IGSO PAS > People > Member
Assoc. Prof. Halina Kaczmarek
Department of Environmental Resources and Geohazards
Office -
Phone +48 566228520
E-mail

Education

 • 1990-1995 - Master degree studies: Nicolaus Copernicus University in Toruń, Faculty of Earth Sciences, geography, specialization in geomorphology and Quaternary paleogeography (master’s thesis entitled Geological structure of the Lower Vistula River Valley on the basis of geological profiles along the constructed motorway Otłoczyn – Brzoza – Grabowiec)

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN), since 1995

 • 2005 - PhD in geographical sciences in physical geography (doctoral dissertation entitled Development of shoreface of impounding water reservoirs with a significant fluctuations of water levels as exemplified by the Pakość reservoir [Kujawy-Pomorze region in Poland])

Research interests

 • Man-made water reservoirs
 • Shoreface / Shore zone
 • Dynamic geomorphology
 • Mass wasting
 • GIS
 • Photogrammetry

Projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Abstracts, reviews, notes

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

 • Bartczak A., Słowińska S., Tyszkowski S., Kramkowski M., Kaczmarek H., Kordowski J., Słowiński M., 2019, Ecohydrological changes and resilience of a shallow lake ecosystem under intense human pressure and recent climate change, Water, 11, 121 s.
 • Kaczmarek H., Tyszkowski S., Bartczak A., Kramkowski M., Wasak K., 2019, The role of freeze-thaw action in dam reservoir cliff degradation assessed by terrestrial laser scanning: A case study of Jeziorsko Reservoir (central Poland), Science of the Total Environment, 690, s. 1140–1150.
 • Tyszkowski S., Kaczmarek H., Linowski S., Marszelewski W., Kozyreva E., 2018, Analysis of river bank erosion by combined airborne and longrange terrestrial laser scanning: preliminary results on the Vistula river, Geodynamics & Tectonophysics, 9, 1, s. 249-261.
 • Tyszkowski S., Kaczmarek H., Linowski S., Marszelewski W., 2017, Testing of differential elevation models based on combined airborne and long-range terrestrial laser scanning for assessment of river bank erosion, Geographia Polonica, 90, 4, s. 493-498.
 • Dąbrowska J., Kaczmarek H., Markowska J., Tyszkowski S., Kempa O., Gałęza M., Kucharczak-Moryl E., Moryl A., 2016, Shore zone in protection of water quality in agricultural landscape—the Mściwojów Reservoir, southwestern Poland, Environmental Monitoring and Assessment, 188, 8, s. 1-14.
 • Kaczmarek H., Mazaeva O., Kozyreva E., Babicheva V., Tyszkowski S., Rybchenko A., Brykała D., Bartczak A., Słowiński M., 2016, Impact of large water level fluctuations on geomorphological processes and their interactions in the shore zone of a dam reservoir, Journal of Great Lakes Research, 42, 5, s. 926-941.
 • Kramkowski M., Kaczmarek H., Kordowski J., Słowiński M., Tyszkowski S., Wiśniewska D., 2016, Skutki niezrównoważonego gospodarowania obszarami podmokłymi na przykładzie rezerwatu przyrody Bagno Głusza, Problemy Ekologii Krajobrazu, 43, s. 93-104.
 • Bartczak A., Brykała D., Gierszewski P., Kaczmarek H., Kordowski J., Kramkowski M., Słowiński M., Tyszkowski S., 2015, Stanowisko 5 - Jezioro Rakutowskie - Jezioro Rakutowskie i jego otoczenie - problem zmian obszarów wodno-błotnych, [w:] Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman, Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, , s. 139-142.
 • Brykała D., Bartczak A., Błaszkiewicz M., Gierszewski P., Goslar T., Kaczmarek H., Kaszubski M., Kordowski J., Kramkowski M., Lamparski P., Lisicki S., Roman M., Sarnowski Ł., Słowiński M., Tyszkowski S., 2015, Late Glacial and Holocene transformation of the relief and surface waters in the Płock Basin and its surroundings, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 145-174.
 • Brykała D., Gierszewski P., Kordowski J., Kaczmarek H., Tyszkowski S., Lamparski P., Babicheva V., 2015, Stanowisko 9 - Soczewka - Uwarunkowania i zmienność depozycji osadów dennych w zbiorniku Soczewka (Kotlina Płocka) w warunkach antropopresji, [w:] Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman, Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r, Instytut Geografii i Przestrzennego zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Insytut Badawczy, Warszawa, , s. 153-158.
 • Kaczmarek H., Tyszkowski S., Banach M., 2015, Landslide development at the shores of a dam reservoir (Włocławek, Poland), based on 40 years of research, Environmental Earth Sciences, 74, 5, s. 4247-4259.
