IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
Aneta Gniadkowska
Rada Naukowa, planowanie
Sekretariat Dyrekcji
Pokój 341
Telefon +48 226978841
E-mail

Projekty

Publikacje

Prace dokumentacyjne

Prace dokumentacyjne

  • Gniadkowska A., 2004, Konferencje krajowe (1993-2003), Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w pięćdziesiątą rocznicę działalności. Teresa Kozłowska-Szczęsna, Dokumentacja Geograficzna, 30, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 107-110.
  • Gniadkowska A., 2004, Składy Rady Naukowej Instytutu (1992-2003), Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w pięćdziesiątą rocznicę działalności. Teresa Kozłowska-Szczęsna, Dokumentacja Geograficzna, 30, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 93-96.
  • Gniadkowska A., 2004, Profesorowie wypromowani w Instytucie (1993-2003), Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w pięćdziesiątą rocznicę działalności. Teresa Kozłowska-Szczęsna, Dokumentacja Geograficzna, 30, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 100-101.
  • Gniadkowska A., 2004, Doktorzy wypromowani w Instytucie (1993-2003), Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w pięćdziesiątą rocznicę działalności. Teresa Kozłowska-Szczęsna, Dokumentacja Geograficzna, 30, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 96-98.
  • Gniadkowska A., 2004, Doktorzy habilitowani wypromowani w Instytucie (1993-2003), Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w pięćdziesiątą rocznicę działalności. Teresa Kozłowska-Szczęsna, Dokumentacja Geograficzna, 30, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 99-100.
  • Gniadkowska A., 1996, Sprawozdanie z działalności Rady Naukowej IGiPZ PAN w 1995 r, Przegl. Geogr., 68, z.3/4, s. 531-532.
  • Gniadkowska A., 1995, Sprawozdanie z działalności Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w roku 1994, Przegl. Geogr., 67, z.3/4, s. 426-427.
  • Gniadkowska A., 1994, Sprawozdanie z działalności Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w roku 1993, Przegl. geogr., 66, z.1/2, s. 230-234.