IGSO PAS > People > Member
Assoc. Prof. Konrad Czapiewski
Department of Rural Geography and Local Development
Office 438
Phone +48 226978938
E-mail

Education

 • 1998-2003 – Master’s degree studies: University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies – specialization in socio-economic geography (Master’s thesis entitled Living conditions of rural population in Poland in the period of socio-economic transformation)
 • 2000-2003 – didactic block under the framework of the programme: Qualifications of a geography teacher, University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies
 • 2001-2003 – three-year complementary studies in the field of Environmental Protection and Shaping
 • 2003-2005 – Postgraduate Philosophical Studies, University of Warsaw, Institute of Philosophy 
 • Academic career and degrees

  Institute of Geography and Spatial Organization (IGiPZ PAN), since 2003

  • 2010 – PHD in geographical sciences, specialization in economic geography (doctoral thesis entitled Concept of socio-economic successful rural areas and their identification in the Mazovia Region – tutor prof. dr hab. J. Bański)

  Research interests

 • Rural geography – success areas, development of rural areas, functional structure of rural areas, local development
 • Socio-economic geography – education, human capital, level of education, knowledge transfer, endogenous potential, intra-regional differentiations, methodology of geographical research
 • Awards and distinctions

 • 1998 – the President of Warsaw scholarship for the best Warsaw secondary-school graduates
 • 1998-2003 – scholarship at the Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw
 • 2002-2003 – scholarship for the top students at the University of Warsaw
 • 2006 – scholarship granted by the Government of the Italian Republic – a two-month scientific-research program in Italy
 • 2009-2009 – IGiPZ PAN doctoral scholarship
 • 2012, 2014 – Director’s Award for results of scientific works in years 2008-2011 and 2012-2013
 • Projects

