IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
dr Jakub Szmyd
Zakład Geoekologii i Klimatologii
Pokój 409
Telefon +48 226978909
E-mail

Wykształcenie

Studia w ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, Uniwersytet Warszawski:

 • 2003-2006 - studia licencjackie, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (praca licencjacka pt. Wpływ warunków meteorologicznych na funkcjonowanie lotniska w Krośnie)
 • 2006-2008 - studia magisterskie, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (praca magisterska pt. Zjawisko fali górskiej w Karpatach Polskich)
 • 2003-2010 - studia magisterskie, Wydział Geologii (praca magisterska pt. Budowa geologiczna okolic Lipniczka i Międzygórza - Góry Świętokrzyskie)

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2007

 • od 2011 - asystent

Zainteresowania naukowe

Meteorologia i klimatologia, w tym przede wszystkim:

 • zjawisko fali orograficznej
 • meteorologia lotnicza
 • klimat gór

Nagrody i wyróżnienia

 • 2005 - stypendium Ministra Edukacji i Nauki za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2005/2006.
 • 2006 - dyplom ukończenia studiów licencjackich z wyróżnieniem (na kierunku geografia).
 • 2008 - dyplom ukończenia studiów magisterskich z wyróżnieniem (na kierunku geografia).
 • 2008 - stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2008/2009.

Projekty

Projekty inne

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Szmyd J., Milewski P., 2017, Kształt stref ochrony uzdrowiskowej a możliwość spełnienia norm klimatycznych w uzdrowisku, Acta Balneologica, 59, 3, s. 225.
 • Szmyd J., 2016, Badania tatrzańskiej fali orograficznej z wykorzystaniem naziemnych pomiarów ciśnienia atmosferycznego, IV Ogólnopolska Konferencja Metodyczna "Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych". Lublin, 12-14 września 2016. Streszczenia referatów i posterów, Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS w Lublinie, Polskie Towarzystwo Geofizyczne - Oddział Lubelski, Komisja Agrometeorologii i Klimatologii Stosowanej PAN - Oddział w Lublinie, Lublin,, s. 23-24.
 • Szmyd J., 2015, Badania tatrzańskiej fali orograficznej z wykorzystaniem naziemnych pomiarów ciśnienia atmosferycznego oraz możliwość ich zastosowania w lotnictwie sportowym, Współczesne problemy meteorologii i klimatologii stosowanej (środowisko - rozwój - innowacyjność). XXXVII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów, Kraków, 14-16 września 2015 r. Streszczenia referatów i posterów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków,, s. 138-139.
 • Szmyd J., 2015, Oddziaływanie fali orograficznej na pole baryczne na północnym przedpolu Tatr, [w:] Red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Materiały konferencyjne. Część trzecia - Lublin, Młodzi Naukowcy, Poznań-Wrocław-Lublin,, s. 68.
 • Szmyd J., 2015, Kryteria oceny właściwości leczniczych klimatu - stan aktualny i propozycje zmian, Acta Balneologica, 57, 3, s. 208-209.
 • Błażejczyk K., Kuchcik M., Szmyd J., Milewski P., 2014, Dynamic of urban heat island in selected housing estate in Warsaw – possibilities of mitigation and adaptation, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow,1 s.
 • Szmyd J., 2014, Influence of lee waves on the near-surface atmospheric pressure and local air circulation in foreland of the Polish Tatra Mts, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow,1 s.
 • Szmyd J., 2013, O potrzebie zmian kryteriów oceny właściwości leczniczych klimatu w uzdrowiskach polskich, Acta Balneologica, 55, 3, s. 232-233.
 • Szmyd J., 2013, O orientacji geograficznej na giełdzie papierów wartościowych, Polski Przegląd Kartograficzny, 45, 2, s. 155-157.
 • Błażejczyk K., Kuchcik M., Baranowski J., Szmyd J., Milewski P., Błażejczyk A., 2012, Bio-thermal conditions of some housing estates in Warsaw, [w:] Eds. V. Kožnarová, S. Sulovská, L. Hájková, Bioclimate 2012, "Bioclimatology of Ecosystems", International Scientific Conference, August 29th-31st 2012, Usti nad Labem, Czech Republic. Conference Proceedings, Ceska bioklimatologicka spolecnost, Usti nad Labem,2 s.
 • Błażejczyk K., Kunert A., Kuchcik M., Baranowski J., Adamczyk A., Szmyd J., Milewski P., 2011, The influence of spatial organization on bio-thermal conditions of urban areas, Urban morphology and the post-carbon city. 18th International Seminar on Urban Form ISUF 2011, Montreal, August 26-29, 2011, Concordia University, Concordia University, Montreal,, s. 129.
 • Szmyd J., 2011, Chmury soczewkowate jako wskaźnik występowania fali orograficznej, Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych. II Ogólnopolska Konferencja Metodyczna w 60-lecie badań klimatologicznych w UMCS, Zwierzyniec, 26-28 września 2011. Streszczenie referatów i posterów, Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS, Lublin,, s. 57-58.
 • Adamczyk A., Błażejczyk K., Szmyd J., Baranowski J., Kuchcik M., 2007, Warunki termiczne aglomeracji warszawskiej, IV Ogólnopolska Konferencja nt. "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 29 listopada - 1 grudnia 2007 r. Streszczenia referatów i posterów, Katedra Metorologii i Klimatologii UŁ, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Łódź,, s. 17.

