IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
mgr Magdalena Januszewska-Stępniak
Sekretariat Dyrekcji
Pokój -
Telefon -
E-mail

Projekty

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

  • Śleszyński P., Januszewska-Stępniak M., 2009, Uwarunkowania dla analizowanych lokalizacji związane z zaawansowaniem prac planistycznych, Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu, Prace Geograficzne, 220, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 81-94.
  • Januszewska-Stępniak M., 2008, Rola gauchów w dzisiejszej Argentynie, Amer. Łac., nr 1, s. 105-112.
  • Januszewska-Stępniak M., 2008, Glokalizacja i postfolkloryzm. Kultura wobec procesów globalizacyjnych, Geogr. w Szk., 61, nr 1, s. 19-26.