  Other projects

  Publications

  Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

  Books, reports

  Articles, chapters, papers and others

  • Czapiewski K., 2021, Fundusze Unii Europejskiej, [w:] Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski, Atlas Wyszehradzki, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa, , s. 282-287.
  • Czapiewski K., Janc K., 2021, Sport, [w:] Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski, Atlas Wyszehradzki, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa, , s. 162-167.
  • Janc K., Czapiewski K., 2021, Nauka, [w:] Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski, Atlas Wyszehradzki, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa, , s. 174-179.
  • Janc K., Czapiewski K., 2021, Szkolnictwo wyższe, [w:] Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski, Atlas Wyszehradzki, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa, , s. 168-173.
  • Jeziorska-Biel P., Leśniewska-Napierała K., Czapiewski K., 2021, (Circular) path dependence — the role of vineyards in land use, society and regional development — the case of Lubuskie Region (Poland), Energies, 1420 s.
  • Mazurek D., Czapiewski K., 2021, What solutions for waste management? Issues of flows and governance exemplified by the Łódź Agglomeration (Poland), Energies, 14, 1222 s.
  • Śleszyński P., Czapiewski K., ., 2021, Od Redaktorów, [w:] Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski, Atlas Wyszehradzki, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa, , s. 12-19.
  • Czapiewski K., 2020, Kompetencje rolników a efektywność ekonomiczna gospodarstw – przestrzenne konteksty relacji, Studia Obszarów Wiejskich, 57, s. 35-50.
  • Czapiewski K., Mazurek D., Traczyk A., Wójcik M., 2020, Waste material flow analysis in the Łódź Metropolitan Area, European Spatial Research and Policy, 27, 2, s. 97-114.
  • Komornicki T., Czapiewski K., 2020, Economically lagging regions and regional development - some narrative stories from podkarpackie, Poland, [w:] Red. Etienne Nel, Stanko Pelc, Responses to geographical marginality and marginalization, Perspectives on Geographical Marginality, 5, Springer, Cham, , s. 65-84.
  • Czapiewski K., Janc K., 2019, Od analfabetyzmu do wykształcenia wyższego, [w:] Red. Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin, Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi. T.1, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, , s. 147-167.
  • Czapiewski K., Janc K., 2019, Education, human capital and knowledge - The paradigm shift and future scenarios on Polish rural areas, [w:] Red. Jerzy Bański, Three decades of transformation in the East-Central European countryside, Springer, Cham, , s. 351-367.
  • Janc K., Czapiewski K., Wójcik M., 2019, In the starting blocks for smart agriculture: The internet as a source of knowledge in transitional agriculture, NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences, 90-91, s. 1-12.
  • Obersteg A., Arlati A., Acke A., Berruti G., Czapiewski K., Dąbrowski M., Heurkens E., Mezei C., Palestino M., Varju V., Wójcik M., Knieling J., 2019, Urban regions shifting to circular economy: Understanding challenges for new ways of governance, Urban Planning, 4, 3, s. 19-31.
  • Wójcik M., Jeziorska-Biel P., Czapiewski K., 2019, Between words: A generational discussion about farming knowledge sources, Journal of Rural Studies, 67, s. 130-141.
  • Czapiewski K., 2018, Ocena poziomu rozwoju usług pożytku publicznego, [w:] Red. Marcin Wójcik, Inteligentny rozwój obszarów wiejskich (smart rural development): koncepcja, wymiary, metody, Global Point, Łódź, , s. 29-46.
  • Mazur M., Czapiewski K., Janc K., Konopski M., 2018, Władza lokalna na obszarach wiejskich – zróżnicowanie w przestrzeni i zmiana w czasie profilu samorządowca, Studia Obszarów Wiejskich, 51, s. 7-26.
  • Czapiewski K., 2017, „Mała Ojczyzna Tatarów Polskich” – Kruszyniany, [w:] Red. Marcin Wójcik, Tożsamość i „miejsce”. Budzenie uśpionego potencjału wsi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, , s. 53-58.
  • Bański J., Czapiewski K., 2016, Funkcje gospodarcze, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas obszarów wiejskich w Polsce, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 89-112.
  • Bański J., Czapiewski K., Górczyńska M., 2016, Impact of the locations of small towns in Mazovia (Poland) on their socio-economic structure and on their role in relation to the neighboring rural areas, Journal of Urban and Regional Analysis, 8, 2, s. 117-131.
  • Czapiewski K., 2016, Mieszkalnictwo i infrastruktura, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas obszarów wiejskich w Polsce, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 113-130.
  • Czapiewski K., Bański J., Górczyńska M., 2016, The impact of location on the role of small towns in regional development: Mazovia, Poland, European Countryside, 8, 4, s. 413-426.
  • Czapiewski K., Janc K., Owsiński J., Śleszyński P., 2016, A modelling project in Poland: the social and intellectual capital aspects, Studies in Agricultural Economics, 118, s. 5-15.
  • Janc K., Czapiewski K., 2016, Poziom wykształcenia rolników w Polsce – analiza czasowo-przestrzenna, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 263, s. 9-28.
  • Mazur M., Czapiewski K., 2016, Functional structure of gminas in Poland – classification approaches and research opportunities, Studia Obszarów Wiejskich, 43, s. 7-22.
  • Bański J., Czapiewski K., 2015, A vision of the polycentric development of the Mazovia region in Poland, Geografický časopis, 67, 4, s. 301-321.
  • Czapiewski K., Hruška V., 2015, On non-agricultural and non-tourism-related economic industries in rural areas: Report on research project financed by the international Visegrad Fund, Geographia Polonica, 88, 4, s. 695-700.
  • Hruska V., Czapiewski K., 2015, Changing rural economies: theoretical background and empirical evidence, Studia Obszarów Wiejskich, 39, s. 59-76.
  • Hruska V., Czapiewski K., Kovács Z., 2015, Rural economic development in the post-agricultural era: policy recommendations, Studia Obszarów Wiejskich, 39, s. 129-144.
  • Hruska V., Sivicek T., Czapiewski K., 2015, On non-agricultural and non-tourism economic industries in rural areas, Studia Obszarów Wiejskich, 39, s. 9-19.
  • Mazur M., Bański J., Czapiewski K., Śleszyński P., 2015, Wiejskie obszary funkcjonalne - próba metodyczna wyznaczenia ich obszarów i granic, Studia Obszarów Wiejskich, 37, s. 7-36.
