RADA NAUKOWA


Komisje problemowe Rady Naukowej IGiPZ PAN (XX kadencja, 2015-2018 r.)

GEOGRAFIA FIZYCZNAGEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
  Prof. dr hab. Krzysztof BŁAŻEJCZYK  Prof. dr hab. Zbigniew TAYLOR
CZŁONKOWIE
  Prof. dr hab. Leon ANDRZEJEWSKI   Prof. dr hab. Jerzy BAŃSKI
  Prof. dr hab. Mirosław BŁASZKIEWICZ   Prof. dr hab. Bolesław DOMAŃSKI
  Prof. dr hab. Marek DEGÓRSKI   Prof. dr hab. Ryszard DOMAŃSKI
  Prof. dr hab. Jacek HERBICH   Prof. dr hab. Piotr EBERHARDT
  Prof. dr hab. Adam KOTARBA   Prof. dr hab. Tomasz KOMORNICKI
  Dr hab. Stanisław KĘDZIA, prof. IGiPZ   Prof. dr hab. Piotr KORCELLI
  Dr hab. Anna KOZŁOWSKA, prof. IGiPZ   Dr hab. Ewa KORCELLI-OLEJNICZAK, prof. IGiPZ
  Dr hab. Barbara KRAWCZYK   Dr hab. Mariusz KOWALSKI, prof. IGiPZ
  Prof. dr hab. Jan Marek MATUSZKIEWICZ   Dr hab. Roman KULIKOWSKI, prof. IGiPZ
  Dr hab. Paweł PROKOP, prof. IGiPZ   Prof. dr hab. Marek KUPISZEWSKI
  Prof. dr hab. Zofia RĄCZKOWSKA   Prof. dr hab. Bogdan NEY
  Prof. dr hab. Ewa ROO-ZIELIŃSKA   Dr hab. Piotr ROSIK, prof. IGiPZ (od marca 2016)
  Prof. dr hab. Roman SOJA   Prof. dr hab. Tadeusz STRYJAKIEWICZ
  Prof. dr hab. Jerzy SOLON   Prof. dr hab. Andrzej SULIBORSKI
  Prof. dr hab. Leszek STARKEL   Dr. hab. Przemysław ŚLESZYŃSKI, prof. IGiPZ
    Prof. dr hab. Jacek SZLACHTA
    Prof. dr hab. Grzegorz WĘCŁAWOWICZ
    Prof. dr hab. Józef Stanisław ZEGAR
   

 

  Dr hab. Anna KOZŁOWSKA, prof. IGiPZ