IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
dr Konrad Czapiewski
Kierownik Zakładu Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego
Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego
Pokój 438
Telefon +48 226978938
E-mail

Wykształcenie

 • 1998-2003 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych – specjalizacja geografia społeczno-ekonomiczna (praca magisterska pt. Warunki życia ludności wiejskiej w Polsce w okresie transformacji społeczno-gospodarczej - promotor dr M. Durydiwka)
 • 2000-2003 - blok dydaktyczny w ramach Kwalifikacje nauczyciela geografii, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.
 • 2001-2003 - trzyletnie uzupełniające Studia z ochrony i kształtowania środowiska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.
 • 2003-2005 - Podyplomowe Studia Filozoficzne, Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii.

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2003 roku

 • 2010 - doktor nauk geograficznych w zakresie geografii ekonomicznej (praca doktorska pt. Koncepcja obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego na wsi i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim - promotor prof. dr hab. J. Bański).

Zainteresowania naukowe

 • Geografia wsi – obszary sukcesu, rozwój obszarów wiejskich, struktura funkcjonalna obszarów wiejskich, rozwój lokalny.
 • Geografia społeczno-ekonomiczna – wykształcenie, kapitał ludzki, edukacja, transfer wiedzy, potencjał endogeniczny, zróżnicowania wewnątrzregionalne, metodologia badań geograficznych.

Nagrody i wyróżnienia

 • 1998 - stypendium Prezydenta Warszawy dla najlepszych warszawskich maturzystów 
 • 1999-2003 - stypendium naukowe na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW 
 • 2002-2003 - stypendium dla najlepszych studentów Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2006 - stypendium Rządu Republiki Włoskiej na dwumiesięczny wyjazd naukowo-badawczy
 • 2008-2009 - stypendium doktorskie IGiPZ PAN
 • 2012, 2014 - Nagroda Dyrektora IGiPZ PAN za wyniki w pracy naukowej osiągnięte w okresie 2008-2011 oraz 2012-2013