  • Bański J., Czapiewski K., Mazur M., 2014, Potencjały rozwojowe województwa podkarpackiego - diagnoza i ocena, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 26, s. 98-112.
  • Czapiewski K., Janc K., 2014, Polaryzacja zagadnień edukacyjnych na Mazowszu wyzwaniem w rozwoju obszarów wiejskich, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 156, s. 335-357.
  • Czapiewski K., Wójcik M., 2014, Towards a post-structuralist and cultural turn in researching rurality in Poland: a geographical perspective, [w:] Ed. Edward Kasabov, Rural cooperation in Europe. In search of the 'relational rurals', Palgrave Macmillan, Houndmills, , s. 231-265.
  • Janc K., Czapiewski K., 2014, Internet jako czynnik poprawy sytuacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 156, s. 195-218.
  • Bański J., Czapiewski K., Ferenc M., Mazur M., 2013, Land use change and land use functions - case studies, Studia Obszarów Wiejskich, 32, s. 169-234.
  • Czapiewski K., 2013, Planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich - przegląd istniejących źródeł informacji, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 252, s. 132-142.
  • Czapiewski K., 2013, Mazowiecka wieś "Od... Do...", Studia Obszarów Wiejskich, 31, s. 187-195.
  • Czapiewski K., Kulikowski R., Bański J., Bednarek-Szczepańska M., Mazur M., Ferenc M., Konopski M., 2013, The use of ITC in Mazovian agriculture, [w:] Eds. Paweł Chmieliński, Agnieszka Baer-Nawrocka, Knowledge as a factor of rural development, Rural Areas and Development, 10, Institute of Agricultural Economics and Food Economics, National Research Institute, Warsaw, , s. 45-57.
  • Czapiewski K., Śleszyński P., 2013, Skala i dynamika procesów suburbanizacyjnych miast Polski Wschodniej i ich konsekwencje, [w:] Red. Krystyna Kurowska, Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, , s. 69-85.
  • Janc K., Czapiewski K., 2013, The Internet as a development factor of rural areas and agriculture - theory vs. practice, Studia Regionalia, 36, s. 89-105.
  • Świątek D., Czapiewski K., Komornicki T., 2013, Services of General Interests in Mazowsze region– abbreviation of ESPON SeGI case study report, Europa XXI, 23, s. 149-176.
  • Bański J., Czapiewski K., Mazur M., 2012, Policentryczność rozwoju Mazowsza, Mazowsze Studia Regionalne, 10, s. 71-88.
  • Czapiewski K., 2012, Intraregional peripheries of economic development - a case study of Mazovia Region in Poland, [w:] Ed. Jerzy Bański, Local and regional development – challenges and policy issues, Rural Studies, 27, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, , s. 33-45.
  • Czapiewski K., 2012, Koncepcja obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego na wsi i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim, [w:] Red. Jacek Jakubowski, Janusz Wątroba, Zastosowanie metod statystycznych w badaniach naukowych IV, StatSoft Polska, Kraków, , s. 97-105.
  • Czapiewski K., Janc K., 2012, Dostępność do edukacji, jakość kształcenia i poziom wykształcenia mieszkańców a struktura funkcjonalna gmin województwa mazowieckiego, Mazowsze Studia Regionalne, 10, s. 33-51.
  • Czapiewski K., Janc K., 2012, Rola wiedzy na wsi - edukacja a praca, [w:] Red. Wioletta Kamińska, Krystian Heffner, Wiejskie rynki pracy - zasoby, aktywizacja, nowe struktury, Studia KPZK PAN, 145, KPZK PAN, Warszawa, , s. 278-301.
  • Floriańczyk Z., Janc K., Czapiewski K., 2012, The importance and diffusion of knowledge in the agricultural sector, Geographia Polonica, 85, 1, s. 45-56.
  • Janc K., Czapiewski K., Bajerski A., 2012, Where the brains are, where the brains move: education, skilled migration, and human capital in Poland, [w:] Ed. by Paweł Churski, Contemporary issues in Polish geography, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, , s. 179-200.
  • Czapiewski K., 2011, Czy struktura funkcjonalna warunkuje zaistnienie sukcesu na obszarach wiejskich?, [w:] Red. Wioletta Kamińska, Krystian Heffner, Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich? Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji, Studia, 138, KPZK PAN, Warszawa, , s. 201-218.
  • Czapiewski K., 2011, Location matters - analiza zależności pomiędzy dostępnością przestrzenną a sukcesem społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich Mazowsza, [w:] Red. Monika Wesołowska, Wiejskie obszary peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji, Studia Obszarów Wiejskich, 26, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 57-72.
  • Czapiewski K., Świątek D., 2011, Opinie beneficjentów projektów drogowych współfinansowanych ze środków UE o efektach i rezultatach zrealizowanych inwestycji, Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG, 18, s. 49-60.
  • Czapiewski K., 2010, Nauka, szkolnictwo i organizacja obsługi rolnictwa, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas rolnictwa Polski, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 123-126.
  • Czapiewski K., 2010, Neoendogeniczny rozwój obszarów wiejskich na przykładzie gminy Łęczyce, [w:] Red. Maciej Tarkowski, Jolanta Mazurek, Wybrane problemy rozwoju lokalnego w Polsce północnej, Regiony Nadmorskie, 18, Bernardinum, Gdynia-Pelplin, , s. 102-116.
  • Czapiewski K., 2010, Ludność rolnicza, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas rolnictwa Polski, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 38-46.
  • Czapiewski K., 2010, Obszary problemowe w rolnictwie w kontekście delimitacji obszarów ONW, [w:] Red. Ewa Kacprzak, Anna Kołodziejczak, Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 24, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 89-98.
  • Czapiewski K., Floriańczyk Z., Janc K., 2010, Agricultural knowledge and rural economy - analysis on micro and macro scales, [w:] Ed. Andrew Fieldsend, Linking competitiveness with equity and sustainability: new ideas for the socio-economic development of rural areas, Rural Areas and Development, 7, University of Debrecen. Centre of Agricultural Sciences and Engineering; Institute of Agricultural Economics and Food Economics, National Research Institute, Warsaw, , s. 25-36.
  • Czapiewski K., Głębocki B., 2010, Struktura agrarna, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas rolnictwa Polski, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 55-64.
  • Czapiewski K., Janc K., 2011 (dr. 2010), Accessibility to education and its impact on regional development in Poland, [w:] Ed. Neil Adams, Giancarlo Cotella, Richard Nunes, Territorial development, cohesion and spatial planning. Knowledge and policy development in an enlarged EU, Regions and Cities, 46, Routledge, London; New York, , s. 345-372.
  • Janc K., Czapiewski K., 2010, Przestrzenne zróżnicowanie miejsc pochodzenia finalistów Olimpiady Geograficznej, [w:] Red. tomu Stanisław Liszewski, Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym. 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź 2010. T.1, Oddział Łódzki PTG; Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, , s. 217-226.
  • Komornicki T., Czapiewski K., 2010, Dostępność przestrzenna do ośrodków akademickich a poziom kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich Mazowsza, [w:] Red. Wioletta Kamińska, Krystian Heffner, Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich, Studia, 126, KPZK PAN, Warszawa, , s. 66-85.
  • Bański J., Czapiewski K., 2009, Obszary o znaczącym endogenicznym potencjale rozwojowym, [w:] Red. Jerzy Bański, Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 55-78.
  • Bański J., Janicki W., Bednarek-Szczepańska M., Czapiewski K., Mazur M., 2009, Ocena wpływu instrumentów polityki spójności oraz wspólnej polityki rolnej na rozwój społeczny i gospodarczy obszarów wiejskich w województwie małopolskim, Małopolskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, Kraków, , s. 3-82.
  • Czapiewski K., Janc K., 2009, Internal peripheries of socio-economic development in Poland, [w:] Ed. Andras Donat Kovacs, Old and new borderlines/frontiers/margins. East-Central European Regional Seminar, Gyula, 9-12 October, 2008, Discussion Papers, Special, Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, Pecs, 109-121 : mapy.
  • Czapiewski K., Janc K., 2009, Przestrzenne zróżnicowanie poziomu wykształcenia rolników. Europa - Polska - Mazowsze, [w:] Red. Eugeniusz Rydz, Roman Rudnicki, Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej, Studia Obszarów Wiejskich, 17, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 21-32.
  • Floriańczyk Z., Czapiewski K., Stawicka E., 2009, New paradigm of rural development - new challenges for extension services, [w:] Ed. Julia Neuwirth, Klaus Wagner, Multifunctional territories: importance of rural areas beyond food production, Rural Areas and Development, 6, Institute of Agricultural Economics and Food Economics, National Research Institute; Federal Institute of Agricultural Economics, Warsaw, , s. 275-284.
  • Czapiewski K., 2008, Obszary o Niekorzystnych Warunkach Gospodarowania - realizacja działania w województwie podlaskim, [w:] Red. Dariusz Świątek, Maria Bednarek, Piotr Siłka, Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka, Dokumentacja Geograficzna, 36, PAN; PTG, Warszawa, , s. 34-39.
  • Czapiewski K., 2008, Sustainability and success - a case study of Mazovia region, New functions of rural and industrial space in Central and Eastern Europe, Europa XXI, 17, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 45-54.
  • Czapiewski K., 2008, Przestrzenna charakterystyka obszarów wiejskich w Polsce z uwzględnieniem terenów zakwalifikowanych do ONW, [w:] Red. Grażyna Niewęgłowska, Obszary o niekorzystnym gopodarowaniu w rolnictwie. Stan obecny i wnioski na przyszłość. Praca zbiorowa, Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, 95, IERiGŻ-PIB, Warszawa, , s. 69-125.
  • Czapiewski K., Janc K., 2008, Zróżnicowanie przestrzenne poziomu wykształcenia ludności wiejskiej i rolniczej, Czas. Geogr., 79, z.4, s. 333-354.
  • Janc K., Czapiewski K., 2008, Przestrzenne aspekty zmiany poziomu wykształcenia ludności w Polsce, [w:] Red. S. Dołzbłasz, A. Raczyk, Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych. Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 4, IGiRR UWr, Wrocław, , s. 183-194.
  • Bański J., Czapiewski K., 2007, Wpływ zróżnicowania struktury przestrzennej rolnictwa na efektywność gospodarki rolnej - ujęcie regionalne, Wyniki ekonomiczne polskiego rolnictwa w 2006 roku, IERiGŻ, Warszawa, , s. 50-74.
  • Czapiewski K., 2007, Dostępność przestrzenna usług edukacyjnych i mobilność przestrzenna młodzieży gimnazjalnej, Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG, 13, s. 293-305.
  • Czapiewski K., 2007, Infrastruktura komunalna a poziom rozwoju gospodarczego Polski i Węgier, [w:] Red. Iwona Kiniorska, Stanisław Sala, Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych, Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych, 2, IG AŚ, Kielce, , s. 329-337.
  • Czapiewski K., 2007, Less favoured areas and migrations in Poland - are there any relations?, Less favoured areas for agriculture and rural areas. Collection of papers of international conference. Jihlava, Ceska republika, 2007, Vyzkumny ustav zemedelske ekonomiky, Praha, , s. 116-128.
  • Czapiewski K., 2007, Technical infrastructure in the dwellings in Poland and Hungary at the begining of the 21st century, [w:] Ed. Andras Donat Kovacs, Regionality and/or locality. East-Central European Regional Seminar. Budapest-Gyoer-Kecskemet, 4-8 October, 2006, Discussion Papers. Special, Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Pecs, , s. 161-168.
  • Czapiewski K., 2007, Dopłaty wyrównawcze ONW - instrument wspierający rozwój gospodarczy czy poprawiający jakość środowiska?, [w:] Red. Stanisław Grykień, Władysław Hasiński, Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 12, PTG, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 99-112.
  • Czapiewski K., Janc K., 2007, Education as a factor that diversifies the possibilities of economic development in Poland, Alfa Spectra Planning Studies FA STU, 11, nr 2, s. 29-35.
  • Czapiewski K., Śleszyński P., 2007, Geografia zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych, Biul. Bad. CKE, nr 11, s. 52-79.
  • Stasiak A., Czapiewski K., 2007, Przestrzenne zagospodarowanie a rozwój polskiej wsi, [w:] Red. Andrzej Stasiak, Dylematy przestrzennego rozwoju wsi polskiej na tle Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013/15. Materiały z konferencji w Radzikowie k. Warszawy (19-30.05.2007), Biuletyn, 234, KPZK PAN, Warszawa, , s. 33-51; 259-267.
  • Szekely V., Czapiewski K., 2007, Position near the town - effects of urban areas on rural competitiveness and quality of life, [w:] Eds. Dan Marius Voicilas, Monica Tudor, Values and challenges in designing the European rural structures - reserach network experience, Rural Areas and Development, 5, Institute of Agricultural and Food Economics, National Research Institute, Warsaw, , s. 107-120.
