SKŁAD OSOBOWY


mgr Krzysztof Kiszka
Stacja badawcza w Szymbarku, Zakład Badań Geośrodowiska
Pokój -
Telefon +48 183513170
E-mail

Wykształcenie

 • 2004–2009 – studia magisterskie stacjonarne: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Geograficzno–Biologiczny, Instytut Geografii (praca magisterska pt. Przekształcenia szlaków turystycznych w Pieninach polskich i słowackich).

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku), od 2011

Zainteresowania naukowe

 • Geomorfologia dynamiczna
 • Użytkowanie ziemi w Karpatach
 • Przekształcenia środowiska przyrodniczego obszarów górskich

Inna działalność

Udział w konferencjach naukowych

 • 2006 – II Konferencja Ogólnopolska Turystyka w środowisku geograficznym, Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, 23-25.11.2006, Gdańsk (referat pt. Analiza ruchu turystycznego w polskich Tatrach z wyróżnieniem Kasprowego Wierchu).

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Abstrakty, recenzje, notatki

Monografie, raporty

 • Bochenek Witold, Kijowska-Strugała Małgorzata, Kiszka Krzysztof, Ptaszek Edyta: Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej Szymbark w 2016 r. Szymbark: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2017 - 203 s.

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz, Kiszka Krzysztof: Assessment of the shore abrasion size in a mountain reservoir (Polish Carpathians). [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 362.
 • Kiszka Krzysztof, Rączkowska Zofia: Reconstruction of large landslides movements based on dendrogeomorphological method (Sawicki Landslide example in the Beskid Niski Mts). [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 318-319.
 • Cebulski Jarosław, Kiszka Krzysztof: Naturalne i antropogeniczne czynniki kształtujące procesy geomorfologiczne w górach Sino-Tybetańskich (Syczuan, Chiny). [w]: Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016 - s. 67.
 • Kiszka Krzysztof: Slopewash as the main process of soil erosion on the slope with bare fallow (Polish Flysch Carpathians). [w]: Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts. Eds. Michaela Verga, Gabriela Manea. Bucharest: Editura Universitara, 2016 - s. 102-103.
 • Kiszka Krzysztof: Characteristics of rill erosion caused by heavy rainfalls on the experimental slopes in Szymbark (Polish Flysch Carpathians). [w]: Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts. Eds. Michaela Verga, Gabriela Manea. Bucharest: Editura Universitara, 2016 - s. 101.
 • Kiszka Krzysztof: The impact of intensive forest management on a large landslide in the Polish Flysch Carpathians. - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2016, 16, 1 - s. 26.
 • Kiszka Krzysztof: Reconstruction of large landslides mass movements with using the dendrogeomorphological method (Sawicki Landslide example in Beskid Niski Mts). - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2016, 16, 1 - s. 24-25.
 • Kiszka Krzysztof: Charakterystyka form erozji żłobinowej powstałych w wyniku intensywnych opadów deszczu na stoku doświadczalnym w Szymbarku (zlewnia Bystrzanki). [w]: Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016 - s. 127.
 • Kiszka Krzysztof: Spłukiwanie jako główny proces prowadzący do wzmożonej erozji gleby na stoku pogórskim. [w]: Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016 - s. 128.
 • Kiszka Krzysztof, Cebulski Jarosław: Natural and anthropogenic factors affecting geomorphological processes in the Sino-Tibetan Mountains (Sichuan, China). - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2016, 16, 1 - s. 27.
 • Kiszka Krzysztof, Kijowska-Strugała Małgorzata: The participation of a splash in the total soil erosion on the foothill slope (Polish Flysch Carpathians). [w]: Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts. Bucharest: Editura Universitara, 2016 - s. 103-104.
 • Kiszka Krzysztof, Kijowska-Strugała Małgorzata: Udział rozbryzgu gleby w całkowitej erozji gleby na stoku pogórskim (zlewnia Bystrzanki). [w]: Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016 - s. 129.
 • Gil Eugeniusz, Rączkowski Wojciech, Kiszka Krzysztof: Osuwisko w dolinie Szklarki w Szymbarku, historia badań. [w]: O!SUWISKO. Ogólnopolska Konferencja, 19-22 maja 2015, Wieliczka. Materiały konferencyjne.. 2015 - s. 97-99.
 • Kiszka Krzysztof, Cebulski Jarosław, Tyszkowski Sebastian: Rekonstrukcja ruchów masowych dla osuwisk wielkopowierzchniowych z zastosowaniem metody dendrogeomorfologicznej na przykładzie Osuwiska Sawickiego (Beskid Niski). [w]: O!SUWISKO. Ogólnopolska Konferencja, 19-22 maja 2015, Wieliczka. Materiały konferencyjne. Warszawa: PIG-PIB, 2015 - s. 104.
 • Tyszkowski Sebastian, Cebulski Jarosław, Kiszka Krzysztof: Doświadczenia w wykorzystaniu skanera TLS dalekiego zasięgu w badaniach procesów geodynamicznych. [w]: O!SUWISKO. Ogólnopolska Konferencja, 19-22 maja 2015, Wieliczka. Materiały konferencyjne. Warszawa: PIG-PIB, 2015 - s. 71.
 • Kiszka Krzysztof: Dendrochronological study of the dynamic of L. Sawicki landslide in the Beskid Niski Mountains (Polish Flysch Carpathians). [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Kiszka Krzysztof: Stop 4.5.4. Measurements of the splash within experimental plots at Szymbark Research Station. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research, Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Science, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 180-181.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz, Kijowska-Strugała Małgorzata, Kiszka Krzysztof, Wiejaczka Łukasz, Rączkowska Zofia: Geomorphological effects of extreme precipitation in 2010 in selected parts of the Polish Carpathians. [w]: Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume. Paris: [b.w.], 2013 - s. 1060.
 • Kiszka Krzysztof: Przeobrażenia pienińskich ściezek turystycznych w następstwie procesów antropogenicznych i naturalnych w latach 2008-2009. [w]: Badania naukowe w Pieninach 2013. Natura 2000 - doświadczenia pienińskie. Red. Krzysztof Karwowski. Spišská Stará Ves: Pieniński Park Narodowy & Pieninský národný park, 2013 - s. 38.
 • Kiszka Krzysztof, Kijowska-Strugała Małgorzata: Importance of splash in soil erosion in Bystrzanka catchment (Polish Flysh Carpathians). - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2013, 13, 1 - s. 40.