SKŁAD OSOBOWY


dr Eliza Płaczkowska
Zakład Badań Geośrodowiska
Pokój -
Telefon +48 124293856
E-mail

Wykształcenie

 • 2004–2009 – studia magisterskie: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej (praca magisterska pt. Wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na wykształcenie lejów źródłowych w Paśmie Lubania (Beskid Sądecki))

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN od 2014

 • 2009–2016 -  studia doktoranckie: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
 • 2016 - doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii fizycznej, praca doktorska pod tytułem "Współczesny rozwój dolin denudacyjnych w obszarze górskim (na przykładzie Tatr Zachodnich)"

Zainteresowania naukowe

 • Geomorfologia dynamiczna
 • Hydrologia
 • Hydrogeologia

Inna działalność

Otrzymane stypendia

 • 2013 - Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS) – Institute of Geography, University of Pécs
 • 2011-2013 - Małopolski Fundusz dla doktorantów - Doctus
 • 2012 - Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS) – Institute of Geography, University of Pécs
 • 2011 - Open University Project „Dissemination of the Knowledge Base of the University of Pécs” (TÁMOP 4.2.3)

Udział w projektach badawczych

 • od 2007 - projekt badawczy KG UJ, doktorantów i pracowników IGiGP UJ, którego celem jest rozpoznanie warunków hydrologicznych Bieszczadów, kierowany przez dr inż. B. Rzoncę i dr J. Siwka
 • 2012 - Grant NCN (2011/01/B/NZ9/04615) pt. „Wpływ wylesień spowodowanych klęską ekologiczną na zróżnicowanie przestrzenne i zmiany chemizmu wód źródlanych w Beskidzie Śląskim”, kierowany przez dr hab. inż. S. Małka, prof. UR
 • 2007-2010 - Projekt MNiSW (N 305 081 32/2824) pt. „Czynniki warunkujące zróżnicowanie przestrzenne i dynamikę chemizmu wód w Tatrzańskim Parku Narodowym”, kierowany przez dr hab. M. Żelaznego

Ukończone kursy

 • 2013 - “Stanford online course of Writing in the Sciences” - Kristin L. Sainani, PhD, Stanford University.
 • 2013 - “Training program for Geomorphology and Physical Geography” – Szabolcs Ákos Fábián, PhD, Institute of Geography, University of Pécs.

Projekty zewnętrzne

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Abstrakty, recenzje, notatki

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Mostowik Karolina, Maciejczyk Karolina, Murawska Magdalena, Płaczkowska Eliza, Rzonca Bartłomiej, Siwek Janusz: Zasoby wód podziemnych zasilających wydajne źródła w masywie Połoniny Wetlińskiej (Bieszczady Wysokie). [w]: Ogólnopolska konferencja naukowa "Źródła Polski. Ostoja Geo- i Bioróżnorodności". Białystok-Supraśl, 18-20.09.2017. Streszczenia referatów. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, 2017 - s. 42.
 • Prokop Paweł, Wiejaczka Łukasz, Sarkar Subir, Bryndal Tomasz, Bucała-Hrabia Anna, Kroczak Rafał, Płaczkowska Eliza: The impact of land use on stream channels in the margin of the Darjeeling Himalayas in India. [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 424.
 • Płaczkowska Eliza: Granica między subsystemem stokowym i fluwialnym w Tatrach Zachodnich. [w]: XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas. Warszawa: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 - s. 118.
 • Płaczkowska Eliza: Contemporary evolution of headwater valleys in a mountain environment (Western Tatras, Poland). [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 325.
 • Płaczkowska Eliza, Prokop Paweł, Rączkowska Zofia, Wiejaczka Łukasz: Channel head location in small catchment in monsoon climate. [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 324-325.
 • Płaczkowska Eliza, Rączkowska Zofia, Prokop Paweł, Wiejaczka Łukasz: Rozwój początków koryt w obszarze o budowie płytowej w klimacie monsunowym. [w]: VI Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej pod hasłem Rozwój rzeźby obszarów płytowych, 24-27 maja 2017 r., Góry Stołowe (Sudety). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski; Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2017 - s. 9-10.
 • Prokop Paweł, Wiejaczka Łukasz, Płaczkowska Eliza: The impact of land use on morphology and sedimentology of streams draining the margin of the Darjeeling Himalaya in India. [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - s. 1617.
 • Płaczkowska Eliza: Where do fluvial processes begin in the Western Tatras (Poland)?. [w]: Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts. Eds. Michaela Verga, Gabriela Manea. Bucharest: Editura Universitara, 2016 - s. 89.