IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
mgr Aleksandra Deręgowska
Sekcja Wydawnictw, Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii
Pokój 338b
Telefon +48 226978992
E-mail

Wykształcenie

  • 1995-2000 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Katedra Kartografii (praca magisterska pt. Koncepcja geograficznej bazy danych województwa mazowieckiego).
  • 2003–2005 - studia podyplomowe Nowe technologie w poligrafii: Politechnika Warszawska, Instytut Poligrafii, Wydział Geodezji i Kartografii (praca dyplomowa pt. Porównanie wybranych amplitudowych i częstotliwościowych struktur rastrowych w reprodukcji kartograficznej).

Zainteresowania naukowe

  • Prezentacja kartograficzna
  • GIS
  • Poligrafia