  • Bański J., Czapiewski K., 2006, Pozarolnicza działalność gospodarcza na wsi - wnioski z bazy Agrinpol na tle innych źródeł, Przedsiębiorczość wiejska. Baza danych www.agrinpol.pl, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa, , s. 7-14.
  • Czapiewski K., 2006, Małe miasta w przestrzeni rolniczej i nierolniczej - analiza porównawcza sytuacji społeczno-gospodarczej, [w:] Red. Eugeniusz Rydz, Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 11, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, , s. 73-84.
  • Czapiewski K., 2006, Koncepcja "nuova ruralita" we włoskiej literaturze geograficznej, [w:] Red. Tomasz Komornicki, Zbigniew Podgórski, Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka, Dokumentacja Geograficzna, 33, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 32-38.
  • Czapiewski K., 2006, Rural areas of success - in search of definitions and measures, [w:] Eds. Tomasz Komornicki, Konrad Ł. Czapiewski, Regional periphery in Central and Eastern Europe, Europa XXI, 15, PAN IGiPZ, Warszawa, 10 s.
  • Czapiewski K., 2006, Obszary rolnicze - obszarami sukcesu?, [w:] Red. Benicjusz Głębocki, Ewa Kacprzak, Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa - sukcesy i niepowodzenia. Praca zbiorowa, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 21-36.
  • Czapiewski K., 2006, General overview of Poland's territory, [w:] Ed. Marek Degórski, Natural and human environment of Poland. A geographical overview, PAN IGiPZ et al., Warsaw, , s. 7-12.
  • Czapiewski K., Janc K., 2006, On human capital and agrarisation in Poland, [w:] Ed. Zbigniew Floriańczyk, Konrad Czapiewski, Endogenous factors stimulating rural development, Rural Areas and Development, 4, IAFE, IGSO PAS, Warsaw, , s. 53-68.
  • Czapiewski K., Janc K., 2006, Development potential of Polish regions, Probl. na Geogr., z.1/291-104 : mapy.
  • Niewęgłowska G., Czapiewski K., 2006, Skutki działania instrumentu płatności wyrównawczych ONW ze szczególnym podkreśleniem zachowań migracyjnych ludności, [w:] Red. Wojciech Józwiak, Sytuacja ekonomiczna i aktywność inwestycyjna różnych grup gospodarstw rolniczych w Polsce i innych krajach unijnych w latach 2004-2005, IERiGŻ, Warszawa, , s. 102-120.
  • Czapiewski K., 2005, Infrastruktura wodno-kanalizacyjna a ochrona zdrowia na obszarach wiejskich, [w:] Red. Izabella Łęcka, Społeczne skutki globalizacji - globalizacja a bezpieczeństwo i zdrowie publiczne. Praca zbiorowa, Wydaw. UW, Warszawa, , s. 255-264.
  • Czapiewski K., 2005, Spatial co-occurence of agricultural areas and regions of social exclusion, [w:] Ed. Tomasz Komornicki, Konrad Ł. Czapiewski, Central and Eastern Europe: changing spatial patterns of human activity, Europa XXI, 12, PAS Institute of Geography and Spatial Organization, Warszawa, , s. 39-52.
  • Czapiewski K., 2005, Difference in outfit in water-lines and sewerage systems in Polish rural areas, Rural Development 2005. Globalisation and integration challenges tot the rural of East and Central Europe. The second international scientific conference, 17-19 November, 2005, Akademija, Kaunas region, Lithuania, [b.w.], [B.m.], , s. 153-155.
  • Czapiewski K., 2005, Wykluczenie społeczne spowodowane bezrobociem - przestrzenna analiza zjawiska na Pomorzu, [w:] Red. Marek Dutkowski, Zagospodarowanie przestrzenne i rozwój obszarów nadmorskich w Polsce, Oficyna IN PLUS, Szczecin, , s. 41-44.
  • Czapiewski K., 2005, Living conditions and functional structure of rural communes in Poland, Geogr. Casop., 57, z.1, s. 23-42.
  • Czapiewski K., 2005, Unemployment as a reason of social exclusion - spatial analysis for Poland, [w:] Eds. Zbigniew Floriańczyk, Konrad Czapiewski, Rural development capacity in Carpathian Europe, Rural Areas and Development, 3, IERiGŻ, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 63-77.
  • Czapiewski K., Janc K., Leśniak M., 2005, Wybrane aspekty charakterystyki demograficznej, społecznej i gospodarczej gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku, [w:] Red. Eugeniusz Rydz, Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych, Wydaw. PAP, Słupsk, , s. 137-149.
  • Janc K., Czapiewski K., 2005, Wykształcenie czynnikiem wspierającym rozwój gospodarczy obszarów wiejskich, [w:] Red. Benicjusz Głębocki, Urszula Kaczmarek, Obszary sukcesu na polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 8, PTG, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 69-84.
  • Bański J., Czapiewski K., 2004, Mieszkańcy wsi wobec integracji europejskiej - ujęcie regionalne, [w:] Red. Stanisław Ciok, Dariusz Ilnicki, Regionalny wymiar integracji europejskiej, Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych, VIII/1, IGiRR UWr, Wrocław, , s. 285-298.
  • Czapiewski K., 2004, Zróżnicowanie struktury społeczno-demograficznej a wyposażenie infrastrukturalne i potencjał gospodarczy polskiej wsi, Social'no-ekonomicni ta agrarni transformaciji v Ukraini i Pol'si v konteksti evropejskoj integraciji. Dopovidi i vistupy ucasnikiv XI ukrain'so-pol'skogo naukovogo seminaru (m. Zaporizja, 17-19 travina 2004 r.), NAN Ukrainy, Kijiv, , s. 189-193.
  • Czapiewski K., 2004, Zróżnicowanie wyposażenia w sieć wodociągową i kanalizacyjną zachodnich i wschodnich obszarów przygranicznych Polski, [w:] Red. Zdzisław Michalczyk, Badania geograficzne w poznawaniu środowiska, Wydaw. UMCS, Lublin, , s. 506-513.
  • Czapiewski K., 2004, Zmiany warunków życia ludności wiejskiej, [w:] Red. Jerzy Bański, Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy, Studia Obszarów Wiejskich, 6, PTG, Warszawa, , s. 89-111.
  • Czapiewski K., 2004, Wyposażenie infrastrukturalne i potencjał gospodarczy obszarów wiejskich a pozarolnicze funkcje gmin, [w:] Red. Ewa Pałka, Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 5, PTG, Warszawa, , s. 57-73.
  • Bański J., Czapiewski K., 2003, Referendum na wsi a opinie na temat Unii Europejskiej - wybrane wyniki badań ankietowych, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przestrzeń wyborcza Polski, [b.w.], Warszawa, , s. 73-85.
  • Czapiewski K., 2003, Warunki życia w ocenie mieszkańców obszarów wiejskich, [w:] Red. Bronisław Górz, Czesław Guzik, Współczesne przeobrażenia i przyszłość wsi polskiej, Wydaw. P.W. Stabil s.c., Kraków, , s. 33-49.
  • Czapiewski K., 2003, Główne problemy życia na wsi w ocenie mieszkańców, [w:] Red. Maria Śmigielska, Janusz Słodczyk, Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej, PTG, Opole, , s. 429-435.

