IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
dr hab. Konrad Czapiewski, prof. IGiPZ
Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego
Pokój 438
Telefon +48 226978938
E-mail

Wykształcenie

 • 1998-2003 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych – specjalizacja geografia społeczno-ekonomiczna (praca magisterska pt. Warunki życia ludności wiejskiej w Polsce w okresie transformacji społeczno-gospodarczej - promotor dr M. Durydiwka)
 • 2000-2003 - blok dydaktyczny w ramach Kwalifikacje nauczyciela geografii, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.
 • 2001-2003 - trzyletnie uzupełniające Studia z ochrony i kształtowania środowiska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.
 • 2003-2005 - Podyplomowe Studia Filozoficzne, Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii.

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2003 roku

 • 2010 - doktor nauk geograficznych w zakresie geografii ekonomicznej (praca doktorska pt. Koncepcja obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego na wsi i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim - promotor prof. dr hab. J. Bański).

Zainteresowania naukowe

 • Geografia wsi – obszary sukcesu, rozwój obszarów wiejskich, struktura funkcjonalna obszarów wiejskich, rozwój lokalny.
 • Geografia społeczno-ekonomiczna – wykształcenie, kapitał ludzki, edukacja, transfer wiedzy, potencjał endogeniczny, zróżnicowania wewnątrzregionalne, metodologia badań geograficznych.

Nagrody i wyróżnienia

 • 1998 - stypendium Prezydenta Warszawy dla najlepszych warszawskich maturzystów 
 • 1999-2003 - stypendium naukowe na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW 
 • 2002-2003 - stypendium dla najlepszych studentów Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2006 - stypendium Rządu Republiki Włoskiej na dwumiesięczny wyjazd naukowo-badawczy
 • 2008-2009 - stypendium doktorskie IGiPZ PAN
 • 2012, 2014 - Nagroda Dyrektora IGiPZ PAN za wyniki w pracy naukowej osiągnięte w okresie 2008-2011 oraz 2012-2013