IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
mgr Barbara Solon
Rada Naukowa, planowanie
Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego
Pokój 441
Telefon +48 226978834
E-mail

Wykształcenie

1978-1982 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, kierunek - dydaktyka geografii

Projekty

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Mapy, atlasy | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Mapy, atlasy

  • Solon B., Tkocz A., 1996, Chów zwierząt i produkcja zwierzęca, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4, Główny Geodeta Kraju, Warszawa,arkusz 81.9 (13 map i 2 wykresy).

Prace popularno-naukowe

  • Solon B., 2018, Tobołowo, [w:] Red. Marcin Wójcik, Pamela Jeziorska–Biel, Konrad Czapiewski, 100 wsi na 100-lecie PTG. Praca zbiorowa, Komisja Obszarów Wiejskich Polskie Towarzystwo Geograficzne, Łódź-Warszawa,, s. 144-147.