IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
dr Eliza Płaczkowska
Zakład Badań Geośrodowiska
Pokój -
Telefon +48 124293856
E-mail

Wykształcenie

 • 2004–2009 – studia magisterskie: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej (praca magisterska pt. Wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na wykształcenie lejów źródłowych w Paśmie Lubania (Beskid Sądecki))

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN od 2014

 • 2009–2016 -  studia doktoranckie: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
 • 2016 - doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii fizycznej, praca doktorska pod tytułem "Współczesny rozwój dolin denudacyjnych w obszarze górskim (na przykładzie Tatr Zachodnich)"

Zainteresowania naukowe

 • Geomorfologia dynamiczna
 • Hydrologia
 • Hydrogeologia

Projekty

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Abstrakty, recenzje, notatki

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Płaczkowska E., Krzemień K., 2018, Coarse bedload transport in headwater catchments in the high-mountain area (Western Tatras, Poland), International Geographical Union Regional Conference "Appreciating Difference", August 6-11 2018, Quebec City (Canada), Laval University, Quebec,1 s.
 • Płaczkowska E., Wasak K., 2018, Natural factors affecting water chemistry in headwater areas in subarctic environment (N Finland), International Geographical Union Regional Conference "Appreciating Difference", August 6-11 2018, Quebec City (Canada), Laval University, Quebec,1 s.
 • Mostowik K., Maciejczyk K., Murawska M., Płaczkowska E., Rzonca B., Siwek J., 2017, Zasoby wód podziemnych zasilających wydajne źródła w masywie Połoniny Wetlińskiej (Bieszczady Wysokie), Ogólnopolska konferencja naukowa "Źródła Polski. Ostoja Geo- i Bioróżnorodności". Białystok-Supraśl, 18-20.09.2017. Streszczenia referatów, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok,, s. 42.
 • Prokop P., Wiejaczka Ł., Sarkar S., Bryndal T., Bucała-Hrabia A., Kroczak R., Płaczkowska E., 2017, The impact of land use on stream channels in the margin of the Darjeeling Himalayas in India, 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume, Indian Institute of Geomorphologists, New Delhi,, s. 424.
 • Płaczkowska E., 2017, Granica między subsystemem stokowym i fluwialnym w Tatrach Zachodnich, [w:] Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas, XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa,, s. 118.
 • Płaczkowska E., 2017, Contemporary evolution of headwater valleys in a mountain environment (Western Tatras, Poland), 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume, Indian Institute of Geomorphologists, New Delhi,, s. 325.
 • Płaczkowska E., Prokop P., Rączkowska Z., Wiejaczka Ł., 2017, Channel head location in small catchment in monsoon climate, 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume, Indian Institute of Geomorphologists, New Delhi,, s. 324-325.
 • Płaczkowska E., Rączkowska Z., Prokop P., Wiejaczka Ł., 2017, Rozwój początków koryt w obszarze o budowie płytowej w klimacie monsunowym, VI Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej pod hasłem Rozwój rzeźby obszarów płytowych, 24-27 maja 2017 r., Góry Stołowe (Sudety), Uniwersytet Wrocławski; Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wrocław,, s. 9-10.
 • Prokop P., Wiejaczka Ł., Płaczkowska E., 2016, The impact of land use on morphology and sedimentology of streams draining the margin of the Darjeeling Himalaya in India, Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China, International Geographical Union, Beijing,, s. 1617.
 • Płaczkowska E., 2016, Where do fluvial processes begin in the Western Tatras (Poland)?, [w:] Eds. Michaela Verga, Gabriela Manea, Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts, Editura Universitara, Bucharest,, s. 89.