IGSO PAS > People > Member
Prof. Leszek Starkel, prof. emerytowany
Office -
Phone +48 124224085
E-mail

Education

 • 1954 – Master degree studies: Jagiellonian University (master’s thesis entitled Morhpological development of the Carpathian Upland between Dębica and Trzciana)

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN), since 1953.

1959 – PhD in Natural Sciences (doctoral dissertation entitled Relief development of the Polish Flysch Carpathians during the Holocene)
1964 - habilitation (post-doctoral degree) in Earth Sciences in the field of geography (post-doctoral habilitation dissertation entitled Relief development of the Polish Western Carpathians)
1971 – professor extraordinarius
1979 – full professor

Research interests

 • Historical and dynamic geomorphology 
 • Quaternary paleogeography
 • Paleohydrology (evolution of the fluvial systems in the Holocene, role of extreme rainfall events)

Awards and distinctions

 • 1960 – E.Romer award granted by the 7th Department of Polish Academy of Sciences
 • 1985 -  D. Linton Award, British Geomorphology Research Group
 • 1991 - Knight's Cross of the Order of Polonia Restituta
 • 1993 – honorary member of the Hungarian Geographical Society
 • 1995 – member of the Academia Europea
 • 1995 – Loczy Medal of the Hungarian Geographical Society
 • 1999 – honorary member of the Slovak Geographical Society
 • 1999 – honorary member INQUA
 • 2003 - Officer's Cross of the Order of Polonia Restituta
 • 2004 - Gold Founders Medal - Royal Geographical Society, London
 • 2005 – honorary member of the International Association of Geomorphologists
 • 2005 - Centennial Medal of the Scottish Royal Geographical Society, Glasgow
 • 2005 - medal 100-lecia Scotish Royal Geographical Society, Glasgow

Projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Popular science publications