  Editorial publications

  • Śleszyński P., Czapiewski K. (red.), 2021, Atlas Wyszehradzki, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa, 299 s.
  • Wójcik M., Jeziorska-Biel P., Czapiewski K. (red.), 2018, 100 wsi na 100-lecie PTG. Praca zbiorowa, Komisja Obszarów Wiejskich Polskie Towarzystwo Geograficzne, Łódź-Warszawa, 180 s.
  • Czapiewski K. (red.), 2017, Społeczne i indywidualne zasoby obszarów wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 46186 s.
  • Sofer M., Sorensen A., Czapiewski K. (ed.), 2015, Local development in urban and rural space: project and planning, Studia Obszarów Wiejskich, 38164 s.
  • Wójcik M., Czapiewski K. (red.), 2015, Edukacja i kapitał ludzki w rozwoju lokalnym i regionalnym, Studia Obszarów Wiejskich, 40187 s.
  • Wójcik M., Czapiewski K. (red.), 2015, Wiedza i edukacja w rozwoju obszarów wiejskich, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 20169 s.
  • Czapiewski K., Siłka P., 2009, Networking in the European regional and local space. Warsaw Regional Forum 2009, Proceedings, PAN IGiPZ; PTG, Warsaw, 60 s.
  • Komornicki T., Czapiewski K., 2008, Jubileusz 90-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Biogramy członków PTG, Czas. Geogr., 79, z.4 supl., s. 3-79.
  • Komornicki T., Czapiewski K., 2008, Czasopismo Geograficzne 2008. T.79, z.1-2, PTG, Wrocław, 223 s.
  • Czapiewski K., Komornicki T., 2007, Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings, PAN IGiPZ, Warsaw, 60 k.
  • Floriańczyk Z., Czapiewski K., 2006, Endogenous factors stimulating rural development, Rural Areas and Development, 4, IAFE, IGSO PAS, Warsaw, 227 s.
  • Komornicki T., Czapiewski K., 2006, Regional periphery in Central and Eastern Europe, Europa XXI, 15, PAN IGiPZ, Warszawa, 234 s. : mapy.
  • Komornicki T., Czapiewski K., 2006, Core and peripheral regions in Central and Eastern Europe, Europa XXI, 14, PAN IGiPZ, Warszawa, 231 s.
  • Czapiewski K., Komornicki T., 2005, Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings, PAN IGiPZ, Warsaw, 84 s.
  • Czapiewski K., Kulikowski R., 2005, Dorobek naukowy geografii rolnictwa w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 7, PAN IGiPZ, Warszawa, 215 s.
  • Floriańczyk Z., Czapiewski K., 2005, Rural development capacity in Carpathian Europe, Rural Areas and Development, 3, IERiGŻ, PAN IGiPZ, Warsaw, 175 s.
  • Komornicki T., Czapiewski K., 2005, New spatial relations in new Europe, Europa XXI, 13, PAN IGiPZ, Warszawa, 201 s.
  • Komornicki T., Czapiewski K., 2005, Central and Eastern Europe: changing spatial patterns of human activity, Europa XXI, 12, PAS Institute of Geography and Spatial Organization, Warszawa, 225 s.

