Wydawnictwa

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY


ISSN-0033-2143

Najpoważniejsze, najdłużej wychodzące (od 1919 r.) naukowe czasopismo geograficzne o zasięgu ogólnopolskim.

Publikuje oryginalne prace z zakresu szeroko pojmowanej problematyki geograficznej i przestrzennego zagospodarowania. Zawiera artykuły głównie w języku polskim (streszczenia w jęz. angielskim), niekiedy obcym – zwykle autorów spoza Polski.

Więcej...

 

Redakcja

Spisy treści

Sprzedaż


Pełne teksty dostępne w Repozytorium Cyfrowym IGiPZ PAN 

Dla Autorów         Recenzowanie