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

 • Starkel L., 2018, Odbudowa i rozwój polskiej geografii fizycznej po drugiej wojnie światowej w latach 1945–1980, Przegląd Geograficzny, 90, 1, s. 157-168.
 • Andrzejewski L., Starkel L., 2017, Ewolucja systemów dolinnych i zmiany obiegu wody od ustapienia ostatniego zlodowacenia, [w:] Red. Paweł Jokiel, Włodzimierz Marszelewski, Joanna Pociask-Karteczka, Hydrologia Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, , s. 111-116.
 • Starkel L., 2017, Uwagi o poligenezie rzeźby gór (na przykładzie Karpat), Acta Geographica Lodziensia, 106, s. 31-35.
 • Starkel L., 2017, Paradoxes of fluvial evolution in young orogenic systems, Journal of Indian Geomorphology, 5, s. 57-64.
 • Starkel L., 2017, Down the memory lane: Association of Polish geomorphologists with India, Journal of Indian Geomorphology, 5, s. 3-56.
 • Starkel L., Michczyńska D., Gębica P., 2017, Reflection of climatic changes during interpleniglacial in the geoecosystems of South-Eastern Poland, Geochronometria, 44, s. 202-215.
 • Starkel L., Wiejaczka Ł., Kiszka K., 2017, Role of tributaries in shaping the middle course of the Himalayan River Teesta after the 1968 extreme floods, Current Science, 112, 9, s. 1896-1903.
 • Gębica P., Jacyszyn A., Krąpiec M., Budek A., Czumak N., Starkel L., Andrejczuk W., Ridush B., 2016, Stratigraphy of alluvia and phases of the Holocene floods in the valleys of the Eastern Carpathians foreland, Quaternary International, 415, s. 55-66.
 • Starkel L., 2016, Paleohydrology of the Upper Vistula river basin, [w:] Red. Zbigniew W. Kundzewicz, Markus Stoffel, Tadeusz Niedźwiedź, Bartłomiej Wyżga, Flood risk in the Upper Vistula Basin, GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, Springer International Publishing, Cham, , s. 293-307.
 • Starkel L., 2016, Współczesne procesy rzeźbotwórcze - modelowanie stoków, [w:] Red. Jacek Wolski, Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 1, Monografie IGiPZ PAN, 17, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 197-207.
 • Starkel L., 2016, Contribution of the Department of Geomorphology and Hydrology of Mountains and Uplands IGSO PAS in Kraków to the development of Polish Geomorphology (1953-2012), Geographia Polonica, 89, 3, s. 389-404.
 • Gębica P., Michczyńska D., Starkel L., 2015, Fluvial history of the Subcarpathian Basins (Poland) during the last cold stage (60-8 cal ka BP), Quaternary International, 388, s. 119-141.
 • Starkel L., 2015, Zgrupowania ekstremalnych opadów i ich skutki hydrologiczne, [w:] Red. nauk. Elzbieta Nachlik, Hydrotechnika XVII '2015. Sympozjum ogólnokrajowe, Krynica Zdrój 19-21 maja 2015 r. Materiały, Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach, Katowice, , s. 135-149.
 • Starkel L., 2015, Climatic fluctuations reflected in slope and fluvial systems of Polish Carpathians and their foreland during Upper Quaternary, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 49, s. 55-67.
 • Starkel L., 2015, Clusters of extreme floods; their role in the transformation of fluvial systems, Zeitschrift fur Geomorphologie, 59, Supplement 3, s. 59-71.
 • Starkel L., Michczyńska D., Gębica P., Kiss T., Panin A., Perşoiu I., 2015, Climatic fluctuations reflected in the evolution of fluvial systems of Central - Eastern Europe (60-8 ka cal BP), Quaternary International, 388, s. 97-118.
 • Starkel L., Płoskonka D., Adamiec G., 2015, Reconstruction of Late Quaternary neotectonic movements and fluvial activity in Sikkimese-Bhutanese Himalayan Piedmont, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 49, s. 71-82.
 • Bucała A., Margielewski W., Starkel L., Buczek K., Zernitskaya V., 2014, The reflection of human activity in the sediments of Iwankowskie Lake from Subatlantic Phase (Polish Outer Carpathians), Geochronometria, 41, 4, s. 377-391.
 • Romanowicz R., Nachlik E., Januchta-Szostak A., Starkel L., Kundzewicz Z., Byczkowski A., Kowalczak P., Żelaziński J., Radczuk L., Kowalik P., Szamałek K., 2014, Zagrożenia związane z nadmiarem wody, Nauka, 1, s. 123-148.
 • Starkel L., 2014, The Quaternary transformation of older inherited mountain landscapes, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 48, s. 53-60.
 • Starkel L., 2014, Kartowanie geomorfologiczne i badania procesów rzeźbotwórczych w służbie gospodarki (z badań Zakładu Geomorfologii i Hydrologii IG i PZ PAN w Krakowie), Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 23, 3, s. 279-289.
 • Starkel L., Sarkar S., 2014, The Sikkim-Darjeeling Himalaya: landforms, evolutionary history and present-day processes, [w:] Ed. Vishwas S. Kale, Landscapes and landforms of India, World Geomorphological Landscapes, Springer, Dordrecht, , s. 157-164.
 • Starkel L., Wolski J., 2014, Polish geography: Does the past have a future? An interview with Professor Leszek Starkel, Geographia Polonica, 87, 3, s. 441-469.
 • Bucała A., Starkel L., 2013, Postępująca recesja rolnictwa a zmiany w środowisku przyrodniczym polskich Karpat, Przegląd Geograficzny, 85, 1, s. 15-29.
 • Gębica P., Starkel L., Jacysyn A., Krąpiec M., 2013, Medieval accumulation in the Upper Dniester river valley: The role of human impact and climate change in the Carpathian Foreland, Quaternary International, 293, s. 207-218.
 • Michczyńska D., Starkel L., Nalepka D., Pazdur A., 2013, Hydrological changes after the last ice retreat in Northern Poland using radiocarbon dating, Radiocarbon, 55, 2-3, s. 1712-1723.
 • Starkel L., 2013, Some regularities of mountain relief evolution, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 47, s. 69-79.
 • Starkel L., Michczyńska D., Krąpiec M., Margielewski W., Nalepka D., Pazdur A., 2013, Progress in the Holocene chrono-climatostratigraphy of Polish territory, Geochronometria, 40, 1, s. 1-21.
 • Bucała A., Starkel L., 2012, Wpływ gwałtownych i powolnych zmian użytkowania ziemi na przekształcenia środowiska polskich Karpat, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 29, s. 111-117.
 • Starkel L., 2012, Geomorphological effects of antropopression in the mountains of various climatic zones (selected examples), Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 46, s. 71-99.
 • Starkel L., 2012, Kierunki przekształceń wylesionych stoków i den dolin górskich w różnych strefach klimatycznych (przykłady), [w:] Red. Adam Łajczak, Antropopresja w wybranych strefach morfoklimatycznych - zapis zmian w rzeźbie i osadach, Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 77, WNoZ UŚ, Sosnowiec, , s. 354-360.
 • Starkel L., 2012, Searching of regularities for slope modelling by extreme events (diversity of rainfall intensity-duration and physical properties of the substrate), Landform Analysis, 21, s. 27-34.
 • Starkel L., 2012, Typy i częstotliwość opadów ulewnych i wezbrań oraz ich efekty geomorfologiczne w Karpatach i górach klimatu monsunowego, Prace i Studia Geograficzne WGiSR UW, 49, s. 103-118.
 • Starkel L., Gębica P., Krąpiec M., 2012, Records of human activity reflected in river sediments in the Carpathians and their foreland, [w:] Compiled by Maria Bronnikowa, Andrey Panin, Geomorphic processes and geoarchaeology: from landscape archaeology to archaeoturism. International Confererence in Moscow-Smolensk, Russia, August 20-24, 2012. Extended abstracts, Universum, Moscow-Smolensk, , s. 264-267.
 • Gębica P., Starkel L., Jacyszyn A., Budek A., Krąpiec M., Kalinowycz N., 2011, Ewolucja doliny Strwiąża w późnym glacjale i holocenie na przedpolu wschodnich Karpat (zachodnia Ukraina), [w:] Red. Andrij Boguckyj et al, Glacjał i peryglacjał wschodniego Podkarpacia. Monografia naukowa. (XVII ukraińsko-polskie seminarium, Sambor, Ukraina, 15-18 września 2011 r.), Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I.Franko, , s. 106-116.
 • Starkel L., 2011, Shifting of climatic-vegetation belts in Eurasian mountains and their expression in slope evolution, Geogr. Fis. Dinam. Quat., 34, s. 33-43.
 • Starkel L., 2011, Present-day events and the evaluation of Holocene palaeoclimatic proxy data, Quatern. Int., 229, s. 2-7.
 • Starkel L., 2011, Złożoność czasowa i przestrzenna opadów ekstremalnych - ich efekty geomorfologiczne i drogi przeciwdziałania im, [w:] Red. Zbigniew Zwoliński, Globalne zmiany klimatu i ich implikacje dla rzeźby Polski, Landform Analysis, 15, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań, , s. 65-80.
 • Starkel L., 2011, Racjonalna gospodarka przestrzenią i zasobami wodnymi podstawą zrównoważonego rozwoju. Polska na tle Europy, [w:] Red. Zbigniew Strzelecki, Andrzej Wierzbicki, Jerzy Kleer, Wizja przyszłości Polski. Studia i analizy. T.2. Gospodarka i środowisko, PAN Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, Warszawa, , s. 322-337.
 • Starkel L., 2011, Paradoxes in the development of gullies, [w:] Eds. Grzegorz Janicki, Jerzy Rejman, Wojciech Zgłobicki, Human impact on gully erosion, Landform Analysis, 17, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań, , s. 11-13.
 • Starkel L., 2010/2011, Oblicza powodzi, Rocz. PAU, s. 132-152.
 • Starkel L., 2010, Ambootia landslide valley - evolution, relaxation, and prediction (Darjeeling Himalaya), Studia Geomorph. Carpatho-Balcan., 44, s. 113-133.
 • Starkel L., Soja R., Prokop P., Sarkar S., 2010, Present-day evolution of the Himalayan piedmont, Annual Report, s. 99-102.
 • Singh S., Starkel L., 2010 (dr. 2009), Land degradation and possibility of restoration of natural resources, [w:] Eds. Surendra Singh, Leszek Starkel, Hiambok Jones Syiemlieh, Land degradation and ecorestoration in the extremely wet monsoon environment of Cherrapunji area, India, Bookwell, New Delhi, , s. 99-110.
 • Soja R., Starkel L., Singh S., 2010 (dr. 2009), Water circulation and availability of water, [w:] Eds. Surendra Singh, Leszek Starkel, Hiambok Jones Syiemlieh, Land degradation and ecorestoration in the extremely wet monsoon environment of Cherrapunji area, India, Bookwell, New Delhi, , s. 29-50.
 • Starkel L., 2009, Miejsce nauk geograficznych w poznawaniu świata (w kontekście do nauk biologicznych i geologicznych), [w:] Red. Grzegorz Janicki, Maria Łanczont, Geografia i wartości, Wydaw. UMCS, Lublin, , s. 71-74.
 • Starkel L., 2009, Zóżnicowanie przestrzenne i czasowe ekstremalnych opadów i powodzi w górach, Hydrotechnika XI'2009. Sympojum Ogólnokrajowe, Ustroń 19-21 maja 2009 r. Materiały, Śląska Rada NOT FSNT, Katowice, , s. 143-158.
 • Starkel L., 2009, Role of climatic and human activity in environmental changes of Central Europe in last millennia, Probl. Geogr., nr 2/3, s. 105-109.
 • Starkel L., 2009, Shifting of climatic-vegetation belts in Eurasian mountains and its expression in slope evolution, [w:] Ed. Mauro Marchetti, Mauro Soldati, The role of geomorphology in land management. III National AIGeo Conference in honour of Professor Mario Panizza, Modena - Alta Val Badia 13-18 Settembre 2009. Abstract volume, Dipartimento di Scienze della Terra Universita degli Studi di Modena e Regio Emilia, Modena, , s. 23-24.
 • Starkel L., 2009, Monitoring procesów fizyczno-geograficznych w Karpatach, [w:] Red. Witold, Bochenek, Małgorzata Kijowska, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, Szymbark, , s. 11-14.
 • Starkel L., Gębica P., Budek A., Krąpiec M., Jacysyn A., Kalynovyc N., 2009, Evolution of the lower section of the Strvyaz river valley during the Holocene (Foreland of the Eastern Carpathians), Studia Geomorph. Carpatho-Balcan., 43, s. 5-37.
 • Starkel L., Soja R., Prokop P., Sarkar S., 2009, Współczesna ewolucja piedmontu Sikkimsko-Bhutańskich Himalajów, Prace Kom. Paleogeogr. Czwartorz. PAU, 7, s. 107-115.
 • Gębica P., Budek A., Starkel L., Jacyszyn A., Krąpiec M., 2008, Nowe wyniki badań nad stratygrafią aluwiów i holoceńską ewolucją doliny Strwiąża (Zachodnia Ukraina), Prace Kom. Paleogeogr. Czwartorz. PAU, 6, s. 93-103.
 • Michczyńska D., Michczyński A., Pazdur A., Starkel L., 2008, Kalendarzowe wartości granic chronostratygraficznych dla terenu Polski oszacowane na podstawie dużych zbiorów dat 14C, Prace Kom. Paleogeogr. Czwartorz. PAU, 6, s. 163-171.
 • Michczyńska D., Michczyński A., Pazdur A., Starkel L., 2008, Możliwości rekonstrukcji zdarzeń ekstremalnych na podstawie dużych zbiorów dat 14C, Landform Anal., 8, s. 53-55.
 • Niedźwiedź T., Starkel L., 2008, Klimatyczne tło współczesnych procesów morfogenetycznych na obszarze Polski, [w:] Red. Leszek Starkel, Andrzej Kostrzewski, Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień, Współczesne przemiany rzeźby Polski, IGiGP UJ, Kraków, , s. 21-33.
 • Rączkowska Z., Starkel L., 2008, Preface, Geographia Polonica, 81, 1, s. 7.
 • Starkel L., 2008, Palaeohydrology: the past as a basis for understanding the present and predicting the future, [w:] Ed. David Harper, Maciej Zalewski, Nic Pacini, Ecohydrology: Processes, models and case studies. An approach to the sustainable management of water resources, CABI, Wallingford, , s. 276-302.
 • Starkel L., 2007 (dr.2008), Koncepcja kartowania geomorfologicznego profesora Mieczysława Klimaszewskiego, Prace Kom. Paleogeogr. Czwartorz. PAU, 5, s. 65-70.
 • Starkel L., 2007 (dr.2008), Rozwój badań nad ewolucją rzeźby Karpat fliszowych w ostatnim glacjale, Prace Kom. Paleogeogr. Czwartorz. PAU, 5, s. 85-94.
 • Starkel L., 2008, Miejsce nauk geograficznych w poznawaniu świata (w kontekście relacji do nauk biologicznych i geologicznych), [w:] Red. Grzegorz Janicki, Maria Łanczont, Geografia i wartości. Praca zbiorowa, Wydaw. UMCS, Lublin, , s. 61-64.
 • Starkel L., 2008, Typy i kierunki współczesnych przekształceń rzeźby Polski, [w:] Red. Leszek Starkel, Andrzej Kostrzewski, Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień, Współczesne przemiany rzeźby Polski, IGiGP UJ, Kraków, , s. 385-395.
 • Starkel L., 2008, Współczesna przemiany koryta i równiny zalewowej Wisły. Podsumowanie, [w:] Red. Leszek Starkel, Andrzej Kostrzewski, Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień, Współczesne przemiany rzeźby Polski, IGiGP UJ, Kraków, , s. 366-369.
 • Starkel L., 2008, Współczesna przemiany koryta i równiny zalewowej Wisły. Charakterystyka doliny, równiny zalewowej i koryta, [w:] Red. Leszek Starkel, Andrzej Kostrzewski, Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień, Współczesne przemiany rzeźby Polski, IGiGP UJ, Kraków, , s. 349-351.
 • Starkel L., 2008, Paleogeograficzne korzenie współczesnej rzeźby Polski, [w:] Red. Leszek Starkel, Andrzej Kostrzewski, Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień, Współczesne przemiany rzeźby Polski, IGiGP UJ, Kraków, , s. 13-20.
 • Starkel L., 2008, Procesy stokowe i fluwialne przekształcające rzeźbę - czy model z lat 70. jest nadal aktualny?, Landform Anal., 9, s. 16-20.
 • Starkel L., 2008, Rola ekstremalnych zjawisk meteorologicznych w przekształcaniu rzeźby południowej Polski, [w:] Red. Maciej J. Kotarba, Przemiany środowiska naturalnego a rozwój zrównoważony, Wydaw. TBPŚ Geosfera, Kraków, , s. 41-52.
 • Starkel L., 2008, Odrębność zapisu holoceńskich zmian klimatu w dolinach Niżu Polskiego, [w:] Red. Agnieszka Wacnik, Ewa Madeyska, Polska północno-wschodnia w holocenie. Człowiek i jego środowisko, Botanical Guidebooks, 30, Wydaw. Instytutu Botaniki PAN, Kraków, , s. 169-182.
 • Starkel L., 2008, Globalne ocieplenie i zmiany towarzyszące - analogi z przeszłości, Kosmos, 57, nr 3/4, s. 183-193.
 • Starkel L., Kundzewicz Z., 2008, Konsekwencje zmian klimatycznych dla przemian w zagospodarowaniu przestrzennym kraju - rekomendacje dla KPZK, [w:] Red. Konrad Saganowski, Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Piotr Żuber, Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. T.IV, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, , s. 65-94.
 • Starkel L., Kundzewicz Z., 2008, Konsekwencje zmian klimatu dla zagospodarowania przestrzennego kraju, Nauka, z.1, s. 85-101.
 • Starkel L., Sarkar S., Soja R., Prokop P., 2008, Present-day evolution of the Sikkimese-Bhutanese Himalayan Piedmont, Prace Geograficzne, 219, PAN IGiPZ, Warszawa,
 • Starkel L., Łajczak A., 2008, Kształtowanie rzeźby den dolin w Karpatach (koryt i równin zalewowych), [w:] Red. Leszek Starkel, Andrzej Kostrzewski, Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień, Współczesne przemiany rzeźby Polski, IGiGP UJ, Kraków, , s. 95-108.
 • Starkel L., Łajczak A., Margielewski W., Święchowicz J., Pietrzak M., 2008, Współczesna ewolucja rzeźby Karpat fliszowych. Podsumowanie, [w:] Red. Leszek Starkel, Andrzej Kostrzewski, Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień, Współczesne przemiany rzeźby Polski, IGiGP UJ, Kraków, , s. 114-116.
 • Soja R., Starkel L., 2007, Extreme rainfalls in Eastern Himalaya and southern slope of Meghalaya Plateau and their geomorphologic impacts, Geomorphology, 84, iss.3/4, s. 170-180.
 • Starkel L., 2007, The role of climate and human activity in the environmental changes on the territory of Poland, Papers Glob. Change, 14, s. 7-18.
 • Starkel L., 2007, Environmental changes during the time of human expansion in Central Europe, New perspectives in Academia. ALLEA Biennial Yearbook 2006, ALLEA, Amsterdam, , s. 9-18.
 • Starkel L., 2007, The diversity of fluvial system response to the Holocene hydrological changes using the Vistula river catchment as an example, Ann. Soc. Geol. Pol., 77, s. 193-205.
 • Starkel L., Gębica P., Superson J., 2007, Last Glacial-Integlacial cycle in the evolution of river valleys in southern and central Poland, Quater. Sc. Rev., 26, s. 2924-2936.
 • Starkel L., Pietrzak M., Łajczak A., 2007, Wpływ zmian użytkowania ziemi i wzrostu częstotliwości ekstremalnych opadów na obieg wody i erozję oraz ochronę zasobów przyrodniczych Karpat, Probl. Zagosp. Ziem Górs., 51, s. 19-30.
 • Starkel L., Soja R., 2008 (dr.2007), Geomorphic hazards by rain in the mountains of Eastern India, [w:] Eds. Surendra Singh, Leszek Starkel, Hiambok Jones Syiemlieh, Environmental changes and geomorphic hazards, Bookwell, New Delhi, , s. 237-246.
 • Budek A., Starkel L., Jacysyn A., 2006, Profiles along the Strvjaz (Strwiąż) river valley, [w:] Ed. Krystyna Harmata, Jan Machnik, Leszek Starkel, Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to Early Medieval period. Results of the research of the Polish-Ukrainian expedition. Part 1, Prace Komisji Prehistorii Karpat, 3, PAU, Kraków, , s. 52-65.
 • Gregory K., Benito G., Dikau R., Golosov V., Jones A., Macklin M., Parsons A., Passmore D., Poessen J., Soja R., Starkel L., Thorndycraft V., Walling D., 2006, Past hydrological events and global change, Hydrol. Process., 20, s. 199-204.
 • Gregory K., Benito G., Dikau R., Golosov V., Jones A., Macklin M., Parsons A., Passmore D., Poessen J., Starkel L., Walling D., 2006, Past hydrological events related to understanding global change: An ICSU research project, Catena, 66, s. 2-13.
 • Harmata K., Kalinovyc N., Budek A., Starkel L., 2006, Mire and the Dnister valley near Majnyc, [w:] Ed. Krystyna Harmata, Jan Machnik, Leszek Starkel, Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to Early Medieval period. Results of the research of the Polish-Ukrainian expedition. Part 1, Prace Komisji Prehistorii Karpat, 3, PAU, Kraków, , s. 32-43.
 • Harmata K., Kalinovyc N., Budek A., Starkel L., Jacysyn A., 2006, Environmental changes during the Holocene, [w:] Ed. Krystyna Harmata, Jan Machnik, Leszek Starkel, Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to Early Medieval period. Results of the research of the Polish-Ukrainian expedition. Part 1, Prace Komisji Prehistorii Karpat, 3, PAU, Kraków, , s. 66-81.
 • Harmata K., Machnik J., Starkel L., 2006, Transformation of natural environment by human activities, [w:] Ed. Krystyna Harmata, Jan Machnik, Leszek Starkel, Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to Early Medieval period. Results of the research of the Polish-Ukrainian expedition. Part 1, Prace Komisji Prehistorii Karpat, 3, PAU, Kraków, , s. 245-251.
 • Jacysyn A., Budek A., Kalinovyc N., Starkel L., 2006, Dnister river valley, [w:] Ed. Krystyna Harmata, Jan Machnik, Leszek Starkel, Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to Early Medieval period. Results of the research of the Polish-Ukrainian expedition. Part 1, Prace Komisji Prehistorii Karpat, 3, PAU, Kraków, , s. 21-31.
 • Kalinovyc N., Budek A., Starkel L., 2006, Peat-bog in the Bystrycia river valley near Ozerne (now Łuka), [w:] Ed. Krystyna Harmata, Jan Machnik, Leszek Starkel, Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to Early Medieval period. Results of the research of the Polish-Ukrainian expedition. Part 1, Prace Komisji Prehistorii Karpat, 3, PAU, Kraków, , s. 44-51.
 • Kotarba A., Starkel L., 2006, The geological and geomorphological background to present-day environmental changes in Poland, [w:] Ed. Marek Degórski, Natural and human environment of Poland. A geographical overview, PAN IGiPZ et al., Warsaw, , s. 13-29.
 • Macklin M., Benito G., Gregory K., Johnstone E., Lewin J., Michczyńska D., Soja R., Starkel L., Thorndycraft V., 2006, Past hydrological events reflected in Holocene fluvial record of Europe, Catena, 66, s. 145-154.
