IGSO PAS > People > Member
Dr. Dariusz Świątek
Department of Spatial Organization
Office -
Phone -
E-mail

Education

 • 1996-2000 – Master’s degree studies: Catholic University of Lublin (KUL), Faculty of Social Sciences, Institute of Sociology (master thesis: The issues of Hungarian minority in Slovakia)
 • 1998-2000 – postgraduate studies: Catholic University of Lublin (KUL), K. Adenauer Foundation, European Self-government School, Development Foundation KUL
 • 2001-2002 – postgraduate studies: Postgraduate Study of Spatial Planning, Warsaw University of Technology, Faculty of Architecture

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences (IGiPZ PAN),  since 2002

 • 2009 – PhD in Earth Sciences, specialization in geography (doctoral dissertation entitled Non-agricultural economic activity in the Płock region in the period of transitions. The role of technical infrastructure)

2005-2008 - Newcastle University, Centre for Urban and Regional Development Studies, research fellow

Research interests

 • Geography of rural areas (especially development of suburban areas)
 • Political geography (population issues – the Hungarian minority in Central Europe)
 • Socio-economic geography (the issues of unemployment in regional dimension, housing issues
 • Projects

  Publications

  Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases

  Books, reports

  Articles, chapters, papers and others

  • Więckowski M., Michniak D., Bednarek-Szczepańska M., Chrenka B., Ira V., Komornicki T., Rosik P., Stępniak M., Szekely V., Śleszyński P., Świątek D., Wiśniewski R., 2014, Road accessibility to tourist destinations of the Polish-Slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning, Geographia Polonica, 87, 1, s. 5-26.
  • Zaucha J., Komornicki T., Świątek D., Bohme K., Żuber P., 2014, Territorial keys for bringing closer the Territorial Agenda of the EU and Europe 2020, European Planning Studies, 22, 2, s. 246-267.
  • Więckowski M., Michniak D., Bednarek-Szczepańska M., Chrenka B., Ira V., Komornicki T., Rosik P., Stępniak M., Szekely V., Śleszyński P., Świątek D., Wiśniewski R., 2013, Pogranicze polsko-słowackie – przestrzeń dla rozwoju. Wyniki badań projektu INFRAREGTUR w zakresie dostępności przestrzennej, Małopolskie Studia Regionalne, 2-3, s. 129-142.
  • Świątek D., Czapiewski K., Komornicki T., 2013, Services of general interests in Mazowsze region - abbreviation of ESPON SeGI case study report, Europa XXI, 23, s. 149-176.
  • Świątek D., Komornicki T., Siłka P., 2013, Services of general interest: empirical evidence from the case studies of SeGI project, Europa XXI, 23, s. 105-129.
  • Komornicki T., Zaucha J., Świątek D., 2012, Jak wzmocnić wymiar terytorialny Polityki Spójności Unii Europejskiej? Studia przypadku na obszarze Polski;, [w:] Red. nauk. Piotr Rosik, Rafał Wiśniewski, Dostępność i mobilność w przestrzeni, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 9-21.
  • Świątek D., 2012, Wyposażenie miast i gmin Mazowsza w infrastrukturę komunalną, Mazowsze Studia Regionalne, 11, s. 37-63.
  • Czapiewski K., Świątek D., 2011, Opinie beneficjentów projektów drogowych współfinansowanych ze środków UE o efektach i rezultatach zrealizowanych inwestycji, Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG, 18, s. 49-60.
  • Świątek D., 2011, Kształtowanie przestrzeni a planowanie przestrzenne - doświadczenia angielskie, Mazowsze. Studia Reg., nr 6, s. 173-180.
  • Świątek D., 2011, Connections between metropolises in Poland - study of passengers of PKP Intercity trains, [w:] Eds. Tomasz Komornicki, Piotr Siłka, Functional linkages between Polish metropolises, Studia Regionalia, 29, Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warsaw,, s. 117-130.
  • Kowalski M., Świątek D., 2010, Geografia wyborów samorządowych w Dzielnicy Śródmieście (1990-2006) [wersja rozszerzona], Wydział Kultury dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa,
  • Kowalski M., Świątek D., 2010, Geografia wyborów samorządowych w Dzielnicy Śródmieście (1990-2006), Dzielnica Śródmieście wczoraj, dziś i jutro. Materiały z sesji z okazji 20-lecia samorządności w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Zamek Królewski, 25 maja 2020, Wydział Kultury dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa,, s. 66-85.
  • Mazur M., Świątek D., 2010, Wyposażenie techniczne i środki produkcji, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas rolnictwa Polski, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 65-78.
