SCIENTIFIC COUNCIL


Problematic Committees of Scientific Council IGSO PAS (XX term of office, 2015-2018)

PHYSICAL GEOGRAPHYSOCIO-ECONOMIC GEOGRAPHY
CHAIRS OF COMMITTEES
  Prof. dr hab. Krzysztof BŁAŻEJCZYK  Prof. dr hab. Zbigniew TAYLOR
MEMBERS
  Prof. dr hab. Leon ANDRZEJEWSKI   Prof. dr hab. Jerzy BAŃSKI
  Dr hab. Mirosław BŁASZKIEWICZ, prof. IGiPZ   Prof. dr hab. Bolesław DOMAŃSKI
  Prof. dr hab. Marek DEGÓRSKI   Prof. dr hab. Ryszard DOMAŃSKI
  Prof. dr hab. Jacek HERBICH   Prof. dr hab. Piotr EBERHARDT
  Prof. dr hab. Adam KOTARBA   Prof. dr hab. Tomasz KOMORNICKI
  Dr hab. Anna KOZŁOWSKA, prof. IGiPZ   Prof. dr hab. Piotr KORCELLI
  Dr hab. Barbara KRAWCZYK   Dr hab. Ewa KORCELLI-OLEJNICZAK, prof. IGiPZ
  Prof. dr hab. Jan Marek MATUSZKIEWICZ   Dr hab. Mariusz KOWALSKI, prof. IGiPZ
  Dr hab. Paweł PROKOP, prof. IGiPZ   Dr hab. Roman KULIKOWSKI, prof. IGiPZ
  Dr hab. Zofia RĄCZKOWSKA, prof. IGiPZ   Prof. dr hab. Marek KUPISZEWSKI
  Prof. dr hab. Ewa ROO-ZIELIŃSKA   Prof. dr hab. Bogdan NEY
  Prof. dr hab. Roman SOJA   Dr hab. Piotr ROSIK, prof. IGiPZ (od marca 2016)
  Prof. dr hab. Jerzy SOLON   Prof. dr hab. Tadeusz STRYJAKIEWICZ
  Prof. dr hab. Leszek STARKEL   Prof. dr hab. Andrzej SULIBORSKI
    Dr. hab. Przemysław ŚLESZYŃSKI, prof. IGiPZ
    Prof. dr hab. Jacek SZLACHTA
    Prof. dr hab. Grzegorz WĘCŁAWOWICZ
    Prof. dr hab. Józef Stanisław ZEGAR

Problematic Committees of Scientific Council IGSO PAS (XIX term of office, 2011-2014)

PHYSICAL GEOGRAPHYSOCIO-ECONOMIC GEOGRAPHY
  Prof. Leon ANDRZEJEWSKI   Prof. Jerzy BAŃSKI
  Assoc. Prof. Mirosław BŁASZKIEWICZ   Prof. Teresa CZYŻ
  Prof. Krzysztof BŁAŻEJCZYK   Prof. Bolesław DOMAŃSKI
  Prof. Marek DEGÓRSKI   Prof. Ryszard DOMAŃSKI
  Prof. Wojciech FROEHLICH   Prof. Piotr EBERHARDT
  Prof. Jacek HERBICH   Assoc. Prof. Tomasz KOMORNICKI
  Prof. Andrzej T. JANKOWSKI   Prof. Piotr KORCELLI
  Prof. Andrzej KOSTRZEWSKI   Assoc. Prof. Roman KULIKOWSKI
  Prof. Adam KOTARBA   Prof. Andrzej LISOWSKI
  Assoc. Prof. Anna KOZŁOWSKA   Prof. Bogdan NEY
  Assoc. Prof. Barbara KRAWCZYK   Prof. Tadeusz STRYJAKIEWICZ
  Prof. Jan Marek MATUSZKIEWICZ   Assoc. Prof. Przemysław ŚLESZYŃSKI
  Assoc. Prof. Joanna Plit   Prof. Zbigniew TAYLOR
  Assoc. Prof. Zofia RĄCZKOWSKA   Prof. Grzegorz WĘCŁAWOWICZ
  Assoc. Prof. Ewa ROO-ZIELIŃSKA   Prof. Jerzy WILKIN
  Assoc. Prof. Roman SOJA    
  Assoc. Prof. Jerzy SOLON
  Prof. Leszek STARKEL