 • Starkel L., 2006, Klimat a człowiek w transformacji środowiska przyrodniczego Polski, [w:] Red. M. Gutry-Korycka, A. Kędziora, L. Starkel, L. Ryszkowski, Długookresowe przemiany krajobrazu Polski w wyniku zmian klimatu i użytkowania ziemi, Prodruk, Poznań, , s. 9-15.
 • Starkel L., 2006, Problems of Holocene climatostratigraphy on the territory of Poland, Studia Quater., 23, s. 17-21.
 • Starkel L., 2006, [Pięćdziesiąt] 50 lat wyjścia polskiej geomorfologii z zaścianka, Przegl. Geogr., 78, z.3, s. 425-428.
 • Starkel L., 2006, Clustering of extreme rainfalls and evolution of fluvial systems in the Holocene, Studia Quater., 23, s. 23-28.
 • Starkel L., 2006, Geomorphology, [w:] Ed. Krystyna Harmata, Jan Machnik, Leszek Starkel, Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to Early Medieval period. Results of the research of the Polish-Ukrainian expedition. Part 1, Prace Komisji Prehistorii Karpat, 3, PAU, Kraków, , s. 11-13.
 • Starkel L., 2006, Geomorphic hazards in the Polish Flysch Carpathians, Studia Geomorph. Carpatho-Balcan., 40, s. 7-19.
 • Starkel L., 2006, Uwagi o średniowiecznej aktywizacji erozji gleb i procesów fluwialnych w Karpatach i na ich przedpolu, [w:] Red. Jan Gancarski, Wczesne średniowiecze w Karpatach Polskich, Wydaw. Ruthenus, Krosno, , s. 779-785.
 • Starkel L., Harmata K., 2006, Range and method of the research, [w:] Ed. Krystyna Harmata, Jan Machnik, Leszek Starkel, Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to Early Medieval period. Results of the research of the Polish-Ukrainian expedition. Part 1, Prace Komisji Prehistorii Karpat, 3, PAU, Kraków, , s. 19-20.
 • Starkel L., Soja R., Michczyńska D., 2006, Past hydrological events reflected in Holocene history of Polish rivers, Catena, 66, s. 24-33.
 • Łajczak A., Plit J., Soja R., Starkel L., Warowna J., 2006, Changes of the Vistula river channel and floodplain in the last 200 years, Geographia Polonica, 79, 2, s. 65-87.
 • Starkel L., 2005, Holocene alluvation in submontane depressions, Geogr. Fis. Dinam. Quat., Suppl.7, s. 25-31.
 • Starkel L., 2005, Typy rzeźby i podstawowa granica morfotektoniczna w centralnej części Karpat Zewnętrznych (Fliszowych), [w:] Red. Adam Kotarba, Zofia Rączkowska, Wybrane problemy geomorfologii Karpat fliszowych. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005, IGiGP UJ, Kraków, , s. 15-20.
 • Starkel L., 2005, Rozwój badań nad paleogeografią holocenu w ośrodku krakowskim, Prace Kom. Paleogeogr. Czwartorz. PAU, 3, s. 19-24.
 • Starkel L., 2005, Współczesna rzeźba Polski dziedziczy cechy peryglacjalne, Przegl. Geogr., 77, z.1, s. 11-19.
 • Starkel L., 2005, Częstotliwość ekstremalnych zdarzeń klimatycznych współcześnie i w przeszłości - zasady ich monitoringu, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Robert Kolander, Zintegrowany Monitoring Środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 49-52.
 • Starkel L., 2005, Role of climatic and anthropogenic factors accelerating soil erosion and fluvial activity in Central Europe, Studia Quater., 22, s. 27-33.
 • Starkel L., 2005, Cities in the face of the threat posed by extreme meteorological and hydrological events, Papers Glob. Change, 12, s. 49-56.
 • Starkel L., 2005, Anthropogenic soil erosion since the Neolithic in Poland, [w:] Ed. Joerg Voelkel, Colluvial sediments, flood loams and peat bogs, Zeitschrift fuer Geomorphologie. Supplementband, 139, Gebrueder Bontraeger, Berlin, Stuttgart, , s. 189-201.
 • Starkel L., 2005, Typy rzeźby Kotliny Sandomierskiej i ich rola w kształtowaniu osadnictwa (wprowadzenie do sesji: Środowiskowe uwarunkowania osadnictwa pradziejowego w Kotlinie Sandomierskiej), [w:] Red. Monika Kuraś, Archeologia Kotliny Sandomierskiej, Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, 4, Muzeum Regionalne, Stalowa Wola, , s. 11-17.
 • Starkel L., 2005, Czy integracja nauk geograficznych jest potrzebna?, [w:] Red. nauk. Jacek Jania, Andrzej T. Jankowski, Wpływ rozwoju nauk geograficznych na proces kształcenia społeczeństwa oraz promocję wiedzy geograficznej w Polsce II Forum Geografów Polskich, Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 39, UŚ WNoZ, Sosnowiec, , s. 78-80.
 • Starkel L., Obrębska-Starklowa B., 2005, Geomorfologiczne uwarunkowania połozenia granicy rolno-leśnej w polskich Karpatach, Probl. Zagosp. Ziem Górs., 51, s. 11-16.
 • Budek A., Starkel L., 2004, Poziom organiczny w profilu stożka napływowego z pogranicza okresów borealnego i atlantyckiego w Podgrodziu nad Wisłoką, Reg. Monitoring Środ. Przyr., 5, s. 149-157.
 • Prokop P., Starkel L., 2004, Relief and geology, [w:] Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh, Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India, Prace Geograficzne, 191, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 37-41.
 • Soja R., Starkel L., Syiemlieh H., 2004, Some aspects of rainfall-runoff relationship, [w:] Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh, Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India, Prace Geograficzne, 191, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 77-79.
 • Starkel L., 2004, The importance of parallel studies on past and present day environmental change, Geographia Polonica, 77, 227-34 : wykr.
 • Starkel L., 2004, Clustering of the extreme rainfalls in the present-day and historical records, [w:] Ed. Małgorzata Liszewska, Potential climate changes and sustainable water management, Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Science, E-4 (377)., (Monographic Volume, ) Instytut Geofizyki PAN, Warszawa, , s. 47-51.
 • Starkel L., 2004, Paleogeografia terytorium Polski w ostatnich 20 tysiącach lat (postęp badań), [w:] Red. Elżbieta Kardaszewska, Andrzej Świeca, Profesor Henryk Maruszczak. 55 lat działalności naukowej, Wydaw. UMCS, Lublin, , s. 75-87.
 • Starkel L., 2004, Relief features, [w:] Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh, Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India, Prace Geograficzne, 191, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 48-55.
 • Starkel L., 2004, Location and geology, [w:] Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh, Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India, Prace Geograficzne, 191, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 47-48.
 • Starkel L., 2004, Temporal clustering of extreme rainfall events in relief transformation, J. Geol. Soc. India, 64, nr 4, s. 517-523.
 • Starkel L., 2004, Extreme rainfall at 5-7 July 1998 in the Darjeeling Himalaya, [w:] Red. Surendra Singh, H.S. Sharma, Sunikl Kumar De, Geomorphology and environment, ABC Publications, Kolkata, , s. 26-31.
 • Starkel L., 2004, Terrace formation versus slope evolution in the incised Carpathian valleys during the Quaternary, [w:] Ed. Eva Kis, Regional studies on loess, LOESS inForm, 4, Geographical Research Institute Hungarian Academy of Sciences, Budapest, , s. 95-99.
 • Starkel L., 2004, Klimatyczne czy antropogeniczne przyspieszenie obiegu wody i materii w ostatnich tysiącleciach na obszarze Polski, [w:] Red. Dominik Abłamowicz, Zbigniew Śnieszko, Zmiany środowiska geograficznego w dobie gospodarki rolno-hodowlanej. Studia z obszaru Polski, Muzeum Śląskie, Katowice, , s. 29-36.
 • Starkel L., 2004, Ekstremalne zjawiska w historii Ziemi - zmiany naturalne i antropogeniczne, [w:] Red. Artur Pawłowski, Filozoficzne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, Monografie, 26, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Lublin, , s. 161-168.
 • Starkel L., Singh S., Froehlich W., Prokop P., Soja R., 2004, Materials, methods and techniques, [w:] Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh, Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India, Prace Geograficzne, 191, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 19-26.
 • Froehlich W., Prokop P., Singh S., Soja R., Starkel L., Syiemlieh H., 2003, Hydrological aspects in the extremely humid area around Cherrapunji (India) - an integrated approach, [w:] Ed. P.S. Ramakrishnan, K.G. Saxena, Suprava Patnaik, Surendra Singh, Methodological issues in mountain research. A socio-ecological systems approach, Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi, , s. 219-230.
 • Starkel L., 2003, Short-term hydrological changes, [w:] Ed. K.J. Gregory, G. Benito, Palaeohydrology. Understanding global change, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, , s. 337-356.
 • Starkel L., 2003, Climatically controlled terraces in uplifting mountain areas, Quater. Sc. Rev., 22, s. 2189-2198.
 • Starkel L., 2003, Równoległość badań paleogeograficznych i współczesnych procesów hydro-geomorfologicznych w działalności Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN w Krakowie, Przegl. Geogr., 75, z.4, s. 623-640.
 • Starkel L., 2003, Clustering of flood events in the context of increased human activity, [w:] Ed. Varyl R. Thorndycraft, Gerardo Benito, Mariano Barriends, M. Carmen Llasat, Palaeofloods, historical data and climatic variability: applications in flood risk assessment. Proceedings of the PHEFRA International Workshop held in Barcelona, 16-19th October 2002, Centro de Cincias Medioambientales, Madrid, , s. 79-84.
 • Starkel L., 2003, INQUA research and palaeohydrology, [w:] Ed. K.J. Gregory, G. Benito, Palaeohydrology. Understanding global change, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, , s. 19-23.
 • Starkel L., 2003, Możliwości adaptacji gospodarki do zmian klimatycznych, Czy Polsce grożą katastrofy klimatyczne?, Dom Wydaw. Elipsa, Warszawa, , s. 127-129.
 • Starkel L., 2003, Palaeohydrology of Central Europe, [w:] Ed. K.J. Gregory, G. Benito, Palaeohydrology. Understanding global change, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, , s. 77-104.
 • Starkel L., 2003, Extreme meteorological events and their role in environmental changes, the economy and history, Papers Glob. Change, 10, s. 7-13.
 • Starkel L., 2003, Rola ekstremalnych opadów i ich częstotliwości w przekształcaniu stoków i den dolin, [w:] Red. Witold Bochenek, Eugeniusz Gil, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa, , s. 13-19.
 • Froehlich W., Prokop P., Soja R., Starkel L., 2002, Studia nad obiegiem wody i erozją gleb w górach klimatu monsunowego, Spraw. z Pos. Kom. Nauk. PAN Krak., 46, z.1, s. 257-261.
 • Starkel L., 2003 (dr. 2002), Younger Dryas-Preboreal transition documented in the fluvial environment of Polish rivers, Global Planet. Change, 35, nr 1/2, s. 157-167.
 • Starkel L., 2002, Wartości progowe w przekształceniu systemów naturalnych środowiska przyrodniczego Karpat, Wyżyny Małopolskiej i Kotlin Podkarpackich, [w:] Red. Zygmunt Górka, Adam Jelonek, Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, IGiGP UJ, Kraków, , s. 221-227.
 • Starkel L., 2002, Gospodarowanie zasobami i degradacja środowiska gór świata, Probl. Zagosp. Ziem Górs., 48, s. 7-14.
 • Starkel L., 2002, Change in the frequency of extreme events as the indicator of climatic change in the Holocene (in fluvial systems), Quater. Intern., 91, s. 25-32.
 • Starkel L., 2002, Department of Geomorphology and Hydrology Institute of Geography and Spatial Organisation. The integration of studies on the paleogeography and present-day processes in the research, Research institutes and scientific commissions Cracow Branch of the Polish Academy of Sciences, PAN Oddział, Kraków, , s. 153-164.
 • Starkel L., 2001 (dr.2002), Wymowa klimatyczna zapisu pojedynczych zdarzeń i ich zespołów w osadach lądowych, Spraw. Czynn. Pos. PAU, 65, s. 187-188.
 • Starkel L., 2002, Regiony geograficzne południowo-wschodniej Polski a nazwy województw, [w:] Red. Zygmunt Górka, Adam Jelonek, Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, IGiGP UJ, Kraków, , s. 229-231.
 • Starkel L., Czopek S., Madeja J., Budek A., Harmata K., 2002, Ewolucja środowiska a osadnictwo prehistoryczne na przedpolu brzegu Karpat w rejonie Sędziszowa i Rzeszowa, Stud. Mater. Rzesz. Ośr. Archeol., 23, s. 5-31.
 • Starkel L., Patkowski B., 2002, Characteristic of river channel of the Maw-ki-Syiem creek near Cherrapunji, Meghalaya Plateau, Hill Geogr., 18, nr 1/2, s. 1-8.
 • Starkel L., Sarkar S., 2002, Different frequency of threshold rainfalls transforming the margin of Sikkimese and Bhutanese Himalayas, Studia Geomorph. Carpatho-Balcan., 36, s. 51-67.
 • Starkel L., Singh S., Soja R., Froehlich W., Syiemlieh H., Prokop P., 2002, Rainfall, runoff and soil erosion in the extremely humid area around Cherrapunji, India, Geographia Polonica, 75, 1, s. 43-65.
 • Budek A., Jacyszyn A., Starkel L., 2001, Aluwia holoceńskie i ich relacja do faz osadniczych na Wysoczyźnie Samborskiej i w Kotlinie Górnego Dniestru, Neolit i początki epoki brązu w Karpatach polskich. Materiały z sesji naukowej, Krosno, 14-15 grudnia 2000 r, Muzeum Podkarpackie, Krosno, , s. 241-249.
 • Starkel L., 2001, Landscapes of the Lower Beskid Mountains and of their northern foreland between the Wisłok and Wisłoka rivers, [w:] Ed. Jan Machnik, Archaeology and natural background of the Lower Beskid Mountains, Carpathians. Part 1, Prace Komisji Prehistorii Karpat, 2, PAU, Kraków, , s. 137-143.
 • Starkel L., 2001, Extreme rainfalls and river floods in Europe during the last millenium, Geographia Polonica, 74, 2, s. 69-79.
 • Starkel L., 2001, Historia dolin rzecznych i wpływ człowieka na przekształcanie systemów rzecznych, [w:] Red. Antoni Bojarski, O czym mówią rzeki górnej Wisły w 2000 roku. Praca zbiorowa, IIiGW PK, Kraków, , s. 9-19.
 • Starkel L., 2001, Przemiany krajobrazu - rola erozji gleb w przekształcaniu środowiska naturalnego, [w:] Red. Maciej J. Kotarba, Przemiany środowiska naturalnego a ekorozwój, Wydaw. TBPŚ "Geosfera", Kraków, , s. 49-63.
 • Starkel L., 2001, The place of the Carpatho-Balcan Geomorphological Commission in the development of geomorphological research, Studia Geomorph. Carpatho-Balcan., 35, s. 121-125.
 • Starkel L., 2000, Heavy rains and floods in Europe during last millenium, [w:] Ed. Barbara Obrębska-Starklowa, Reconstructions of climate and its modelling, Prace Geograficzne, 107, Institute of Geography of the Jagiellonian University, Cracow, , s. 55-62.
 • Starkel L., 2000, Change in the frequency of extreme events as the indicator of climatic change in the Holocene, GeoLines, 11, s. 32-35.
 • Starkel L., 2000, Chronology of phases of various fluvial activity, of erosion and deposition in the Vistula catchment during Late Quaternary, Geochronometria, 19, s. 53-58.
 • Starkel L., 2000, The roots of the contemporary natural landscape - a lesson from the past, [w:] Ed. Marzenna R. Dudzińska, Artur Pawłowski, Sustainable development. An European view, Zeszyty Naukowe, 27, Wydaw. Uczelniane PL, Lublin, , s. 95-99.
 • Starkel L., 2000, Warunki graniczne występowania spływów gruzowych i błotnych, Spraw. z Pos. Komis. Nauk. PAN Krak., 44, z.1, s. 191-192.
 • Bogacki M., Starkel L., 1999, Typologia i regionalizacja współczesnych procesów rzeźbotwórczych, [w:] Red. nauk. Leszek Starkel, Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, , s. Wyd2 s422-427.
 • Ralska-Jasiewiczowa M., Starkel L., 1999, Zmiany klimatu i stosunków wodnych w holocenie, [w:] Red. nauk. Leszek Starkel, Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, , s. Wyd2 s175-180.
 • Starkel L., 1999, 8500-8000 yrs BP Humid Phase - global or regional?, Science Reports Tohoku Univ. 7th Ser. (Geography), 49, nr 2, s. 105-133.
 • Starkel L., 1999, Przedmowa do drugiego wydania, [w:] Red. nauk. Leszek Starkel, Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, , s. Wyd2 s11-14.
 • Starkel L., 1999, Zmiany pięter fizyczno-geograficznych gór Eurazji w późnym glacjale i holocenie, [w:] Oprac. Kazimierz. Klimek, Krystyna Kocel, Strefowość i piętrowość procesów w środowisku przyrodniczym późnego glacjału i holocenu. Sympozjum, Sosnowiec, 15-26 marca 1999, Katedra Paleogeografii i Paleoekologii Czwartorzędu UŚ, Sosnowiec, , s. 111-114.
 • Starkel L., 1999, Polish roots of periglacial research, Biul. Perygl., 38, s. 36-41.
 • Starkel L., 1999, Chronostratygrafia schyłku vistulianu i holocenu Polski, [w:] Red. Anna Pazdur, Andrzej Bluszcz, Wojciech Stankowski, Leszek Starkel, Geochronologia górnego czwartorzędu Polski w świetle datowania radiowęglowego i luminescencyjnego, Instytut Fizyki PŚ, Gliwice, , s. 280-283.
 • Starkel L., 1999, Historia den dolin rzecznych i rola powodzi w ich kształtowaniu, Przyczyny i skutki wielkich powodzi (aspekty hydrologiczne, gospodarcze i ekologiczne). Kraków, 29-30.11.1999. Materiały pokonferencyjne, Muzeum Przyrodnicze Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków, , s. 7-10.
 • Starkel L., 1999, Osady czwartorzędowe w budowie stopni wodnych w obszarach górskich, [w:] Red. Janusz Dziewański, Sozologiczne problemy w budownictwie wodnym. Praca zbiorowa, Studia, Rozprawy, Monografie, 62, Wydaw. IGSMiE PAN, Kraków, , s. 125-132.
 • Starkel L., 1999, Geomorfologiczne i sedymentologiczne skutki ekstremalnych opadów w Karpatach, Strategiczny program zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Sympozjum ogólnokrajowe "Hydrotechnika II '99", Wisła, 5-6 października 1999 r. Materiały, [b.w.], Katowice, , s. 115-118.
 • Starkel L., 1999, Ewolucja den dolin gór i wyżyn, [w:] Red. nauk. Leszek Starkel, Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, , s. Wyd2 s151-155.
 • Starkel L., 1999, Ewolucja rzeźby gór i wyżyn, [w:] Red. nauk. Leszek Starkel, Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, , s. Wyd2 s140-143.
 • Starkel L., 1999, Rola holocenu w ewolucji środowiska i jego stratygrafia, [w:] Red. nauk. Leszek Starkel, Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, , s. Wyd2 s103-105.
 • Starkel L., 1999, Typy osadów, [w:] Red. nauk. Leszek Starkel, Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, , s. Wyd2 s137-140.
 • Starkel L., 1999, Akumulacja holoceńska na przedpolu progu Pogórza Karpackiego, VI Konferencja stratygrafii plejstocenu Polski "Czwartorzęd wschodniej części Kotliny Sandomierskiej". Czudec, 31 sierpnia - 4 września 1999, [b.w.], Kraków, , s. 62-64.
 • Starkel L., 1999, Regimes of mono- and polizonal large rivers in the Quaternary, Bol. Goiano Geogr. Spec. Issue, 19, nr 1, s. 4-10.
 • Starkel L., 1999, Rzeki i doliny rzeczne, Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze. Przewodnik do wystawy, Polska Fundacja Ochrony Przyrody Pro Natura, Kraków, , s. 18-20.
 • Starkel L., 1999, Ulewy, powodzie i inne zdarzenia ekstremalne, Prace Kom. Zagroż. Cywiliz. PAU, 2, s. 81-96.
 • Starkel L., 1999, Space and time scales in geomorphology, [w:] Ed. R. Mauesbacher, Magnitude and frequency in geomorphology. Proceedings of the Fourth International Conference on Geomorphology, Bologna 1997. Vol.2, Zeitschrift fuer Geomorphologie N.F. Supplementband, 115, Gebrueder Borntraeger, Berlin, , s. 19-33.
 • Starkel L., 1999, Historia dolin rzecznych, Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze. Przewodnik do wystawy, Polska Fundacja Ochrony Przyrody Pro Natura, Kraków, , s. 21-23.
 • Starkel L., 1999, Space and time scales in geomorphology, Fourth International Conference on Geomorphology. Organized by Gruppo Nazionale Geografia Fisica e Geomorfologia del Coniglio Nazionale delle Ricerche. Bologna (Italia) - 28 VIII / 3 IX, 1997. Proceedings of the conference, Supplementi di Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria, 3/3, Comitato Glaciologico Italiano, Torino, , s. 61-66.
 • Starkel L., 1999, Przyrodnicze warunki spływu powodziowego, [w:] Red. Jerzy Grela; Henryk Słota; Jan Zieliński, Dorzecze Wisły. Monografia powodzi, lipiec 1997, Atlasy i Monografie, IMiGW, Warszawa, , s. 142-143.
 • Starkel L., Gębica P., Kalicki T., Ludwikowska M., Niedziałkowska E., 1999, Chronostratygrafia aluwiów i form fluwialnych w południowej Polsce, [w:] Red. Anna Pazdur, Andrzej Bluszcz, Wojciech Stankowski, Leszek Starkel, Geochronologia górnego czwartorzędu Polski w świetle datowania radiowęglowego i luminescencyjnego, Instytut Fizyki PŚ, Gliwice, , s. 133-155.
 • Goslar T., Ralska-Jasiewiczowa M., Starkel L., Demske D., Kuc T., Łącka B., Szeroczyńska K., Wicik B., Więckowski K., 1998, Discussion of the Late-Glacial recorded in the Lake Gościąż sediments, [w:] Ed. Magdalena Ralska-Jasiewiczowa, Tomasz Goslar, Teresa Madeyska, Leszek Starkel, Lake Gościąż, Central Poland. A monographic study. Part 1, W. Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Sciences, Kraków, , s. 171-175.
 • Starkel L., 1998, Continental water cycle and carbon reservoirs and their relationships in the past, Glob. Planet. Change, 16/17, s. 153-158.
 • Starkel L., 1998, Frequency of extreme hydroclimatically induced events as a key to understanding environmental changes in the Holocene, [w:] Ed. A.S. Issar, N. Brown, Water, environment and society in times of climatic change, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, , s. 273-288.
