IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
dr hab. Marcin Wójcik
Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego
Pokój 438
Telefon +48 226978938
E-mail

Projekty

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Prace pod redakcją naukową

  • Wójcik M., Jeziorska-Biel P., Czapiewski K. (red.), 2018, 100 wsi na 100-lecie PTG. Praca zbiorowa, Komisja Obszarów Wiejskich Polskie Towarzystwo Geograficzne, Łódź-Warszawa, 180 s.
  • Wójcik M., Czapiewski K. (red.), 2015, Wiedza i edukacja w rozwoju obszarów wiejskich, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 20169 s.
  • Wójcik M., Czapiewski K. (red.), 2015, Edukacja i kapitał ludzki w rozwoju lokalnym i regionalnym, Studia Obszarów Wiejskich, 40187 s.

Abstrakty, recenzje, notatki

  • Wójcik M., Dmochowska-Dudek K., 2017, Towards planning above the regions. Conditions and challenges of shaping Warsaw-Łódź bibpolar system, Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., Warsaw, , s. 59.
  • Czapiewski K., Wójcik M., 2015, Knowledge transfer to agriculture in Poland: role of skills, education and wisdom, Sustainable Livelihood Security for Smallholder Farmers. XII Agricultural Science Congress, 3rd (Tuesday) - 6th (Friday), February 2015. ICAR-National Dairy Research Institute, Karnal, Haryana, ICAR - National Dairy Research Institute, Karnal, , s. 269-270.
  • Wójcik M., Czapiewski K., 2015, Wprowadzenie, Studia Obszarów Wiejskich, 40, s. 5.
  • Czapiewski K., Wójcik M., 2014, Towards a post-structuralist and cultural turn in researching rurality, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
  • Czapiewski K., Wójcik M., 2014, Local and codified knowledge - complementary or contradictive attitude of Polish family farms?, [w:] Ed. Esmail Karamidehkordi, Proceeding of The First International Conference of the Asia and Pacific Islands Rural Advisory Services (APIRAS) & the Fifth Congress of Extension and Education in Agriculture and Natural Resources Management: "Facilitating Information and Innovations for Empowering Family Farmers". 2-4 September, 2014, University of Zanjan, Iran, University of Zanjan Press, Zanjan, , s. 150.