 • Tyszkowski S., Kaczmarek H., Słowiński M., Kozyreva E., Brykała D., Rybchenko A., Babicheva V., 2015, Geology, permafrost, and lake level changes as factors initiating landslides on Olkhon Island (Lake Baikal, Siberia), Landslides, 12, 3, s. 573-583.
 • Tyszkowski S., Kaczmarek H., Słowiński M., Kozyreva E., Brykała D., RybČenko A., BabiČeva V., 2015, Ruchy masowe na obszarze wieloletniej zmarzliny wyspowej w dobie zmian klimatu (Olchon, wschodnia Syberia)*, Przegląd Geograficzny, 87, 3, s. 457-476.
 • Kaczmarek H., 2014, Zmiany roślinności w strefie brzegowej spiętrzonego jeziora na przykładzie Zbiornika Pakoskiego, Problemy Ekologii Krajobrazu, 37, s. 139-146.
 • Kramkowski M., Bartczak A., Kaczmarek H., Słowiński M., Tyszkowski S., 2014, Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania przestrzennych zmian obszarów wodno-błotnych, na przykładzie Jeziora Rakutowskiego w świetle archiwalnych materiałów kartograficznych i fotogrametrycznych, Problemy Ekologii Krajobrazu, 37, s. 169-179.
 • Banach M., Kaczmarek H., Tyszkowski S., 2013, Rozwój osuwisk w strefie brzegowej sztucznych zbiorników wodnych na przykładzie osuwiska centralnego w Dobrzyniu nad Wisłą, zbiornik włocławski, Przegląd Geograficzny, 85, 3, s. 397-415.
 • Błaszkiewicz M., Brademan B., Brauer A., Brykała D., Degórski M., Froehlich W., Gierszewski P., Hirsch F., Kaczmarek H., Kordowski J., Kramkowski M., Krzymińska J., Lamparski P., Lutyńska M., Mirosław-Grabowska J., Nicolay A., Noryśkiewicz A., Noryśkiewicz B., Obremska M., Ott F., Raab A., Raab T., Schneider A., Schwab M., Słowiński M., Tyszkowski S., Wulf S., Zawiska I., 2013, Introduction to ICLEA fieldtrips - Stara Kiszewa 2013, [w:] Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz, 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide, Scientific Technical Report, 04, Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, Potsdam, , s. 53-66.
 • Kaczmarek H., Tyszkowski S., 2013, The reaction of landslides in coastal zones of reservoirs on extreme weather events - case study of Central Landslide (Wloclawek Reservoir) in 2010/2011, [w:] Eds. E. A. Kozyreva, A. Sh. Khabidov, Artificial beaches, artifical islands and other structures in the coastal and ofshore areas. Proceedings of the 3nd International Conference "Construction of Artificial Lands in the Coastal and Offshore Areas", Irkutsk, July 29 - August 3, 2013, Institute of the Earth's crust SB RAS, Irkutsk, , s. 123-126.
 • Kaczmarek H., 2012, Zbiornik Pakoski jako część Wielkiej Pętli Wielkopolski i jego zagospodarowanie turystyczne, [w:] Red. Danuta Szumińska, Rewitalizacja dróg wodnych szansą dla gospodarki, Promotio Geographica Bydgostiensia, 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 9 s.
 • Kaczmarek H., Mazaeva O., Kozyreva E., Khak V., 2012, Stacjonarne badania procesów egzogenicznych w strefie brzegowej Zbiornika Brackiego (południe Syberii Wschodniej), Landform Analysis, 20, s. 47-59.
 • Mazaeva O., Kaczmarek H., Khak V., Kozyreva E., 2011, The short-term changes of gully erosion forms in the context of the water level fluctuations in the Bratsk reservoir (Russia), [w:] Eds. Grzegorz Janicki, Jerzy Rejman, Wojciech Zgłobicki, Human impact on gully erosion, Landform Analysis, 17, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań, , s. 117-123.
 • Kaczmarek H., 2010, Analiza zdjęć lotniczych oraz wyników pomiarów geodezyjnych w badaniach dynamiki strefy brzegowej sztucznych zbiorników wodnych - zbiornik Jeziorsko, rzeka Warta, Landform Anal., 13, s. 19-26.
 • Kaczmarek H., 2010, Development of the shore zone of the Jeziorsko Reservoir (the Warta River, Central Poland), Geomorph. Slovaca Bohem., 10, nr 1, s. 16-24.
 • Mazaeva O., Kaczmarek H., Khak V., Kozyreva E., 2010, The short-term changes of gully erosion forms in the context of the water level fluctuations in the Bratsk Reservoir (Russia), [w:] Ed. Wojciech Zgłobicki, Human Impact on Gully Erosion. 5th International Symposium on Gully Erosion, Lublin (Poland), April 19th-24th, 2010, Institute of Earth Sciences. Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, , s. 74-77.
 • Błaszkiewicz M., Kaczmarek H., Tylmann W., Noryśkiewicz A., 2009, Wybrane przykłady sedymentologicznego zapisu zmian paleohydrologicznych jezior na obszarach młodoglacjalnych, [w:] Ed. Włodzimierz Marszelewski, Anthropogenic and natural transformantions of lakes. Vol. 3, Polish Limnological Society, Toruń, , s. 31-35.
 • Kaczmarek H., Tyszkowski S., 2009, The use of the aerial and ground photogrammetry in the Jeziorsko Reservoir shore zone monitoring (the Warta River, Central Poland), Geomorph. Slovaca Bohem., 9, nr 2, s. 7-12.