 • Starkel L., 1998, Geomorphic response to climatic and environmental changes along a Central Asian transect during the Holocene, Geomorphology, 23, s. 293-305.
 • Starkel L., 1998, Extreme events in the last 200 years in the upper Vistula basin: their palaeohydrological implications, [w:] Ed. G. Benito, V.R. Baker, K.J. Gregory, Palaeohydrology and environmental change, John Wiley & Sons, Chichester, , s. 289-305.
 • Starkel L., 1998, Funkcja powodzi w środowisku przyrodniczym dorzecza górnej Wisły, [w:] Red. nauk. Leszek Starkel, Jerzy Grela, Powódź w dorzeczu górnej Wisły w lipcu 1997 roku. Konferencja naukowa w Krakowie, 7-9 maja 1998, Wydaw. Oddz. PAN, Kraków, , s. 9-20.
 • Starkel L., 1998, Poglądy Mieczysława Klimaszewskiego na rozwój rzeźby polskich Karpat Zewnętrznych (fliszowych), Czas. Geogr., 69, z.2, s. 131-137.
 • Starkel L., 1998, Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis ulew i lokalnych wezbrań (wprowadzenie), [w:] Red. Leszek Starkel, Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis lokalnych ulew, Dokumentacja Geograficzna, 11, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 7-9.
 • Starkel L., 1998, The scientific nature of geomorphology (Proceeding of 27th Binghamton Symposium in Geomorphology - 27-19 September 1996). Ed. B.L. Rhoads, C.E. Thorn. Chichester 1996, Przegl. Geogr., 70, z.1/2, s. 119-122.
 • Starkel L., 1998, Geneza i przemiany krajobrazów dolin rzecznych Polski, Krajobraz dolin rzecznych po katastrofie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Politechnika Krakowska, 15-16.09.1998, PK, Kraków, , s. 17-20.
 • Starkel L., 1998, Rozpoznanie faz o przewadze erozji i akumulacji rzecznej na podstawie datowanych profili młodoczwartorzędowych w południowej Polsce (streszczenie), VI Konferencja "Metody chronologii bezwzględnej", Gliwice-Rudy, 24-27 marca 1998 r. Streszczenia, PŚ, Gliwice, 4 s.
 • Starkel L., 1998, Ewolucja dolin rzecznych Europy Środkowej w młodszym czwartorzędzie (na przykładzie dorzecza górnej Wisły), Acta Fac. Rerum Natur. Univ. Ostrav. Geographia-Geologia, 168, nr 6, s. 137-150.
 • Starkel L., Froehlich W., Soja R., 1998, Floods in Sikkim Himalaya - their causes, course and effect, [w:] Ed. Vishwas S. Kale, Flood studies in India, Memoir, 41, Geological Society of India, Bangalore, , s. 101-118.
 • Starkel L., Goslar T., Ralska-Jasiewiczowa M., Demske D., Różański K., Łącka B., Pelisiak A., Szeroczyńska K., Wicik B., Więckowski K., 1998, Discussion of the Holocene events recorded in the Lake Gościąż sediments, [w:] Ed. Magdalena Ralska-Jasiewiczowa, Tomasz Goslar, Teresa Madeyska, Leszek Starkel, Lake Gościąż, Central Poland. A monographic study. Part 1, W. Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Sciences, Kraków, , s. 239-246.
 • Starkel L., Pazdur A., Pazdur M., Wicik B., Więckowski K., 1998, Lake-level changes and palaeohydrological reconstructions during the Holocene, [w:] Ed. Magdalena Ralska-Jasiewiczowa, Tomasz Goslar, Teresa Madeyska, Leszek Starkel, Lake Gościąż, Central Poland. A monographic study. Part 1, W. Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Sciences, Kraków, , s. 225-229.
 • Starkel L., Wicik B., Więckowski K., 1998, Formation and evolution of the Na Jazach lakes in the Late Vistulian, [w:] Ed. Magdalena Ralska-Jasiewiczowa, Tomasz Goslar, Teresa Madeyska, Leszek Starkel, Lake Gościąż, Central Poland. A monographic study. Part 1, W. Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Sciences, Kraków, , s. 117-119.
 • Bluszcz A., Starkel L., Kalicki T., 1997, Grain size composition and age of alluvial sediments in the Tista valley floor near Kalijhora, Sikkim Himalaya, Studia Geomorph. Carpatho-Balcan., 31, s. 159-174.
 • Gerlach T., Starkel L., Szczepanek K., 1997, Sites with organic interglacial deposits in the upper San river basin, Polish Eastern Carpathians, Studia Geomorph. Carpatho-Balcan., 31, s. 31-44.
 • Mamakowa K., Starkel L., Boratyn J., Brud S., 1997, Stratigraphy of the vistulian alluvial fills in the Wisłoka valley north of Dębica, Studia Geomorph. Carpatho-Balcan., 31, s. 83-99.
 • Starkel L., 1997, Spatial and time scales in geomorphology, Fourth International Conference on Geomorphology. Organized by Gruppo Nazionale Geografica Fisica e Geomorfologia del Consiglio Nazionale delle Recherche. Bologna (Italia) - 28 VII - 3 IX 1997. Abstracts, Supplementi di Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria, 3/1, Comitato Glaciologico Italiano, Torino, , s. 362-363.
 • Starkel L., 1997, Rzeźba i środowisko przyrodnicze regionu samborskiego, Rocz. Przemys., 33, z.5, s. 33-37.
 • Starkel L., 1997, Studia nad środowiskiem przyrodniczym gór w pracach Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, Probl. Zagosp. Ziem Górs., 42, s. 7-14.
 • Starkel L., 1997, Wskazania gospodarcze, [w:] Red. Leszek Starkel, Rola gwałtownych ulew w ewolucji rzeźby Wyżyny Miechowskiej (na przykładzie ulewy w dniu 15 września 1995 roku), Dokumentacja Geograficzna, 8, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 101-102.
 • Starkel L., 1997, Environmental changes in Central Europe 5000-3000 BP, [w:] Ed. H. Nuezhet Dalfes, George Kukla, Harvey Weiss, Third Millenium BC climate change and Old World collapse, Springer Verlag, Berlin, , s. 531-550.
 • Starkel L., 1997, The evolution of fluvial systems in the Upper Vistulian and Holocene in the territory of Poland, Landform Anal., 1, s. 7-18.
 • Starkel L., 1997, Mass movements during the Holocene: the Carpathian example and the European perspective, Rapid mass movement as a source of climatic evidence for the Holocene. Hrsg. Burkhard Frenzel et al, Palaeoklimaforschung, 19, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, , s. 385-400.
 • Starkel L., Czyżowska E., Rutkowski J., 1997, Rola opadów ulewnych w przekształceniach rzeźby, [w:] Red. Leszek Starkel, Rola gwałtownych ulew w ewolucji rzeźby Wyżyny Miechowskiej (na przykładzie ulewy w dniu 15 września 1995 roku), Dokumentacja Geograficzna, 8, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 93-100.
 • Gil E., Starkel L., 1996, Szymbark - stacja naukowa IGiPZ PAN [objaśnienia do wycieczki terenowej], [w:] Red. Jan R. Olędzki, Alicja Folbrier, Bogdan Zagajewski, XVI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji. Rozwój zastosowań teledetekcji w badaniach środowiska i jego monitoringu. Szymbark, 25-27 kwietnia 1996, Klub Teledetekcji Środowiska PTG, Warszawa, , s. 67-73.
 • Kaczmarek Z., Arnell N., Starkel L., 1996, Climate, hydrology, and water resources, [w:] Ed. Z. Kaczmarek, K.M. Strzępek. L. Somlady, A. Priazhinskya, Water resources management in the face of climatic/hydrologic uncertainities, Cluver Academic Publishers, Rotterdam, , s. 3-29.
 • Kalicki T., Starkel L., 1996, Datowanie radiowęglowe sekwencji włożeń aluwialnych Wisły w Zabierzowie Bocheńskim, Geochronometria 14, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 1331., (Geochronometria, 14) PŚ, Gliwice, , s. 7-18.
 • Kalicki T., Starkel L., Sala J., Soja R., Zernickaya V., 1996, Subboreal paleochannel system in the Vistula valley near Zabierzów Bocheński (Sandomierz Basin), [w:] Ed. Leszek Starkel, assistent ed. Tomasz Kalicki, Evolution of the Vistula river valley during the last 15.000 years. Part 6, Geographical Studies. Special Issue, 9, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 129-158.
 • Kotarba A., Kozarski S., Starkel L., Nowaczyk B., 1996, Issues in geomorphology, [w:] Ed. Zbyszko Chojnicki, Contemporary problems of Polish geography, Bogucki Scientific Publishers, Poznań, , s. 79-102.
 • Starkel L., 1996, Monitoring zdarzeń katastrofalnych, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Lucjan Pawłowski, Główne problemy monitoringu w Polsce. Opracowanie zbiorowe, Zeszyty Naukowe, 16, PL, Lublin, , s. 93-106.
 • Starkel L., 1996, Geomorphic role of extreme rainfalls in the Polish Carpathians, Studia Geomorph. Carpatho-Balcan., 30, s. 21-38.
 • Starkel L., 1996, The place of the Vistula river in the late Vistulian - early Holocene evolution of the European valleys, European river activity and climatic change during the Lateglacial and early Holocene. Hrsg. Burkhard Frenzel, Palaeoklimaforschung, 14, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, , s. 75-88.
 • Starkel L., 1996, Cechy obiegu energii i materii obszarów górskich, [w:] Red. Roman Soja, Paweł Prokop, Zintegrowany Monitoring Środowska Przyrodniczego. Monitoring geoekosystemów górskich. Szymbark 1995, Biblioteka Monitoringu Środowiska, PIOŚ, Warszawa, , s. 47-54.
 • Starkel L., 1996, Cykle glacjalno-interglacjalne w ewolucji systemu rzecznego Wisły, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, Geografia, 57, Wydaw. UAM, Poznań, , s. 297-305.
 • Starkel L., 1996, Geomorphic and sedimentological effects of river floods in space and time, [w:] Red. M.Falciai, F.Preti, Convegno scientifico in occasione del trentennale dell'alluvione di Firenze. La divesa della alluvioni. Firenze, 4-5 novembre 1996, Pubblicazione, 1963, [b.w.], Firenze, , s. 97-127.
 • Starkel L., 1996, Palaeohydrological reconstruction: advantages and disadvantages, [w:] Ed. J. Branson, A.G. Brown, K.J. Gregory, Global continental changes: the context of paleohydrology, Geological Society Special Publication, 115, The Geological Society, London, , s. 9-17.
 • Starkel L., 1996, Present-day formation of the southern part of Meghalaya Plateau, Hill Geogr., 12, nr 1/2, s. 13-19.
 • Starkel L., 1996, Polish studies connected with the IGBP Global Change programme, [w:] Ed. Zbyszko Chojnicki, Contemporary problems of Polish geography, Bogucki Scientific Publishers, Poznań, , s. 135-144.
 • Starkel L., Kalicki T., Krąpiec M., Soja R., Gębica P., Czyżowska E., 1996, Hydrological changes of valley floor in the upper Vistula basin during late Vistulian and Holocene, [w:] Ed. Leszek Starkel, assistent ed. Tomasz Kalicki, Evolution of the Vistula river valley during the last 15.000 years. Part 6, Geographical Studies. Special Issue, 9, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 7-128.
 • Starkel L., Pazdur A., Pazdur M., Wicik B., Więckowski K., 1996, Lake-level and groundwater-level changes in the Lake Gościąż area, Poland: palaeoclimatic implications, Holocene, 6, nr 2, s. 213-224.
 • Froehlich W., Starkel L., 1995, The response of slope and channel systems to various types of extreme rainfall: A comparison between the temperate zone and humid tropics, Geomorphology, 11, s. 337-345.
 • Gil E., Starkel L., 1995, Szymbark - Stacja Naukowa IGiPZ PAN [objaśnienia na trasie wycieczki], [w:] Red. Roman Soja, Paweł Prokop, Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995, Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, Kraków, , s. 87-93.
 • Starkel L., 1993 (dr.1995), Paleogeografia Polskich Karpat w późnym vistulianie i wczesnym holocenie, Ann. UMCS Sec. B, 48, s. 253-261.
 • Starkel L., 1995, Changes of river channels in Europe during the Holocene, [w:] Ed. Angela Gurnell, Geoffrey Petts, Changing river channels, John Wiley & Sons, Chichester, , s. 27-42.
 • Starkel L., 1995, New data on the Late Vistulian and Holocene evolution of the Wisłoka valley near Dębica, [w:] Ed. Leszek Starkel, Evolution of the Vistula river valley during the last 15.000 years. Part V, Geographical Studies. Special Issue, 8, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 73-90.
 • Starkel L., 1995, The pattern of the Holocene climate variations in the Central Europe based on various geological records, [w:] Ed. Andrzej Kostrzewski, Late-Quaternary relief evolution and environment changes, Quaestiones Geographicae. Special Issue, 4, Wydaw. Nauk. UAM, Poznań, , s. 259-264.
 • Starkel L., 1995, Introduction to global paleohydrological changes, [w:] Ed. by K.J. Gregory, L. Starkel, V.R. Baker, Global continental palaeohydrology, John Wiley & Sons, Chichester, , s. 1-20.
 • Starkel L., 1995, Outline of the Polish excursion area and features, [w:] Ed. Wolfgang Schirmer, Quaternary field trips in Central Europe. Vol.1. Field trips. International Union for Quaternary Research. XIV International Congress, August 3-10, 1995, Berlin, Germany, Verlag Dr. Friedrich Pfeil, Muenchen, , s. 323-325.
 • Starkel L., 1995, Reconstruction of hydrological changes between 7000 and 3000 BP in the upper and middle Vistula River Basin, Poland, Holocene, 5, nr 1, s. 34-42.
 • Starkel L., 1995, Evolution of the Carpathian valleys and the Forecarpathian basins it the Vistulian and Holocene, Studia Geomorph. Carpatho-Balcan., 29, s. 5-40.
 • Starkel L., 1995, Palaeohydrology of the temperate zone, [w:] Ed. by K.J. Gregory, L. Starkel, V.R. Baker, Global continental palaeohydrology, John Wiley & Sons, Chichester, , s. 233-257.
 • Starkel L., Granoszewski W., 1995, The younger Dryas paleomeander of the Wisłoka river at Wola Żyrakowska near Dębica, [w:] Ed. Leszek Starkel, Evolution of the Vistula river valley during the last 15.000 years. Part V, Geographical Studies. Special Issue, 8, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 91-100.
 • Starkel L., Gębica P., 1995, Evolution of the river valley in South Poland during the Pleistocene-Holocene transition, [w:] Red. Barbara Manikowska, The Pleistocene-Holocene transition (20-8 ka B.P.) in the area of Poland, Biuletyn Peryglacjalny, 34, ŁTN, Łódź,
 • Starkel L., Krąpiec M., 1995, Profile of the alluvia with "black oaks" in Kędzierz on the Wisłoka river, [w:] Ed. Leszek Starkel, Evolution of the Vistula river valley during the last 15.000 years. Part V, Geographical Studies. Special Issue, 8, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 101-110.
 • Wasylikowa K., Nalepka D., Starkel L., 1995, Human impact on natural environment in the Vistula river valley, [w:] Ed. Wolfgang Schirmer, Quaternary field trips in Central Europe. Vol.1. Field trips. International Union for Quaternary Research. XIV International Congress, August 3-10, 1995, Berlin, Germany, Verlag Dr. Friedrich Pfeil, Muenchen, , s. 351-352.
 • Ralska-Jasiewiczowa M., Starkel L., 1994, Izmenenie rastitel'nosti na territorii Pol'si v golocene, [w:] Red. A.A. Velicko, L. Starkel, Paleogegraficeskaja osnova sovremennych landsaftov. Rezultaty rossijsko-polskich issledovanij, "Nauka", Moskva, , s. 118-124.
 • Rotnicki K., Starkel L., 1994, Tipy sedimentacii i evoljucii recnych dolin v Pol'se, [w:] Red. A.A. Velicko, L. Starkel, Paleogegraficeskaja osnova sovremennych landsaftov. Rezultaty rossijsko-polskich issledovanij, "Nauka", Moskva, , s. 140-144.
 • Starkel L., 1994, Perspektywy monitoringu w Karpatach, [w:] Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe), Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, , s. 161-162.
 • Starkel L., 1994, Meeting of the European National Committees for IGBP — Global Change, Geographia Polonica, 62, s. 119-122.
 • Starkel L., 1994, The place of geography in the studies on the Man and the Earth system, Geographia Polonica, 63, s. 13-20.
 • Starkel L., 1994, Polish National Committee of IGBP— Global Change: structure and activities, Geographia Polonica, 62, s. 105-107.
 • Starkel L., 1994, Izmenenie klimata i landsaftov Pol'si v golocene, [w:] Red. A.A. Velicko, L. Starkel, Paleogegraficeskaja osnova sovremennych landsaftov. Rezultaty rossijsko-polskich issledovanij, "Nauka", Moskva, , s. 147-150.
 • Starkel L., 1994, Zakonomernosti razvitija geosistem na territorii Pol'si i Russkoj ravniny, [w:] Red. A.A. Velicko, L. Starkel, Paleogegraficeskaja osnova sovremennych landsaftov. Rezultaty rossijsko-polskich issledovanij, "Nauka", Moskva, , s. 175-177.
 • Starkel L., 1994, Odbicie ekstremalnych wezbrań okresu historycznego w osadach rzecznych i stokowych w dorzeczu górnej Wisły, Acta UNC Geografia, 27, s. 13-20.
 • Starkel L., 1994, Perspektywy geografii fizycznej: monitoring obiegu energii i materii, regionalizm i globalizm, [w:] Red. Tadeusz Wilgat, Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty i postery, Lublin, , s. 20-22.
 • Starkel L., 1994, Reflection of the glacial-interglacial cycle in the evolution of the Vistula River basin, Poland, Terra Res., 6, s. 1-9.
 • Starkel L., 1994, The place of geography in the studies on the Man and the Earth system, Zbiór artykułów przedstawiających wyniki współczesnych badań w geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej, Geographia Polonica, 63, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 13-19.
 • Starkel L., 1994, Częstotliwość powodzi w holocenie w świetle metod sedymentologicznych, geomorfologicznych i datowań bezwzględnych (dorzecze górnej Wisły), Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 1229., (Geochronometria, 10) , s. 159-172.
 • Starkel L., 1994, Zintegrowany monitoring na tle globalnych zmian środowiska przyrodniczego, [w:] Red. Eugeniusz Gil, Seminarium Szymbark '94. "Znaczenie badań i monitoringu środowiska dla rozwiązywania problemów ochrony środowiska zlewni rzeki Ropy", Biblioteka Monitoringu Środowiska, [b.w.], Nowy Sącz, , s. 19-26.
 • Starkel L., 1992 (dr.1994), Palaeogeography of the Late Vistulian and Early Holocene in Carpathian Mts, Preistoria Alpina, 28, nr 2, s. 103-112.
 • Starkel L., 1994, Sosuscestvovanie poligeneticeskich i geterochronnych landsaftov v central'noj Evrope, [w:] Red. A.A. Velicko, L. Starkel, Paleogegraficeskaja osnova sovremennych landsaftov. Rezultaty rossijsko-polskich issledovanij, "Nauka", Moskva, , s. 8-10.
 • Starkel L., 1994, Ewolucja poglądów na temat paleogeografii vistulianu i holocenu Karpat i przedpola w ostatnich 40 latach, [w:] Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop, Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 grudnia 1993, Conference Papers, 20, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 9-16.
 • Starkel L., 1992 (dr.1994), Regularities of mountain geoecosystems, Preistoria Alpina, 28, nr 1, s. 11-18.
 • Starkel L., 1993/1994, Frequency of floods during the Holocene in the Upper Vistula basin, Studia geomorph. carpatho-balcan., 27/28, s. 3-13.
 • Starkel L., 1994, Równoległoś? badań nad przeszłością i teraźniejszością środowiska Karpat i kotlin podkarpackich, [w:] Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop, Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 grudnia 1993, Conference Papers, 20, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 119-122.
 • Starkel L., Chotinskij N., 1994, Kompleksnye rekonstrukcii. Zakljucenie, [w:] Red. A.A. Velicko, L. Starkel, Paleogegraficeskaja osnova sovremennych landsaftov. Rezultaty rossijsko-polskich issledovanij, "Nauka", Moskva, , s. 152-153.
 • Starkel L., 1988, Paleogeography of the periglacial zone in Poland during the maximum advance of the Vistulian Ice Sheet, Geographia Polonica, 55, s. 151-164.
 • Starkel L., 1988, Progress in research on the evolution of the geographical environment of Poland, Geographia Polonica, 53, s. 5-18.
 • Gilewska S., Klimkowa M., Starkel L., 1982, The 1:500 000 Geomorphological Map of Poland, Geographia Polonica, 48, s. 7-24.
 • Adamczyk B., Gerlach T., Obrębska-Starklowa B., Starkel L., 1980, Zonal and azonal aspects of the agriculture-forest limit in the Polish Carpathians, Geographia Polonica, 43, s. 71-84.
 • Starkel L., 1978, The role of extreme meteorological events in the shaping of mountain relief, Geographia Polonica, 41, s. 13-20.
 • Gil E., Starkel L., 1977, Complex physico-geographical investigations and their importance for economic development of the Flysh Carpathian area, Geographia Polonica, 34, s. 47-62.
 • Baumgart-Kotarba M., Gilewska S., Starkel L., 1976, Planation surfaces in the light of the 1 : 300,000 geomorphological map of Poland, Geographia Polonica, 33 1, s. 5-23.
 • Klimek K., Lomborintchen R., Starkel L., Sugar T., 1976, Research problems of the First Mongolian-Polish Physical Geographical Expedition to the Khangay Mts. in 1974, Geographia Polonica, 33 1, s. 107-120.
 • Starkel L., 1972, The role of catastrophic rainfall in the shaping of the relief of the Lower Himalaya (Darjeeling Hills), Geographia Polonica, 21, s. 103-147.
 • Starkel L., 1972, Directions of geomorphological research in the Department of Physical Geography in Cracow, Geographia Polonica, 22, s. 53-74.
 • Starkel L., 1972, Thei modelling of monsoon areas of India as related to catastrophic rainfall, Geographia Polonica, 23, s. 151-174.
 • Starkel L., 1969, Climatic of Tectonic Adaptation of the Relief of Young Montains in the Quaternary, Geographia Polonica, 17, s. 209-230.
 • Starkel L., 1968, The morphogenetic role played by the Holocene in a variety of climatic zones of the world, Geographia Polonica, 14, s. 77-86.
 • Starkel L., 1966, L'évolution du relief des Carpathes Orientales dans le bassin du Haut San, Geographia Polonica, 9, s. 53-62.
 • Starkel L., 1966, Evolution of the relief of the Polish East Carpathians in the Quaternary (with the upper San basin as example), Geographia Polonica, 10, s. 89-114.
 • Starkel L., 1964, Chronology of denudation processes in the last glacial period in the Flysch Carpathians, Geographia Polonica, 2, s. 61-68.

