SKŁAD OSOBOWY


mgr Magdalena Januszewska-Stępniak
Sekretariat Dyrekcji
Pokój 346
Telefon +48 226978846
E-mail

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

  • Śleszyński Przemysław, Januszewska-Stępniak Magdalena: Uwarunkowania dla analizowanych lokalizacji związane z zaawansowaniem prac planistycznych. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 81-94 (Prace Geograficzne; 220)
  • Januszewska-Stępniak Magdalena: Rola gauchów w dzisiejszej Argentynie. - Amer. Łac. 2008, nr 1 - s. 105-112.
  • Januszewska-Stępniak Magdalena: Glokalizacja i postfolkloryzm. Kultura wobec procesów globalizacyjnych. - Geogr. w Szk. 2008, 61, nr 1 - s. 19-26.