IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
mgr Filip Piotrowski
Zakład Geografii Miast i Ludności
Pokój 349
Telefon +48 226978849
E-mail

Wykształcenie

 • 2008 - studia doktoranckie w Instytucie Socjologii
 • 1997-2004 - Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski (praca magisterska pt. Reprywatyzacja – Studium kryzysu)

Przebieg kariery zawodowej

 • 2014 – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • 2014 – Akademia Leona Koźmińskiego, Centrum Doradcze ds. Zrównoważonego Rozwoju
 • 2007 – Wydział Pedagogiczny UW
 • 2007 – 2013 Akademia Leona Koźmińskiego, Katedra Nauk Społecznych
 • 2005 – 2014 Instytut Socjologii UW

Zainteresowania naukowe

 • Nowy Instytucjonalizm
 • Zróżnicowanie społeczne
 • Socjologia Środowiska
 • Socjologia Wizualna

Nagrody i wyróżnienia

 • 2009 - Mazowieckie Stypendium Doktoranckie dla Najlepszych Młodych Naukowców przyznawane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • 2007 - Nagroda Rady Programowej Festiwalu Nauki w warszawie za najlepsze wystąpienie

Projekty

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

 • Korcelli-Olejniczak E., Bierzyński A., Dworzański P., Grochowski M., Piotrowski F., Węcławowicz G., 2017, DIVERCITIES: Dealing with urban diversity. The case of Warsaw, Utrecht University, Utrecht,174 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., Kozłowski S., Bierzyński A., Piotrowski F., 2017, Region metropolitalny Warszawy - studia miast średniej wielkości, Prace Geograficzne, 256, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa,127 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., Dworzański P., Bierzyński A., 2016, Fieldwork Entrepreneurs, Warsaw, Poland, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa,47 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., Bierzyński A., Piotrowski F., 2015, Report 2j. Fieldwork inhabitants, Warsaw (Poland), Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa,51 s.

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., 2018, Neighbouring the different: Social interaction in a Warsaw subarea, Bulletin of Geography. Socio-Economic Series, 39, 1, s. 53-63.
 • Węcławowicz G., Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., 2018, Praga Północ – różnorodność sieci społecznych a integracja społeczności lokalnej, [w:] Red. Agata Górny, Sabina Toruńczyk-Ruiz, Aleksandra Winiarska, Po sąsiedzku z różnorodnością. Interakcje w miejskich przestrzeniach lokalnych z perspektywy różnych grup mieszkańców, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa,, s. 198-228.
 • Korcelli-Olejniczak E., Dworzański P., Piotrowski F., 2017, Rozwój przedsiębiorczości w dzielnicy społecznie różnorodnej w świetle opinii właścicieli firm, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 50, s. 357-369.
 • Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., 2017, Diverse and different: On the faces of social solidarity in Warsaw, Geographia Polonica, 90, 3, s. 265-280.
 • Korcelli-Olejniczak E., Dworzański P., Piotrowski F., 2016, Hiperróżnorodność lokalnie: mobilność społeczna i rozwój przedsiębiorczości na Pradze Północ w Warszawie, Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 1, s. 31-42.
 • Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., 2015, Hiperróżnorodność społeczna w mieście - znaczenie, wyzwanie, zasób, [w:] Red. Anita Wolaniuk, Współczesne czynniki i bariery rozwoju miast. XXVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź,, s. 169-178.

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., 2017, Social cohesion, social mobility and economic performance in a diverse and deprived urban area. The example of Praga Północ in Warsaw, Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., Warsaw,, s. 55.
 • Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., Dworzański P., 2016, Praga Północ w procesie gwałtownej zmiany społecznej - studium przypadku, Rozwój lokalnych i regionalnych systemów osadniczych w XXI wieku. XXIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, 14-15 kwietnia 2016 r, Uniwersytet Łódzki, Łódź,, s. 18.
 • Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., 2015, Social diversity as challenge to cohesion. Example of Warsaw, [w:] Ed. Piotr Siłka, Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Warsaw, 14-16 October 2015. Programme and Book of Abstracts, IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa,, s. 26.
 • Piotrowski F., 2015, Hiper-różnorodność społeczna na warszawskiej Pradze oczami mieszkańców, Zarządzanie różnorodnością społeczną w Warszawie - problemy i perspektywy. Międzynarodowa konfrencja, 14-15 maja 2015, Warszawa, Kino PRAHA, ul. Jagiellońska 26. Program and abstracts, IGiPZ PAN, Warszawa,1 s.

Prace popularno-naukowe

 • Piotrowski F., 2016, Społeczne aspekty segregacji odpadów komunalnych – polska specyfika, Recykling, 4, s. 9-12.