Editorial publications

 • Singh S., Starkel L., Syiemlieh H., 2010 (dr. 2009), Land degradation and ecorestoration in the extremely wet monsoon environment of Cherrapunji area, India, Bookwell, New Delhi, 151 s.
 • Kundzewicz Z., Starkel L., 2008, Globalne ocieplenie i jego skutki. Kosmos T.57 nr 3-4, Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, Kraków, , s. 169-294.
 • Rączkowska Z., Starkel L., 2008, Modelling of the high-mountain relief. Geographia Polonica T.81, nr 1, PAN IGiPZ, Warszawa, 133 s.
 • Starkel L., Kostrzewski A., Kotarba A., Krzemień K., 2008, Współczesne przemiany rzeźby Polski, IGiGP UJ, Kraków, 400 s.
 • Singh S., Starkel L., Syiemlieh H., 2008 (dr.2007), Environmental changes and geomorphic hazards, Bookwell, New Delhi, XXVIII; 388 s.
 • Harmata K., Machnik J., Starkel L., 2006, Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to Early Medieval period. Results of the research of the Polish-Ukrainian expedition. Part 1, Prace Komisji Prehistorii Karpat, 3, PAU, Kraków, 263 s.
 • Starkel L., Singh S., 2004, Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India, Prace Geograficzne, 191, PAN IGiPZ, Warszawa, 110 s.
 • Starkel L., 2003, Papers on Global Change IGBP. No.10, National IGBP-Global Change Committee PAS, Warszawa, 126 s.
 • Pazdur A., Bluszcz A., Stankowski W., Starkel L., 1999, Geochronologia górnego czwartorzędu Polski w świetle datowania radiowęglowego i luminescencyjnego, Instytut Fizyki PŚ, Gliwice, 287 s.
 • Starkel L., 1999, Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, Wyd.2 593 s.
 • Ralska-Jasiewiczowa M., Goslar T., Madeyska T., Starkel L., 1998, Lake Gościąż, Central Poland. A monographic study. Part 1, W. Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Sciences, Kraków, 340 s.
 • Starkel L., 1998, Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis lokalnych ulew, Dokumentacja Geograficzna, 11, Wydaw. Continuo, Wrocław, 107 s.
 • Starkel L., Grela J., 1998, Powódź w dorzeczu górnej Wisły w lipcu 1997 roku. Konferencja naukowa w Krakowie, 7-9 maja 1998, Wydaw. Oddz. PAN, Kraków, 308 s.
 • Starkel L., Gutry-Korycka M., Kaczmarek Z., 1998, Hydrological processes and water resources in the face of global climate change. (Proceedings from the Conference in Warsaw, 22-23 October 1997), Geographia Polonica, 71, PAN IGiPZ, Warszawa, 150 s.
 • Maruszczak H., Starkel L., 1997, Anthropogenic impact on water conditions (Vistula and Oder river basins), Geographia Polonica, 68, PAN IGiPZ, Warszawa, 147 s.
 • Starkel L., 1997, Rola gwałtownych ulew w ewolucji rzeźby Wyżyny Miechowskiej (na przykładzie ulewy w dniu 15 września 1995 roku), Dokumentacja Geograficzna, 8, Wydaw. Continuo, Wrocław, 108 s.
 • Starkel L., 1997, Użytkowanie a ochrona wód powierzchniowych w Polsce. Opracowanie zbiorowe, Zeszyty Naukowe, 17, Oficyna Wydaw. Instytutu Ekologii PAN, Dziekanów Leśny, 126 s.
 • Starkel L., Gutry-Korycka M., 1997, Global Change: Polish perspectives. Part 4, Geographia Polonica, 70, PAN IGiPZ, Warszawa, 108 s.
 • Starkel L., Gutry-Korycka M., 1996, Global Change: Polish perspectives. 3, Geographia Polonica, 67, PAN IGiPZ, Warszawa, 139 s.
 • Starkel L., Kalicki T., 1996, Evolution of the Vistula river valley during the last 15.000 years. Part 6, Geographical Studies. Special Issue, 9, Wydaw. Continuo, Wrocław, 158 s.
 • Starkel L., 1995, Evolution of the Vistula river valley during the last 15.000 years. Part V, Geographical Studies Special Issue, 8, Wrocław, 156 s.
 • Starkel L., Gutry-Korycka M., 1995, Global Change: Polish perspectives. 2, Geographia Polonica, 65, PAN IGiPZ, Warszawa, 122 s.
 • Starkel L., Gil E., 1994, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe), Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 169 s.
 • Starkel L., Gutry-Korycka M., 1994, Global change: Polish perspectives, Geographia Polonica, 62, PAN IGiPZ, Warszawa, 133 s.
 • Starkel L., Prokop P., 1994, Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN, Kraków, 8-9 grudnia 1993, Conference Papers, 20, PAN IGiPZ, Warsaw, 124 s.
 • Starkel L. et al., , Science Reports of Tohoku University 7th Series (Geography) Vol.49 nr 2, December 1999, 235 s.

