Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego

STUDIA OBSZARÓW WIEJSKICH (ISSN 1642-4689)


Studia Obszarów Wiejskich to seria wydawana od 2001 r. w języku polskim lub/i angielskim. Publikuje oryginalne opracowania naukowe z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej, geografii obszarów wiejskich i przestrzennego zagospodarowania kraju.

Czasopismo indeksowane jest w w bazie BazEkon https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/

Wydawca:

Komisja Obszarów Wiejskich
Polskie Towarzystwo Geograficzne
Zarząd Główny
ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa

 

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa

 

 

Adres Redakcji / Editorial Office
00-818 Warszawa, Twarda 51/55
phone (+48 22) 697 88 34 fax (+48 22) 620 62 21
e-mail: b.solon@twarda.pan.pl, www.igipz.pan.pl
 

Wykaz tytułów

  Tom   Rok   Autor

 

Tytuł   Repozytorium Cyfrowe IGiPZ PAN
50   2018   Krystyna Kurowska, Cezary Kowalczyk, Agnieszka Szczepańska (red.)    Planowanie i zagospodarowanie terenów wiejskich   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
                   
SOW_49 49   2018   Łukasz Sykała, Magdalena Dej (red.)   Społeczno-kulturowe, gospodarcze i przestrzenne wymiary procesów odnowy i rewitalizacji wsi w Polsce   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
                   
tl_files/igipz/ZGWiRL/SOW/SOW48_okladka.jpg 48   2017   Magdalena Dej, Łukasz Sykała (red.)   Uwarunkowania procesów odnowy i rewitalizacji wsi w Polsce [spis treści]   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
                   
SOW 47 47   2017   Marcin Mazur (red.)   Zasoby lokalne w polityce terytorialnej [spis treści]   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
                   
tl_files/igipz/ZGWiRL/SOW/SOW46_okladka_min.jpg 46   2017   Konrad Czapiewski (red.)   Społeczne i indywidualne zasoby obszarów wiejskich [spis treści]   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
                   
tl_files/igipz/ZGWiRL/SOW/SOW45_okladka_min.jpg 45   2017   Michał Konopski (red.)   Środowiskowe i kulturowe zasoby obszarów wiejskich [spis treści]   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
                   
SOW_44.jpg 44   2016   Jerzy Bański (red.)   Rola zasobów lokalnych w rozwoju wsi [spis treści]   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
                   
SOW_43.jpg 43   2016   Marcin Wójcik, Konrad Czapiewski (eds.)   Multifunctional development in rural spaces:challenges for policy an planning [spis treści]   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
                   
SOW 42 42   2016   Krystian Heffner, Brygida Klemens (red.)   Przedsiębiorczy wymiar rozwoju obszarów wiejskich [spis treści]   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
                   
SOW 41 41   2016   Krystian Heffner, Brygida Klemens (red.)   Społeczny wymiar rozwoju obszarów wiejskich [spis treści]   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
                   
tl_files/igipz/ZGWiRL/SOW/okladka_40.jpg 40   2015   Marcin Wójcik, Konrad Czapiewski (red.)   Edukacja i kapitał ludzki w rozwoju lokalnym i regionalnym [spis treści]   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
                   
 tl_files/igipz/ZGWiRL/SOW/SOW_39a.jpg 39   2015   Vladan Hruska (ed.)   Post-agricultural rural space of the Visegrad countries: economies, entrepreneurship and policies [spis treści]   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
                   
tl_files/igipz/ZGWiRL/SOW/SOW_38a.jpg 38   2015   Michael Sofer, Anthony Sorensen, Konrad Czapiewski   Local development in urban and rural space: project and planning [spis treści]   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
                   
tl_files/igipz/ZGWiRL/SOW/SOW_37a.jpg 37   2015   Mirosław Biczkowski i Leszek Kozłowski (red.)   Wiejskie obszary funkcjonalne [spis treści]   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
                   
SOW 36 36   2014  

Jerzy Bański

Wiktoria Pantylej

Wojciech Janicki

Małgorzata Flaga

Monika Wesołowska

  Współczesne przekształcenia społeczno-gospodarcze
a potencjał ludnościowy wschodniej Polski [spis treści]
  Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
                   
SOW 35 35   2014   Marcin Wójcik (red.)   Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty społeczne i środowiskowe [spis treści]   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
                   
 SOW 34 34   2013   Marcin Wójcik (red.)   Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty przestrzenno-ekonomiczne [spis treści]   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
                   
Tom 33 33   2013   Jerzy Banski

 

Polska wieś w perspektywie 2050 roku [spis treści]   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
           

  

     
Tom 32 32   2013   Jerzy Bański, Gemma García-Blanco (red.)

 

European Land Use Patterns [spis treści]   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
           

  

     
Tom 31 31   2013   Jerzy Bański (red.)

  

Polska wieś w perspektywie długookresowej - ujęcie regionalne [spis treści]

  Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
           

  

     
Tom 30 30   2012   Konrad Ł. Czapiewski, Roman Kulikowski, Jerzy Bański, Maria Bednarek-Szczepańska, Marcin Mazur, Mariola Ferenc

  

Wykorzystanie ICT w rolnictwie Mazowsza - ujęcie przestrzenne [spis treści]   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
           

  

     
Studia Obszarów Wiejskich nr 29 29   2012   Krystyna Kurowska, Marta Gwiaździńska-Goraj (red.)