  • Stenning A., Smith A., Rochovska A., Świątek D., 2010, Credit, debt and everyday financial practices: low-income households in two postsocialist cities, Economic Geogr., 86, nr 2, s. 119-145.
  • Mazur M., Świątek D., 2009, Sieci infrastrukturalne stref podmiejskich wybranych 6 miast w Polsce w aspekcie kontinuum miasto-wieś, [w:] Red. Eugeniusz Rydz, Roman Rudnicki, Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej, Studia Obszarów Wiejskich, 17, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 157-173.
  • Smith A., Stenning A., Rochovska A., Świątek D., 2008, The emergence of a working poor: labour markets, neoliberalisation and diverse economies in post-socialist cities, [w:] Ed. Adrian Smith, Alison Stenning, Katie Willis, Social justice and neoliberalism. Global perspectives, Zed Books, London-New York,, s. 164-198.
  • Smith A., Stenning A., Rochovska A., Świątek D., 2008, The emergence of a working poor: labour markets, neoliberalisation and diverse economies in post-socialist cities, Antipode, 40, iss.2, s. 283-311.
  • Stenning A., Świątek D., Smith A., Rochnovska A., 2007, Poverty and household economic practices in Nowa Huta, Poland, Geographia Polonica, 80, 1, s. 7-24.
  • Świątek D., 2007, The impact of technical infrastructure on entrepreneurship acitivity - example of rural areas in Poland, [w:] Ed. Andras Donat Kovacs, Regionality and/or locality. East-Central European Regional Seminar. Budapest-Gyoer-Kecskemet, 4-8 October, 2006, Discussion Papers. Special, Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Pecs,, s. 178-186.
  • Świątek D., 2007, Empik.com - redeveloping e-commerce at Empik, Poland, e-Business Watch European Commission, DG Enterprise and Industry, 2007, European Commission, Brussels,7 s.
  • Świątek D., 2006, Hungarian spaces and places: patterns of transition. Ed. G. Barta, E.G. Fekete, I. Kukorelli-Szoereyine, J. Timar. Pecs 2005, Geographia Polonica, 79, 2, s. 89-91.
  • Świątek D., 2005, Polarization of the Płock suburban area, [w:] Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki, Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings, PAN IGiPZ, Warsaw,, s. 73-77.
  • Świątek D., 2004, Development of technical infrastructure in Poland, Probl. na Geogr., z.3/4, s. 56-74.
  • Świątek D., 2004, The housing stock transformation in Poland, Real Estate Research in Central Eastern and South Eastern Europe. Conference of FGW, January 15 and 16 in Vienna, Research Institute for Housing, Building and Planning, Vienna,, s. 32-40.
  • Świątek D., 2003, Zróżnicowanie sieci infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich woj. mazowieckiego, [w:] Red. Andrzej Stasiak, Problemy zagospodarowania terenów wiejskich w Polsce, Biuletyn, 207, KPZK PAN, Warszawa,, s. 111-119.
  • Świątek D., 2003, Infrastruktura techniczna obszarów wiejskich województwa mazowieckiego, [w:] Red. Maria Śmigielska, Janusz Słodczyk, Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej, PTG, Opole,, s. 463-469.
  • Świątek D., 2002, Bezrobocie na obszarach wschodnich euroregionów Polski, [w:] Red. Cecylia Sadowska-Snarska, Problemy rozwoju przygranicznych regionów wschodniej Polski, Wydaw. WSE, Białystok,, s. 75-88.
  • Świątek D., 2002, Zmiany narodowościowe w miastach południowej Słowacji, [w:] Red. nauk. Janusz Słodczyk, Demograficzne i społeczne aspekty rozwoju miast, Miasta w Okresie Przemian, Wydaw. UO, Opole,, s. 77-92.
  • Świątek D., 2002, Mniejszość węgierska w strukturze etnicznej Zakarpacia, [w:] Red. Zygmunt Górka, Adam Jelonek, Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, IGiGP UJ, Kraków,, s. 463-468.
  • Świątek D., 2002, Mniejszość węgierska w Wojwodinie, Acta Facult. Stud. Humanit. Natur. Univ. Presov. Prirodne Vedy. Folia Geogr., 6, s. 81-91.
  • Świątek D., 2002, The denominational structure of the Hungarians inhabiting Slovakia, [w:] Ed. Tomasz Komornicki, Halina Powęska, Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours, Europa XXI, 7, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 71-75.
  • Świątek D., 2001, Organizations of Hungarian minority in Slovakia, Revista Rom. Geogr. Polit., 3, nr 2, s. 47-53.
  • Świątek D., 2001, Organizations of Hungarian minority in Slovakia, [w:] Ed. Jan Wendt, Alexandru Ilies, Chosen problems of political geography in Central Europe, Wydaw. UG, Gdańsk,, s. 97-103.