Abstracts, reviews, notes

 • Kaczmarek H., 2017, Rozwój strefy brzegowej zbiornika Jeziorsko w świetle danych ALS i TLS dalekiego zasięgu, [w:] Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas, Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby. XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, , s. 70.
 • Kaczmarek H., 2017, Procesy geomorfologiczne w obrębie klifu na zbiorniku Jeziorsko w świetle wyników naziemnego skaningu laserowego (TLS) dalekiego zasięgu, [w:] Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas, Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby. XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, , s. 69.
 • Tyszkowski S., Kaczmarek H., Linowski S., Marszelewski W., 2017, Możliwości oceny zmian morfologii brzegów rzecznych w świetle lotniczego i naziemnego skaningu laserowego - wybrane przykłady z Doliny Dolnej Wisły, [w:] Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas, Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby. XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, , s. 156.
 • Tyszkowski S., Słowiński M., Obremska M., Theuerkauf M., Ott F., Dietze E., Kaczmarek H., Brauer A., 2017, 800 years of forest transformation in northern Poland recorded in varved lake sediments and cartographical data, [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 173-174.
 • Kaczmarek H., 2016, Przekształcenia strefy brzegowej zbiornika wodnego, [w:] Red. Tomasz Kałuża, Paweł Zawadzki, Eksploatacja i oddziaływanie dużych zbiorników nizinnych, 30-lecie zbiornika Jeziorsko (1986-2016). Czwarta konferencja naukowo-techniczna, Uniejów 12-14 pażdziernika 2016, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, , s. 19.
 • Kaczmarek H., 2016, Reservoir shore development in long range terrestrial laser scanning monitoring, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Słowiński M., Tyszkowski S., Ott F., Obremska M., Kaczmarek H., Theuerkauf M., Wulf S., Brauer A., 2016, History of human activity in last 800 years reconstructed from combined archive data and high-resolution analyses of varved lake sediments from Lake Czechowskie, Northern Poland, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Tyszkowski S., Błaszkiewicz M., Brykała D., Gierszewski P., Kaczmarek H., Kordowski J., Słowiński M., 2016, Practical aspects of registration the transformation of a river valley by beavers using terrestrial laser scanning, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Kaczmarek H., 2015, Estimation of coastal erosion rate on water reservoir, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 65-66.
 • Kaczmarek H., 2015, Airborne LiDAR data as a key element of the integrated monitoring of the reservoir shore zone development, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU General Assembly 2015, European Geosciences Union, Vienna, , s. 12529.
 • Kaczmarek H., Tyszkowski S., Roman M., Banach M., 2015, Stanowisko 7 - Dobrzyń nad Wisłą - Osuwisko Centralne, [w:] Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman, Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r, Instytut Geografii i Przestrzennego zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, , s. 146-147.
 • Słowiński M., Tyszkowski S., Ott F., Obremska M., Kaczmarek H., Theuerkauf M., Wulf S., Brauer A., 2015, Last 800 years history of human activity recording in laminated lake sediment - palaeolimnological vs. archival data (Czechowskie lake, northern Poland), Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 118-119.
