PEOPLE


Msc. Magdalena Januszewska-Stępniak
Secretariat
Office 346
Phone +48 226978846
E-mail

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

  • Śleszyński P., Januszewska-Stępniak M., 2009, Uwarunkowania dla analizowanych lokalizacji związane z zaawansowaniem prac planistycznych, Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu, Prace Geograficzne, 220, PAN IGiPZ, Warszawa, s. 81-94.
  • Januszewska-Stępniak M., 2008, Rola gauchów w dzisiejszej Argentynie, Amer. Łac., nr 1 s. 105-112.
  • Januszewska-Stępniak M., 2008, Glokalizacja i postfolkloryzm. Kultura wobec procesów globalizacyjnych, Geogr. w Szk., 61, nr 1 s. 19-26.