  Abstracts, reviews, notes

  • Śleszyński P., Czapiewski K., 2021, Atlas Wyszehradzki, Europa Karpat. XXVIII Międzynarodowa Konferencja "Europa Karpat", Przemyśl-Krasiczyn 27-28 lutego 2021, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Przemyśl, , s. 110-114.
  • Czapiewski K., 2020, Urban-rural region shifting to circular economy: Flows & governance, "Sustainable & Resilient Urban-Rural Partnerships – URP2020" - Book of accepted abstracts, Leipzig, , s. 78.
  • Czapiewski K., 2018, Od redaktora, Studia Obszarów Wiejskich, 50, s. 5-6.
  • Czapiewski K., 2018, Territorial Inequalities and Local Development - some narrative stories from Poland, International Geographical Union Regional Conference "Appreciating Difference", August 6-11 2018, Quebec City (Canada), Laval University, Quebec, 1 s.
  • Mazur M., Konopski M., Czapiewski K., 2018, Local self-government as a determinant for the implementation of circular economy in the rural areas of Poland. Diagnosis of the situation in spatial terms, [w:] Red. Viktor Varjú, Socio-economic, environmental and regional aspects of a circular economy. Abstract book of the international conference for the 75th anniversary of DTI, 19-20 April 2018, Pécs, Hungary, MTA KRTK RKI Transdanubian Research Department, Pecs, , s. 18.
  • Czapiewski K., 2017, Wprowadzenie, Studia Obszarów Wiejskich, 46, s. 5-6.
  • Czapiewski K., 2017, Small Sized Towns – a catalyst in territorial cohesion process on peripheral areas in Poland, Nordic Geographers Meeting, Stockholm 18th – 21st June 2017, University of Stockholm, Stockholm, 1 s.
  • Czapiewski K., Cerić D., 2017, Integrative mechanisms for addressing territorial inequalities in Podkarpackie Region, Poland, 6th EUGEO Congress. Brussels, September 4-6, 2017, Palace of the Academies, Association of Geographical Societies in Europe, Brussels, , s. 161.
  • Czapiewski K., 2016, Temporal and spatial changes of Polish farmers' knowledge capital, AAG Annual Meeting 2016, Association of American Geographers, San Francisco, 1 s.
  • Czapiewski K., 2016, Farmers and skills – statistical analysis of spatial and temporal changes, Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China, International Geographical Union, Beijing, , s. 1951.
  • Czapiewski K., 2016, Role of small sized towns in the peripheral areas, the case study of Mazovia Region (Poland), Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China, International Geographical Union, Beijing, , s. 1892.
  • Czapiewski K., 2015, Knowledge transfer to agriculture in Poland - role of skills, education and wisdom, [w:] Ed. Lesa Reynolds, Global Growth Agendas: Regions, Institutions and Sustainability. RSA European Conference 2015. Piacenza, Italy, May 24-27 2015, RSA, Piacenza, , s. 58.
  • Czapiewski K., Janc K., 2015, Educational attainment of Polish farmers – time and spatial statistical analysis, Advancing Agricultural Sciences Through Statistics. Conference on Agricultural Statistics 2015. Program and Book of Abstracts, Universiti Putra Malaysia, Bintulu, , s. 22.
  • Czapiewski K., Wójcik M., 2015, Knowledge transfer to agriculture in Poland: role of skills, education and wisdom, Sustainable Livelihood Security for Smallholder Farmers. XII Agricultural Science Congress, 3rd (Tuesday) - 6th (Friday), February 2015. ICAR-National Dairy Research Institute, Karnal, Haryana, ICAR - National Dairy Research Institute, Karnal, , s. 269-270.
  • Janc K., Czapiewski K., 2015, Sources of information in Polish agriculture - using social network analysis to study website relations, Advancing Agricultural Sciences Through Statistics. Conference on Agricultural Statistics 2015. Program and Book of Abstracts, Universiti Putra Malaysia, Bintulu, , s. 23.
  • Sofer M., Sorensen A., Czapiewski K., 2015, Editorial, Studia Obszarów Wiejskich, 38, s. 5-6.
  • Wójcik M., Czapiewski K., 2015, Wprowadzenie, Studia Obszarów Wiejskich, 40, s. 5.
  • Czapiewski K., Janc K., 2014, Three-decades of structural changes in farmers’ educational level in Poland – adequate asset for implementing the new rural paradigm?, Rural development in the Eastern EU and neighbourhood countries - present and future. Europan Rural Development Network XIIth Conference, 2-4 October 2014, Chisinau, Republic of Moldova, State Agrarian University of Moldova, Chisinau, , s. 25-27.
  • Czapiewski K., Janc K., 2014, Tacit or codified – kinds of knowledge among Polish farmers, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
  • Czapiewski K., Janc K., Konopski M., 2014, Educational and professional structure of local self-government leaders – spatial and time analysis, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
  • Czapiewski K., Wójcik M., 2014, Towards a post-structuralist and cultural turn in researching rurality, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
  • Czapiewski K., Wójcik M., 2014, Local and codified knowledge - complementary or contradictive attitude of Polish family farms?, [w:] Ed. Esmail Karamidehkordi, Proceeding of The First International Conference of the Asia and Pacific Islands Rural Advisory Services (APIRAS) & the Fifth Congress of Extension and Education in Agriculture and Natural Resources Management: "Facilitating Information and Innovations for Empowering Family Farmers". 2-4 September, 2014, University of Zanjan, Iran, University of Zanjan Press, Zanjan, , s. 150.
  • Janc K., Czapiewski K., 2014, Internet and knowledge flows in family farming, [w:] Ed. Esmail Karamidehkordi, Proceeding of The First International Conference of the Asia and Pacific Islands Rural Advisory Services (APIRAS) & the Fifth Congress of Extension and Education in Agriculture and Natural Resources Management: "Facilitating Information and Innovations for Empowering Family Farmers". 2-4 September, 2014, University of Zanjan, Iran, University of Zanjan Press, Zanjan, , s. 151.
  • Janc K., Czapiewski K., 2014, Knowledge and education on rural areas, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
  • Czapiewski K., 2013, Where the brains are and move: on education in Poland, Responsible Geographies. Nordic Geographers Meeting, 11-14 June 2013, Reykjavik, Iceland, Department of Geography and Tourism. Faculty of Life and Environmental Sciences. University of Iceland, Reykjavik, , s. 209.
  • Czapiewski K., 2013, The role of human capital in rural and agricultural development, [w:] Ed. Piotr Siłka, Warsaw Regional Forum 2013. Territorial capital - concepts, indicators & policy. Book of abstracts, Insitute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Warsaw, , s. 77.
  • Czapiewski K., Bański J., Mazur M., Ferenc M., 2013, Role of local actors in the land use change processes; results from ESPON EU-LUPA project, [w:] Compiled by Aureliane Beauclair, Lesa Reynolds, Shape and be Shaped: The Future Dynamics of Regional Development. Annual European Conference, Sunday 5th May - Wednesday 8th May 2013, University of Tampere, Tampere, Finland, Regional Studies Association, Tampere, , s. 29.
  • Czapiewski K., 2012, Spatial analysis of models of knowledge transfer in agriculture. First results, [w:] Red. Juliane Bendig, Carsten Butsch, Martin Gnyp, Holger Kretschmer, Nora Tilly, 32nd International Geographical Congress Book of Abstracts, IGU, Cologne, , s. 355.
  • Czapiewski K., Janc K., Bajerski A., 2012, Where the brains are, where the brains move? Education, skilled migration and human capital in Poland, [w:] Compiled by Aureliane Beauclair, Lesa Reynolds, Sustaining Regional Futures. Global Conference, Sunday 24th June - Wednesday 27th June 2012, China National Convention Centre, Beijing, China, Regional Studies Association, Seaford, , s. 19.
  • Czapiewski K., Kulikowski R., Bański J., Bednarek-Szczepańska M., Mazur M., 2012, ICT in Polish agriculture – the way to overcome spatial peripherality?, Networked Regions and Cities in Times of Fragmentation: Developing Smart, Sustainable and Inclusive Places. Annual European Conference, Sunday 13th May - Wednesday 16th May 2012, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands, Regional Studies Association, Seaford, , s. 42-43.
  • Czapiewski K., 2011, Channels of knowledge transfer to Polish farmers, Third Global Conference of Economic Geography 2011. Space, Economy and Environment. June 28 - July 2, 2011, COEX, Seoul, Korea. Introduction to the sessions & abstracts, Institute of Space & Economy Seoul National University, Seoul, , s. 33-34.
  • Czapiewski K., Janc K., 2011, Infrastructure accessibility and resources: changes in the school system and in the level of education in the Mazovia region (Poland) in the 1970-2002 period, Third Global Conference of Economic Geography 2011. Space, Economy and Environment. June 28 - July 2, 2011, COEX, Seoul, Korea. Introduction to the sessions & abstracts, Institute of Space & Economy Seoul National University, Seoul, , s. 34.
  • Czapiewski K., Mazur M., 2011, Challenges for Polish agricultural regions - evidences from ESPON EDORA project, Regional development and policy - challenges, choices and recipients. Annual International Conference, Monday 18th April - Wednesday 20th April 2011, University of Newcastle, UK, Regional Studies Association, Newcastle, , s. 34.
  • Mazur M., Czapiewski K., 2011, Modernization of Polish agriculture. ICT in the rural space of Mazovia region, Regional development and policy - challenges, choices and recipients. Annual International Conference, Monday 18th April - Wednesday 20th April 2011, University of Newcastle, UK, Regional Studies Association, Newcastle, , s. 117-118.
  • Czapiewski K., 2010, Successful rural areas - identification of creative factors, Bridging Diversity in Globalizing World. IGU Regional Conference, Tel Aviv, Israel, July 12-16, 2010. Conference program, [b.w.], Tel Aviv, 1 s.
  • Bański J., Czapiewski K., 2009, Winners of transformation - successful rural areas in Poland, Socio-economic disparities and the role of local development. Warsaw Conference 2009, Commission on Local Development IGU, 7-14 September 2009, Warsaw, Poland. Book of abstracts, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 11-12.
  • Bański J., Czapiewski K., Komornicki T., Kulikowski R., Mazur M., Śleszyński P., 2009, Podsumowanie i wnioski, [w:] Red. Jerzy Bański, Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 97-108.
  • Czapiewski K., Floriańczyk Z., Janc K., 2009, Agricultural knowledge and rural economy - using two complementary research methods, 7th European Rural Development Network Conference 2009. 29-30 October 2009, Debrecen, Hungary. Book of abstracts, [b.w.], Debrecen, , s. 5.
  • Czapiewski K., 2008, Intraregional borders of economic development - a case study of Mazovia region in Poland, Looking Beyond One's Nose. Planning, Policies and Institutions for Integration. 2nd AESOP YA Meeting, St. Petersburg, Russia, February 6-8, 2008, AESOP, St. Petersburg, , s. 15.
  • Czapiewski K., Janc K., 2008, Przestrzenne aspekty zmiany poziomu wykształcenia ludności w Polsce, Europa bez granic - nowe wyzwania - nowa jakość przestrzeni. IX międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych", 23-24 października 2008, Wrocław, IGiGP UWr, Wrocław, , s. 18.
  • Floriańczyk Z., Czapiewski K., Stawicka E., 2008, New paradigm of rural development - new challenges for extension services, Multifunctional Territories: Importance of Rural Areas beyond Food Production. 6th European Rural Development Network Conference 2008, 20th-21st November 2008, Vienna, Austria. Proceedings: Collection of abstracts, Bundesanstalt fuer Agrarwirschaft, Wien, 1 s.
  • Czapiewski K., 2007, Endogenous growth and success on Polish rural countryside, [w:] Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki, Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 19.
  • Czapiewski K., Janc K., 2007, Education - factor which diversify the possibilities of development, "Central and Eastern European Engagement". 1st AESOP Young Academics Meeting, Bratislava, Slovakia, February 7-10, 2007, AESOP, Bratislava, , s. 11-12.
  • Szekely V., Czapiewski K., 2007, Effects of towns on competitiveness and quality of life of suburban areas, [w:] Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki, Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 26.
  • Czapiewski K., Floriańczyk Z., 2006, The introduction, [w:] Ed. Zbigniew Floriańczyk, Konrad Czapiewski, Endogenous factors stimulating rural development, Rural Areas and Development, 4, IAFE, IGSO PAS, Warsaw, , s. 5.
  • Czapiewski K., Floriańczyk Z., 2005, Introduction to the volume, [w:] Eds. Zbigniew Floriańczyk, Konrad Czapiewski, Rural development capacity in Carpathian Europe, Rural Areas and Development, 3, IERiGŻ, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 5-6.
  • Czapiewski K., Janc K., 2005, Human capital on agricultural areas in Poland, Quo vadis periphery? International Conference on Issues of Peripheral Areas, Prague, November 25-26, 2005. Abstract book, [b.w.], Prague, , s. 3.
  • Czapiewski K., Komornicki T., 2005, Editorial, [w:] Ed. Tomasz Komornicki, Konrad Ł. Czapiewski, Central and Eastern Europe: changing spatial patterns of human activity, Europa XXI, 12, PAS Institute of Geography and Spatial Organization, Warszawa, , s. 5-6.
  • Czapiewski K., 2004, Living conditions of rural population in relation to functional structure of parishes in Poland, Central and Eastern Europe: changing spatial patterns of human activity. Warsaw Regional Forum: 2004. Warsaw, 08-09 October 2004. Programme, abstracts and excursion information. Prepared by Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 16.