Abstracts, reviews, notes

 • Starkel L., 2018, Instytut Geografii PAN zakłada Stację Naukową w Szymbarku, [w:] Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 32, Stacja Badawcza IGiPZ PAN, Szymbark, , s. 9-10.
 • Starkel L., 2018, Znaczenie ekstremalnego opadu w październiku 1968 roku dla poznania ewolucji dolin górskich w Dardżylińskich Himalajach, [w:] Red. Kazimierz Krzemień, Elżbieta Gorczyca, Mateusz Sobucki, Antropogeniczne uwarunkowania współczesnych procesów fluwialnych. 10-12 września 2018, Kraków – Rabka-Zdrój, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, , s. 143.
 • Starkel L., Michczyńska D., Gębica P., Wieczorek D., Krzyszkowski D., Michczyński A., Wachecka-Kotkowska L., Ludwikowska-Kędzia M., Superson J., 2018, Zapis zmian klimatycznych i środowiskowych w interpleniglacjale w Polsce Południowej i środkowej, [w:] Red. Małgorzata Ludwikowska-Kędzia, Małgorzata Wiatrak, XXV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski "Plejstocen Gór Świętokrzyskich", Huta Szklana, 3-7 września 2018 r, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, , s. 117-120.
 • Starkel L., 2017, Osiągniecia i braki w badaniach złożoności procesów hydrologicznych i geomorfologicznych w czasie i przestrzeni, [w:] Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas, Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby. XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, , s. 140-141.
 • Starkel L., Cebulak E., Gębica P., Limanówka D., Pyrc R., 2017, Znaczenie barier górskich w występowaniu opadów w Karpatach, Nadzwyczajne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne na ziemiach polskich. Konferencja Jubileuszowa 70-lecia Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Łódź, 25-26 września 2017 r. Streszczenia referatów, Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Łódź, , s. 34.
 • Michczyńska D., Starkel L., Gębica P., 2016, Reflection of climatic changes during Interpleniglacial in geosystems of Southern Poland, From Local to Global. Central and Eastern Europe Paleoscience Symposium, Cluj-Napoca, 23-24 May 2016. Book of Abstracts, PAGES, Cluj-Napoca, , s. 60.
 • Starkel L., 2016, Paradoxes of fluvial activity in young orogenic systems, Paleohydrological extreme events, evidence and archives, EX-AQUA 2016, September 26th - October 1st, Padova, Italy Abstact Volume, Universita degli Studi di Padova, Padova, , s. 43.
 • Starkel L., Michczyńska D., Gębica P., 2016, Reflection of climatic changes during Interpleniglacial in geoecosystems of Southern Poland, 12-th International Conference "Methods of absolute chronology", 11-13th May 2016, Gliwice-Paniówki, Poland. Abstract & programme, Geochronometria. Conference Abstracts Series, 1, Institute of Physics – CSE. Silesian University of Technology, Gliwice, , s. 50.
 • Starkel L., Michczyńska D., Gębica P., 2016, Zmiany klimatyczne w okresie interpleniglacjału odzwierciedlone w geoekosystemach Polski Południowej, [w:] Red. Joanna Rychel, Łukasz Zbucki, Plejstocen południowej części pogranicza polsko-białoruskiego. XXIII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Biała Podlaska/Brest, 5-9.09.2016., Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, , s. 55.
 • Starkel L., 2015, Non – continuous archive of climatic fluctuations of various order in slope and fluvial system of C-E Europe during upper Quaternary, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU General Assembly 2015, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Starkel L., 2015, The reflection of hydrological regime in fluvial and lake systems during Younger Dryas and early Holocene on territory of Poland, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 122.
 • Starkel L., 2015, Role of climatic factors and human activity in transformations of valley floors and slopes in C-E Europe during last 2 millenia, Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia. 17-19 June 2015, University of Gdansk, Poland. Program and abstracts book, Institute of Geography. Faculty of Oceanography and Geography. University of Gdansk, Gdańsk, , s. 56.
 • Starkel L., 2015, Heritage of permafrost expansions and retreats in C-E European landscapes, Gradualism vs Catastrophism in Landscape Evolution. International Conference held in Barnaul, Russia, July 2-4, 2015. Extended abstracts, Publishing House of Alati State University, Barnaul, , s. 187.
 • Michczyńska D., Starkel L., 2014, INTIMATE, selected remarks following the COST action, Papers on Global Change IGBP, 21, s. 63-68.
 • Starkel L., 2014, The post Second World War explosion of Polish Geography, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
 • Starkel L., 2014, Kartowanie geomorfologiczne i badania procesów w służbie gospodarki (z badań Zakładu Geomorfologii i Hydrologii IGiPZ PAN w Krakowie), Geomorfologia stosowana – Zastosowanie metod badań geomorfologicznych w inżynierii i kształtowaniu środowiska, SGGW, Warszawa, , s. 52.
 • Starkel L., 2014, Ewolucja systemów rzecznych w ostatnim glacjale i holocenie na terenie Polski, [w:] Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz, Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014, dedykowany prof. dr hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia, Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Toruń, , s. 99.
 • Starkel L., 2014, Quaternary transformation of older relief in the eastern part of Polish Carpathians, [w:] Red. Jan Novotny, Geomorphology and environmental challenges, Geograficky Ustav SAV, Bratislava, , s. 43.
 • Starkel L., Michczyńska D., Gębica P., Kiss T., Panin A., Persoiu I., 2014, Factors controlling the evolution of fluvial systems in C-E Europe during the last cold stage (60-8 ka BP), INTIMATE Open Workshop and COST Action ES0907 Final Event, Zaragoza, 15th - 21st June 2014. Abstract Volume and Programme, [b.w.], Zaragoza, , s. 25.
 • Michczyńska D., Starkel L., Nalepka D., Pazdur A., 2013, Hydrological changes after last ice retreat in Northern Poland in the light of radiocarbon dating, [w:] Red. Natalia Piotrowska, 11th International Conference "Methods of absolute chronology" 15 - 18th May 2013 Podlesice Poland. Abstracts & programme, GADAM Centre of Excellence, Department of Radioisotopes, Institute of Physics Centre for Science and Education, Silesian University of Technology, Gliwice/Podlesice, , s. 21.
 • Starkel L., 2013, Clusters of heavy rains at orographic barriers, Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume, [b.w.], Paris, , s. 250.
 • Starkel L., 2013, Relacje procesów fluwialnych i eolicznych w ostatnim piętrze zimnym w Europie Środkowej, Pokrywa lessowa Północnego Przyczarnomorza. Monografia naukowa (XVIIІ ukraińsko-polskie seminarium, Roksolany, 8–13 września 2013 r.), KARTPOL s.c., Lublin, , s. 162-163.
 • Starkel L., 2013, The Quaternary transformation of inherited older mountain landscapes, Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume, [b.w.], Paris, , s. 271.
 • Starkel L., 2013, The first years of activity of the Carpatho-Balcan Geomorphological Commission, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 47, s. 127-129.
 • Starkel L., Płoskonka D., Adamiec G., 2013, The OSL dating and maturity of soils help to reconstruct the neotectonic movements in the piedmont zone of Sikkimese - Bhutanese Himalaya, [w:] Red. Natalia Piotrowska, 11th International Conference "Methods of absolute chronology" 15 - 18th May 2013 Podlesice Poland. Abstracts & programme, GADAM Centre of Excellence, Department of Radioisotopes, Institute of Physics Centre for Science and Education, Silesian University of Technology, Gliwice/Podlesice, , s. 42-43.
 • Starkel L., 2012, Czwartorzędowe przekształcenia poziomów denudacyjnych w Karpatach fliszowych, Strukturalne i litofacjalne uwarunkowania rzeźby polskich Karpat zewnętrznych. III Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej, Beskid Niski, Beskid Sądecki, Babia Góra, Dukla, Piwniczna, Zawoja, 25-28 września 2012 r, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 1 s.
 • Starkel L., 2012, Rola okresów przejściowych w cyklu glacjalno-interglacjalnym ewolucji rzeźby obszaru Polski, [w:] Red. Danuta Dzieduszyńska, Małgorzata Roman, Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego, Uniejów 13-15 czerwca 2012 roku, Wydaw. UŁ, Łódź, 1 s.
 • Gębica P., Jacysyn A., Starkel L., Krąpiec M., 2011, Medieval accumulation in the Upper Dnister river valley and its connection with colonization of the Eastern Carpathians Foreland (Western Ukraine), Climate change in the Carpathian-Balcan region during Last Pleistocene and Holocene. Abstract volume, Universitatea Stefan cel Mare, Suceava, , s. 23-24.
 • Michczyńska D., Starkel L., Krąpiec M., Margielewski W., Michczyński A., Nalepka D., Pazdur A., 2011, Analizy dużych zbiorów dat 14C danych dendrochronologicznych, palinologicznych, paleohydrologicznych i stratygraficznych jako metoda rekonstrukcji paleoklimatycznych, Zmiany paleoklimatyczne w przeszłości geologicznej. Konferencja naukowa, Warszawa, 23-24 listopada 2011. Referaty i postery, PIG-PIB, Warszawa, , s. 24.
 • Michczyńska D., Starkel L., Krąpiec M., Margielewski W., Nalepka D., Pazdur A., 2011, Record of the Late Glacial and Early Holocene palaeoenvironmental changes in different types of terrestial sediments: Polish territory case study, [w:] Eds. Sabine Wulf, Achim Brauer, INTIMATE INTegrating Ice core, MArine and TErrestrial records: Towards High-Precision Chronologies. Abstract volume INTIMATE Workshop funded by EU COST Action ES0907, Potsdam, Germany, February 7-9, 2011, Geoforschungszentrum, Potsdam, , s. 29.
 • Starkel L., 2011, Rejestracja zdarzeń i zmian klimatycznych w osadach lądowych holocenu, Zmiany paleoklimatyczne w przeszłości geologicznej. Konferencja naukowa, Warszawa, 23-24 listopada 2011. Referaty i postery, PIG-PIB, Warszawa, , s. 50.
 • Starkel L., 2011, Glacial-interglacial cycle in the formation of slopes and valleys floors in the Flysch Carpathians, [w:] Eds. Jan Hradecky, Karel Silhan, Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. Ostravice, Czech Republic, 17-20 October 2011. Book of abstracts, University of Ostrava. Faculty of Science, Ostrava, , s. 56-57.
 • Starkel L., 2011, Roots of Carpathian landscapes (morphotectonics, climatic changes, human activity), [w:] Eds. Jan Hradecky, Karel Silhan, Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. Ostravice, Czech Republic, 17-20 October 2011. Book of abstracts, University of Ostrava. Faculty of Science, Ostrava, , s. 16-17.
 • Starkel L., 2011, Modyfikacja faz dużej aktywności rzeźbotwórczej w okresie ingerencji człowieka, [w:] Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski, Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 136.
 • Starkel L., 2011, Generalizacja treści na różnoskalowych mapach geomorfologicznych (dorobek polskiej szkoły w latach 1950-1980), [w:] Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski, Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 138-139.
 • Starkel L., 2011, Rola struktury geologicznej w przekształcaniu odziedziczonej rzeźby Karpat fliszowych, [w:] Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski, Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 137.
 • Starkel L., 2011, Morfogenetyczna wymowa cyklu glacjalno-interglacjalnego (nieustanna adaptacja), [w:] Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski, Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 137-138.
 • Starkel L., Michczyńska D., Krąpiec M., Margielewski W., Nalepka D., 2011, Rainy periods and floods recorded in continental facies as background for the Holocene climatostratigraphy (key study from Poland), Quaternatry science - the view from the mountains. XVIII. INQUA Congress, 21-27 July 2001, Bern. Sessions and abstracts, INQUA, Bern, 1 s.
 • Starkel L., 2010, Typy i częstotliwość opadów ulewnych i wezbrań oraz ich efekty geomorfologiczne w Karpatach i górach klimatu monsunowego, Dynamika procesów geomorfologicznych w różnych strefach klimatycznych - rzeźba i osady. Warszawa, 2-3 grudnia 2010. Streszczenia, Zakład Geomorfologii WGiSR UW, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Warszawa, , s. 38.
 • Starkel L., Michczyńska D., Pazdur A., Margielewski W., Krąpiec M., Nalepka D., 2010, Holocene chrono-climatostratigraphy of Polish territory, Methods of absolute chronology. 10th International Conference, 22-25th April 2010, Gliwice Poland, Politechnika Śląska, Gliwice, , s. 36.
 • Starkel L., 2009, Transformation of concept on climatic control of fluvial system evolution in the Holocene (50 years of research in Central Europe), [w:] Ed. Yehouda Enzel, Noam Greenbaum, Michal Laskow, GLOCOPH Israel 2009, 25th October - 3rd November. Program and abstracts, University of Haifa, Haifa, , s. 11.
 • Starkel L., 2009, Fluctuations in hydrologic regime in Central Europe reflected in fluvial lake, bog and slope sediments during the Holocene, 3rd LIMPACS (IGBP, PAGES): Holocene lake recors. 5th - 8th March, 2009 at Golden Jubilee Hall, Panjab University, Chandigarh, Panjab University, Chandigarh, , s. 131-132.
 • Gądek B., Starkel L., 2008, Oledenenije Severnoj i Central'noj Evrazii v sovremennuju epochu. Red. V.M. Kotljakov, Moskva 2006, Przegl. Geogr., 80, z.3, s. 461-463.
 • Harmata K., Kalynovyc N., Machnik J., Starkel L., 2008, Wpływ człowieka do neolitu do wczesnego średniowiecza na środowisko przyrodnicze na przedpolu Karpat w dorzeczu górnego Dniestru, Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków, 26-28 czerwca 2008. Abstrakty. Zestawił Grzegorz Haczewski, Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, , s. 36.
 • Kundzewicz Z., Starkel L., 2008, Przedmowa, Kosmos, 57, nr 3/4, s. 169-170.
 • Starkel L., 2008, Palaeohydrology of Vistula river basin with special emphasis on floodplain formation, Ecohydrological Processes and Sustainable Floodplain Management. Opportunities and Concepts for Water Hazard Mitigation, and Ecological and Socioeconomic Sustainability in the Face of Global Changes. International Conference, 19-23 May 2008, Lodz, Poland, [b.w.], Łódź, , s. 19.
 • Starkel L., 2008, Zapis gwałtownych zmian klimatu i zdarzeń ekstremalnych w różnych facjach osadów holoceńskich, Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków, 26-28 czerwca 2008. Abstrakty. Zestawił Grzegorz Haczewski, Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, , s. 112.
 • Starkel L., 2008, Searching for regularities of slope modelling by extreme events (diversity of rainfall intensity - duration and physical properties of the substrate), [w:] Ed. Dan Balteanu, Marta Jurchescu, Landslides, floods and global environmental change in mountain regions. IAG Regional Conference on Geomorphology, Brasov, Romania, September 15-26, 2008. Book of abstracts, University Publishing House, Bucuresti, , s. 100.
 • Starkel L., 2008, Wstęp, Landform Anal., 8, s. 3.
 • Starkel L., 2008, Trends of transformations of deforested mountain slopes and valleys in various climatic zones, Antropopresja w górach i na przedpolu. Zapis zmian w formach terenu i osadach. Międzynarodowe sympozjum, Głuchołazy, 24-27 czerwca 2008. Streszczenia referatów i posterów, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Głuchołazy, , s. 12.
 • Gębica P., Jacysyn A., Krąpiec M., Starkel L., Kalynovyc N., 2007, Znaczenie kopalnych pni drzew i profili torfowych dla stratygrafii aluwiów i faz powodzi w dorzeczu górnego Dniestru, [w:] Red. Urszula Myga-Piątek, Wiaczesław Andrejczuk, Krajobrazy dolin rzecznych. Materiały Polsko-Ukraińskiej Konferencji Naukowej. IX Seminarium Krajobrazowe, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec - Czerniowce, , s. 22-23.
 • Singh S., Starkel L., Syiemlieh H., 2008 (dr.2007), Preface, [w:] Eds. Surendra Singh, Leszek Starkel, Hiambok Jones Syiemlieh, Environmental changes and geomorphic hazards, Bookwell, New Delhi, VII-VIII.
 • Starkel L., 2007, Zapis faz osadniczych w osadach rzecznych i stokowych Karpat i przedpola (oraz ich relacje do wahań klimatu), [w:] Red. Ewa Smolska, Piotr Szwarczewski, Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. VI Warsztaty Terenowe Sejny-Suwałki 14-16 czerwca 2007 r. Przewodnik terenowy. Streszczenia wystąpień, WGiSR UW, Warszawa, , s. 129-130.
 • Harmata K., Machnik J., Starkel L., 2006, Editorial, [w:] Ed. Krystyna Harmata, Jan Machnik, Leszek Starkel, Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to Early Medieval period. Results of the research of the Polish-Ukrainian expedition. Part 1, Prace Komisji Prehistorii Karpat, 3, PAU, Kraków, , s. 7-10.
 • Niedźwiedź T., Michalczyk Z., Starkel L., Ustrnul Z., 2006, Meteorological, hydrological and geomorphological extreme events in Central Europe - an attempt of classification, Extreme hydrometeorological events in Poland and their impacts - European context. International Conference, Warsaw, Poland, 7-9 December 2006. Book of abstracts, Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Sosnowiec-Warszawa, , s. 130-131.
 • Starkel L., 2006, Odrębność zapisu holoceńskich zmian klimatu w dolinach Niżu Polskiego, Polska północno-wschodnia w holocenie. Przyroda, klimat, człowiek, Abart, Kraków, , s. 34.
 • Starkel L., 2006, Geomorphic effects of single extreme hydrometeorological events and their clusters recorded in the past and at present, Extreme hydrometeorological events in Poland and their impacts - European context. International Conference, Warsaw, Poland, 7-9 December 2006. Book of abstracts, Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Sosnowiec-Warszawa, , s. 74-76.
 • Starkel L., 2006, Wartości poznawcze geografii w kontekście relacji do nauk biologicznych i geologicznych, [w:] Red. Maria Łanczont, Grzegorz Janicki, Wartości w geografii. Ogólnopolska konferencja w 70 rocznicę urodzin Prof. dra hab. Józefa Wojtanowicza, Lublin, 6-7 kwietnia 2006 r, UMCS, Lublin, , s. 57-58.
 • Niedźwiedź T., Michalczyk Z., Starkel L., Ustrnul Z., 2005, Meteorological, hydrological and geomorphological extreme events in Central Europe - an attempt at classification, 5th Annual Meeting of the European Meteorological Society (EMS), 7th European Conference on Applications of Meteorology (ECAM), Utrecht, Netherlands, 12-16 September 2005, European Meteorological Society, Utrecht, 1 s.
 • Starkel L., 2005, The diversity of fluvial system response to the Holocene hydrological changes, The fluvial system - past and present dynamics and controls. International Conference, May 16-22, 2005, Bonn, Germany. Abstracts (oral and poster presentations), The Department of Geography of the Rheinische Friedrich-Wilhelms-University, Bonn, , s. 72.
 • Starkel L., 2005, Climate or man? Reflection of extreme events in the Holocene erosion and alluvation in the submontane depressions, Convegno Nazionale A.I.Geo. Montagne e pianure. Recenti sviluppi della ricerca in Geografia fisica e Geomorfologia, Padova, 15-16-17 febbraio 2005. Riassunti, ZetaBeta Editrice, Vicenza, , s. 23.
 • Starkel L., 2005, Climate changes during the Holocene and their impact on hydrological systems by Arei S. Issar (book review), Hydrol. Sc. J., 50, nr 3, s. 1-2.
 • Froehlich W., Prokop P., Singh S., Soja R., Starkel L., Syiemlieh H., 2004, Conclusions and discussion, [w:] Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh, Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India, Prace Geograficzne, 191, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 91-96.
 • Starkel L., 2004, Częstotliwość ekstremalnych zdarzeń klimatycznych współcześnie i w przeszłości - zasady ich monitoringu, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. XV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Międzyzdroje, 1-3 września 2004. Przewodnik konferencyjny, Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii UAM, Poznań, XVIII-XIX.
 • Starkel L., 2004, Różnorodna częstotliwość ekstremalnych zdarzeń w klimacie monsunowym, [w:] Red. Zdzisław Michalczyk, Badania geograficzne w poznawaniu środowiska, Wydaw. UMCS, Lublin, , s. 246.
 • Starkel L., 2004, Frequency of extreme events (convenor's introduction), Palaeoclimate: reducing the uncertainities. Programme booklet, 6-9 July 2004, Utrecht University, Educatorium, Utrecht University, Utrecht, , s. 13.
 • Starkel L., 2004, The relief, [w:] Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh, Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India, Prace Geograficzne, 191, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 30.
 • Starkel L., Singh S., 2004, Preface, [w:] Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh, Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India, Prace Geograficzne, 191, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 7-9.
 • Starkel L., Singh S., 2004, Introduction, [w:] Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh, Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India, Prace Geograficzne, 191, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 11-14.
 • Starkel L., 2003, Clustering of extreme rainfalls and recovery of geomorphic systems, Shaping the Earth. A Quaternary perspective. XVI INQUA Congress, July 23-30, 2003, Reno Hilton Hotel and Conference Center, Reno, Nevada, The Desert Research Institute, Reno, , s. 224.
 • Starkel L., 2003, Foreword, Papers Glob. Change, 10, s. 5.
 • Starkel L., 2003, Coincidences of climatic and anthropogenic factors accelerating the soil erosion and fluvial activity, Shaping the Earth. A Quaternary perspective. XVI INQUA Congress, July 23-30, 2003, Reno Hilton Hotel and Conference Center, Reno, Nevada, The Desert Research Institute, Reno, , s. 110.
 • Starkel L., 2003, Themes arising from paleohydrological research in high lattitudes and the temperate zone, Shaping the Earth. A Quaternary perspective. XVI INQUA Congress, July 23-30, 2003, Reno Hilton Hotel and Conference Center, Reno, Nevada, The Desert Research Institute, Reno, , s. 83.
 • Starkel L., 2003, Are the planation surfaces still existing in the Flysch Carpathians?, Geomorph. Slovaca, 3, nr 1, s. 73.
 • Starkel L., 2002, Historia doliny Wisły od ostatniego zlodowacenia do dziś [streszczenie], Działalność Nauk., 14, s. 136-139.
