IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
Marta Majek
Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska
Pokój 423
Telefon +48 226978923
E-mail