PEOPLE


Msc. Filip Piotrowski
Department of Urban and Population Studies
Office 338b
Phone +48 226978992
E-mail

Education

 • 2008 - PhD study, Sociology Department, University of Warsaw
 • 1997-2004 – Master degree studies: University of Warsaw, Faculty of Philosophy and Sociology, Sociology department (master’s thesis entitled Restitution - Study of the crisis)

Academic career and degrees

 • 2014 - Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN)
 • 2014 - Center for Sustainable Development (CSD) of Kozminski University
 • 2007 - Faculty of Education, University of Warsaw
 • 2007 – 2013 - Kozminski University
 • 2005 – 2014 - Sociology Department, University of Warsaw

Research interests

 • New Institutionalism
 • Social Diversity
 • Environmental Sociology
 • Visual Sociology

Awards and distinctions

 • 2009 - Mazowieckie Stypendium Doktoranckie dla Najlepszych Młodych Naukowców przyznawane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • 2007 - Nagroda Rady Programowej Festiwalu Nauki w warszawie za najlepsze wystąpienie

Other important research projects

EEA/Norway Grants

 • "Civic Participation: diagnosis of barriers and the creation of tools supporting good governance"

Other activities

University of Warsaw, Sociology department

 • Visual Sociology (in english) 2013/2014
 • Visual Sociology 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013
 • Institutions Processes Systems 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012
 • Crisis Management 2009/2010, 2010/2011
 • Man vs. environment. Dilemmas from the perspective of the new institutionalism, seminar  2007/2008, 2008/2009
 • Introduction to Sociology, exercise 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009

Other

 • Visual Sociology Theory (in english), Faculty of Education, University of Warsaw 2014/2015
 • Education at the lenses  (in english), Faculty of Education, University of Warsaw 2014/2015
 • Learning Diversity (in english), Faculty of Education, University of Warsaw 2014/2015
 • Social Research Methodology, exercise, Faculty of Education, University of Warsaw 2013/2014,  2014/2015
 • Sociology of education, lecture, Faculty of Education, University of Warsaw 2013/2014, 2014/2015
 • Sociology of education, exercise, Faculty of Education, University of Warsaw 2013/2014
 • Contemporary Sociological Theories, Kozminski University  2009/2010, 2011/2012, 2012/2013
 • Introduction to Sociology, exercise, Kozminski University 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013
 • Classical sociological theories, Kozminski University 2008/2009, 2011/2012, 2012/2013
 • Sociology, exercise, Faculty of Education, University of Warsaw 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013
 • Visual Sociology, lecture 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012
 • Crisis Management, Military University of Technology 2009/2010
 • Sociology, exercise, Faculty of Geography, University of Warsaw 2008/2009, 2009/2010
 • Cultural Anthropology of Europe, Kozminski University 2007/2008
 • Methodology, Pultusk Academy of Humanities 2006/2007

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Abstracts, reviews, notes | Popular science publications

Books, reports

 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Bierzyński Adam, Dworzański Piotr, Grochowski Mirosław, Piotrowski Filip, Węcławowicz Grzegorz: DIVERCITIES: Dealing with urban diversity. The case of Warsaw. Utrecht: Utrecht University, 2017 - 174 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Kozłowski Stanisław, Bierzyński Adam, Piotrowski Filip: Region metropolitalny Warszawy - studia miast średniej wielkości. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2017 - 127 s. (Prace Geograficzne; 256)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip, Dworzański Piotr, Bierzyński Adam: Fieldwork Entrepreneurs, Warsaw, Poland. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - 47 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Bierzyński Adam, Piotrowski Filip: Report 2j. Fieldwork inhabitants, Warsaw (Poland). Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2015 - 51 s.

Articles, chapters, papers and others

 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Dworzański Piotr, Piotrowski Filip: Rozwój przedsiębiorczości w dzielnicy społecznie różnorodnej w świetle opinii właścicieli firm. - Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 2017, 50 - s. 357-369.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Diverse and different: On the faces of social solidarity in Warsaw. - Geographia Polonica 2017, 90, 3 - s. 265-280.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Dworzański Piotr, Piotrowski Filip: Hiperróżnorodność lokalnie: mobilność społeczna i rozwój przedsiębiorczości na Pradze Północ w Warszawie. - Konwersatorium Wiedzy o Mieście 2016, 1 - s. 31-42.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Hiperróżnorodność społeczna w mieście - znaczenie, wyzwanie, zasób. [w]: Współczesne czynniki i bariery rozwoju miast. XXVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Red. Anita Wolaniuk. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015 - s. 169-178.

Abstracts, reviews, notes

 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Social cohesion, social mobility and economic performance in a diverse and deprived urban area. The example of Praga Północ in Warsaw. [w]: Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., 2017 - s. 55.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip, Dworzański Piotr: Praga Północ w procesie gwałtownej zmiany społecznej - studium przypadku. [w]: Rozwój lokalnych i regionalnych systemów osadniczych w XXI wieku. XXIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, 14-15 kwietnia 2016 r. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2016 - s. 18.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Social diversity as challenge to cohesion. Example of Warsaw. [w]: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Warsaw, 14-16 October 2015. Programme and Book of Abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - s. 26.
 • Piotrowski Filip: Hiper-różnorodność społeczna na warszawskiej Pradze oczami mieszkańców. [w]: Zarządzanie różnorodnością społeczną w Warszawie - problemy i perspektywy. Międzynarodowa konfrencja, 14-15 maja 2015, Warszawa, Kino PRAHA, ul. Jagiellońska 26. Program and abstracts. Warszawa: IGiPZ PAN, 2015 - 1 s.
 • Piotrowski Filip: Społeczne aspekty segregacji odpadów komunalnych – polska specyfika. - Recykling 2016, 4 - s. 9-12.