PEOPLE


prof. dr Janusz Paszyński
Department of Geoecology and Climatology
Office 409
Phone +48 226978909
E-mail

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

 • Paszyński Janusz: Wymiana energii na powierzchni czynnej jako podstawa klasyfikacji topoklimatycznej. - Acta Agrophys. 2004, nr 3 - s. 351-358.
 • Miara Krystyna, Paszyński Janusz, Skoczek Józef: Struktura bilansu promieniowania w Borowej Górze w różnych sytuacjach synoptycznych. [w]: Postępy w badaniach klimatycznych i bioklimatycznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Teresie Kozłowskiej-Szczęsnej. Red. K. Błażejczyk, B. Krawczyk, M. Kuchcik. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 53-64 (Prace Geograficzne; 188)
 • Paszyński Janusz: Wydzielanie i kartowanie topoklimatów na podstawie wymiany energii między atmosferą i podłożem. [w]: Współczesne badania topoklimatyczne. Red. Magdalena Kuchcik. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 163-170 (Dokumentacja Geograficzna; 23)
 • Paszyński Janusz: Geografia na tajnym Uniwersytecie Warszawskim w czasie wojny. [w]: Geografia na przełomie wieków - jedność w różnorodności. Materiały z sesji jubileuszowej 18-20 czerwca 1998 r. Red. nauk. Andrzej Lisowski. Warszawa: WGiSR UW, 1999 - s. 52-67.
 • Kędziora Andrzej, Tuchołka Stanisław, Kapuściński Janusz, Paszyński Janusz, Leśny Jacek, Olejnik Janusz, Moczko Józef: Impact of plant cover on heat and water balance in agricultural landscapes located in humidity gradient. [w]: Melioracje i Inżynieria Srodowiska 19 cz.1. Poznań: Wydaw. AR, 1997 - s. 271-301 (Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu; 294.) (Melioracje i Inżynieria Środowiska; 19/1)
 • Paszyński Janusz: Introduction to the problems on local climate and man. [w]: Climates and societes. A climatological perspective. A contribution on Global Change and related problems prepared by the Commission on Climatology of the International Geographical Union. Ed. Masatoshi Yoshino, Manfred Domroes, Annick Douguedroit, Janusz Paszyński, Lawrence C. Nkemdirim. Dordrecht: Kluver Academic Publishers, 1997 - s. 327-331 (The GeoJournal Library; 36)
 • Paszyński Janusz, Can Nguyen: Classification of climate of Vietnam based on the heat and water balances. [w]: Climate and life in the Asia Pacific: Proceedings. International Symposium - 10-13 April 1995. Ed. K.U. Sirinanda. Brunei Darussalam]: Universiti Brunei Darussalam, 1997 - s. 376-385.
 • Skoczek Józef, Paszyński Janusz: Bilans cieplny powierzchni czynnej stepu na Wyżynie Środkowo-Chałchaskiej w Mongolii. [w]: Melioracje i Inżynieria Środowiska 17. Poznań: Wydaw. AR, 1997 - s. 131-151 (Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu; 291.) (Melioracje i Inżynieria Środowiska; 17)
