SKŁAD OSOBOWY


mgr Edyta Ptaszek
Stacja badawcza w Szymbarku, Zakład Badań Geośrodowiska
Pokój -
Telefon +48 123513170
E-mail

Wykształcenie

  • 1998-2002 - studia licencjackie - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy – kierunek: Chemia stosowana (praca licencjacka pt. Ogniwa galwaniczne)
  • 2002-2004 - studia magisterskie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii – kierunek: Chemia (praca magisterska pt. Jonoselektywne elektrody szklane

Przebieg kariery zawodowej

  • 2004-2006 - Laboratorium Ochrony Środowiska w Tarnowie

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2016:

  • laborant w Stacji Badawczej w Szymbarku

Publikacje

Monografie, raporty

Monografie, raporty

  • Bochenek W., Kijowska-Strugała M., Kiszka K., Ptaszek E., 2018, Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej Szymbark w 2017 r, Stacja Badawcza IGiPZ PAN, Szymbark,181 s.
  • Bochenek W., Kijowska-Strugała M., Kiszka K., Ptaszek E., 2017, Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej Szymbark w 2016 r, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Szymbark,203 s.