SKŁAD OSOBOWY


mgr Michał Kaszubski
Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń
Pokój -
Telefon +48 566228520
E-mail

Wykształcenie

 • 2004-2009 – studia magisterskie: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Nauk Przyrodniczych, kierunek geografia, specjalizacja - geografia fizyczna z ochroną środowiska (praca magisterska pt. Rozwój osuwisk na lewym brzegu doliny dolnej Wisły w rejonie Wiąga).
 • 2009-2010 – Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (kwalifikacyjny kurs pedagogiczny).

Zainteresowania naukowe

 • Współczesne procesy morfologiczne
 • Geomorfologia fluwialna
 • Geografia regionalna świata

Nagrody i wyróżnienia

 • 2009 – Wyróżnienie Dziekana Wydziału Nauk Przyrodniczych UKW za pracę magisterską w roku 2008/2009.

Inna działalność

Staże naukowe

 • 2009-2010 – staż zawodowy w Zakładzie Geomorfologii i Hydrologii Niżu IGiPZ PAN w Toruniu na stanowiskach: młodszy dokumentalista i laborant

Udział w konferencjach, szkoleniach

 • 2009 - IV Warsztaty Młodych Geomorfologów, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 23-26.04.2009, Błędno (udział).
 • 2011 - II Konferencja Naukowa Monitoring i analiza wody. Chromatograficzne metody oznaczania substancji o charakterze jonowym, Wydział Chemii UMK, 03-05.04.2011, Toruń (udział).

Inne zainteresowania

Literatura podróżnicza, muzyka (jazz, rock progresywny), fotografia, film.

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne

Monografie, raporty

 • Kowalska A., Affek A., Baranowski J., Gierszewski P., Kaszubski M., Kołaczkowska E., Kruczkowska B., Regulska E., Wolski J., Zawiska I., 2019, Raport z realizacji projektu badawczego "Świadczenia łęgów jesionowo-wiązowych w dolinie środkowej Wisły" dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa,291 s.

