IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
mgr Michał Fojutowski
Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń
Pokój -
Telefon +48 566228520
E-mail