 • Paszyński Janusz: Issues in climatology. [w]: Contemporary problems of Polish geography. Ed. Zbyszko Chojnicki. Poznań: Bogucki Scientific Publishers, 1996 - s. 103-112.
 • Paszyński Janusz, Skoczek Józef: Structure journaliere du bilan thermique d'une surface de steppe avec pergelisol (experience menee en ete a Gurvan-Turuu en Mongolie). - Publ. Assoc. Int. Climatol. 1996, 9 - s. 366-373.
 • Paszyński Janusz: Influence of air pollution upon the radiation balance in urban and industrial areas. [w]: Climatologia y Contaminacion del aire. Resumenes. 13 al 27 de agosto de 1995. Mendoza, Republica Argentina. Mendoza: [b.w.], 1995 - s. 179-189.
 • Paszyński Janusz, Can Nguyen: Classification of climate of Vietnam based on the heat and water balances. Brunei Darussalam: [b.w.], 1995 - 12 s. nlb.
 • Paszyński Janusz, Kędziora Andrzej, Tuchołka Stanisław, Kapuściński Janusz, Olejnik Janusz: Wpływ rodzaju powierzchni czynnej na strukturę bilansu cieplnego. [w]: Współczesne badania klimatologów polskich w kraju i za granicą. Sympozjum klimatologiczne z okazji 40-lecia Zakładu Klimatologii IGiPZ PAN. Radzików, 7-8 listopada 1994 r. Red. Barbara Krawczyk, Krzysztof Błażejczyk. Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - s. 69-92 (Conference Papers; 23)
 • Konstantinova T.S., Boloban J., Paszyński Janusz, Krawczyk Barbara: Przestrzenna i czasowa zmienność składników bilansu cieplnego w terenie o pagórkowatej rzeźbie. [w]: Badania topoklimatyczne w Mołdawii. T.S. Konstantinova, J. Boloban, Janusz Paszyński, Józef Skoczek, Barbara Krawczyk. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 5-19 (Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 26)
 • Paszyński Janusz: Climatologie en Pologne. - AIC Bull. liaison 1994, nr 1 - s. 4-8.
 • Paszyński Janusz, Niedźwiedź Tadeusz: O przedstawianiu kierunków wiatru na mapach. - Pol. Przegl. Kartogr. 1994, 26, nr 2 - s. 218-226.
 • Paszyński Janusz: La carte topoclimatique, base de la délimitation des zones subur-baines de récréation. - Geographia Polonica 1984, 49 - s. 105-108.
 • Paszyński Janusz: Les méthodes d'établissement des cartes topoclimatiques. - Geographia Polonica 1983, 45 - s. 35-46.
 • Paszyński Janusz: Local energy balance in urban and industrial environment. - Geographia Polonica 1975, 30 - s. 133-137.
 • Paszyński Janusz: Studies on the heat balance and on evaporation. - Geographia Polonica 1972, 22 - s. 35-53.
 • Paszyński Janusz: Le bilan thermique de la surface active comme principe de la classification climatologique. - Geographia Polonica 1968, 14 - s. 141-150.
 • Paszyński Janusz: L'influence des conditions climatiques sur le développement des villes. - Geographia Polonica 1967, 12 - s. 87-100.
 • Paszyński Janusz: Topoclimatological investigations on heat balance. - Geographia Polonica 1964, 2 - s. 69-78.

