SKŁAD OSOBOWY


mgr Magdalena Oprządek
Zakład Geoekologii i Klimatologii
Pokój 423
Telefon +48 226978923
E-mail

Wykształcenie

 • 2005-2008 - studia licencjackie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych - kierunek Geografia (praca licencjacka pt. Powszechna edukacja ekologiczna w Karkonoskim Parku Narodowym).
 • 2006-2008 - blok pedagogiczny: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.
 • 2008-2010 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych - kierunek Geografia, specjalizacja Geoekologia i Ochrona Krajobrazu (praca magisterska pt. Geoekologiczne uwarunkowania rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych w Karkonoskim Parku Narodowym i przy jego granicach).
 • od 2010 - studia doktoranckie: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2010

Zainteresowania naukowe

 • Ekosystemy górskie, ochrona przyrody górskiej
 • Edukacja ekologiczna
 • Parki narodowe

Pełnione funkcje i członkostwo

Członek Koła Naukowego Studentów Geografii.

Inna działalność

Stypendia

 • 2010 - praktyki stypendialne w ramach programu Erasmus w austriackim Parku Narodowym Nockberge.

Udział w konferencjach i seminariach naukowych

 • 2011 - Student’s Cloudberry Conference, 23-25.02.2011 r., Rychorska Bouda, Czechy (referat pt. The persistence of the species Mimulus guttatus and Rumex alpinus in eastern part of Giant Mountains).
 • 2011 - II warsztaty babiogórskie „Ekologia roślin – od pomysłu do końcowych wniosków”, 23-28.05.2011 r., Markowe Szczawiny (opracowanie pt. Intensywność kwitnienia Vaccinium myrtillus w zależności od stopnia nasłonecznienia stoku górskiego).
 • 2011 - I Ogólnopolska konferencja „Edukacja przygodą”, 14-15.10.2011 r., Teresin (referat pt. Przykład edukacji ekologicznej prowadzonej w austriackim parku narodowym Nockberge).
 • 2011 - 40 Białowieskie Seminarium Geobotaniczne, 15-17.11.2011 r., Białowieża (referat pt. Geobotaniczne oraz teledetekcyjne wskaźniki do oceny przekształceń szaty roślinnej przez antropopresję turystyczną w otoczeniu Kasprowego Wierchu – koncepcja pracy doktorskiej).
 • 2012 - I Ogólnopolska Konferencja Studentów Geoinformatyki i Teledetekcji, 20-21.04.2012 r., Warszawa (referat pt. Wpływ turystyki na kondycję roślinności wzdłuż wybranych szlaków Doliny Gąsienicowej na przykładzie danych teledetekcyjnych).
 • 2012 - Warsztaty „Techniki geoinformatyczne w ochronie środowiska”, 11-13.10.2012 r., Zakopane (referat pt. Analiza stanu roślinności – wydeptywanie; wspólnie z M. Kycko).

Popularyzacja nauki

 • 2008 - przygotowanie punktów do ścieżki dydaktycznej wzdłuż Wisły w ramach projektu "Chodź nad Wisłę" fundacji "Ja Wisła".
 • 2008 - wolontariat w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie.

Inne zainteresowania

 • Krajoznawstwo, turystyka rowerowa
 • Ceramika
 • Sport (pływanie, bieganie, kajakarstwo)
 • Muzyka (gra na gitarze, śpiew)

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Oprządek Magdalena: Zmiany struktury szaty roślinnej w gradiencie odległości od szlaku wokół Kasprowego Wierchu. [w]: Nauka Tatrom. Tom 3. Człowiek i środowisko. Materiały V Konferencji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 24-26 września 2015 roku. Red. Anna Chrobak, Tomasz Zwijacz-Kozica. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 107-112.
 • Oprządek Magdalena: Changes in vegetation structure along four tourist trails from Kasprowy Wierch, Tatra Mountains. - Journal of Environmental and Tourism Analyses 2014, 2, 1 - s. 75-82.
 • Kycko Marlena, Zagajewski Bogdan, Kozłowska Anna, Oprządek Magdalena: Zróżnicowanie spektralne wybranych gatunków muraw wysokogórskich Doliny Gąsienicowej narażonych na wydeptywanie. - Teledetekcja Środowiska 2012, 47 - s. 75-86.
 • Oprządek Magdalena: Trwałość stanowisk kroplika żółtego Mimulus guttatus i szczawiu alpejskiego Rumex alpinus we wschodniej części Karkonoszy w ciągu ostatnich 40 lat. - Przegląd Przyrodniczy 2012, 23, 2 - s. 3-10.