Projekty

Projekty inne

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Czapiewski K., Janc K., 2019, Od analfabetyzmu do wykształcenia wyższego, [w:] Red. Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin, Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi. T.1, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa,, s. 147-167.
 • Czapiewski K., Janc K., 2019, Education, human capital and knowledge - The paradigm shift and future scenarios on Polish rural areas, [w:] Red. Jerzy Bański, Three decades of transformation in the East-Central European countryside, Springer, Cham,, s. 351-367.
 • Wójcik M., Jeziorska-Biel P., Czapiewski K., 2019, Between words: A generational discussion about farming knowledge sources, Journal of Rural Studies, 67, s. 130-141.
 • Czapiewski K., 2018, Ocena poziomu rozwoju usług pożytku publicznego, [w:] Red. Marcin Wójcik, Inteligentny rozwój obszarów wiejskich (smart rural development): koncepcja, wymiary, metody, Global Point, Łódź,, s. 29-46.
 • Mazur M., Czapiewski K., Janc K., Konopski M., 2018, Władza lokalna na obszarach wiejskich – zróżnicowanie w przestrzeni i zmiana w czasie profilu samorządowca, Studia Obszarów Wiejskich, 51, s. 7-26.
 • Czapiewski K., 2017, „Mała Ojczyzna Tatarów Polskich” – Kruszyniany, [w:] Red. Marcin Wójcik, Tożsamość i „miejsce”. Budzenie uśpionego potencjału wsi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź,, s. 53-58.
 • Bański J., Czapiewski K., 2016, Funkcje gospodarcze, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas obszarów wiejskich w Polsce, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa,, s. 89-112.
 • Bański J., Czapiewski K., Górczyńska M., 2016, Impact of the locations of small towns in Mazovia (Poland) on their socio-economic structure and on their role in relation to the neighboring rural areas, Journal of Urban and Regional Analysis, 8, 2, s. 117-131.
 • Czapiewski K., 2016, Mieszkalnictwo i infrastruktura, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas obszarów wiejskich w Polsce, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa,, s. 113-130.
 • Czapiewski K., Bański J., Górczyńska M., 2016, The impact of location on the role of small towns in regional development: Mazovia, Poland, European Countryside, 8, 4, s. 413-426.
 • Czapiewski K., Janc K., Owsiński J., Śleszyński P., 2016, A modelling project in Poland: the social and intellectual capital aspects, Studies in Agricultural Economics, 118, s. 5-15.
 • Janc K., Czapiewski K., 2016, Poziom wykształcenia rolników w Polsce – analiza czasowo-przestrzenna, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 263, s. 9-28.
 • Mazur M., Czapiewski K., 2016, Functional structure of gminas in Poland – classification approaches and research opportunities, Studia Obszarów Wiejskich, 43, s. 7-22.
 • Bański J., Czapiewski K., 2015, A vision of the polycentric development of the Mazovia region in Poland, Geografický časopis, 67, 4, s. 301-321.
 • Czapiewski K., Hruška V., 2015, On non-agricultural and non-tourism-related economic industries in rural areas: Report on research project financed by the international Visegrad Fund, Geographia Polonica, 88, 4, s. 695-700.
 • Hruska V., Czapiewski K., 2015, Changing rural economies: theoretical background and empirical evidence, Studia Obszarów Wiejskich, 39, s. 59-76.
 • Hruska V., Czapiewski K., Kovács Z., 2015, Rural economic development in the post-agricultural era: policy recommendations, Studia Obszarów Wiejskich, 39, s. 129-144.
 • Hruska V., Sivicek T., Czapiewski K., 2015, On non-agricultural and non-tourism economic industries in rural areas, Studia Obszarów Wiejskich, 39, s. 9-19.
 • Mazur M., Bański J., Czapiewski K., Śleszyński P., 2015, Wiejskie obszary funkcjonalne - próba metodyczna wyznaczenia ich obszarów i granic, Studia Obszarów Wiejskich, 37, s. 7-36.
 • Bański J., Czapiewski K., Mazur M., 2014, Potencjały rozwojowe województwa podkarpackiego - diagnoza i ocena, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 26, s. 98-112.
 • Czapiewski K., Janc K., 2014, Polaryzacja zagadnień edukacyjnych na Mazowszu wyzwaniem w rozwoju obszarów wiejskich, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 156, s. 335-357.
 • Czapiewski K., Wójcik M., 2014, Towards a post-structuralist and cultural turn in researching rurality in Poland: a geographical perspective, [w:] Ed. Edward Kasabov, Rural cooperation in Europe. In search of the 'relational rurals', Palgrave Macmillan, Houndmills,, s. 231-265.
 • Janc K., Czapiewski K., 2014, Internet jako czynnik poprawy sytuacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 156, s. 195-218.
 • Bański J., Czapiewski K., Ferenc M., Mazur M., 2013, Land use change and land use functions - case studies, Studia Obszarów Wiejskich, 32, s. 169-234.
 • Czapiewski K., 2013, Planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich - przegląd istniejących źródeł informacji, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 252, s. 132-142.
 • Czapiewski K., 2013, Mazowiecka wieś "Od... Do...", Studia Obszarów Wiejskich, 31, s. 187-195.
 • Czapiewski K., Kulikowski R., Bański J., Bednarek-Szczepańska M., Mazur M., Ferenc M., Konopski M., 2013, The use of ITC in Mazovian agriculture, [w:] Eds. Paweł Chmieliński, Agnieszka Baer-Nawrocka, Knowledge as a factor of rural development, Rural Areas and Development, 10, Institute of Agricultural Economics and Food Economics, National Research Institute, Warsaw,, s. 45-57.
 • Czapiewski K., Śleszyński P., 2013, Skala i dynamika procesów suburbanizacyjnych miast Polski Wschodniej i ich konsekwencje, [w:] Red. Krystyna Kurowska, Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn,, s. 69-85.
 • Janc K., Czapiewski K., 2013, The Internet as a development factor of rural areas and agriculture - theory vs. practice, Studia Regionalia, 36, s. 89-105.
 • Świątek D., Czapiewski K., Komornicki T., 2013, Services of general interests in Mazowsze region - abbreviation of ESPON SeGI case study report, Europa XXI, 23, s. 149-176.
 • Bański J., Czapiewski K., Mazur M., 2012, Policentryczność rozwoju Mazowsza, Mazowsze Studia Regionalne, 10, s. 71-88.
 • Czapiewski K., 2012, Koncepcja obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego na wsi i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim, [w:] Red. Jacek Jakubowski, Janusz Wątroba, Zastosowanie metod statystycznych w badaniach naukowych IV, StatSoft Polska, Kraków,, s. 97-105.
 • Czapiewski K., 2012, Intraregional peripheries of economic development - a case study of Mazovia Region in Poland, [w:] Ed. Jerzy Bański, Local and regional development – challenges and policy issues, Rural Studies, 27, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa,, s. 33-45.
 • Czapiewski K., Janc K., 2012, Rola wiedzy na wsi - edukacja a praca, [w:] Red. Wioletta Kamińska, Krystian Heffner, Wiejskie rynki pracy - zasoby, aktywizacja, nowe struktury, Studia KPZK PAN, 145, KPZK PAN, Warszawa,, s. 278-301.
 • Czapiewski K., Janc K., 2012, Dostępność do edukacji, jakość kształcenia i poziom wykształcenia mieszkańców a struktura funkcjonalna gmin województwa mazowieckiego, Mazowsze Studia Regionalne, 10, s. 33-51.
 • Floriańczyk Z., Janc K., Czapiewski K., 2012, The importance and diffusion of knowledge in the agricultural sector, Geographia Polonica, 85, 1, s. 45-56.
 • Janc K., Czapiewski K., Bajerski A., 2012, Where the brains are, where the brains move: education, skilled migration, and human capital in Poland, [w:] Ed. by Paweł Churski, Contemporary issues in Polish geography, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań,, s. 179-200.
