PEOPLE


Dr. Piotr Siłka
Department of Spatial Organization
Office 429
Phone +48 226978929
E-mail

Education

 • 1999-2004 – extra-mural master’s degree studies: University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, specialization in socio-economic geography (master thesis entitled Tourist development of the Kozienice Landscape Park).
 • 2003-2006 – master’s degree studies: University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, Centre for European Regional and Local Studies (EUROREG), specialization in spatial management (master’s thesis entitled Technological parks in Poland – an instrument for supporting innovative activities).
 • 2006-2011 – PhD studies: the Institute of Geography and Spatial Organization PAS (doctoral dissertation entitles Innovative potential of selected Polish cities and their economic development).

Academic career and degrees

Since 2012 Assistant Professor in the Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Department of Spatial Organization

Research interests

 • Regional and local development, new developmental factors
 • Innovative processes in cities/towns and regions
 • Creative economy

Awards and distinctions

 • 2005 -scholarship of the Ministry of Science and Higher Education.
 • 2009 – scholarship of the Marschall Office of the Masovia Voivodeship financed with the funds provided by the European Social Fund and by the State Budget within the framework of the Integrated Operational Programme of Regional Development, Regional Innovative Strategies and Knowledge Transfer.
 • 2007-2011 - IGiPZ PAN doctoral scholarship.

Positions held and membership

Other activities

Conferences attended:

 • AAG Annual Meeting, 31.03-02.04.2016, San Francisco, USA. Paper: Geography of theatrical market in Poland
 • Post-agricultural rural economies and rural development policies, 03-04.07.2015, Ústí nad Labem, Czech Republic. Paper with Krzysztof Janc (UWr): Internet as a factor of local development – rural areas perspective.
 • Polish-Bulgarian Scientific Seminar, 12-15.11.2014, Sofia, Bulgaria. Paper: Spatial aspects of information society in Poland.
 • XII Konferencja Naukowa: Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno – Przestrzennych, 13-14.10.2014, Wrocław, Poland. Paper: Przestrzenne aspekty rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce.
 • IGU Regional Conference in Kraków, 18-22.08.2014, Kraków, Poland. Paper: The spatial development of the information society in Poland.
 • AAG Annual Meeting, 08-12.04.2014, Tampa, USA. Paper: Geograpy of innovation potential in Poland.
 • 5th Nordic Geographers' Meeting, 11-14.06.2013, Reykjavík, Islandia. Paper: Typology of Polish cities based on innovation potential.
 • International Geographical Congress 2012, 26-30.08.2012, Kolonia, Niemcy. Paper: Innovation potential of Polish cities.
 • III East – Central European Regional Seminar, 9.10.2010, Pecz, Węgry. Paper: Innovation potential of Polish cities - some examples.
 • V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Geografii, 23.09.2010, Toruń. Paper: Potencjał innowacyjny a wybrane cechy rozwoju gospodarczego na przykładzie najważniejszych miast Polski.
 • 41st CENTR General Assembly, 25.02.2010, Warszawa. Paper: Is the digital divide inside Poland deepening? Study based on the domain names penetration in 2003-2009.
 • Metropolie i obszary metropolitarne Polski Wschodniej, 21-23.05.2009, Jarosław. Paper: Powiązania między metropoliami – wybrane zagadnienia.
 • 56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego "Nauki geograficzne w badaniach regionalnych", 29.08-2.09.2007, Kielce. Paper: Miasta a potencjał innowacyjny

Co-organizer of the conferences:

 • Warsaw Regional Forum 2015 - Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy, 14-16.10.2015.
 • Warsaw Regional Forum 2013 - Territorial Capital – concepts, indicators & policy, 8-12.10.2013.
 • Warsaw Regional Forum 2011 - Functional regions – towards a new paradigm of territorial and cohesion policy, 19-21.10.2011.
 • Powiązania funkcjonalne pomiędzy polskimi metropoliami - konfercja podsumowująca projekt MNiSW, 5.11.2010.
 • Warsaw Regional Forum 2009 - Networking in the European, regional and local space, 21-24.10.2009.
 • 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10-14.09.2008, Białowieża.
 • Warsaw Regional Forum 2007 - Contemporary dillemas of spatial development in Europe, 17-20.10.2007.

