SKŁAD OSOBOWY


mgr Aleksandra Deręgowska
Zakład Przestrzennego Zagospodarowania, Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii
Pokój 426
Telefon +48 226978843
E-mail

Wykształcenie

 • 1995-2000 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Katedra Kartografii (praca magisterska pt. Koncepcja geograficznej bazy danych województwa mazowieckiego).
 • 2003–2005 - studia podyplomowe Nowe technologie w poligrafii: Politechnika Warszawska, Instytut Poligrafii, Wydział Geodezji i Kartografii (praca dyplomowa pt. Porównanie wybranych amplitudowych i częstotliwościowych struktur rastrowych w reprodukcji kartograficznej).

Zainteresowania naukowe

 • Prezentacja kartograficzna
 • GIS
 • Poligrafia

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Stępniak Marcin, Deręgowska Aleksandra, Śleszyński Przemysław: Atlas. Społeczno-demograficzny rozwój Mazowsza. Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, 2012 - 4 s. + 50 tabl.

Prace dokumentacyjne

 • Gawryszewski Andrzej, Kurek Aleksandra, Najgrakowski Michał, Pomianowski Wojciech: Skorowidz miejscowości. Adresy urzędów. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 2002 - 341 s.

Mapy, atlasy

 • Śleszyński Przemysław, Andrzejewska Maria, Cerić Denis, Deręgowska Aleksandra, Komornicki Tomasz, Rusztecka Monika, Solon Jerzy, Sudra Paweł, Zielińska Beata: Chłonność demograficzna wg planów miejscowych. [w]: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju, 2017 - 1 mapa.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Kębłowska Anna, Kowalska Anna, Deręgowska Aleksandra, Otręba Anna, Kołaczkowska Ewa, Ciurzycki Wojciech, Popkiewicz Piotr, Mędrzycki Piotr, Zaniewski Piotr, Truszkowska Ewa, Torzewski Karol, Kamola Paweł: Roślinność rzeczywista pasów wydmowych Kampinoskiego Parku Narodowego. Mapa fitosocjologiczna. Izabelin: Petit s.k. na zlecenie Kampinoskiego Parku Narodowego, 2015 - 1 s.
 • Deręgowska Aleksandra: Mainly protected areas [mapa]. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 98.
 • Gawryszewski Andrzej, Jaworska Barbara, Księżak Janusz, Kurek Aleksandra, Ostrowski Jerzy, Pomianowski Wojciech, Rzadkowski Wojciech: [Mapy województw i plany miast]. [w]: Ilustrowany Atlas Polski. Nasza ojczyzna. Mapy, informacje, krajobrazy. Warszawa: Reader's Digest Przegląd, 2002 - 28 map.
 • Cała Małgorzata, Czerny Andrzej, Gawryszewski Andrzej, Jankowska Ewa, Jankowski Wojciech, Jaworska Barbara, Kliniewski Tadeusz Z., Komornicki Tomasz, Księżak Janusz, Kuklińska Anna, Kurek Aleksandra, Leonowicz Anna, Miros Krzysztof, Ostrowski Jerzy, Ostrowski Wiesław, Pomianowski Wojciech, Rutkowski Jan, Rychlicka Marianna, Rzadkowski Wojciech, Komornicki Tomasz: Mapa samochodowa Polski 1:300.000. [w]: Drogi Europy. Atlas samochodowy. Warszawa: Przegląd Readr's Digest, 2001 - s. 65-275.
 • Czerny Andrzej, Gawryszewski Andrzej, Leonowicz Anna, Kliniewski Tadeusz Z., Księżak Janusz, Kurek Aleksandra, Ostrowski Jerzy, Pomianowski Wojciech, Rzadkowski Wojciech: Mapa przeglądowa. [w]: Komputerowy Atlas Polski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - (1 mapa).