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Brykała D., Gierszewski P., Fojutowski M., Bartczak A., Kaszubski M., Plessen B., Pinkerneil S., Kordowski J., Brauer A., Błaszkiewicz M., 2018, Groundwater monitoring within catchment areas of three lakes with varved sediments in Northern and Central Poland, Unravelling the Past and Future of Lakes. IPA-IAL Joint Meeting 2018, June 18-21, Stockholm University. Abstract book, Stockholm University, Stockholm,, s. 411.
 • Gierszewski P., Brykała D., Kaszubski M., Fojutowski M., 2017, Paleolakes as an element modifying water and matter circulation in young‐glacial river‐lake systems, [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam,, s. 71-73.
 • Rzodkiewicz M., Huebener T., Ott F., Zawiska I., Brykała D., Gierszewski P., Kaszubski M., Obremska M., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2017, Changes in the trophic state of Czechowskie Lake during the last 2000 years, [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam,, s. 144-147.
 • Brykała D., Gierszewski P., Błaszkiewicz M., Kordowski J., Tyszkowski S., Słowiński M., Kaszubski M., Brauer A., 2016, Hydrological and geomorphological consequences of beavers activity in the Struga Czechowska valley (Tuchola Pinewood Forest, Poland), Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna,1 s.
 • Gierszewski P., Brykała D., Kaszubski M., Plessen B., 2016, Lakes-paleolakes cascade system and its role in shaping the runoff and chemical properties of water in the young-glacial catchment – example from the Tuchola Pinewood Forest (Northern Poland), Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna,1 s.
 • Brykała D., Gierszewski P., Kaszubski M., Kordowski J., 2015, Hydrologiczny i sedymentologiczny zapis efektów spłynięcia stawu bobrowego na Strudze Czechowskiej, Bobry w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz,, s. 13-14.
 • Gierszewski P., Brykała D., Błaszkiewicz M., Kordowski J., Tyszkowski S., Słowiński M., Kaszubski M., 2015, Effect of beaver dams’ failures on valley modification and implications for palaeoenvironmental reconstructions – preliminary results, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam,, s. 45.
 • Gierszewski P., Brykała D., Kaszubski M., Ott F., Groß-Schmölders M., 2015, Thermal and hydrochemical structure of Lake Czechowskie - monitoring results, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam,, s. 44-45.
 • Groß-Schmölders M., Ott F., Brykała D., Gierszewski P., Kaszubski M., Zawiska I., Lutyńska M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, Monitoring climate signal transfer into the varved lake sediments of Lake Czechowskie, Poland, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam,, s. 46-47.
 • Kaszubski M., Gierszewski P., Brykała D., Plessen B., 2015, The role of lakes and palaeolakes in shaping the runoff and chemical properties of water in the young-glacial catchments – example of Lake Czechowskie, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam,, s. 73-74.
 • Rzodkiewicz M., Hübener T., Ott F., Obremska M., Brykała D., Gierszewski P., Kaszubski M., Zawiska I., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, Trophic gradients in Czechowskie Lake during the last 2000 years inferred from diatoms assemblages, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam,, s. 102-103.
 • Brykała D., Gierszewski P., Kaszubski M., 2014, Characteristics of the water and dissolved matter circulation in the young-glacial catchment of the Czechowskie lake (Tuchola Pinewood Forest, Poland), Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geosciences Union, Vienna,1 s.
 • Brykała D., Gierszewski P., Kaszubski M., 2014, The outflow conditions and circulation of the dissolved substances within the Czechowskie lake basin - preliminary results, [w:] Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe, 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany, Scientific Technical Report, 02, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Potsdam,, s. 9.
 • Gierszewski P., Brykała D., Kaszubski M., 2014, The influence of modern and paleolakes on the outflow and chemical properties of river waters - an example from Pomerania, Poland, [w:] Eds. M. Isabel P. de Lima, Joao L.M.P. de Lima, Advances in Hydrologic Research on Pristine, Rural and Urban Small Basins, Faculdade de Ciencias e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Departamento de Engenharia Civil, Coimbra,, s. 62.
 • Gierszewski P., Kaszubski M., Zakonnow W., 2014, Transformacja składowych transportu fluwialnego w górnym odcinku Kaskady Wołgi, [w:] Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz, Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014, dedykowany prof. dr. hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia, Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Toruń,, s. 44-45.
 • Kaszubski M., 2014, Spatial and seasonal variability of concentration and composition of suspended load in the Vistula river between Wyszogród and Chełmno (Poland), [w:] Eds. M. Isabel P. de Lima, Joao L.M.P. de Lima, Advances in Hydrologic Research on Pristine, Rural and Urban Small Basins, Faculdade de Ciencias e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Departamento de Engenharia Civil, Coimbra,, s. 60.
 • Kaszubski M., 2014, Conditions of concentration and composition of suspended load in the Vistula River between Wyszogród and Chełmno, Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geosciences Union, Vienna,1 s.
 • Kaszubski M., 2014, Przestrzenna i sezonowa zmienność koncentracji i składu rumowiska unoszonego w Wiśle na odcinku od Wyszogrodu do Chełmna, [w:] Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz, Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014, dedykowany prof. dr. hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia, Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Toruń,, s. 56-57.
 • Gierszewski P., Szmańda J., Habel M., Kaszubski M., 2011, Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis efektów przerwania wału przeciwpowodziowego Wisły w Świniarach podczas powodzi 2010 roku, [w:] Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski, Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań,, s. 59.

Prace dokumentacyjne

 • Kaszubski M., 2011, II Konferencja Naukowa pt. "Monitoring i analiza wody. Chromatograficzne metody oznaczania substancji o charakterze jonowym", Toruń, 3-5 IV 2011 r, Przegl. Geogr., 83, z.3, s. 425-427.