  Editorial publications

  Abstracts, reviews, notes

  • Świątek D., 2009, Social exclusion and spaces of economic practice in two 'post-socialist' cities (Nowa Huta, Krakow, Poland & Petrzalka, Bratislava, Slovakia), Socio-economic disparities and the role of local development. Warsaw Conference 2009, Commission on Local Development IGU, 7-14 September 2009, Warsaw, Poland. Book of abstracts, PAN IGiPZ, Warsaw,, s. 20.
  • Świątek D., 2009, Technical infrastructure networks as a tool for fostering cooperation and networking of rural communes in Poland: the Płock region case study, Networking in the European regional and local space. Warsaw Regional Forum 2009, Proceedings. Prepared for print by: Konrad Czapiewski & Piotr Siłka, PAN IGiPZ; PTG, Warsaw,, s. 54.
  • Stenning A., Świątek D., 2005, Social exclusion, spaces of household economic practice and post-socialism (exmaple of Nowa Huta), [w:] Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki, Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings, PAN IGiPZ, Warsaw,, s. 42.
  • Świątek D., 2001, Demograficzno-geograficzne cechy euroregionów, położonych na granicach Polski, Mosty Europy... euroregiony a współpraca transgraniczna. Międzynarodowa konferencja naukowa, Lublin 08-10.12.2000, Europejskie Forum Studentów AEGEE, Lublin,, s. 10-12.

  Documentation studies

  • Więckowski M., Świątek D., 2008, Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Czas. Geogr., 79, z.1/2, s. 48-51.
  • Świątek D., 2007, I East-Central European Regional Forum, Budapest-Gyoer-Kecskemet, 4-8 X 2006 r, Przegl. Geogr., 79, z.1, s. 191-193.
  • Świątek D., 2007, IV Polsko-Słowackie Seminarium Geograficzne: "Socjo-geograficzne aspekty kształtowania nowej struktury regionalnej w Polsce i na Słowacji", Ustka, 30 VIII - 3 IX 2006 r. XXII Seminarium Geograficzno-Rolnicze: "Małe miasta w przestrzeni rolniczej", Słupsk-Ustka 31 VIII - 3 IX 2006 r, Przegl. Geogr., 79, z.1, s. 189-191.
  • Peliwo J., Świątek D., 2003, Dorobek naukowy prof. dr hab. Marcina Rościszewskiego z lat 1955-2000, [w:] Red. Andrzej Stasiak, Księga poświęcona pamięci Profesora Marcina Marii Rościszewskiego, Geopolitical Studies, 10, PAN IGiPZ, Warsaw,, s. 323-346.
  • Świątek D., 2002, Międzynarodowa konferencja nt. "Sowieckie dziedzictwo w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw - ograniczenie czy ułatwienie współczesnych przemian i ewolucji", Paryż, 25-27 IX 2001 r, Przegl. Geogr., 74, z.2, s. 316-318.
  • Świątek D., 2001, II Konferencja naukowa "Miasto w okresie przemian", Jarnołtówek-Opole, 20-22 V 2001 r, Przegl. Geogr., 73, z.4, s. 591-594.

  Maps, atlases

  • Komornicki T., Korcelli P., Śleszyński P., Świątek D., Siłka P., 2010, [1 mapa], [w:] Oprac. zespół: Grzegorz Węcławowicz, Magdalena Łotocka, Anna Baucz, Rozwój miast w Polsce. Raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego opracowany na potrzeby przygotowania przeglądu OECD krajowej polityki miejskiej w Polsce, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa,, s. 40.