IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
mgr Filip Piotrowski
Zakład Geografii Miast i Ludności
Pokój 349
Telefon +48 226978849
E-mail

Wykształcenie

 • 1997-2004 - Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski (praca magisterska pt. Reprywatyzacja – Studium kryzysu)

Przebieg kariery zawodowej

 • 2014 – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • 2014 – Akademia Leona Koźmińskiego, Centrum Doradcze ds. Zrównoważonego Rozwoju
 • 2007 – Wydział Pedagogiczny UW
 • 2007 – 2013 Akademia Leona Koźmińskiego, Katedra Nauk Społecznych
 • 2005 – 2014 Instytut Socjologii UW

Zainteresowania naukowe

 • Nowy Instytucjonalizm
 • Zróżnicowanie społeczne
 • Socjologia Środowiska
 • Socjologia Wizualna

Nagrody i wyróżnienia

 • 2009 - Mazowieckie Stypendium Doktoranckie dla Najlepszych Młodych Naukowców przyznawane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • 2007 - Nagroda Rady Programowej Festiwalu Nauki w warszawie za najlepsze wystąpienie