SKŁAD OSOBOWY


mgr Filip Piotrowski
Zakład Geografii Miast i Ludności
Pokój 338b
Telefon +48 226978992
E-mail

Wykształcenie

 • 2008 - studia doktoranckie w Instytucie Socjologii
 • 1997-2004 - Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski (praca magisterska pt. Reprywatyzacja – Studium kryzysu)

Przebieg kariery zawodowej

 • 2014 – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • 2014 – Akademia Leona Koźmińskiego, Centrum Doradcze ds. Zrównoważonego Rozwoju
 • 2007 – Wydział Pedagogiczny UW
 • 2007 – 2013 Akademia Leona Koźmińskiego, Katedra Nauk Społecznych
 • 2005 – 2014 Instytut Socjologii UW

Zainteresowania naukowe

 • Nowy Instytucjonalizm
 • Zróżnicowanie społeczne
 • Socjologia Środowiska
 • Socjologia Wizualna

Nagrody i wyróżnienia

 • 2009 - Mazowieckie Stypendium Doktoranckie dla Najlepszych Młodych Naukowców przyznawane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • 2007 - Nagroda Rady Programowej Festiwalu Nauki w warszawie za najlepsze wystąpienie

Inne, ważne projekty badawcze

Norweski Mechanizm Finansowy

 • Partycypacja obywatelska: diagnoza barier i stworzenie narzędzi wspomagających dobre rządzenie

Inne projekty

 • „Wspólnoty leśne i gruntowe Spisza i Orawy”
 • “Wspólne zasoby i wspólne problemy. Instytucjonalnej analiza utylizacji odpadów na poziomie społeczności lokalnej w regionie Kampanii”

Inna działalność

Zajęcia dydaktyczne

W Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego:

 • Visual Sociology (zajęcia w języku Angielskim) 2013/2014
 • Socjologia Wizualna 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013
 • Instytucje Procesy Systemy, ćwiczenia 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012
 • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi 2009/2010, 2010/2011
 • Człowiek kontra środowisko. Dylematy z perspektywy nowego instytucjonalizmu, konwersatorium 2007/2008, 2008/2009
 • Wstęp do socjologii, ćwiczenia 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009

Ponadto:

 • Socjologia wychowania, wykład, Wydział Pedagogiczny UW 2013/2014
 • Socjologia wychowania, ćwiczenia, Wydział Pedagogiczny UW 2013/2014
 • Metodologia badań społecznych, ćwiczenia, Wydział Pedagogiczny UW 2013/2014
 • Współczesne teorie socjologiczne, ćwiczenia, Akademia Leona Koźmińskiego 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013
 • Wstęp do socjologii, ćwiczenia, Akademia Leona Koźmińskiego 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013
 • Socjologia, ćwiczenia, Wydział Pedagogiczny UW 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013
 • Klasyczne teorie socjologiczne, ćwiczenia, Akademia Leona Koźmińskiego 2008/2009, 2011/2012, 2012/2013
 • Socjologia widzenia, wykład, Wyższe Studium Fotografii 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012
 • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, Wojskowa Akademia Techniczna 2009/2010
 • Socjologia, ćwiczenia, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW 2008/2009, 2009/2010
 • Antropologia kulturowa Europy, wykład (wraz z R. Włoch), Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego 2007/2008
 • Metodologia ilościowa, Akademia Humanistyczna w Pułtusku 2006/2007

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Bierzyński Adam, Dworzański Piotr, Grochowski Mirosław, Piotrowski Filip, Węcławowicz Grzegorz: DIVERCITIES: Dealing with urban diversity. The case of Warsaw. Utrecht: Utrecht University, 2017 - 174 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Kozłowski Stanisław, Bierzyński Adam, Piotrowski Filip: Region metropolitalny Warszawy - studia miast średniej wielkości. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2017 - 127 s. (Prace Geograficzne; 256)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip, Dworzański Piotr, Bierzyński Adam: Fieldwork Entrepreneurs, Warsaw, Poland. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - 47 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Bierzyński Adam, Piotrowski Filip: Report 2j. Fieldwork inhabitants, Warsaw (Poland). Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2015 - 51 s.

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Dworzański Piotr, Piotrowski Filip: Rozwój przedsiębiorczości w dzielnicy społecznie różnorodnej w świetle opinii właścicieli firm. - Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 2017, 50 - s. 357-369.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Diverse and different: On the faces of social solidarity in Warsaw. - Geographia Polonica 2017, 90, 3 - s. 265-280.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Dworzański Piotr, Piotrowski Filip: Hiperróżnorodność lokalnie: mobilność społeczna i rozwój przedsiębiorczości na Pradze Północ w Warszawie. - Konwersatorium Wiedzy o Mieście 2016, 1 - s. 31-42.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Hiperróżnorodność społeczna w mieście - znaczenie, wyzwanie, zasób. [w]: Współczesne czynniki i bariery rozwoju miast. XXVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Red. Anita Wolaniuk. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015 - s. 169-178.

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Social cohesion, social mobility and economic performance in a diverse and deprived urban area. The example of Praga Północ in Warsaw. [w]: Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., 2017 - s. 55.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip, Dworzański Piotr: Praga Północ w procesie gwałtownej zmiany społecznej - studium przypadku. [w]: Rozwój lokalnych i regionalnych systemów osadniczych w XXI wieku. XXIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, 14-15 kwietnia 2016 r. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2016 - s. 18.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Social diversity as challenge to cohesion. Example of Warsaw. [w]: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Warsaw, 14-16 October 2015. Programme and Book of Abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - s. 26.
 • Piotrowski Filip: Hiper-różnorodność społeczna na warszawskiej Pradze oczami mieszkańców. [w]: Zarządzanie różnorodnością społeczną w Warszawie - problemy i perspektywy. Międzynarodowa konfrencja, 14-15 maja 2015, Warszawa, Kino PRAHA, ul. Jagiellońska 26. Program and abstracts. Warszawa: IGiPZ PAN, 2015 - 1 s.

Prace popularno-naukowe

 • Piotrowski Filip: Społeczne aspekty segregacji odpadów komunalnych – polska specyfika. - Recykling 2016, 4 - s. 9-12.