 • Czapiewski K., 2011, Location matters - analiza zależności pomiędzy dostępnością przestrzenną a sukcesem społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich Mazowsza, [w:] Red. Monika Wesołowska, Wiejskie obszary peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji, Studia Obszarów Wiejskich, 26, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 57-72.
 • Czapiewski K., 2011, Czy struktura funkcjonalna warunkuje zaistnienie sukcesu na obszarach wiejskich?, [w:] Red. Wioletta Kamińska, Krystian Heffner, Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich? Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji, Studia, 138, KPZK PAN, Warszawa,, s. 201-218.
 • Czapiewski K., Świątek D., 2011, Opinie beneficjentów projektów drogowych współfinansowanych ze środków UE o efektach i rezultatach zrealizowanych inwestycji, Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG, 18, s. 49-60.
 • Czapiewski K., 2010, Nauka, szkolnictwo i organizacja obsługi rolnictwa, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas rolnictwa Polski, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 123-126.
 • Czapiewski K., 2010, Ludność rolnicza, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas rolnictwa Polski, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 38-46.
 • Czapiewski K., 2010, Obszary problemowe w rolnictwie w kontekście delimitacji obszarów ONW, [w:] Red. Ewa Kacprzak, Anna Kołodziejczak, Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 24, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 89-98.
 • Czapiewski K., 2010, Neoendogeniczny rozwój obszarów wiejskich na przykładzie gminy Łęczyce, [w:] Red. Maciej Tarkowski, Jolanta Mazurek, Wybrane problemy rozwoju lokalnego w Polsce północnej, Regiony Nadmorskie, 18, Bernardinum, Gdynia-Pelplin,, s. 102-116.
 • Czapiewski K., Floriańczyk Z., Janc K., 2010, Agricultural knowledge and rural economy - analysis on micro and macro scales, [w:] Ed. Andrew Fieldsend, Linking competitiveness with equity and sustainability: new ideas for the socio-economic development of rural areas, Rural Areas and Development, 7, University of Debrecen. Centre of Agricultural Sciences and Engineering; Institute of Agricultural Economics and Food Economics, National Research Institute, Warsaw,, s. 25-36.
 • Czapiewski K., Głębocki B., 2010, Struktura agrarna, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas rolnictwa Polski, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 55-64.
 • Czapiewski K., Janc K., 2011 (dr. 2010), Accessibility to education and its impact on regional development in Poland, [w:] Ed. Neil Adams, Giancarlo Cotella, Richard Nunes, Territorial development, cohesion and spatial planning. Knowledge and policy development in an enlarged EU, Regions and Cities, 46, Routledge, London; New York,, s. 345-372.
 • Janc K., Czapiewski K., 2010, Przestrzenne zróżnicowanie miejsc pochodzenia finalistów Olimpiady Geograficznej, [w:] Red. tomu Stanisław Liszewski, Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym. 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź 2010. T.1, Oddział Łódzki PTG; Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź,, s. 217-226.
 • Komornicki T., Czapiewski K., 2010, Dostępność przestrzenna do ośrodków akademickich a poziom kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich Mazowsza, [w:] Red. Wioletta Kamińska, Krystian Heffner, Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich, Studia, 126, KPZK PAN, Warszawa,, s. 66-85.
 • Bański J., Czapiewski K., 2009, Obszary o znaczącym endogenicznym potencjale rozwojowym, [w:] Red. Jerzy Bański, Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 55-78.
 • Bański J., Janicki W., Bednarek-Szczepańska M., Czapiewski K., Mazur M., 2009, Ocena wpływu instrumentów polityki spójności oraz wspólnej polityki rolnej na rozwój społeczny i gospodarczy obszarów wiejskich w województwie małopolskim, Małopolskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, Kraków,, s. 3-82.
 • Czapiewski K., Janc K., 2009, Przestrzenne zróżnicowanie poziomu wykształcenia rolników. Europa - Polska - Mazowsze, [w:] Red. Eugeniusz Rydz, Roman Rudnicki, Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej, Studia Obszarów Wiejskich, 17, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 21-32.
 • Czapiewski K., Janc K., 2009, Internal peripheries of socio-economic development in Poland, [w:] Ed. Andras Donat Kovacs, Old and new borderlines/frontiers/margins. East-Central European Regional Seminar, Gyula, 9-12 October, 2008, Discussion Papers, Special, Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, Pecs,109-121 : mapy.
 • Floriańczyk Z., Czapiewski K., Stawicka E., 2009, New paradigm of rural development - new challenges for extension services, [w:] Ed. Julia Neuwirth, Klaus Wagner, Multifunctional territories: importance of rural areas beyond food production, Rural Areas and Development, 6, Institute of Agricultural Economics and Food Economics, National Research Institute; Federal Institute of Agricultural Economics, Warsaw,, s. 275-284.
 • Czapiewski K., 2008, Przestrzenna charakterystyka obszarów wiejskich w Polsce z uwzględnieniem terenów zakwalifikowanych do ONW, [w:] Red. Grażyna Niewęgłowska, Obszary o niekorzystnym gopodarowaniu w rolnictwie. Stan obecny i wnioski na przyszłość. Praca zbiorowa, Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, 95, IERiGŻ-PIB, Warszawa,, s. 69-125.
 • Czapiewski K., 2008, Obszary o Niekorzystnych Warunkach Gospodarowania - realizacja działania w województwie podlaskim, [w:] Red. Dariusz Świątek, Maria Bednarek, Piotr Siłka, Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka, Dokumentacja Geograficzna, 36, PAN; PTG, Warszawa,, s. 34-39.
 • Czapiewski K., 2008, Sustainability and success - a case study of Mazovia region, New functions of rural and industrial space in Central and Eastern Europe, Europa XXI, 17, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 45-54.
 • Czapiewski K., Janc K., 2008, Zróżnicowanie przestrzenne poziomu wykształcenia ludności wiejskiej i rolniczej, Czas. Geogr., 79, z.4, s. 333-354.
 • Janc K., Czapiewski K., 2008, Przestrzenne aspekty zmiany poziomu wykształcenia ludności w Polsce, [w:] Red. S. Dołzbłasz, A. Raczyk, Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych. Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 4, IGiRR UWr, Wrocław,, s. 183-194.
 • Bański J., Czapiewski K., 2007, Wpływ zróżnicowania struktury przestrzennej rolnictwa na efektywność gospodarki rolnej - ujęcie regionalne, Wyniki ekonomiczne polskiego rolnictwa w 2006 roku, IERiGŻ, Warszawa,, s. 50-74.
 • Czapiewski K., 2007, Dopłaty wyrównawcze ONW - instrument wspierający rozwój gospodarczy czy poprawiający jakość środowiska?, [w:] Red. Stanisław Grykień, Władysław Hasiński, Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 12, PTG, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 99-112.
 • Czapiewski K., 2007, Infrastruktura komunalna a poziom rozwoju gospodarczego Polski i Węgier, [w:] Red. Iwona Kiniorska, Stanisław Sala, Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych, Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych, 2, IG AŚ, Kielce,, s. 329-337.
 • Czapiewski K., 2007, Technical infrastructure in the dwellings in Poland and Hungary at the begining of the 21st century, [w:] Ed. Andras Donat Kovacs, Regionality and/or locality. East-Central European Regional Seminar. Budapest-Gyoer-Kecskemet, 4-8 October, 2006, Discussion Papers. Special, Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Pecs,, s. 161-168.
 • Czapiewski K., 2007, Dostępność przestrzenna usług edukacyjnych i mobilność przestrzenna młodzieży gimnazjalnej, Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG, 13, s. 293-305.