 • Starkel L., 2002, Rola częstotliwości zdarzeń ekstremalnych w przekształcaniu stoków i den dolin, Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych. XIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 12-14 czerwca 2002. Streszczenia referatów i posterów, [b.w.], Szymbark, , s. 5-6.
 • Starkel L., 2002, Clusterings of large flood events in the context of increased human activity, [w:] Compiled by: Gerardo Benito, Varyl Thorndycraft, Maria-Carmen Llsat, Mariano Barriendos, Palaeofloods, Historical Data & Climatic Variability: Applications in Flood Risk Assessment. An International Workshop, Barcelona, Spain, 16-19th October, 2002. Book of abstracts, Universitat de Barcelona, Barcelona, , s. 5.
 • Starkel L., 2002, Holoceńska transformacja rzeźby peryglacjalnej, VI Zjazd Geomorfologów Polskich. Środowiska górskie - ewolucja rzeźby. Jelenia Góra, 11-14 września 2002. Streszczenia referatów i posterów, UWr, Wrocław, , s. 120-121.
 • Starkel L., 2002, Rola zdarzeń ekstremalnych w przekształcaniu rzeźby obszarów górskich, VI Zjazd Geomorfologów Polskich. Środowiska górskie - ewolucja rzeźby. Jelenia Góra, 11-14 września 2002. Streszczenia referatów i posterów, UWr, Wrocław, , s. 118.
 • Starkel L., 2002, Rzeźba Polski - w stronę syntezy geomorfologicznej, VI Zjazd Geomorfologów Polskich. Środowiska górskie - ewolucja rzeźby. Jelenia Góra, 11-14 września 2002. Streszczenia referatów i posterów, UWr, Wrocław, , s. 119.
 • Starkel L., 2001, Geomorphic thresholds during various types of heavy rains, Fifth International Conference on Geomorphology, Chuo University, Korakuen Campus, Tokyo, Japan, August 23-28, 2001, Transactions, 22/4, [b.w.], Tokyo, , s. C-227.
 • Starkel L., 2001, Similarities and differencies of hydrological cycle in mountains of monsoonal climate, Fifth International Conference on Geomorphology, Chuo University, Korakuen Campus, Tokyo, Japan, August 23-28, 2001, Transactions, 22/4, [b.w.], Tokyo, , s. C-228.
 • Starkel L., 2001, Anthropogenic acceleration of slope and fluvial processes through time in temperate zone, Fifth International Conference on Geomorphology, Chuo University, Korakuen Campus, Tokyo, Japan, August 23-28, 2001, Transactions, 22/4, [b.w.], Tokyo, , s. C-227.
 • Starkel L., 2001, Spatial differenciation of monsoonal rainfall at the margin of Darjeeling Himalaya and their effects, International Conference on Forecating Monsoons from Days to Years (21-22 March, 2001), [b.w.], New Delhi, , s. 127-128.
 • Starkel L., 2001, Kierunki przemodelowywania systemów stokowych i den dolinnych w wybranych dziedzinach morfoklimatycznych, [w:] Red. Iwona Piotrowska, Zbigniew Zwoliński, Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, ochrona, edukacja. Konferencja Naukowa, Poznań, 19-20 X 2001. Streszczenia, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań, , s. 135-136.
 • Starkel L., Froehlich W., Soja R., 2001, Osuwiska i powodzie w Himalajach Dardżylińskich, Działalność Nauk., 12, s. 147-150.
 • Starkel L., 2000, Wprowadzenie do dyskusji o geografii fizycznej, [w:] Red. Bronisław Kortus, Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Nauki geograficzne w poszukiwaniu prawdy o ziemi i człowieku, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, 5, IG UJ, Kraków, , s. 159-162.
 • Starkel L., 2000, Rapid warming and risen in the frequency of extremes reflected in hydrological regime - past and modern analogues from Central Europe, Hydrological consequence of global climate changes. Geologic and historic analogs of future conditions. The Fourth International Meeting on Global Continental Palaeohydrology GLOCOPH 2000 jointly with Symposium on Glaciation and Reorganization of Asia's Network of Drainage. Moscow and Central Part of Russian Plain, August 21-26, 2000, Institute of Geography of RAS, Moscow, , s. 16.
 • Starkel L., 2000, Ewolucja rzeźby czy paleogeografia? (polskie badania na tle międzynarodowym), [w:] Red. Leon Andrzejewski, Paweł Molewski, Wojciech Wysota, Dorobek i pozycja polskiej geomorfologii u progu XXI wieku. V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów, Wydaw. UMK, Toruń, , s. 119-120.
 • Starkel L., 2000, Effect of heavy downpours on forms and sediments, Workshop on long-therm effects of land-use on soil erosion in a historical perspective: European comparisons. 15-17 September 2000, University of Oxford, UK. Programme and abstracts, University of Oxford, Oxford, , s. 8.
 • Starkel L., 2000, Zdarzenia ekstremalne ostatniego tysiąclecia, [w:] Red. nauk. Aleksiej W. Matwiejew, Jadwiga I. Anoszka, Walentina P. Zernickaja, Problemy paleogeografii późnego plejstocenu i holocenu. Materiały Białorusko-Polskiego Seminarium, 26-29 września 2000 r., Grodno, Bełaruś, ING NANB, Grodno, , s. 124.
 • Bogacki M., Starkel L., 1999, Współczesne procesy rzeźbotwórcze. Wstęp, [w:] Red. nauk. Leszek Starkel, Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, , s. Wyd2 s396-397.
 • Stankowski W., Starkel L., 1999, Wstęp, [w:] Red. Anna Pazdur, Andrzej Bluszcz, Wojciech Stankowski, Leszek Starkel, Geochronologia górnego czwartorzędu Polski w świetle datowania radiowęglowego i luminescencyjnego, Instytut Fizyki PŚ, Gliwice, , s. 15-16.
 • Starkel L., 1999, Dorzecze Wisły jako złożony system obiegu materii, Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych. X Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Kampinoski Park Narodowy, Wojskowa Akademia Techniczna, 8-10 września 1999, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa], , s. 79-80.
 • Starkel L., 1999, Polish roots of periglacial research, Periglacial environments: past, present and future. Łódź Periglacial Symposium, 27-30 September 1999, [b.w.], Łódź, , s. 10.
 • Starkel L., 1999, The role of various landnam phases in the transformation of slopes and valley floors in S Poland, Reconstructing Holocene landform change through soil erosion in Europe. Second workshop of the ESSC taskforce on longterm effects of land-use and soil erosion in a historical perspective. University of Bonn, Germany, 29.-31. October 1991 i.e. 1999. Book of abstracts, [b.w.], Bonn, , s. 21.
 • Starkel L., 1999, Rytmika wahań klimatu Polski w holocenie, Zmiany i zmienność klimatu Polski. Ich wpływ na gospodarkę, ekosystemy i człowieka. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Łódź, 4-6 XI 1999 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów, [b.w.], Łódź, , s. 95.
 • Starkel L., 1999, Historia dolin rzecznych i rola powodzi w ich kształtowaniu, Przyczyny i skutki wielkich powodzi (aspekty hydrologiczne, gospodarcze i ekologiczne). Materiały konferencji, Kraków, 29-30 XI 1999 r, [b.w.], [B.m.], , s. 3.
 • Starkel L., 1999, Remarks concerning the reflection of global environmental changes in the fluvial systems, [w:] Compiled and edited by Julia Lee-Thorp, Harriet Cliff, The environmental background to hominid evolution in Africa. International Union for Quaternary Research XV International Congress, 3-11 August 1999, International Congress Centre, Durban, South Africa, [b.w.], Rondebosch, , s. 172.
 • Gerlach T., Starkel L., Szczepanek K., 1998, Dwa stanowiska flor interglacjalnych w dolinie górnego Sanu: Zasław k/Zagórza i Polańczyk, Spraw. Czynn. Pos. PAU, 61, s. 96.
 • Pietuchowa N., Kalicki T., Budek A., Starkel L., 1998, Wstępna geochemiczna charakterystyka gleb kopalnych dorzecza Wisły, Spraw. Czynn. Pos. PAU, 62, s. 176-177.
 • Pietuchowa N., Kalicki T., Budek A., Starkel L., 1998, Wstępna geochemiczna charakterystyka gleb kopalnych dorzecza Wisły, [w:] Red. Tomasz Kalicki, Paleogeografia górnego plejstocenu i holocenu wschodniej Polski i Białorusi. Polsko-białoruskie seminarium, Kraków, 5-7 października 1998. Streszczenia referatów, posterów i przewodnik wycieczki, [b.w.], Kraków, , s. 42-43.
 • Starkel L., 1998, Zawilgocenie klimatu 8500 - 8000 lat BP - zjawisko regionalne czy globalne?, Spraw. Czynn. Pos. PAU, 62, s. 196.
 • Starkel L., 1998, Sediments of the Ruda valley floor, [w:] Ed. Magdalena Ralska-Jasiewiczowa, Tomasz Goslar, Teresa Madeyska, Leszek Starkel, Lake Gościąż, Central Poland. A monographic study. Part 1, W. Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Sciences, Kraków, , s. 91-92.
 • Starkel L., 1998, Deposits of small depressions without outflow, [w:] Ed. Magdalena Ralska-Jasiewiczowa, Tomasz Goslar, Teresa Madeyska, Leszek Starkel, Lake Gościąż, Central Poland. A monographic study. Part 1, W. Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Sciences, Kraków, , s. 92.
 • Starkel L., 1998, Sediments of the shore zone of Lake Gościąż, [w:] Ed. Magdalena Ralska-Jasiewiczowa, Tomasz Goslar, Teresa Madeyska, Leszek Starkel, Lake Gościąż, Central Poland. A monographic study. Part 1, W. Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Sciences, Kraków, , s. 90-91.
 • Starkel L., 1998, 8500-8000 yrs BP humid phase - global or regional?, Third International Meeting on Global Continental Paleohydrology GLOCOPH'98. Kumagaya, Japan, 4-6 September 1998. Abstracts of conference papers, [b.w.], Kumagaya, , s. 45.
 • Starkel L., 1998, [Głos w dyskusji], [w:] Ed. Leszek Starkel, Małgorzata Gutry-Korycka, guest ed. Zdzisław Kaczmarek, Hydrological processes and water resources in the face of global climate change. (Proceedings from the Conference in Warsaw, 22-23 October 1997), Geographia Polonica, 71, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 133; 136; 141.
 • Starkel L., 1998, Zwilgocenie klimatu 8500-8000 lat BP - zjawisko regionalne czy globalne?, [w:] Red. Tomasz Kalicki, Paleogeografia górnego plejstocenu i holocenu wschodniej Polski i Białorusi. Polsko-białoruskie seminarium, Kraków, 5-7 października 1998. Streszczenia referatów, posterów i przewodnik wycieczki, [b.w.], Kraków, , s. 53.
 • Starkel L., 1998, Różnorodność krajobrazów vistuliańskich polskich Karpat, Rola plejstoceńskich procesów peryglacjalnych w modelowaniu rzeźby Polski. Seminarium poświęcone pamięci Profesora Jana Dylika w 25 rocznicę śmierci. Łódź, 7-8 grudnia 1998, [b.w.], Łódź, , s. 57.
 • Starkel L., 1998, Events, clusterings, phases and main climatic stages reflected in the Quaternary slope and fluvial systems, Past global changes and their significance for future. 1st IGBP PAGES Open Science Meeting. University of London, UK - April 20-23, 1998, [b.w.], London, , s. 120.
 • Starkel L., 1998, Przeszłość i teraźniejszość w badaniach rzeźby, [w:] Red. Kazimierz Pękala, Główne kierunki badań geomorfologicznych w Polsce. Stan aktualny i perspektywy. IV Zjazd Geomorfologów Polskich. Referaty i komunikaty, Wydaw. UMCS, Lublin, , s. 27-28.
 • Mamakowa K., Starkel L., Boratyn J., Brud S., 1997, Stratygrafia vistuliańskich serii aluwialnych w dolinie Wisłoki na północ od Dębicy, [w:] Red. Maria Łanczont, Glacjał i peryglacjał Kotliny Sandomierskiej i przedgórza Karpat w okolicy Przemyśla. Seminarium terenowe. Krasiczyn 22-24 września 1997, UMCS, Lublin, , s. 23.
 • Maruszczak H., Starkel L., 1997, Foreword, [w:] Ed. Henryk Maruszczak, Leszek Starkel, Anthropogenic impact on water conditions (Vistula and Oder river basins), Geographia Polonica, 68, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 5-6.
 • Starkel L., 1997, Wprowadzenie, [w:] Red. Leszek Starkel, Użytkowanie a ochrona wód powierzchniowych, Zeszyty Naukowe, 17, PL, Lublin, , s. 5-7.
 • Starkel L., 1997, [Głos w dyskusji], Wiad. Ziem Górs., 5, s. 21-22.
 • Starkel L., 1997, Przedmowa, [w:] Red. Tomasz Kalicki, Badania ewolucji dolin rzecznych na Białorusi. Cz. 1, Dokumentacja Geograficzna, 6, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 7.
 • Starkel L., 1997, Role of events, phases and main climatic stages in the quaternary evolution of landscape, Fourth International Conference on Geomorphology. Organized by Gruppo Nazionale Geografica Fisica e Geomorfologia del Consiglio Nazionale delle Recherche. Bologna (Italia) - 28 VII - 3 IX 1997. Abstracts, Supplementi di Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria, 3/1, Comitato Glaciologico Italiano, Torino, , s. 362.
 • Starkel L., 1997, Wprowadzenie. Rola zdarzeń ekstremalnych, [w:] Red. Leszek Starkel, Rola gwałtownych ulew w ewolucji rzeźby Wyżyny Miechowskiej (na przykładzie ulewy w dniu 15 września 1995 roku), Dokumentacja Geograficzna, 8, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 7-9.
 • Starkel L., 1997, Wstęp, Zapis zdarzeń powodziowych na pograniczu boreału i atlantyku w osadach stożka napływowego w Podgrodziu. Elżbieta Czyżowska, Dokumentacja Geograficzna, 5, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 7.
 • Starkel L., 1997, Geomorfologiczne i sedymentologiczne skutki powodzi, [w:] Red. Leon Andrzejewski, Procesy, formy i osady fluwialne na obszarze młodoglacjalnym Niżu Polskiego. Warsztaty terenowe, Toruń-Słupsk, 18-21 czerwca 1997 r, Instytut Geografii UMK, Toruń, , s. 4-5.
 • Starkel L., 1997, Średniowieczna erozja gleb we wschodniej części polskich Karpat, Odzwierciedlenie zmian klimatycznych ostatniego 1000-lecia w środowisku przyrodniczym. Sympozjum 20-21 marca 1997 r, [b.w.], Sosnowiec, , s. 47.
 • Starkel L., Czyżowska E., 1997, Ulewy, powodzie i ich skutki (wprowadzenie), [w:] Oprac. Tomasz Kalicki, Paweł Prokop, Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis powodzi - teraźniejszość, przeszłość. Seminarium, Kraków, 21-22 maja 1997, [b.w.], Kraków, , s. 1-2.
 • Starkel L., 1996, Różna częstotliwość ekstremalnych zdarzeń klimatycznych w holocenie, [w:] Red. Tomasz Kalicki, Aleksander F. Sańko, Przyrodnicze procesy w plejstocenie i holocenie na Białorusi i w Polsce. Białorusko-polskie seminarium, Mińsk, 22-23 październik 1996. Streszczenia referatów, posterów i przewodnik wycieczki, [b.w.], Mińsk, , s. 32-33.
 • Starkel L., 1996, Extreme events in last 200 years in upper Vistula basin - their paleohydrological implications, [w:] Compiled by: Gerardo Benito, Alfredo Perez-Gonzales, Maria Jose Machado, Satur de Alba, Palaeohydrology and modelling of environmental change. GLOCOPH'96. Second International Meeting on Global Continental Palaeohydrology. Toledo, Spain, 7-9 September, 1996. Abstracts of conference papers, [b.w.], Toledo, , s. 40.
 • Starkel L., 1996, Paleogeografia vistulianu i holocenu południowo-wschodniej Polski, [w:] Red. Tomasz Kalicki, Aleksander F. Sańko, Przyrodnicze procesy w plejstocenie i holocenie na Białorusi i w Polsce. Białorusko-polskie seminarium, Mińsk, 22-23 październik 1996. Streszczenia referatów, posterów i przewodnik wycieczki, [b.w.], Mińsk, , s. 33-34.
 • Starkel L., 1996, Impact of Quaternary climatic changes of fluvial systems in rising mountains and subsiding basins, European Research Conferences. Alluvial basins. Sediment transfer rates and budgets for Cenozoic basins. Giens, near Toulon, France, 13-18 September 1996, [b.w.], Giens, 1 s.
 • Starkel L., 1996, The Vistulian-Holocene cycle in the evolution of Carpathian valleys, [w:] Ed. Denes Loczy, Laszlo Bassa, Geomorphology and the changing environment in Europe. European Regional Conference organised by the International Association of Geomorphologists (IAG). Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 9-12 April, 1996. Conference programme. Abstracts of papers. List of participants, [b.w.], Budapest, , s. 110.
 • Starkel L., 1996, Weryfikacja modelu ewolucji równin zalewowych w holocenie strefy umiarkowanej, [w:] Red. K. Klimek, K. Kocel, Sympozjum "Funkcjonowanie geosystemów dolinnych w warunkach zmian klimatu i narastania atropopresji późnego glacjału i holocenu", 28-29 marca 1996, [b.w.], Sosnowiec, , s. 47.
 • Starkel L., 1996, Frequency of extreme hydrological events as a key for understanding of environmental changes in the Holocene, Water, environment and society in times of climatic change. (International Workshop). Ben-Gurion University of the Negev, Sede Boker Campus, Negev, Israel, 7-12 July 1996, [b.w.], Negev, 1 s.
 • Starkel L., Kalicki T., Gębica P., 1996, Changes in fluvial systems of upper Vistula drainage basin during late Vistulian and Holocene (South Poland), [w:] Compiled by: Gerardo Benito, Alfredo Perez-Gonzales, Maria Jose Machado, Satur de Alba, Palaeohydrology and modelling of environmental change. GLOCOPH'96. Second International Meeting on Global Continental Palaeohydrology. Toledo, Spain, 7-9 September, 1996. Abstracts of conference papers, [b.w.], Toledo, , s. 24.
 • Starkel L., Kalicki T., Soja R., Gębica P., 1996, Late Vistulian and Holocene palaeochannels in the valleys of the upper Vistula, Wisłoka and Raba rivers (South Poland), [w:] Compiled by: Gerardo Benito, Alfredo Perez-Gonzales, Maria Jose Machado, Satur de Alba, Palaeohydrology and modelling of environmental change. GLOCOPH'96. Second International Meeting on Global Continental Palaeohydrology. Toledo, Spain, 7-9 September, 1996. Abstracts of conference papers, [b.w.], Toledo, , s. 57.
 • Gregory K., Starkel L., Baker V., 1995, Preface, [w:] Ed. by K.J. Gregory, L. Starkel, V.R. Baker, Global continental palaeohydrology, John Wiley & Sons, Chichester, XI-XII.
 • Kalicki T., Starkel L., 1995, Datowanie radiowęglowe sekwencji włożeń aluwialnych w Zabierzowie Bocheńskim, dolina Wisły, V Konferencja "Metody Chronologii Bezwględnej". Gliwice-Rudy, 6-8 kwietnia 1995. Streszczenia, [b.w.], Gliwice, 1 s. nlb.
 • Rutkowski J., Starkel L., 1995, Stop 31: Witów. Early stages of the evolution of the Sandomierz basin. Lower Quaternary gravels and Sanian glacial deposits, [w:] Ed. Wolfgang Schirmer, Quaternary field trips in Central Europe. Vol.1. Field trips. International Union for Quaternary Research. XIV International Congress, August 3-10, 1995, Berlin, Germany, Verlag Dr. Friedrich Pfeil, Muenchen, , s. 348-349.
 • Starkel L., 1995, Introduction, [w:] Ed. Leszek Starkel, Evolution of the Vistula river valley during the last 15.000 years. Part V, Geographical Studies. Special Issue, 8, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 7.
 • Starkel L., 1995, Interpleniglacjał w Karpatach, [w:] Red. K. Turkowska, Streszczenie referatów konferencji z okazji 50-lecia pracy prof. H. Klatkowej. Poligeneza rzeźby w Polsce, 4-5 maja 1995, Łódź, [b.w.], Łódź, , s. 38.
 • Starkel L., 1995, The progress in research on the last cold stage and Holocene stratigraphy and paleography in Poland (1990-1995), Global Changes and Geography. The IGU conference, Moscow, Russia, August 14-18, 1995, [b.w.], Mosccow, , s. 342.
 • Starkel L., 1995, [Wypowiedź nt.: Wybory do władz PAN, opinie kandydatów. Sonda "Nauki i Przyszłości"], Nauka i Przyszł., 5, nr 12, s. 8.
 • Starkel L., 1995, Changes in the water storage of Lake Gościąż and character of humid phases during the Holocene, Global Analysis, Interpretation and Modelling: First Science Conference, 25-29 September 1995, Garmisch-Partenkirchen, Germany, [b.w.], Garmisch-Partenkirchen, 1 s. nlb.
 • Starkel L., 1995, Geomorphic response to climatic and land use changes on the Asian transect (Yakutia - Mongolia - Tibet - India), International conference on geomorphic response of mediterranean and arid areas to climate change. May 13-22, 1995, Israel. Program, abstracts, list of participants. Organized by the International Geographical Union Commission on Geographic Response to Environmental Change (GERTEC), [b.w.], Jerusalem], 1 s. nlb.
 • Starkel L., 1995, Cechy obiegu energii i materii obszarów górskich, [w:] Red. Roman Soja, Paweł Prokop, Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995, Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, Kraków, , s. 77-79.
 • Starkel L., 1995, Continental water cycle and carbon reservoirs, International Union for Quaternary Research XIV International Congress. Abstracts. August. 3-10, 1995. Freie Universitaet Berlin, Terra Nostra. Schriften der Alfred-Wegener-Stiftung, 2/95, [b.w.], Berlin, , s. 261.
 • Starkel L., Gębica P., Alexandrowicz S., 1995, Stop 30: Hebdów-Grobla Forest - Plenivistulian, Late Vistulian and Holocene history of the western part of the Sandomierz basin, [w:] Ed. Wolfgang Schirmer, Quaternary field trips in Central Europe. Vol.1. Field trips. International Union for Quaternary Research. XIV International Congress, August 3-10, 1995, Berlin, Germany, Verlag Dr. Friedrich Pfeil, Muenchen, , s. 346-348.
 • Starkel L., Marks L., 1995, [Wstęp], Biul. Pol. Acad. Sci. Earth Sci., 43, nr 1I].
 • Starkel L., Rotnicki K., 1995, Environment and quality of life in Central Europe: problems of transition, International Geographic Union Conference, 22-26 August 1995, Prague, Pol. Natl. IGBP Comm. Newsl., 2, s. 6.
 • Kruk J., Starkel L., Chotinskij N., 1994, Antropogennyj faktor razvitja geosistem. Zakljucenie, [w:] Red. A.A. Velicko, L. Starkel, Paleogegraficeskaja osnova sovremennych landsaftov. Rezultaty rossijsko-polskich issledovanij, "Nauka", Moskva, , s. 172-174.
 • Starkel L., 1994, Osadkonakoplenie i terrasoobrazowanie v recnych dolinach Juznoj Sibirii. A.F. Jamskich. Krasnojarsk 1993, Przegl. Geogr., 66, z.3/4, s. 425-427.
 • Starkel L., 1994, Wprowadzenie, [w:] Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop, Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 December 1993, Conference Papers, 20, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 5.
 • Starkel L., 1994, Alluvial archaeology in Britain. S. Needham, M.G. Macklin (red.). Oxford, Przegl. Geol., 42, nr 5, s. 411-412.
 • Starkel L., 1994, Wprowadzenie, [w:] Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe), Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, , s. 5-7.
 • Starkel L., 1994, Environmental changes in Central Europe 5000-3000 a BP, NATO-ARW on Third Millenium BC Abrupt Climate Change and Old World Social Collapse. 19-24 September 1994, Kemer, Turkey. Abstracts in alphabetical order by author, Kemer, 1 s. nlb.
 • Starkel L., 1994, The advantages and disadvantages of palaeohydrological reconstructions, [w:] Compiled by J. Branson and K.J. Gregory, GLOCOPH'94. Abstracts of conference papers, Southampton, , s. 27.
 • Starkel L., Pazdur A., Pazdur M., Wicik B., Więckowski K., 1994, Lake level and groundwater level changes in the Gościąż Lake and its surroundings, [w:] Compiled by J. Branson and K.J. Gregory, GLOCOPH'94. Abstracts of conference papers, Southampton, , s. 35-36.

