IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
mgr Anna Szemiel
Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska
Pokój 29
Telefon +48 226978993
E-mail