 • Czapiewski K., 2007, Less favoured areas and migrations in Poland - are there any relations?, Less favoured areas for agriculture and rural areas. Collection of papers of international conference. Jihlava, Ceska republika, 2007, Vyzkumny ustav zemedelske ekonomiky, Praha,, s. 116-128.
 • Czapiewski K., Janc K., 2007, Education as a factor that diversifies the possibilities of economic development in Poland, Alfa Spectra Planning Studies FA STU, 11, nr 2, s. 29-35.
 • Czapiewski K., Śleszyński P., 2007, Geografia zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych, Biul. Bad. CKE, nr 11, s. 52-79.
 • Stasiak A., Czapiewski K., 2007, Przestrzenne zagospodarowanie a rozwój polskiej wsi, [w:] Red. Andrzej Stasiak, Dylematy przestrzennego rozwoju wsi polskiej na tle Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013/15. Materiały z konferencji w Radzikowie k. Warszawy (19-30.05.2007), Biuletyn, 234, KPZK PAN, Warszawa,, s. 33-51; 259-267.
 • Szekely V., Czapiewski K., 2007, Position near the town - effects of urban areas on rural competitiveness and quality of life, [w:] Eds. Dan Marius Voicilas, Monica Tudor, Values and challenges in designing the European rural structures - reserach network experience, Rural Areas and Development, 5, Institute of Agricultural and Food Economics, National Research Institute, Warsaw,, s. 107-120.
 • Bański J., Czapiewski K., 2006, Pozarolnicza działalność gospodarcza na wsi - wnioski z bazy Agrinpol na tle innych źródeł, Przedsiębiorczość wiejska. Baza danych www.agrinpol.pl, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa,, s. 7-14.
 • Czapiewski K., 2006, Rural areas of success - in search of definitions and measures, [w:] Eds. Tomasz Komornicki, Konrad Ł. Czapiewski, Regional periphery in Central and Eastern Europe, Europa XXI, 15, PAN IGiPZ, Warszawa,10 s.
 • Czapiewski K., 2006, Koncepcja "nuova ruralita" we włoskiej literaturze geograficznej, [w:] Red. Tomasz Komornicki, Zbigniew Podgórski, Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka, Dokumentacja Geograficzna, 33, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 32-38.
 • Czapiewski K., 2006, General overview of Poland's territory, [w:] Ed. Marek Degórski, Natural and human environment of Poland. A geographical overview, PAN IGiPZ et al., Warsaw,, s. 7-12.
 • Czapiewski K., 2006, Obszary rolnicze - obszarami sukcesu?, [w:] Red. Benicjusz Głębocki, Ewa Kacprzak, Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa - sukcesy i niepowodzenia. Praca zbiorowa, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań,, s. 21-36.
 • Czapiewski K., 2006, Małe miasta w przestrzeni rolniczej i nierolniczej - analiza porównawcza sytuacji społeczno-gospodarczej, [w:] Red. Eugeniusz Rydz, Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 11, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa,, s. 73-84.
 • Czapiewski K., Janc K., 2006, Development potential of Polish regions, Probl. na Geogr., z.1/291-104 : mapy.
 • Czapiewski K., Janc K., 2006, On human capital and agrarisation in Poland, [w:] Ed. Zbigniew Floriańczyk, Konrad Czapiewski, Endogenous factors stimulating rural development, Rural Areas and Development, 4, IAFE, IGSO PAS, Warsaw,, s. 53-68.
 • Niewęgłowska G., Czapiewski K., 2006, Skutki działania instrumentu płatności wyrównawczych ONW ze szczególnym podkreśleniem zachowań migracyjnych ludności, [w:] Red. Wojciech Józwiak, Sytuacja ekonomiczna i aktywność inwestycyjna różnych grup gospodarstw rolniczych w Polsce i innych krajach unijnych w latach 2004-2005, IERiGŻ, Warszawa,, s. 102-120.
 • Czapiewski K., 2005, Difference in outfit in water-lines and sewerage systems in Polish rural areas, Rural Development 2005. Globalisation and integration challenges tot the rural of East and Central Europe. The second international scientific conference, 17-19 November, 2005, Akademija, Kaunas region, Lithuania, [b.w.], [B.m.],, s. 153-155.
 • Czapiewski K., 2005, Spatial co-occurence of agricultural areas and regions of social exclusion, [w:] Ed. Tomasz Komornicki, Konrad Ł. Czapiewski, Central and Eastern Europe: changing spatial patterns of human activity, Europa XXI, 12, PAS Institute of Geography and Spatial Organization, Warszawa,, s. 39-52.
 • Czapiewski K., 2005, Wykluczenie społeczne spowodowane bezrobociem - przestrzenna analiza zjawiska na Pomorzu, [w:] Red. Marek Dutkowski, Zagospodarowanie przestrzenne i rozwój obszarów nadmorskich w Polsce, Oficyna IN PLUS, Szczecin,, s. 41-44.
 • Czapiewski K., 2005, Infrastruktura wodno-kanalizacyjna a ochrona zdrowia na obszarach wiejskich, [w:] Red. Izabella Łęcka, Społeczne skutki globalizacji - globalizacja a bezpieczeństwo i zdrowie publiczne. Praca zbiorowa, Wydaw. UW, Warszawa,, s. 255-264.
 • Czapiewski K., 2005, Unemployment as a reason of social exclusion - spatial analysis for Poland, [w:] Eds. Zbigniew Floriańczyk, Konrad Czapiewski, Rural development capacity in Carpathian Europe, Rural Areas and Development, 3, IERiGŻ, PAN IGiPZ, Warsaw,, s. 63-77.
 • Czapiewski K., 2005, Living conditions and functional structure of rural communes in Poland, Geogr. Casop., 57, z.1, s. 23-42.
 • Czapiewski K., Janc K., Leśniak M., 2005, Wybrane aspekty charakterystyki demograficznej, społecznej i gospodarczej gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku, [w:] Red. Eugeniusz Rydz, Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych, Wydaw. PAP, Słupsk,, s. 137-149.
 • Janc K., Czapiewski K., 2005, Wykształcenie czynnikiem wspierającym rozwój gospodarczy obszarów wiejskich, [w:] Red. Benicjusz Głębocki, Urszula Kaczmarek, Obszary sukcesu na polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 8, PTG, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 69-84.
 • Bański J., Czapiewski K., 2004, Mieszkańcy wsi wobec integracji europejskiej - ujęcie regionalne, [w:] Red. Stanisław Ciok, Dariusz Ilnicki, Regionalny wymiar integracji europejskiej, Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych, VIII/1, IGiRR UWr, Wrocław,, s. 285-298.
 • Czapiewski K., 2004, Zróżnicowanie struktury społeczno-demograficznej a wyposażenie infrastrukturalne i potencjał gospodarczy polskiej wsi, Social'no-ekonomicni ta agrarni transformaciji v Ukraini i Pol'si v konteksti evropejskoj integraciji. Dopovidi i vistupy ucasnikiv XI ukrain'so-pol'skogo naukovogo seminaru (m. Zaporizja, 17-19 travina 2004 r.), NAN Ukrainy, Kijiv,, s. 189-193.
 • Czapiewski K., 2004, Zróżnicowanie wyposażenia w sieć wodociągową i kanalizacyjną zachodnich i wschodnich obszarów przygranicznych Polski, [w:] Red. Zdzisław Michalczyk, Badania geograficzne w poznawaniu środowiska, Wydaw. UMCS, Lublin,, s. 506-513.
 • Czapiewski K., 2004, Zmiany warunków życia ludności wiejskiej, [w:] Red. Jerzy Bański, Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy, Studia Obszarów Wiejskich, 6, PTG, Warszawa,, s. 89-111.
 • Czapiewski K., 2004, Wyposażenie infrastrukturalne i potencjał gospodarczy obszarów wiejskich a pozarolnicze funkcje gmin, [w:] Red. Ewa Pałka, Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 5, PTG, Warszawa,, s. 57-73.
 • Bański J., Czapiewski K., 2003, Referendum na wsi a opinie na temat Unii Europejskiej - wybrane wyniki badań ankietowych, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przestrzeń wyborcza Polski, [b.w.], Warszawa,, s. 73-85.
 • Czapiewski K., 2003, Główne problemy życia na wsi w ocenie mieszkańców, [w:] Red. Maria Śmigielska, Janusz Słodczyk, Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej, PTG, Opole,, s. 429-435.
 • Czapiewski K., 2003, Warunki życia w ocenie mieszkańców obszarów wiejskich, [w:] Red. Bronisław Górz, Czesław Guzik, Współczesne przeobrażenia i przyszłość wsi polskiej, Wydaw. P.W. Stabil s.c., Kraków,, s. 33-49.

