. Univ. Presov. Prirodne Vedy. Folia Geogr. 2002, 6 - s. 81-91.
  • Świątek Dariusz: The denominational structure of the Hungarians inhabiting Slovakia. [w]: Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours. Ed. Tomasz Komornicki, Halina Powęska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 71-75 (Europa XXI; 7)
  • Świątek Dariusz: Organizations of Hungarian minority in Slovakia. - Revista Rom. Geogr. Polit. 2001, 3, nr 2 - s. 47-53.
  • Świątek Dariusz: Organizations of Hungarian minority in Slovakia. [w]: Chosen problems of political geography in Central Europe. Ed. Jan Wendt, Alexandru Ilies. Gdańsk: Wydaw. UG, 2001 - s. 97-103.

  Editorial publications

  Abstracts, reviews, notes

  • Świątek Dariusz: Social exclusion and spaces of economic practice in two 'post-socialist' cities (Nowa Huta, Krakow, Poland & Petrzalka, Bratislava, Slovakia). [w]: Socio-economic disparities and the role of local development. Warsaw Conference 2009, Commission on Local Development IGU, 7-14 September 2009, Warsaw, Poland. Book of abstracts. Warsaw: PAN IGiPZ, 2009 - s. 20.
  • Świątek Dariusz: Technical infrastructure networks as a tool for fostering cooperation and networking of rural communes in Poland: the Płock region case study. [w]: Networking in the European regional and local space. Warsaw Regional Forum 2009, Proceedings. Prepared for print by: Konrad Czapiewski & Piotr Siłka. Warsaw: PAN IGiPZ; PTG, 2009 - s. 54.
  • Stenning Alison, Świątek Dariusz: Social exclusion, spaces of household economic practice and post-socialism (exmaple of Nowa Huta). [w]: Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2005 - s. 42.
  • Świątek Dariusz: Demograficzno-geograficzne cechy euroregionów, położonych na granicach Polski. [w]: Mosty Europy... euroregiony a współpraca transgraniczna. Międzynarodowa konferencja naukowa, Lublin 08-10.12.2000. Lublin: Europejskie Forum Studentów AEGEE, 2001 - s. 10-12.

  Documentation studies

  • Więckowski Marek, Świątek Dariusz: Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - Czas. Geogr. 2008, 79, z.1/2 - s. 48-51.
  • Świątek Dariusz: I East-Central European Regional Forum, Budapest-Gyoer-Kecskemet, 4-8 X 2006 r. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.1 - s. 191-193.
  • Świątek Dariusz: IV Polsko-Słowackie Seminarium Geograficzne: "Socjo-geograficzne aspekty kształtowania nowej struktury regionalnej w Polsce i na Słowacji", Ustka, 30 VIII - 3 IX 2006 r. XXII Seminarium Geograficzno-Rolnicze: "Małe miasta w przestrzeni rolniczej", Słupsk-Ustka 31 VIII - 3 IX 2006 r. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.1 - s. 189-191.
  • Peliwo Jan, Świątek Dariusz: Dorobek naukowy prof. dr hab. Marcina Rościszewskiego z lat 1955-2000. [w]: Księga poświęcona pamięci Profesora Marcina Marii Rościszewskiego. Red. Andrzej Stasiak. Warsaw: PAN IGiPZ, 2003 - s. 323-346 (Geopolitical Studies; 10)
  • Świątek Dariusz: Międzynarodowa konferencja nt. "Sowieckie dziedzictwo w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw - ograniczenie czy ułatwienie współczesnych przemian i ewolucji", Paryż, 25-27 IX 2001 r. - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.2 - s. 316-318.
  • Świątek Dariusz: II Konferencja naukowa "Miasto w okresie przemian", Jarnołtówek-Opole, 20-22 V 2001 r. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.4 - s. 591-594.

  Maps, atlases

  • Komornicki Tomasz, Korcelli Piotr, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz, Siłka Piotr: [1 mapa]. [w]: Rozwój miast w Polsce. Raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego opracowany na potrzeby przygotowania przeglądu OECD krajowej polityki miejskiej w Polsce. Oprac. zespół: Grzegorz Węcławowicz, Magdalena Łotocka, Anna Baucz. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010 - s. 40.