Wydawnictwa

ATLAS WARSZAWY


Wykaz tytułów

Pełne teksty dostępne w Repozytorium Cyfrowym IGiPZ PAN 

Rok       Zeszyt     Autor Tytuł
                 
2009       11     Marcin Stępniak,
Grzegorz Węcławowicz,
Magdalena Górczyńska,
Adam Bierzyński
Warszawa w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2002, XL + 114 s.

                 
2008       10     Bożena Degórska,
Aleksandra Deręgowska
Zmiany krajobrazu obszaru metropolitalnego Warszawy na przełomie XX i XXI wieku, - 150 s.
                 
2006       9     Przemysław
Śleszyński
Przedsiębiorstwa w przestrzeni Warszawy, - 147 s.
                 
2001       8     Maciej Luniak, Paweł Kozłowski, Wiesław Nowicki, Joanna Plit Ptaki Warszawy 1962–2000, - 179 s.

                 
1999       7     Alina Potrykowska,
Przemysław Śleszyński
Migracje wewnętrzne w Warszawie i województwie warszawskim, - 212 s.
                 
1998       6     Stanisław Misztal Przekształcenia struktury przemysłu Warszawy, - 193 s., + 19 map nlb.
                 
1998       5     Grzegorz
Węcławowicz,
Andrzej Jarosz,
Przemysław
Śleszyński
Wybory parlamentarne 1991 i 1993, - 90 s


                 
1996       4     Teresa Kozłowska-
Szczęsna,
Krzysztof Błażejczyk,
Barbara Krawczyk
Środowisko fizycznogeograficzne – niektóre zagadnienia, - 84 s.

                 
1995       3     Grzegorz Węcławowicz, Andrzej Jarosz Warunki mieszkaniowe ludności w świetle Narodowego Spisy Powszechnego 1988, - 177 s.
                 
1994       2     Grzegorz Węcławowicz,
Janusz Księżak
Struktury wykształcenia i zatrudnienia ludności, w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 1988, - 96 s.
                 
1993       1     Grzegorz Węcławowicz,
Janusz Księżak
Struktury demograficzne i gospodarstw domowych, - 129 s.