Prace pod redakcją naukową

 • Wójcik M., Jeziorska-Biel P., Czapiewski K. (red.), 2018, 100 wsi na 100-lecie PTG. Praca zbiorowa, Komisja Obszarów Wiejskich Polskie Towarzystwo Geograficzne, Łódź-Warszawa,180 s.
 • Czapiewski K. (red.), 2017, Społeczne i indywidualne zasoby obszarów wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 46186 s.
 • Sofer M., Sorensen A., Czapiewski K. (ed.), 2015, Local development in urban and rural space: project and planning, Studia Obszarów Wiejskich, 38164 s.
 • Wójcik M., Czapiewski K. (red.), 2015, Wiedza i edukacja w rozwoju obszarów wiejskich, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 20169 s.
 • Wójcik M., Czapiewski K. (red.), 2015, Edukacja i kapitał ludzki w rozwoju lokalnym i regionalnym, Studia Obszarów Wiejskich, 40187 s.
 • Czapiewski K., Siłka P., 2009, Networking in the European regional and local space. Warsaw Regional Forum 2009, Proceedings, PAN IGiPZ; PTG, Warsaw,60 s.
 • Komornicki T., Czapiewski K., 2008, Jubileusz 90-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Biogramy członków PTG, Czas. Geogr., 79, z.4 supl., s. 3-79.
 • Komornicki T., Czapiewski K., 2008, Czasopismo Geograficzne 2008. T.79, z.1-2, PTG, Wrocław,223 s.
 • Czapiewski K., Komornicki T., 2007, Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings, PAN IGiPZ, Warsaw,60 k.
 • Floriańczyk Z., Czapiewski K., 2006, Endogenous factors stimulating rural development, Rural Areas and Development, 4, IAFE, IGSO PAS, Warsaw,227 s.
 • Komornicki T., Czapiewski K., 2006, Core and peripheral regions in Central and Eastern Europe, Europa XXI, 14, PAN IGiPZ, Warszawa,231 s.
 • Komornicki T., Czapiewski K., 2006, Regional periphery in Central and Eastern Europe, Europa XXI, 15, PAN IGiPZ, Warszawa,234 s. : mapy.
 • Czapiewski K., Komornicki T., 2005, Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings, PAN IGiPZ, Warsaw,84 s.
 • Czapiewski K., Kulikowski R., 2005, Dorobek naukowy geografii rolnictwa w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 7, PAN IGiPZ, Warszawa,215 s.
 • Floriańczyk Z., Czapiewski K., 2005, Rural development capacity in Carpathian Europe, Rural Areas and Development, 3, IERiGŻ, PAN IGiPZ, Warsaw,175 s.
 • Komornicki T., Czapiewski K., 2005, New spatial relations in new Europe, Europa XXI, 13, PAN IGiPZ, Warszawa,201 s.
 • Komornicki T., Czapiewski K., 2005, Central and Eastern Europe: changing spatial patterns of human activity, Europa XXI, 12, PAS Institute of Geography and Spatial Organization, Warszawa,225 s.

