IGiPZ PAN > Badania > Projekt

HydroBieszczady

Termin:

Kierownik: Bartłomiej Rzonca i Janusz Siwek

Wykonawcy: Eliza Płaczkowska

Instytucja zamawiająca: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński

(projekt inny)

Projekt badawczy IGiGP UJ „HydroBieszczady”, którego celem jest rozpoznanie warunków hydrologicznych Bieszczadów.

Publikacje

Abstrakty, recenzje, notatki

  • Mostowik Karolina, Maciejczyk Karolina, Murawska Magdalena, Płaczkowska Eliza, Rzonca Bartłomiej, Siwek Janusz: Zasoby wód podziemnych zasilających wydajne źródła w masywie Połoniny Wetlińskiej (Bieszczady Wysokie). [w]: Ogólnopolska konferencja naukowa "Źródła Polski. Ostoja Geo- i Bioróżnorodności". Białystok-Supraśl, 18-20.09.2017. Streszczenia referatów. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, 2017 - s. 42.

Artykuły od 2013 roku

  • Płaczkowska Eliza, Siwek Janusz, Maciejczyk Karolina, Mostowik Karolina, Murawska Magdalena, Rzonca Bartłomiej: Groundwater capacity of a flysch-type aquifer feeding springs in the Outer Eastern Carpathians (Poland). - Hydrology Research 2018, 49, 6 - s. 1946-1959.

Wróć