PEOPLE


Msc. Magdalena Januszewska-Stępniak
Secretariat
Office 346
Phone +48 226978846
E-mail

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

  • Śleszyński Przemysław, Januszewska-Stępniak Magdalena: Uwarunkowania dla analizowanych lokalizacji związane z zaawansowaniem prac planistycznych. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 81-94 (Prace Geograficzne; 220)
  • Januszewska-Stępniak Magdalena: Rola gauchów w dzisiejszej Argentynie. - Amer. Łac. 2008, nr 1 - s. 105-112.
  • Januszewska-Stępniak Magdalena: Glokalizacja i postfolkloryzm. Kultura wobec procesów globalizacyjnych. - Geogr. w Szk. 2008, 61, nr 1 - s. 19-26.