IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
dr Krzysztof Kiszka
Stacja badawcza w Szymbarku, Zakład Badań Geośrodowiska
Pokój -
Telefon +48 183513170
E-mail

Wykształcenie

 • 2004–2009 – studia magisterskie stacjonarne: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Geograficzno–Biologiczny, Instytut Geografii (praca magisterska pt. Przekształcenia szlaków turystycznych w Pieninach polskich i słowackich).

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku), od 2011

Zainteresowania naukowe

 • Geomorfologia dynamiczna
 • Użytkowanie ziemi w Karpatach
 • Przekształcenia środowiska przyrodniczego obszarów górskich

Projekty

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Abstrakty, recenzje, notatki

Monografie, raporty

 • Bochenek W., Kijowska-Strugała M., Kiszka K., Ptaszek E., 2018, Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej Szymbark w 2017 r, Stacja Badawcza IGiPZ PAN, Szymbark,181 s.
 • Bochenek W., Kijowska-Strugała M., Kiszka K., Ptaszek E., 2017, Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej Szymbark w 2016 r, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Szymbark,203 s.

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Kijowska-Strugała M., Kiszka K., 2018, Factors affecting splash erosion in mountain area (Polish Carpathian), Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018, , 20 European Geosciences Union, Vienna,, s. 1029.
 • Kijowska-Strugała M., Kiszka K., 2018, Splash erosion on experimental slope in Western Polish Carpathian under natural rainfall, [w:] Red. Joanna Gudowicz, Achim A. Beylich, Zbigniew Zwoliński, 1st Workshop of the IAG/AIG Working Group DENUCHANGE: Denudation and Environmental Changes in Different Morphoclimatic Zones. Storkowo-Szczecinek (Poland), September 25-27, 2018. Book of abstracts, Storkowo-Szczecinek,, s. 31.
 • Kijowska-Strugała M., Wiejaczka Ł., Cebulski J., Kiszka K., Maślanka M., Wiśniewska D., 2018, Wpływ wybranych czynników środowiskowych na rozwój klifów w zbiorniku Czorsztyn, [w:] Red. Krzysztof Karwowski, "Badania naukowe w Pieninach 2018". Przewodnik polsko-słowackiej sesji posterowej. Konferencja naukowa kończąca projekt "LIFE Pieniny PL", "Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny", 19-20 kwietnia 2018 r., Szczawnica, Pieniński Park Narodowy, Krościenko,, s. 10.
 • Kijowska-Strugała M., Wiejaczka Ł., Cebulski J., Kiszka K., Maślanka M., Wiśniewska D., 2018, Bluff characterization on a mountain reservoir after 20 years of operation, Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018, European Geosciences Union, Vienna,, s. 8042.
 • Kiszka K., Kijowska-Strugała M., 2018, Monitoring efektów związanych z remontem szlaków – erozja gleby, [w:] Red. Krzysztof Karwowski, "Badania naukowe w Pieninach 2018". Przewodnik polsko-słowackiej sesji posterowej. Konferencja naukowa kończąca projekt "LIFE Pieniny PL", "Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny", 19-20 kwietnia 2018 r., Szczawnica, Pieniński Park Narodowy, Krościenko,, s. 47.
 • Kiszka K., Kijowska-Strugała M., Cebulski J., 2018, Zastosowanie metody Naziemnego Skaningu Laserowego (TLS) do monitoringu erozji gleb na szlaku turystycznym w Pienińskim Parku Narodowym, [w:] Red. Krzysztof Karwowski, "Badania naukowe w Pieninach 2018". Przewodnik polsko-słowackiej sesji posterowej. Konferencja naukowa kończąca projekt "LIFE Pieniny PL", "Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny", 19-20 kwietnia 2018 r., Szczawnica, Pieniński Park Narodowy, Krościenko,, s. 13.
 • Kijowska-Strugała M., Wiejaczka Ł., Kiszka K., 2017, Assessment of the shore abrasion size in a mountain reservoir (Polish Carpathians), 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume, Indian Institute of Geomorphologists, New Delhi,, s. 362.
 • Kiszka K., Rączkowska Z., 2017, Reconstruction of large landslides movements based on dendrogeomorphological method (Sawicki Landslide example in the Beskid Niski Mts), 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume, Indian Institute of Geomorphologists, New Delhi,, s. 318-319.
 • Cebulski J., Kiszka K., 2016, Naturalne i antropogeniczne czynniki kształtujące procesy geomorfologiczne w górach Sino-Tybetańskich (Syczuan, Chiny), Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków,, s. 67.