Documentation studies

 • Starkel L., 2018, Zuchiewicz Witold Aleksander (1955-2012), [w:] Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan, Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 3, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, , s. 1891-1893.
 • Starkel L., 2018, Wit-Jóźwik Krystyna (1922-2003), [w:] Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan, Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 3, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, , s. 1781-1782.
 • Starkel L., 2018, Słupik January (1937-1982), [w:] Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan, Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 3, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, , s. 1502-1503.
 • Starkel L., 2018, Gilewska Sylwia (1931-2018), [w:] Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan, Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 1, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, , s. 464-465.
 • Starkel L., 2018, Sylwia Gilewska (1931–2018), Przegląd Geograficzny, 90, 3, s. 517-518.
 • Madeyska T., Mojski J., Starkel L., 2016, Andriej Aleksiejevic Vielicko (1931-2015), Przegląd Geograficzny, 88, 1, s. 123-126.
 • Starkel L., 2014, Wojciech Froehlich (1943-2013), Rocznik PAU, 2014, s. 118-120.
 • Starkel L., 2014, 50-lecie Geomorfologicznej Komisji Karpacko-Bałkańskiej, Przegląd Geograficzny, 86, 3, s. 435-436.
 • Starkel L., 2014, Wojciech Froehlich (1943-2013), Przegląd Geograficzny, 86, 3, s. 427-436.
 • Starkel L., 2013, Witold Zuchiewicz (13.12.1955 - 27.08.2012), Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 47, s. 135-136.
 • Rączkowska Z., Starkel L., 2012, Maria Baumgart-Kotarba 1941-2011, Przegląd Geograficzny,, 84,, 1, s. 143-145.
 • Starkel L., 2012, Subhashranjan Basu 1942-2010, Przegląd Geograficzny, 84, 1, s. 147-148.
 • Starkel L., 2012, Witold Zuchiewicz (13.12.1955-27.08.2012), Rocznik PAU, s. 245-246.
 • Starkel L., 2012, Stanley S. Schumm 1927-2011, Przegląd Geograficzny, 84, 1, s. 145-146.
 • Starkel L., 2012, Dimitrij Andrejewic Timofiejev 1929-2010, Przegląd Geograficzny, 84, 1, s. 146-147.
 • Starkel L., 2010, Spotkanie z Ireną, [w:] Red. Maria Baścik, Irena de Dynowska Balcer 1929-1995. Pro memoria, IGiGP UJ, Kraków, , s. 81-83.
 • Starkel L., 2008, 100-lecie urodzin Profesora Mieczysława Klimaszewskiego, Przegl. Geogr., 80, z.3, s. 475-476.
 • Starkel L., 2007, Profesor Leszczycki w oczach geomorfologa, Przegl. Geogr., 79, z.3/4, s. 388-390.
 • Starkel L., 2006 (dr.2007), Udział Polaków w badaniach holocenu w ramach INQUA, Prace Kom. Paleogeogr. Czwartorz. PAU, 4, s. 41-47.
 • Starkel L., 2007, [Głos w dyskusji], Aktualne i perspektywiczne problemy nauk o Ziemi i nauk górniczych, PAN Wydział VII, Warszawa, , s. 406.
 • Starkel L., Gutry-Korycka M., Kędziora A., 2007, Udział Polski w problematyce programu IGBP-Global Change, Aktualne i perspektywiczne problemy nauk o Ziemi i nauk górniczych, PAN Wydział VII, Warszawa, , s. 369-384.
 • Starkel L., 2005, Sympozjum European Commission Global Change Research: International Partnership. Bruksela, 6-7 V 2004 r, Przegl. Geogr., 77, z.3, s. 411-414.
 • Starkel L., 2005, Konferencja europejska "Paleoklimat - ograniczenie niepewności". Utrecht, 6-9 VII 2004 r, Przegl. Geogr., 77, z.3, s. 414-415.
 • Starkel L., 2005, [Pięćdziesięciolecie] 50-lecie ekspedycji krakowskich geomorfologów i hydrologów w Bieszczady, Przegl. Geogr., 77, z.3, s. 397-400.
 • Starkel L., 2005, Międzynarodowa Konferencja Geomorfologiczna (połączona z Kongresem Międzynarodowej Unii Geograficznej), Glasgow, 17-20 VIII 2004 r, Przegl. Geogr., 77, z.1, s. 122-123.
 • Starkel L., Klimek M., 2005, Profesor Mieczysław Klimaszewski i koncepcja kartowania geomorfologicznego (w 10-lecie śmierci), [w:] Red. Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień, Jolanta Święchowicz, Współczesna ewolucja rzeźby Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005, IGiGP UJ, Kraków, , s. 419-422.
 • Starkel L., 2004, XVI Kongres INQUA, Reno (USA), 23-31 VII 2003 r, Przegl. Geogr., 76, z.1, s. 111-112.
 • Starkel L., 2003, Krystyna Wit-Jóźwik (1922-2003), Przegl. Geogr., 75, z.4, s. 645-646.
 • Starkel L., 2003, Ósemka młodych krakowiaków wśród pierwszej załogi Instytutu Geografii PAN, Przegl. Geogr., 75, z.4, s. 641-643.
 • Starkel L., 2003, Marton Pecsi (1923-2003), Przegl. Geogr., 75, z.4, s. 647-648.
 • Starkel L., 2003, Professor Marton Pecsi (29.12.1923-23.01.2003), Studia Geomorph. Carpatho-Balcan., 37, s. 129-131.
 • Starkel L., 2003, Co zawdzięczamy innym w karierze naukowej?, Przegl. Geogr., 75, z.2, s. 299-302.
 • Starkel L., 2002, Mieczysław Klimaszewski (1908-1995), Sylwetki zmarłych członków oddziału krakowskiego PAN, Wydaw. Oddziału PAN w Krakowie, Kraków, , s. 68-70.
 • Starkel L., 2002, Report from the workshop on "Hydrological changes of the Polish Lowland in the light of palaeolimnological research, Biskupin, 16-18 May 2002, Studia Quater., 19, s. 61.
 • Starkel L., 2002, Karpackie stacje naukowe IGiPZ PAN i ich znaczenie w poznawaniu środowiska przyrodniczego gór, Przegl. Geogr., 74, z.4, s. 619-623.
 • Starkel L., 2002, Pierwsze lata Instytutu Geografii PAN, Przegl. Geogr., 74, z.2, s. 281-284.
 • Starkel L., 2002, Piąta Międzynarodowa Konferencja Geomorfologiczna. Tokio, 23-28 VIII 2001 r, Przegl. Geogr., 74, z.1, s. 144-146.
 • Starkel L., 2002, Na marginesie spotkania profesorów geografii w Łodzi 26 marca 2002 roku, Przegl. Geogr., 74, z.3, s. 469-472.
 • Czyżowska E., Kalicki T., Starkel L., 2001, Sympozjum GLOCOPH - "Hydrologiczne konsekwencje globalnych zmian klimatu: geologiczne i historyczne powiązania ze zmianami w przyszłości". Moskwa, 21-26 VIII 2000 r, Przegl. Geogr., 73, z.1-2, s. 227-228.
 • Starkel L., 2000, Sprawozdanie z XV Kongresu Międzynarodowej Asocjacji Czwartorzędu, INQUA, Durban, Republika Południowej Afryki, 03-11.08.1999, Przegl. Geol., 48, nr 3, s. 198-199.
 • Starkel L., 2000, XV Kongres Międzynarodowej Asocjacji Czwartorzędu INQUA, Durban (RPA), 3-11 VIII 1999 r, Przegl. Geogr., 72, z.1/2, s. 161-163.
 • Starkel L., Froehlich W., Patkowski B., Prokop P., 1999, Sprawozdanie z wyjazdu badawczego do Indii w listopadzie 1998 r, Przegl. Geogr., 71, z.1/2, s. 200-202.
 • Starkel L., 1998, Powódź w dorzeczu górnej Wisły w lipcu 1997 r. - konferencja naukowa (Kraków, 7-9 V 1998), Przegl. Geofiz., 43, z.3/4, s. 234-235.
 • Starkel L., 1998, Powódź w dorzeczu górnej Wsiły w lipcu 1997 r. - konferencja naukowa. Kraków, 7-9 maja 1998 r, Gosp. Wodna, 57, nr 11, s. 426-427.
 • Kalicki T., Starkel L., 1997, Seminarium na temat "Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis powodzi - teraźniejszość, przeszłość", Kraków, 21-22 V 1997 r, Przegl.Geogr., 69, z.3/4, s. 392-393.
 • Starkel L., 1995/1996 (dr.1996), Mieczysław Klimaszewski (28 VII 1908 - 27 XI 1995), Rocz. PAU, s. 149-151.
 • Starkel L., 1995/1996 (dr.1996), Stefan Kozarski (4 VII 1930 - 19 I 1996), Rocz. PAU, s. 152-154.
 • Starkel L., 1995/1996 (dr.1996), Irena Dynowska-Balcer (10 II 1929 - 2 IX 1995), Rocz. PAU, s. 139-140.
 • Starkel L., 1996, Mieczysław Klimaszewski, 1908-1995, Nauka, nr 4, s. 258-261.
 • Starkel L., 1996, Mieczysław Pazdur, 1946-1995, Przegl. Geogr., 68, z.1/2, s. 257-258.
 • Starkel L., 1996, Wspomnienie o Mietku Pazdurze, Geochronometria 13, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 1330., (Geochronometria, 13) PŚ, Gliwice, , s. 11-13.
 • Starkel L., 1996, Irena Dynowska-Balcer, 10.II.1929 - 2.IX.1995, Przegl. Geogr., 68, z.3/4, s. 521-522.
 • Starkel L., Kotarba A., 1996, Mieczysław Klimaszewski (28.07.1908-27.11.1995), Studia Geomorph. Carpatho-Balcan., 30, s. 129-131.
 • Gębica P., Kalicki T., Soja R., Starkel L., 1995, Konferencja Komisji Globalnej Paleohydrologii Kontynentalnej INQUA. Southampton, 9-17 IX 1994, Przegl. Geogr., 67, z.3/4, s. 428-430.
 • Chojnicki Z., Starkel L., 1993 (dr.1994), [Dwudziesty Siódmy] XXVII Międzynarodowy Kongres Geograficzny. Waszyngton 1992, Przegl. Geogr., 65, z.3/4, s. 431-438.
 • Gil E., Starkel L., 1994, Historia i zakres badań stacji w Szymbarku, [w:] Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe), Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, , s. 14-19.
 • Starkel L., 1993/1994, Professor Zhivko Spasov Galabov, Studia geomorph. carpatho-balcan., 27/28, s. 95.
 • Starkel L., 1994, Żiwko Spasow Gałabow. 1908-1993, Przegl. geogr., 66, z.3/4, s. 227-228.
 • Starkel L., 1994, Foreword, [w:] Eds. Leszek Starkel, Małgorzata Gutry-Korycka, Global change: Polish perspectives, Geographia Polonica, 62, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 5-6.
 • Starkel L., 1994, Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN w Krakowie w latach 1953-1993, Przegl. geogr., 66, z.3/4, s. 263-284.
 • Starkel L., 1994, Meeting of the European National Committees for IGBP - Global Change. European Research Network of the IGBP - Eurostart. Amsterdam, Brussels 4-9 June 1993, [w:] Eds. Leszek Starkel, Małgorzata Gutry-Korycka, Global change: Polish perspectives, Geographia Polonica, 62, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 119-121.
 • Starkel L., Gutry-Korycka M., 1994, Polish National Committee of IGBP - Global Change: structure and activities, [w:] Eds. Leszek Starkel, Małgorzata Gutry-Korycka, Global change: Polish perspectives, Geographia Polonica, 62, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 105-107.
 • Starkel L., 1993, Kronika IGBP. III Zebranie Naukowego Komitetu Doradczego ICSU ds. Programu IGBP - Global Change (Esenada, Meksyk 25-29.01.1993), Przegl. geofiz., 38, z.3/4, s. 317-322.
 • Starkel L., 2016, Degradacja środowiska naturalnego Ziemi, Aura, 10, s. 3-4.
 • Starkel L., 2011, Spotkani na drodze, Pamiętniki i Wspomnienia, 2, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, Warszawa, 224 s.
 • Kotarba A., Starkel L., 2009, Rzeźba, [w:] Red. Jerzy Bański, Marek Degórski, Polska, jej zasoby i środowisko, Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", Warszawa, , s. 11-15.
 • Starkel L., 2009, Na pograniczu wyżyn, pogórzy i kotlin, czyli o rzeźbie regionu krakowskiego, [w:] Red. Józef Partyka, "Tu wszystko jest Polską...". Eseje krajoznawcze o Krakowie i Małopolsce. Materiały konferencyjne, Kraków, 19-23 sierpnia 2009 r, Oddział Krakowski PTTK im. Karola Wojtyły, Kraków, , s. 13-26.
 • Starkel L., 1996, Rzeki w przestrzeni i czasie, [w:] Red. Jerzy Kułtuniak, Rzeki. Kultura - cywilizacja - historia. T.5, Śląsk, Katowice, , s. 43-60.