 • Tyszkowski S., Kaczmarek H., 2015, Transformation of wetlands in the NE part of the Tuchola Pinewoods over the last 200 years on the basis of cartographic data, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 134-135.
 • Tyszkowski S., Kaczmarek H., 2015, Transformation of wetlands in the NE part of the Tuchola Pinewoods over the last 200 years on the basis of cartographic data, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 134-135.
 • Tyszkowski S., Kaczmarek H., 2015, Transformation of wetlands in the NE part of the Tuchola Pinewoods over the last 200 years on the basis of cartographic materials, Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU General Assembly 2015, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Tyszkowski S., Kaczmarek H., 2014, Analysis of land use changes over the last 200 years in the catchment of Lake Czechowskie (Pomerania, northern Poland), Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Tyszkowski S., Kaczmarek H., 2013, Preliminary analysis of land use changes over the last 200 years in the catchment of Lake Czechowskie, [w:] Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz, 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide, Scientific Technical Report, 04, Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, Potsdam, , s. 52.
 • Kaczmarek H., Mazaeva O., Kozyreva E., 2011, Stacjonarne badania procesów egzogenicznych w strefie brzegowej Zbiornika Brackiego (południe Syberii Wschodniej), [w:] Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski, Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 70-71.
 • Brykała D., Gierszewski P., Kaczmarek H., Kordowski J., Słowiński M., Bartczak A., Khak V., 2009, Uwarunkowania i zmienność depozycji osadów dennych w zbiorniku Soczewka (Kotlina Płocka) w warunkach antropopresji, [w:] Red. Tomasz Kalicki, Jacek B. Szmańda, Krzysztof Zawada, Konferencja Geomorfologów Polskich nt. "Metody badań w geomorfologii", Kielce, 28-30.09.2009 r, Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce, , s. 21-23.
 • Kaczmarek H., 2009, Dynamika strefy brzegowej zbiornika Jeziorsko, [w:] Red. Tomasz Kalicki, Jacek B. Szmańda, Krzysztof Zawada, Konferencja Geomorfologów Polskich nt. "Metody badań w geomorfologii", Kielce, 28-30.09.2009 r, Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce, , s. 80-82.
 • Kaczmarek H., 2009, Water reservoir management and nature reserve functioning - Jeziorsko Reservoir (Central Poland), [w:] Ed. Karl Donert, Yilmaz Ari, Maria Attard, Gerry O'Reilly, Daneila Schmeinck, Celebrating geographical diversity. Proceedings of the HERODOT Conference in Ayvalik, Turekey, 28-31 May 2009, Mensch und Buch Verlag, Berlin, , s. 248-253.
 • Kaczmarek H., Khak V., Mazaeva O., Słowiński M., Bartczak A., Brykała D., Rybchenko A., 2009, Warunki rozwoju i dynamika dolinek erozyjnych w strefie brzegowej Zbiornika Brackiego (rz. Angara), [w:] Red. Tomasz Kalicki, Jacek B. Szmańda, Krzysztof Zawada, Konferencja Geomorfologów Polskich nt. "Metody badań w geomorfologii", Kielce, 28-30.09.2009 r, Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce, , s. 82-85.
 • Kordowski J., Noryśkiewicz A., Kaczmarek H., Bojarski J., 2009, Wpływ osadnictwa średniowiecznego na wykształcenie osadów w starorzeczu Brdy w stanowisku archeologicznym przy ul. Grodzkiej w Bydgoszczy, [w:] Red. I. Hildebrandt-Radke, J. Jasiewicz, M. Lutyńska, Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. VII Warsztaty Terenowe, IV Sympozjum Archeologii Środowiskowej, 20-22 maja 2009 r., Kórnik, Środowisko i Kultura, 6, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 120-123.