IGiPZ PAN > Osoby

SKŁAD OSOBOWY


[A] [B] [C] [Ć] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [Ł] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [Ś] [T] [U] [W] [Z] [Ż]


Imię i nazwisko Pokój Telefon
+48 xxx
Email
 D   
dr hab. Bożena Degórska, prof. ndzw. IGiPZ 425 226978925
prof. dr hab. Marek Degórski 418 226978918
mgr Aleksandra Deręgowska 338b 226978992
mgr Grażyna Dudzicka 29 226978993
mgr inż. Patryk Duma 429 226978929
mgr Joanna Dzięgielewska 331 226978831