IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
mgr Alicja Kamińska
Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska
Pokój 331
Telefon +48 226978831
E-mail

Wykształcenie

  • 1978-1982  - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (praca magisterska pt. Przyrodnicze uwarunkowania procesu spłukiwania w zlewni górnej Szeszupy)
  • 1991-1993 - studia podyplomowe w zakresie bibliotek naukowych: Uniwersytet Warszawski,  Wydział Historyczny, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej