IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
dr hab. Marcin Stępniak
Zakład Geografii Miast i Ludności, Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii
Pokój -
Telefon -
E-mail

Wykształcenie

 • 2005–2009 – studia doktoranckie: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (praca doktorska pt. Przestrzenna dekoncentracja zasobów mieszkaniowych w Warszawie w latach 1945-2008; Doktorat z Nauk o Ziemi: IGiPZ PAN, 2011)
 • 2006–2007 – studia E-Urbs European Master in Comparative Urban Studies, zakończone uzyskaniem dyplomu Wydziału Socjologii Uniwersytetu “Carlo Bo” w Urbino i Wydziału Socjologii Uniwersytetu Bicocca z Mediolanu (praca magisterska pt. Deconcentration process and residential mobility in Barcelona and Warsaw metropolitan areas)
 • 1998-2004 – studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (praca magisterska pt. Współpraca gospodarcza między krajami andyjskimi na przykładzie Peru, Boliwii i Chile)

Przebieg kariery zawodowej

 • 2014 – 2017 - Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – laureat konkursu na stypendia dla wybitnych młodych naukowców
 • od 2011 r. na stanowisku adiunkta
 • od 2009 roku w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Zainteresowania naukowe

 • Badania dostępności przestrzennej (transportowej)
 • Wykorzystanie oprogramowania GIS do analiz przestrzennych i statystyczno-przestrzennych (TransCad, ArcGIS, MapInfo, MapBasic)
 • Geografia miast (struktury społeczno-przestrzenne, mieszkalnictwo, rozwój przestrzenny miast)

Wybrane publikacje

 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Komornicki Tomasz: The decade of the big push to roads in Poland: impact on improvement in accessibility and territorial cohesion from a policy perspective - Transport Policy 2015, 37 - s. 134-146
 • Stępniak Marcin, Rosik Piotr: Accessibility improvement, territorial cohesion and spillovers: a multidimensional evaluation of two motorway sections in Poland. - Journal of Transport Geography 2013, 31 - s. 154-163
 • Marcińczak Szymon, Gentile Michael, Stępniak Marcin: Paradoxes of (post)socialist segregation: metropolitan sociospatial divisions under socialism and after in Poland. - Urban Geography 2013, 34 3 - s. 327-352
 • Milbert Antonia, Breuer Ina Marie, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Velasco Xabier: Accessibility of services of general interest in Europe. - Romanian Journal of Regional Science 2013, 7 - s. 37-65
 • Marcińczak Szymon, Musterd Sako, Stępniak Marcin: Where the grass is greener: Social segregation in three major Polish cities at the beginning of the 21st century. - European Urban and Regional Studies 2012, 19, 4 - s. 383–403
 • Stępniak Marcin: The spatial deconcentration of housing resources in Warsaw in the years 1945-2008. - Geographia Polonica 2012, 85 1 - s. 67-80

Projekty

Projekty inne

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Karner A., Stępniak M., 2019, Places where people live, work, and play, Socioeconomic Impacts of Automated and Connected Vehicles. Summary of the Sixth EU–U.S. Transportation Research Symposium, Transportation Research Board. Conference Proceedings, 56, National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, Washington D.C., , s. 11-13; 67-70.
 • Stępniak M., 2019, From analysis of restrictions of accessibility to decision support tool, Towards spatial justice - territorial development or marginalization. Warsaw Regional Forum 2019. Book of abstracts, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 37.
 • Geurs K., Moya Gomez B., Stępniak M., Pritchard J., 2016, Spatio-temporal inequalities in job accessibility in the Netherlads, Transport Infrastructures for better Accessibility, Equity and Territorial Cohesion. NECTAR Joint Cluster 1 and Cluster 6 International Workshop, 20-21 October, Warsaw, Poland, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Ministerstwo Rozwoju, Warszawa, , s. 9.
 • Rosik P., Komornicki T., Stępniak M., Goliszek S., Śleszyński P., Pomianowski W., Kowalczyk K., 2016, Implementing model of accessibility potential: monitoring and evaluation of efficiency and equity as an effect of road and railway development in Poland, Transport Infrastructures for better Accessibility, Equity and Territorial Cohesion. NECTAR Joint Cluster 1 and Cluster 6 International Workshop, 20-21 October, Warsaw, Poland, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Ministerstwo Rozwoju, Warszawa, , s. 11.
 • Rosik P., Stępniak M., Komornicki T., 2015, The evaluation of the impact of construction of motorways and expressways in Poland in the years 2004-2015 on accessibility and cohesion, Challenges for the New Cohesion Policy 2014-2020. An academic and policy debate. Abstract Book, European Commission, RSA, Latvijas Universitate, Riga, , s. 52-53.
 • Stępniak M., Rosik P., 2014, Accessibility impact of a decade of development of the Polish road network, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
 • Stępniak M., 2009, Networks, governance and economic development. Bridging disciplinary frontiers. M.J. Aranguren Querejeta, C. Iturrioz Landart, J.R. Wilson (red.). Cheltenham, UK, - Northampton, MA, USA 2008, Przegl. Geogr., 81, z.2, s. 294-296.
 • Stępniak M., 2006, Cities of Europe. Changing Context, Local Arrangements, and the Challenge to Urban Cohesion. Y. Kazepov (ed.), Malden-Oxford-Carlton 2004, Przegl. Geogr., 78, z.2, s. 289-292.

Prace dokumentacyjne

 • Stępniak M., 2007, E-Urbs - Europejskie studia magisterskie z zakresu miejskich badań porównawczych. Nowatorski sposób nauczania, Przegl. Geogr., 79, z.1, s. 157-162.
 • Stępniak M., 2005, Ogólnopolska konferencja "Sieć metropolii spoiwem rozwoju Polski i Europy - metropolie RP w Narodowym Planie Rozwoju", Warszawa, 28-29 IV 2005 r, Przegl. Geogr., 77, z.4, s. 584-586.

Mapy, atlasy

 • Komornicki T., Śleszyński P., Siłka P., Stępniak M., 2011, Transport accessibility in voivodship cities, 2008 [mapa], OECD urban policy reviews Poland 2011, OECD, [B.m.], , s. 77.
 • Komornicki T., Stępniak M., 2010, [3 mapy], Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. P. Korcelli et al, Studia, 128, KPZK PAN, Warszawa,

Prace popularno-naukowe

 • Stępniak M., 2008, Rumunia półtora roku po akcesie, Geogr. w Szk., 61, nr 3, s. 29-26.