 

Planowanie rozwoju przestrzni wiejskiej [spis treści]   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
           

 

     
Studia Obszarów Wiejskich nr 28 28   2012   Jerzy Bański, Maria Bednarek-Szczepańska, Konrad Ł. Czapiewski, Marcin Mazur

 

Diagnosis and perspectives for agriculture of Vojvodina [spis treści]   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
           

  

     
Studia Obszarów Wiejskich nr 27 27   2012   Jerzy Bański (red.)

 

Local and Regional Development - challenges and policy issues [spis treści]   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
           

 

     
Studia Obszarów Wiejskich nr 26 26   2011   Monika Wesołowska (red.)   Wiejskie obszary peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji [spis treści]   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
                   
tl_files/igipz/ZGWiRL/SOW/Tom_25.jpg 25   2010   Dariusz Świątek  

Infrastruktura techniczna a rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w regionie Płocka [spis treści]

  Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
                   
Studia Obszarów Wiejskich nr 24 24   2010   Ewa Kacprzak, Anna Kołodziejczak (red.)   Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich [spis treści]   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
                   
Studia Obszarów Wiejskich nr 23 23   2010   Maria Bednarek-Szczepańska   Rola podmiotów lokalnych w rozwoju turystyki wiejskiej na wybranych obszarach Lubelszczyzny [spis treści]   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
                   
Studia Obszarów Wiejskich nr 22 22   2010   Konrad Czapiewski   Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego i ich rozpoz-nanie w województwie mazowieckim [spis treści]   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
                   
STUDIA OBSZARÓW WIEJSKICH nr 21 21   2010   Jerzy Bański, Jacek Dobrowolski, Małgorzata Flaga, Wojciech Janicki, Monika Wesołowska   Wpływ granicy państwowej na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej części województwa lubelskiego [spis treści]   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
                   
Studia Obszarów Wiejskich nr 20 20   2009   Jerzy Bański (red.)   Socio-economic disparities and the role of local development [spis treści]   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
                   
Studia Obszarów Wiejskich nr 19 19   2009   Jerzy Bański, Maria Bednarek-Szczepańska, Konrad Czapiewski   Miejsce obszarów wiejskich w aktualnych strategiach rozwoju województw – kierunki i cele rozwoju a rzeczywistość [spis treści]   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
                   
Studia Obszarów Wiejskich nr 18 18   2009  

Tomasz Komornicki, Roman Kulikowski (red.)

  Miejsce obszarów wiejskich w zagospo-darowaniu przestrzennym [spis treści]   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
                   
Studia Obszarów Wiejskich nr 17 17   2009   Eugeniusz Rydz, Roman Rudnicki (red.)   Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej [spis treści]   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
                   
Studia Obszarów Wiejskich nr 16 16   2009   Jerzy Bański (red.)   Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku [spis treści]   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
                   
Studia Obszarów Wiejskich nr 15 15   2008   Jerzy Bański, Maria Bednarek (red.)   Contemporary changes of agriculture in East-Central Europe [spis treści]   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
                   
Studia Obszarów Wiejskich nr 14 14   2008       Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego [spis treści]   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
                   
Studia Obszarów Wiejskich nr 13 13   2008   Wiesława Gierańczyk, Mieczysław Kluba (red.)   Problemy i metody oceny kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce [spis treści]   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
                   
Studia Obszarów Wiejskich nr 12 12   2007   Stanisław Grykień, Władysław Hasiński (red.)   Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich [spis treści]   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
                   
Studia Obszarów Wiejskich nr 11 11   2006   Eugeniusz Rydz (red.)   Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich [spis treści]   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
                   
Studia Obszarów Wiejskich nr 10 10   2005   Monika Wesołowska   Rozwój budownictwa mieszkaniowego a przemiany przestrzenne wsi województwa lubelskiego [spis treści]   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
                   
Studia Obszarów Wiejskich nr 9 9   2006   Jerzy Bański   Przestrzenny wymiar współczesnych procesów na wsi [spis treści]   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
                   
Studia Obszarów Wiejskich nr 8 8   2005   Benicjusz Głębocki, Urszula Kaczmarek (red.)   Sukces gospodarczy na obszarach wiejskich [spis treści]   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
                   
Studia Obszarów Wiejskich nr 7 7   2005   Konrad Czapiewski, Roman Kulikowski (red.)   Dorobek naukowy geografii rolnictwa w Polsce [spis treści]   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
                   
Studia Obszarów Wiejskich nr 6 6   2004   Jerzy Bański (red.)   Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy [spis treści]   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
                   
Studia Obszarów Wiejskich nr 5 5   2004   Ewa Pałka (red.)   Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich [spis treści]   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
                   
Studia Obszarów Wiejskich nr 4 4   2003   Bronisław Górz, Czesław Guzik (red.)   Współczesne przekształcenia i przyszłość polskiej wsi [spis treści]   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
                   
Studia Obszarów Wiejskich nr 3 3   2002   Jerzy Bański, Władysława Stola   Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce [spis treści]   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
                   
Studia Obszarów Wiejskich nr 2 2   2002   Jerzy Bański, Eugeniusz Rydz (red.)   Społeczne problemy wsi [spis treści]   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
                   
Studia Obszarów Wiejskich nr 1 1   2001   Jerzy Bański (red.)   Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej [spis treści]   Pobierz wersję pełnotekstową / download full text