IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
mgr Marcin Józefecki
Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska
Pokój 423
Telefon +48 226978923
E-mail