IGSO PAS > People > Member
Dr. Wojciech Pomianowski
Department of Spatial Organization, GIS and Cartography Workgroup
Office 421
Phone +48 226978731
E-mail

Research interests

Projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

Abstracts, reviews, notes

 • Solon J., Pomianowski W., 2022, Focal patches isolation and the role of transit patches in studies on landscape connectivity, [w:] Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek, IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa, , s. 107.
 • Pomianowski W., Solon J., 2016, Minimum spanning tree in landscape mosaic, Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China, International Geographical Union, Beijing, , s. 1985.
 • Rosik P., Komornicki T., Stępniak M., Goliszek S., Śleszyński P., Pomianowski W., Kowalczyk K., 2016, Implementing model of accessibility potential: monitoring and evaluation of efficiency and equity as an effect of road and railway development in Poland, Transport Infrastructures for better Accessibility, Equity and Territorial Cohesion. NECTAR Joint Cluster 1 and Cluster 6 International Workshop, 20-21 October, Warsaw, Poland, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Ministerstwo Rozwoju, Warszawa, , s. 11.
 • Solon J., Pomianowski W., 2014, Program „GraphScape” – nowe narzędzie do analizy struktury przestrzennej i stopnia łączności w obrębie krajobrazu, [w:] Red. Edyta Regulska, Jerzy Solon, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Krajobraz z Komputera”. Abstrakty referatów i posterów, IGiPZ PAN; PAEK, Warszawa, , s. 45-46.
 • Rosik P., Pomianowski W., 2011, Evaluating potential-based accessibility of spatial units. From closed to open model, Functional regions - towards a new paradigm of territorial and cohesion policy. Warsaw Regional Forum 2011, Warsaw, 19-22 October 2011, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 46-47.
 • Rosik P., Komornicki T., Pomianowski W., Śleszyński P., 2009, Wskaźnik międzygałęziowej dostępności transportowej - założenia i rezultaty dla obszarów Polski, Rozwój regionalny i polityka regionalna w Polsce. Pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania członkostwa w Unii Europejskiej. Międzynarodowa konferencja naukowa,, 26-27 listopada 2009 r., Poznań. Książka abstraktów, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Poznań, , s. 60.

Documentation studies

 • Gawryszewski A., Kurek A., Najgrakowski M., Pomianowski W., 2002, Skorowidz miejscowości. Adresy urzędów, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, 341 s.

Maps, atlases

 • Gawryszewski A., Jaworska B., Księżak J., Kurek A., Ostrowski J., Pomianowski W., Rzadkowski W., 2002, [Mapy województw i plany miast], Ilustrowany Atlas Polski. Nasza ojczyzna. Mapy, informacje, krajobrazy, Reader's Digest Przegląd, Warszawa, 28 map.
 • Cała M., Czerny A., Gawryszewski A., Jankowska E., Jankowski W., Jaworska B., Kliniewski T., Komornicki T., Księżak J., Kuklińska A., Kurek A., Leonowicz A., Miros K., Ostrowski J., Ostrowski W., Pomianowski W., Rutkowski J., Rychlicka M., Rzadkowski W., Komornicki T., 2001, Mapa samochodowa Polski 1:300.000, Drogi Europy. Atlas samochodowy, Przegląd Readr's Digest, Warszawa, , s. 65-275.
 • Czerny A., Gawryszewski A., Leonowicz A., Kliniewski T., Księżak J., Kurek A., Ostrowski J., Pomianowski W., Rzadkowski W., 2000, Mapa przeglądowa, Komputerowy Atlas Polski, PAN IGiPZ, Warszawa, (1 mapa).
 • Pomianowski W., 2000, Ludność miejscowości, Komputerowy Atlas Polski, PAN IGiPZ, Warszawa, (1 mapa).