IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
Elżbieta Pawlicka
Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska
Pokój 19
Telefon +48 226978859
E-mail