Prace dokumentacyjne

 • Barwiński M., Dorochowicz D., Pypkowski J., Szmyd J., 2018, V Bałtycka Olimpiada Geograficzna i XV Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna, Geografia w Szkole, 5, s. 40-43.
 • Szmyd J., 2018, Edukacja w terenie na przykładzie Olimpiady Geograficznej, Meritum. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny, 2, s. 59-61.
 • Szmyd J., Dorochowicz D., Piasecki K., Uroda J., 2017, Zawody finałowe XLIII Olimpiady Geograficznej, Geografia w Szkole, 4, s. 44-46.
 • Barwiński M., Dorochowicz D., Sawicki T., Szmyd J., Uroda J., 2016, Znamy najlepszych młodych geografów. Ogólnopolski finał XLII Olimpiady Geograficznej, Geografia w Szkole, 3, s. 28-30.
 • Barwiński M., Szmyd J., 2016, XIII Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna. Zmagania olimpijskie w Pekinie, Geografia w Szkole, 5, s. 45-46.
 • Gołębiowska I., Szmyd J., Uroda J., 2015, Collector for ArcGIS po raz pierwszy na Olimpiadzie Geograficznej, Arcana GIS, 16, s. 49.
 • Szmyd J., Plit F., 2015, Podsumowanie zawodów finałowych XLI Olimpiady Geograficznej, Geografia w Szkole, 3, s. 34-35.
 • Szmyd J., Malantowicz A., 2013, Olimpiada Geograficzna - zajęcia terenowe w nowej formule, Geografia w Szkole, 1, s. 34-37.
 • Szmyd J., Uroda J., 2010, Zawody finałowe XXXVI Olimpiady Geograficznej, Supraśl 2010, Geogr. w Szk., nr 6, s. 26-40.
 • Szmyd J., 2009, Relacja z udziału reprezentacji Polski w zawodach "National Geographic World Championship", Meksyk 2009 r, Geogr. w Szk., nr 5, s. 28-34.
 • Szmyd J., 2009, Sukces polskich uczniów na zawodach geograficznych w Meksyku [11-16 VII 2009], Geogr. w Szk., nr 4, s. 48.

Mapy, atlasy

Prace popularno-naukowe

 • Błażejczyk K., Baranowski J., Szmyd J., 2017, Badania leczniczych właściwości klimatu Horyńca, Gazeta Horyniecka, 45, s. 9-10.
 • Błażejczyk K., Kuchcik M., Milewski P., Szmyd J., Dudek W., Błażejczyk A., Kręcisz B., 2014, Miejska wyspa ciepła w Warszawie - informator, IGiPZ PAN, Warszawa,32 s.