IGSO PAS > People > Member
Msc. Filip Piotrowski
Department of Urban and Population Studies
Office 349
Phone +48 226978849
E-mail

Education

 • 1997-2004 – Master degree studies: University of Warsaw, Faculty of Philosophy and Sociology, Sociology department (master’s thesis entitled Restitution - Study of the crisis)

Academic career and degrees

 • 2014 - Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN)
 • 2014 - Center for Sustainable Development (CSD) of Kozminski University
 • 2007 - Faculty of Education, University of Warsaw
 • 2007 – 2013 - Kozminski University
 • 2005 – 2014 - Sociology Department, University of Warsaw

Research interests

 • New Institutionalism
 • Social Diversity
 • Environmental Sociology
 • Visual Sociology

Awards and distinctions

 • 2009 - Mazowieckie Stypendium Doktoranckie dla Najlepszych Młodych Naukowców przyznawane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • 2007 - Nagroda Rady Programowej Festiwalu Nauki w warszawie za najlepsze wystąpienie

Projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Abstracts, reviews, notes | Popular science publications

Books, reports

 • Śleszyński P., Herbst M., Komornicki T., Wiśniewski R., Bański J., Biedka W., Celińska-Janowicz D., Degórski M., Goch K., Goliszek S., Grabowska M., Mazur M., Olechnicka A., Otmianowski M., Piotrowski F., Płoszaj A., Rok J., Smętkowski M., Stępień M., Śliwowski P., Więckowski M., Wojnar K., 2020, Studia nad obszarami problemowymi w Polsce, Studia. Cykl Monografii, 7/199, Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa, 486 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., Bierzyński A., Dworzański P., Grochowski M., Piotrowski F., Węcławowicz G., 2017, DIVERCITIES: Dealing with urban diversity. The case of Warsaw, Utrecht University, Utrecht, 174 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., Kozłowski S., Bierzyński A., Piotrowski F., 2017, Region metropolitalny Warszawy - studia miast średniej wielkości, Prace Geograficzne, 256, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 127 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., Dworzański P., Bierzyński A., 2016, Fieldwork Entrepreneurs, Warsaw, Poland, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 47 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., Bierzyński A., Piotrowski F., 2015, Report 2j. Fieldwork inhabitants, Warsaw (Poland), Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 51 s.

Articles, chapters, papers and others

Abstracts, reviews, notes

 • Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., 2019, Diverging or converging demographic and economic trends: the case of small towns in North-Eastern Poland, Towards spatial justice - territorial development or marginalization. Warsaw Regional Forum 2019. Book of abstracts, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 27.
 • Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., 2017, Social cohesion, social mobility and economic performance in a diverse and deprived urban area. The example of Praga Północ in Warsaw, Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., Warsaw, , s. 55.
 • Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., Dworzański P., 2016, Praga Północ w procesie gwałtownej zmiany społecznej - studium przypadku, Rozwój lokalnych i regionalnych systemów osadniczych w XXI wieku. XXIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, 14-15 kwietnia 2016 r, Uniwersytet Łódzki, Łódź, , s. 18.
 • Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., 2015, Social diversity as challenge to cohesion. Example of Warsaw, [w:] Ed. Piotr Siłka, Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Warsaw, 14-16 October 2015. Programme and Book of Abstracts, IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, , s. 26.
 • Piotrowski F., 2015, Hiper-różnorodność społeczna na warszawskiej Pradze oczami mieszkańców, Zarządzanie różnorodnością społeczną w Warszawie - problemy i perspektywy. Międzynarodowa konfrencja, 14-15 maja 2015, Warszawa, Kino PRAHA, ul. Jagiellońska 26. Program and abstracts, IGiPZ PAN, Warszawa, 1 s.
 • Piotrowski F., 2016, Społeczne aspekty segregacji odpadów komunalnych – polska specyfika, Recykling, 4, s. 9-12.