Study visits:

 • Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, 2-5.07.2015.
 • Bulgarian Academy of Sience, National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography, 12-15.11.2014
 • Rumuńska Akademia Nauk - Instytut Geografii, 6-10.09.2010
 • Słowacka Akademia Nauk – Instytut Geografii, 17-20.06.2009

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

Editorial publications

 • Siłka Piotr (ed.): Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Warsaw, 14-16 October 2015. Programme and Book of Abstracts. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - 89 s.
 • Siłka Piotr (ed.): Warsaw Regional Forum 2013. Territorial capital concepts, indicators & policy. Book of abstracts. Warsaw: Insitute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2013 - 82 s.
 • Komornicki Tomasz, Siłka Piotr: Functional linkages between Polish metropolises. Warsaw: Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, 2011 - 171 s. (Studia Regionalia; 29)
 • Czapiewski Konrad, Siłka Piotr: Networking in the European regional and local space. Warsaw Regional Forum 2009, Proceedings. Warsaw: PAN IGiPZ; PTG, 2009 - 60 s.
 • Świątek Dariusz, Bednarek Maria, Siłka Piotr: Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka. Warszawa: PAN; PTG, 2008 - 290 s. (Dokumentacja Geograficzna; 36)

Abstracts, reviews, notes

 • Siłka Piotr: Geography of theatrical market in Poland. [w]: AAG Annual Meeting 2016. San Francisco: Association of American Geographers, 2016 - 1 s.
 • Siłka Piotr: Geograpy of innovation potential in Poland. [w]: 2014 AAG Annual Meeting, Tampa. Online Annual Meeting Abstracts & Programs. Tampa: AAG, 2014 - 1 s.
 • Siłka Piotr: The spatial development of the information society in Poland. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Siłka Piotr: Innovation potenial of Polish cities. [w]: Responsible Geographies. Nordic Geographers Meeting, 11-14 June 2013, Reykjavik, Iceland. Reykjavik: Department of Geography and Tourism. Faculty of Life and Environmental Sciences. University of Iceland, 2013 - s. 88.
 • Siłka Piotr: Potencjał innowacyjny a wybrane cechy rozwoju gospodarczego na przykładzie najważniejszych miast Polski. [w]: V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Geografii pt. "Rozwój zrównoważony regionów Polski", Toruń, 23-25 września 2010. Toruń: UMK, 2010 - s. 72.
 • Siłka Piotr: Potencjał innowacyjny wybranych miast Polski. [w]: Problematyka XXV. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych". Red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. Kraków-Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu PTG, 2009 - s. 78.

Maps, atlases

 • Siłka Piotr: [13 map]. [w]: Place-based territorially sensitive and integrated approach. Zaucha Jacek, Świątek Dariusz, Stańczuk-Olejnik Kinga.,. Warsaw: Ministry of Regional Development, 2013 - -
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Siłka Piotr, Stępniak Marcin: Transport accessibility in voivodship cities, 2008 [mapa]. [w]: OECD urban policy reviews Poland 2011. [B.m.]: OECD, 2011 - s. 77.
 • Komornicki Tomasz, Korcelli Piotr, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz, Siłka Piotr: [1 mapa]. [w]: Rozwój miast w Polsce. Raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego opracowany na potrzeby przygotowania przeglądu OECD krajowej polityki miejskiej w Polsce. Oprac. zespół: Grzegorz Węcławowicz, Magdalena Łotocka, Anna Baucz. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010 - s. 40.
 • Siłka Piotr: Rewitalizacja w polityce miejskiej. - Genius Loci 2007, nr 2 - s. 1.