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Czapiewski K., 2018, Od redaktora, Studia Obszarów Wiejskich, 50, s. 5-6.
 • Czapiewski K., 2018, Territorial Inequalities and Local Development - some narrative stories from Poland, International Geographical Union Regional Conference "Appreciating Difference", August 6-11 2018, Quebec City (Canada), Laval University, Quebec,1 s.
 • Mazur M., Konopski M., Czapiewski K., 2018, Local self-government as a determinant for the implementation of circular economy in the rural areas of Poland. Diagnosis of the situation in spatial terms, [w:] Red. Viktor Varjú, Socio-economic, environmental and regional aspects of a circular economy. Abstract book of the international conference for the 75th anniversary of DTI, 19-20 April 2018, Pécs, Hungary, MTA KRTK RKI Transdanubian Research Department, Pecs,, s. 18.
 • Czapiewski K., 2017, Wprowadzenie, Studia Obszarów Wiejskich, 46, s. 5-6.
 • Czapiewski K., 2017, Small Sized Towns – a catalyst in territorial cohesion process on peripheral areas in Poland, Nordic Geographers Meeting, Stockholm 18th – 21st June 2017, University of Stockholm, Stockholm,1 s.
 • Czapiewski K., Cerić D., 2017, Integrative mechanisms for addressing territorial inequalities in Podkarpackie Region, Poland, 6th EUGEO Congress. Brussels, September 4-6, 2017, Palace of the Academies, Association of Geographical Societies in Europe, Brussels,, s. 161.
 • Czapiewski K., 2016, Farmers and skills – statistical analysis of spatial and temporal changes, Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China, International Geographical Union, Beijing,, s. 1951.
 • Czapiewski K., 2016, Temporal and spatial changes of Polish farmers' knowledge capital, AAG Annual Meeting 2016, Association of American Geographers, San Francisco,1 s.
 • Czapiewski K., 2016, Role of small sized towns in the peripheral areas, the case study of Mazovia Region (Poland), Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China, International Geographical Union, Beijing,, s. 1892.
 • Czapiewski K., 2015, Knowledge transfer to agriculture in Poland - role of skills, education and wisdom, [w:] Ed. Lesa Reynolds, Global Growth Agendas: Regions, Institutions and Sustainability. RSA European Conference 2015. Piacenza, Italy, May 24-27 2015, RSA, Piacenza,, s. 58.
 • Czapiewski K., Janc K., 2015, Educational attainment of Polish farmers – time and spatial statistical analysis, Advancing Agricultural Sciences Through Statistics. Conference on Agricultural Statistics 2015. Program and Book of Abstracts, Universiti Putra Malaysia, Bintulu,, s. 22.
 • Czapiewski K., Wójcik M., 2015, Knowledge transfer to agriculture in Poland: role of skills, education and wisdom, Sustainable Livelihood Security for Smallholder Farmers. XII Agricultural Science Congress, 3rd (Tuesday) - 6th (Friday), February 2015. ICAR-National Dairy Research Institute, Karnal, Haryana, ICAR - National Dairy Research Institute, Karnal,, s. 269-270.
 • Janc K., Czapiewski K., 2015, Sources of information in Polish agriculture - using social network analysis to study website relations, Advancing Agricultural Sciences Through Statistics. Conference on Agricultural Statistics 2015. Program and Book of Abstracts, Universiti Putra Malaysia, Bintulu,, s. 23.
 • Sofer M., Sorensen A., Czapiewski K., 2015, Editorial, Studia Obszarów Wiejskich, 38, s. 5-6.
 • Wójcik M., Czapiewski K., 2015, Wprowadzenie, Studia Obszarów Wiejskich, 40, s. 5.
 • Czapiewski K., Janc K., 2014, Tacit or codified – kinds of knowledge among Polish farmers, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow,1 s.
 • Czapiewski K., Janc K., 2014, Three-decades of structural changes in farmers’ educational level in Poland – adequate asset for implementing the new rural paradigm?, Rural development in the Eastern EU and neighbourhood countries - present and future. Europan Rural Development Network XIIth Conference, 2-4 October 2014, Chisinau, Republic of Moldova, State Agrarian University of Moldova, Chisinau,, s. 25-27.
 • Czapiewski K., Janc K., Konopski M., 2014, Educational and professional structure of local self-government leaders – spatial and time analysis, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow,1 s.
 • Czapiewski K., Wójcik M., 2014, Towards a post-structuralist and cultural turn in researching rurality, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow,1 s.
 • Czapiewski K., Wójcik M., 2014, Local and codified knowledge - complementary or contradictive attitude of Polish family farms?, [w:] Ed. Esmail Karamidehkordi, Proceeding of The First International Conference of the Asia and Pacific Islands Rural Advisory Services (APIRAS) & the Fifth Congress of Extension and Education in Agriculture and Natural Resources Management: "Facilitating Information and Innovations for Empowering Family Farmers". 2-4 September, 2014, University of Zanjan, Iran, University of Zanjan Press, Zanjan,, s. 150.
 • Janc K., Czapiewski K., 2014, Internet and knowledge flows in family farming, [w:] Ed. Esmail Karamidehkordi, Proceeding of The First International Conference of the Asia and Pacific Islands Rural Advisory Services (APIRAS) & the Fifth Congress of Extension and Education in Agriculture and Natural Resources Management: "Facilitating Information and Innovations for Empowering Family Farmers". 2-4 September, 2014, University of Zanjan, Iran, University of Zanjan Press, Zanjan,, s. 151.
 • Janc K., Czapiewski K., 2014, Knowledge and education on rural areas, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow,1 s.
 • Czapiewski K., 2013, The role of human capital in rural and agricultural development, [w:] Ed. Piotr Siłka, Warsaw Regional Forum 2013. Territorial capital - concepts, indicators & policy. Book of abstracts, Insitute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Warsaw,, s. 77.
 • Czapiewski K., 2013, Where the brains are and move: on education in Poland, Responsible Geographies. Nordic Geographers Meeting, 11-14 June 2013, Reykjavik, Iceland, Department of Geography and Tourism. Faculty of Life and Environmental Sciences. University of Iceland, Reykjavik,, s. 209.
 • Czapiewski K., Bański J., Mazur M., Ferenc M., 2013, Role of local actors in the land use change processes; results from ESPON EU-LUPA project, [w:] Compiled by Aureliane Beauclair, Lesa Reynolds, Shape and be Shaped: The Future Dynamics of Regional Development. Annual European Conference, Sunday 5th May - Wednesday 8th May 2013, University of Tampere, Tampere, Finland, Regional Studies Association, Tampere,, s. 29.