Editorial publications

 • Niedźwiedź Tadeusz, Kossowska-Cezak Urszula, Niedźwiedź Tadeusz, Paszyński Janusz: Słownik meteorologiczny polski - angielski - francuski - niemiecki - rosyjski z objaśnieniami w języku polskim. Łódź-Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002.
 • Yoshino Masatoshi, Domroes Manfred, Douguedroit Annick, Paszyński Janusz, Nkemdirim Lawrence C.: Climates and societes. A climatological perspective. A contribution on Global Change and related problems prepared by the Commission on Climatology of the International Geographical Union. Dordrecht: Kluver Academic Publishers, 1997 - 406 s. (The GeoJournal Library; 36)
 • Konstantinova T.S., Boloban J., Paszyński Janusz, Skoczek Józef, Krawczyk Barbara: Badania topoklimatyczne w Mołdawii. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - 79 s. (Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 26)

Abstracts, reviews, notes

 • Paszyński Janusz: Uwagi do artykułu B. Gądka "Związek bilansu cieplnego i topnienia powierzchni lodowczyka Mięguszowieckiego w Tatrach z temperaturą powietrza". - Przegl. Geofiz. 2004, 49, z.3/4 - s. 169-171.
 • Paszyński Janusz: [Hasła]. [w]: Słownik meteorologiczny. Red. Tadeusz Niedźwiedź. Warszawa: IMiGW, 2003.
 • Paszyński Janusz: Echange de l'energie a l'interface terre-atmosphere comme base d'une classification des topoclimats. [w]: Les relations Climat - Homme - Climat. Ed. Krzysztof Błażejczyk, Anna Beata Adamczyk. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 283-284 (Dokumentacja Geograficzna; 29)
 • Paszyński Janusz: [Hasła]. [w]: Słownik meteorologiczny polski - angielski - francuski - niemiecki - rosyjski z objaśnieniami w języku polskim. Red. Tadeusz Niedźwiedź, kom. red. Urszula Kossowska-Cezak, Tadeusz Niedźwiedź, Janusz Paszyński. Łódź-Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002.
 • Paszyński Janusz, Miara Krystyna, Skoczek Józef: Wymiana energii między atmosferą a podłożem jako podstawa kartowania topoklimatycznego [streszczenie]. - Działalność Nauk. 2001, 11 - s. 147-149.
 • Paszyński Janusz: Topoclimatological mapping as based on the energy exchange at the interface Earth-atmospehere. [w]: 4th Conference on Contemporary Topoclimatic Research, Warszawa, 27-30 September, 2000, Book of abstracts. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - s. 39-40.
 • Skoczek Józef, Paszyński Janusz: Bilans cieplny powierzchni stepu na Wyżynie Środkowo-Chałchaskiej w Mongolii. [w]: Mikroklimat i parowanie terenowe. Ogólnopolska sesja naukowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Molgi. Rydzyna, 22-25 kwietnia 1996. Rydzyna: [b.w.], 1996 - s. 12-13.
 • Skoczek Józef, Paszyński Janusz: Daily course and structure of the energy balance of the dry steppe in Central Mongolia. [w]: International Conference "Asian Ecosystems and their protection". Ulaanbaatar, Mongolia, 21-25 August, 1995. The collection of abstracts. Eds. N. Ulziihutag, P.D. Gunin. Ulaanbaatar: [b.w.], 1995 - s. 56.
 • Paszyński Janusz: Preface de l'editeur. - AIC Bull. liaison 1994, nr 1 - s. 2.
 • Paszyński Janusz: O clima da regiao de Lisboa. M.J. Alcoforado, Lisboa 1993. - Przegl. Geogr. 1994, 66, z.3/4 - s. 440-442.
 • Paszyński Janusz: Klima in Wandel - Tatsachen, Irrtuermer, Risiken; mit einer aktuellen Dokumentation. Christian-Dietrich Schoenewiese. Stuttgart 1992. - Wiad. IMGW 1994, 17, z.1 - s. 101-102.
 • Paszyński Janusz, Miara Krystyna, Skoczek Józef: Variations journalieres du flux conductif de chaleur dans le sol. [w]: 7eme Colloque International de Climatologie, Tolouse, France, 14, 15, 16 septembre 1994. Resumes des communications. Tolouse: 1994 - 1 s.
 • Paszyński Janusz, Skoczek Józef, Miara Krystyna: Daily variations of the conductive heat flux in the soil. [w]: 2nd Greek Symposium on Meteorology and Climatology, Thesaloniki, 28-30 September 1994. Thessaloniki: 1994 - 1 s.

Documentation studies

 • Paszyński Janusz: Droga naukowa Profesor Teresy Kozłowskiej-Szczęsnej. [w]: Postępy w badaniach klimatycznych i bioklimatycznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Teresie Kozłowskiej-Szczęsnej. Red. K. Błażejczyk, B. Krawczyk, M. Kuchcik. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 11-16 (Prace Geograficzne; 188)
 • Paszyński Janusz: Wspomnienia ze studiów klimatologii na tajnym Uniwersytecie Warszawskim. [w]: Postęp badań zmian klimatu i ich znaczenie dla życia i gospodarczej działalności człowieka. Materiały konferencji jubileuszowej "50 lat działalności Zakładu Klimatologii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (1951-2001)", 25-27 października 2001. Red. Urszula Kossowska-Cezak. Warszawa: Zakład Klimatologii WGiSR UW, 2001 - s. 5-8.

Maps, atlases

 • Błażejczyk Krzysztof, Grzybowski Jerzy, Kozłowska-Szczęsna Teresa, Krawczyk Barbara, Kuczmarski Mieczysław, Miara Krystyna, Paszyński Janusz: 31 map i 1 wykres. [w]: Atlas zasobów, walorów i zagrożeń środowiska geograficznego Polski. Red. Stanisław Leszczycki. Warszawa: Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, 1994.
 • Niedźwiedź Tadeusz, Paszyński Janusz, Czekierda Danuta: Wiatry. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.2. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1994 - arkusz 31.6 (15 map).
 • Paszyński Janusz, Miara Krystyna: Promieniowanie, temperatura powietrza. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.2. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1994 - arkusz 31.2 (10 map).
 • Paszyński Janusz: Pierwsze motywy kartograficzne na polskich znaczkach pocztowych. - Pol. Przegl. kartogr. 1994, 26, nr 2 - s. 103.