  Documentation studies

  • Czapiewski K., 2020, EUGEO (Association of Geographical Societies in Europe) w Warszawie 13-14 kwietnia 2018 roku, [w:] Red. Antoni Jackowski, Tomasz Wites, Księga Wielkiego Jubileuszu. Polskie Towarzystwo Geograficzne 1918-2018, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, , s. 311-313.
  • Czapiewski K., 2020, Roman Kulikowski (1939-2018), Studia Obszarów Wiejskich, 57, s. 5-10.
  • Wójcik M., Jeziorska-Biel P., Napierała T., Czapiewski K., 2020, Aktywność Komisji Obszarów Wiejskich PTG w roku jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego, [w:] Red. Antoni Jackowski, Tomasz Wites, Księga wielkiego jubileuszu. Polskie Towarzystwo Geograficzne 1918 - 2018, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, , s. 303-308.
  • Czapiewski K., 2018, Roman Kulikowski (1939-2018), Przegląd Geograficzny, 90, 4, s. 635–641.
  • Bański J., Chmieliński P., Czapiewski K., Mazur M., Szymańska M., Wilkin J., 2015, Przedsiębiorczość na wsi, współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju, FDPA, Warszawa, 42 s.
  • Czapiewski K., 2010, Konferencje Komisji Rozwoju Lokalnego Międzynarodowej Unii Geograficznej w 2009 i 2010 r, Przegl. Geogr., 82, z.4, s. 651-654.
  • Czapiewski K., 2010, Warsaw Regional Forum. Bilans 4 konferencji, Przegl. Geogr., 82, z.4, s. 644-651.
  • Czapiewski K., 2009, Warsaw Regional Forum - an overview of all the four conferences, Geogr. Polon., 82, nr 2, s. 87-93.
  • Bilik A., Maciejewska B., Czapiewski K., 2008, Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2007 roku, Czas. Geogr., 79, z.3, s. 293-304.
  • Komornicki T., Czapiewski K., 2008, Od redakcji, Czas. Geogr., 7, z.1/2, s. 3-4.
  • Komornicki T., Maciejewska B., Czapiewski K., 2008, Wprowadzenie, Czas. Geogr., 79, z.4 supl., s. 3-4.
  • Komornicki T., Plit F., Maciejewska B., Czapiewski K., 2008, Polskie Towarzystwo Geograficzne - podstawowe informacje, Czas. Geogr., 79, z.1/2, s. 16-47.
  • Czapiewski K., 2006, Warsaw Regional Forum 2005 "Core and peripheral regions in Central and Eastern Europe", Warszawa, 5-8 X 2005 r, Przegl. Geogr., 78, z.2, s. 311-314.
  • Czapiewski K., Komornicki T., Maciejewska B., Śleszyński P., 2006, Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2004 r, Czas. Geogr., 77, z.1/2, s. 123-130.
  • Czapiewski K., 2005, Information for excursion "Polarization of space - a case from Central Poland", [w:] Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki, Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 53-62.
  • Czapiewski K., 2005, Konferencja "Changing function of rural areas in the Baltic Sea Region", Warszawa, 21-24 X 2004 r, Przegl. Geogr., 77, z.2, s. 282-284.
  • Czapiewski K., 2005, Warsaw Regional Forum 2004: "Central and Eastern Europe: Changing Spatial Patterns of Human Activity", Warszawa, 6-9 X 2004 r, Przegl. Geogr., 77, z.2, s. 278-281.
  • Czapiewski K., Kulikowski R., 2005, Wprowadzenie, [w:] Red. Konrad Czapiewski, Roman Kulikowski, Dorobek naukowy geografii rolnictwa w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 7, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 9-10.
  • Czapiewski K., 2004, XIX Seminarium Geograficzno-Rolnicze, Kraków, 10-11 IX 2003 r, Przegl. Geogr., 76, z.4, s. 531-532.
  • Czapiewski K., Komornicki T., Maciejewska B., Śleszyński P., , Polskie Towarzystwo Geograficzne. Biuletyn Informacyjny nr 48. 2005, 12 s.

  Maps, atlases

  • Czapiewski K., 2018, Lubkowo, [w:] Red. Marcin Wójcik, Pamela Jeziorska–Biel, Konrad Czapiewski, 100 wsi na 100-lecie PTG. Praca zbiorowa, Komisja Obszarów Wiejskich Polskie Towarzystwo Geograficzne, Łódź-Warszawa, , s. 91-94.