 • Czapiewski K., 2012, Spatial analysis of models of knowledge transfer in agriculture. First results, [w:] Red. Juliane Bendig, Carsten Butsch, Martin Gnyp, Holger Kretschmer, Nora Tilly, 32nd International Geographical Congress Book of Abstracts, IGU, Cologne,, s. 355.
 • Czapiewski K., Janc K., Bajerski A., 2012, Where the brains are, where the brains move? Education, skilled migration and human capital in Poland, [w:] Compiled by Aureliane Beauclair, Lesa Reynolds, Sustaining Regional Futures. Global Conference, Sunday 24th June - Wednesday 27th June 2012, China National Convention Centre, Beijing, China, Regional Studies Association, Seaford,, s. 19.
 • Czapiewski K., Kulikowski R., Bański J., Bednarek-Szczepańska M., Mazur M., 2012, ICT in Polish agriculture – the way to overcome spatial peripherality?, Networked Regions and Cities in Times of Fragmentation: Developing Smart, Sustainable and Inclusive Places. Annual European Conference, Sunday 13th May - Wednesday 16th May 2012, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands, Regional Studies Association, Seaford,, s. 42-43.
 • Czapiewski K., 2011, Channels of knowledge transfer to Polish farmers, Third Global Conference of Economic Geography 2011. Space, Economy and Environment. June 28 - July 2, 2011, COEX, Seoul, Korea. Introduction to the sessions & abstracts, Institute of Space & Economy Seoul National University, Seoul,, s. 33-34.
 • Czapiewski K., Janc K., 2011, Infrastructure accessibility and resources: changes in the school system and in the level of education in the Mazovia region (Poland) in the 1970-2002 period, Third Global Conference of Economic Geography 2011. Space, Economy and Environment. June 28 - July 2, 2011, COEX, Seoul, Korea. Introduction to the sessions & abstracts, Institute of Space & Economy Seoul National University, Seoul,, s. 34.
 • Czapiewski K., Mazur M., 2011, Challenges for Polish agricultural regions - evidences from ESPON EDORA project, Regional development and policy - challenges, choices and recipients. Annual International Conference, Monday 18th April - Wednesday 20th April 2011, University of Newcastle, UK, Regional Studies Association, Newcastle,, s. 34.
 • Mazur M., Czapiewski K., 2011, Modernization of Polish agriculture. ICT in the rural space of Mazovia region, Regional development and policy - challenges, choices and recipients. Annual International Conference, Monday 18th April - Wednesday 20th April 2011, University of Newcastle, UK, Regional Studies Association, Newcastle,, s. 117-118.
 • Czapiewski K., 2010, Successful rural areas - identification of creative factors, Bridging Diversity in Globalizing World. IGU Regional Conference, Tel Aviv, Israel, July 12-16, 2010. Conference program, [b.w.], Tel Aviv,1 s.
 • Bański J., Czapiewski K., 2009, Winners of transformation - successful rural areas in Poland, Socio-economic disparities and the role of local development. Warsaw Conference 2009, Commission on Local Development IGU, 7-14 September 2009, Warsaw, Poland. Book of abstracts, PAN IGiPZ, Warsaw,, s. 11-12.
 • Bański J., Czapiewski K., Komornicki T., Kulikowski R., Mazur M., Śleszyński P., 2009, Podsumowanie i wnioski, [w:] Red. Jerzy Bański, Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 97-108.
 • Czapiewski K., Floriańczyk Z., Janc K., 2009, Agricultural knowledge and rural economy - using two complementary research methods, 7th European Rural Development Network Conference 2009. 29-30 October 2009, Debrecen, Hungary. Book of abstracts, [b.w.], Debrecen,, s. 5.
 • Czapiewski K., 2008, Intraregional borders of economic development - a case study of Mazovia region in Poland, Looking Beyond One's Nose. Planning, Policies and Institutions for Integration. 2nd AESOP YA Meeting, St. Petersburg, Russia, February 6-8, 2008, AESOP, St. Petersburg,, s. 15.
 • Czapiewski K., Janc K., 2008, Przestrzenne aspekty zmiany poziomu wykształcenia ludności w Polsce, Europa bez granic - nowe wyzwania - nowa jakość przestrzeni. IX międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych", 23-24 października 2008, Wrocław, IGiGP UWr, Wrocław,, s. 18.
 • Floriańczyk Z., Czapiewski K., Stawicka E., 2008, New paradigm of rural development - new challenges for extension services, Multifunctional Territories: Importance of Rural Areas beyond Food Production. 6th European Rural Development Network Conference 2008, 20th-21st November 2008, Vienna, Austria. Proceedings: Collection of abstracts, Bundesanstalt fuer Agrarwirschaft, Wien,1 s.
 • Czapiewski K., 2007, Endogenous growth and success on Polish rural countryside, [w:] Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki, Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings, PAN IGiPZ, Warsaw,, s. 19.
 • Czapiewski K., Janc K., 2007, Education - factor which diversify the possibilities of development, "Central and Eastern European Engagement". 1st AESOP Young Academics Meeting, Bratislava, Slovakia, February 7-10, 2007, AESOP, Bratislava,, s. 11-12.
 • Szekely V., Czapiewski K., 2007, Effects of towns on competitiveness and quality of life of suburban areas, [w:] Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki, Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings, PAN IGiPZ, Warsaw,, s. 26.
 • Czapiewski K., Floriańczyk Z., 2006, The introduction, [w:] Ed. Zbigniew Floriańczyk, Konrad Czapiewski, Endogenous factors stimulating rural development, Rural Areas and Development, 4, IAFE, IGSO PAS, Warsaw,, s. 5.
 • Czapiewski K., Floriańczyk Z., 2005, Introduction to the volume, [w:] Eds. Zbigniew Floriańczyk, Konrad Czapiewski, Rural development capacity in Carpathian Europe, Rural Areas and Development, 3, IERiGŻ, PAN IGiPZ, Warsaw,, s. 5-6.
 • Czapiewski K., Janc K., 2005, Human capital on agricultural areas in Poland, Quo vadis periphery? International Conference on Issues of Peripheral Areas, Prague, November 25-26, 2005. Abstract book, [b.w.], Prague,, s. 3.
 • Czapiewski K., Komornicki T., 2005, Editorial, [w:] Ed. Tomasz Komornicki, Konrad Ł. Czapiewski, Central and Eastern Europe: changing spatial patterns of human activity, Europa XXI, 12, PAS Institute of Geography and Spatial Organization, Warszawa,, s. 5-6.
 • Czapiewski K., 2004, Living conditions of rural population in relation to functional structure of parishes in Poland, Central and Eastern Europe: changing spatial patterns of human activity. Warsaw Regional Forum: 2004. Warsaw, 08-09 October 2004. Programme, abstracts and excursion information. Prepared by Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki, PAN IGiPZ, Warsaw,, s. 16.