 • Kiszka K., 2016, Slopewash as the main process of soil erosion on the slope with bare fallow (Polish Flysch Carpathians), [w:] Eds. Michaela Verga, Gabriela Manea, Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts, Editura Universitara, Bucharest,, s. 102-103.
 • Kiszka K., 2016, The impact of intensive forest management on a large landslide in the Polish Flysch Carpathians, Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 16, 1, s. 26.
 • Kiszka K., 2016, Reconstruction of large landslides mass movements with using the dendrogeomorphological method (Sawicki Landslide example in Beskid Niski Mts), Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 16, 1, s. 24-25.
 • Kiszka K., 2016, Characteristics of rill erosion caused by heavy rainfalls on the experimental slopes in Szymbark (Polish Flysch Carpathians), [w:] Eds. Michaela Verga, Gabriela Manea, Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts, Editura Universitara, Bucharest,, s. 101.
 • Kiszka K., 2016, Charakterystyka form erozji żłobinowej powstałych w wyniku intensywnych opadów deszczu na stoku doświadczalnym w Szymbarku (zlewnia Bystrzanki), Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków,, s. 127.
 • Kiszka K., 2016, Spłukiwanie jako główny proces prowadzący do wzmożonej erozji gleby na stoku pogórskim, Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków,, s. 128.
 • Kiszka K., Cebulski J., 2016, Natural and anthropogenic factors affecting geomorphological processes in the Sino-Tibetan Mountains (Sichuan, China), Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 16, 1, s. 27.
 • Kiszka K., Kijowska-Strugała M., 2016, The participation of a splash in the total soil erosion on the foothill slope (Polish Flysch Carpathians), Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts, Editura Universitara, Bucharest,, s. 103-104.
 • Kiszka K., Kijowska-Strugała M., 2016, Udział rozbryzgu gleby w całkowitej erozji gleby na stoku pogórskim (zlewnia Bystrzanki), Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków,, s. 129.
 • Gil E., Rączkowski W., Kiszka K., 2015, Osuwisko w dolinie Szklarki w Szymbarku, historia badań, O!SUWISKO. Ogólnopolska Konferencja, 19-22 maja 2015, Wieliczka. Materiały konferencyjne., , s. 97-99.
 • Kiszka K., Cebulski J., Tyszkowski S., 2015, Rekonstrukcja ruchów masowych dla osuwisk wielkopowierzchniowych z zastosowaniem metody dendrogeomorfologicznej na przykładzie Osuwiska Sawickiego (Beskid Niski), O!SUWISKO. Ogólnopolska Konferencja, 19-22 maja 2015, Wieliczka. Materiały konferencyjne, PIG-PIB, Warszawa,, s. 104.
 • Tyszkowski S., Cebulski J., Kiszka K., 2015, Doświadczenia w wykorzystaniu skanera TLS dalekiego zasięgu w badaniach procesów geodynamicznych, O!SUWISKO. Ogólnopolska Konferencja, 19-22 maja 2015, Wieliczka. Materiały konferencyjne, PIG-PIB, Warszawa,, s. 71.
 • Kiszka K., 2014, Dendrochronological study of the dynamic of L. Sawicki landslide in the Beskid Niski Mountains (Polish Flysch Carpathians), IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow,1 s.
 • Kiszka K., 2014, Stop 4.5.4. Measurements of the splash within experimental plots at Szymbark Research Station, [w:] Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop, Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014, Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research, Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Science, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), Sosnowiec, Kraków,, s. 180-181.
 • Bochenek W., Gil E., Kijowska-Strugała M., Kiszka K., Wiejaczka Ł., Rączkowska Z., 2013, Geomorphological effects of extreme precipitation in 2010 in selected parts of the Polish Carpathians, Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume, [b.w.], Paris,, s. 1060.
 • Kiszka K., 2013, Przeobrażenia pienińskich ściezek turystycznych w następstwie procesów antropogenicznych i naturalnych w latach 2008-2009, [w:] Red. Krzysztof Karwowski, Badania naukowe w Pieninach 2013. Natura 2000 - doświadczenia pienińskie, Pieniński Park Narodowy & Pieninský národný park, Spišská Stará Ves,, s. 38.
 • Kiszka K., Kijowska-Strugała M., 2013, Importance of splash in soil erosion in Bystrzanka catchment (Polish Flysh Carpathians), Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 13, 1, s. 40.