IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
mgr Ewa Jankowska
Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska
Pokój 338a
Telefon +48 226978851
E-mail

Wykształcenie

  • 1977-1978 – Cours de Langue et de Civilisation Française (Paris, Université de la Sorbonne).
  • 1978-1981 – Université de la Sorbonne, Paris IV, Institut de Géographie.
  • 1981-1983 – studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, specjalizacja - kartografia (praca magisterska pt. Generalizacja rzeźby województwa płockiego).