Prace dokumentacyjne

 • Czapiewski K., 2018, Roman Kulikowski (1939-2018), Przegląd Geograficzny, 90, 4, s. 635–641.
 • Bański J., Chmieliński P., Czapiewski K., Mazur M., Szymańska M., Wilkin J., 2015, Przedsiębiorczość na wsi, współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju, FDPA, Warszawa,42 s.
 • Czapiewski K., 2010, Konferencje Komisji Rozwoju Lokalnego Międzynarodowej Unii Geograficznej w 2009 i 2010 r, Przegl. Geogr., 82, z.4, s. 651-654.
 • Czapiewski K., 2010, Warsaw Regional Forum. Bilans 4 konferencji, Przegl. Geogr., 82, z.4, s. 644-651.
 • Czapiewski K., 2009, Warsaw Regional Forum - an overview of all the four conferences, Geogr. Polon., 82, nr 2, s. 87-93.
 • Bilik A., Maciejewska B., Czapiewski K., 2008, Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2007 roku, Czas. Geogr., 79, z.3, s. 293-304.
 • Komornicki T., Czapiewski K., 2008, Od redakcji, Czas. Geogr., 7, z.1/2, s. 3-4.
 • Komornicki T., Maciejewska B., Czapiewski K., 2008, Wprowadzenie, Czas. Geogr., 79, z.4 supl., s. 3-4.
 • Komornicki T., Plit F., Maciejewska B., Czapiewski K., 2008, Polskie Towarzystwo Geograficzne - podstawowe informacje, Czas. Geogr., 79, z.1/2, s. 16-47.
 • Czapiewski K., 2006, Warsaw Regional Forum 2005 "Core and peripheral regions in Central and Eastern Europe", Warszawa, 5-8 X 2005 r, Przegl. Geogr., 78, z.2, s. 311-314.
 • Czapiewski K., Komornicki T., Maciejewska B., Śleszyński P., 2006, Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2004 r, Czas. Geogr., 77, z.1/2, s. 123-130.
 • Czapiewski K., 2005, Information for excursion "Polarization of space - a case from Central Poland", [w:] Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki, Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings, PAN IGiPZ, Warsaw,, s. 53-62.
 • Czapiewski K., 2005, Konferencja "Changing function of rural areas in the Baltic Sea Region", Warszawa, 21-24 X 2004 r, Przegl. Geogr., 77, z.2, s. 282-284.
 • Czapiewski K., 2005, Warsaw Regional Forum 2004: "Central and Eastern Europe: Changing Spatial Patterns of Human Activity", Warszawa, 6-9 X 2004 r, Przegl. Geogr., 77, z.2, s. 278-281.
 • Czapiewski K., Kulikowski R., 2005, Wprowadzenie, [w:] Red. Konrad Czapiewski, Roman Kulikowski, Dorobek naukowy geografii rolnictwa w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 7, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 9-10.
 • Czapiewski K., 2004, XIX Seminarium Geograficzno-Rolnicze, Kraków, 10-11 IX 2003 r, Przegl. Geogr., 76, z.4, s. 531-532.
 • Czapiewski K., Komornicki T., Maciejewska B., Śleszyński P., , Polskie Towarzystwo Geograficzne. Biuletyn Informacyjny nr 48. 2005, 12 s.

Prace popularno-naukowe

 • Czapiewski K., 2018, Lubkowo, [w:] Red. Marcin Wójcik, Pamela Jeziorska–Biel, Konrad Czapiewski, 100 wsi na 100-lecie PTG. Praca zbiorowa, Komisja Obszarów Wiejskich Polskie Towarzystwo Geograficzne, Łódź-Warszawa,, s. 91-94.