Wydawnictwa

MONOGRAFIE


Wykaz tytułów

                             

Seria geograficzna wydawana przez Wydawnictwo Akademickie SEDNO. Współwydawcą jest Instytut Geografii i PZ PAN
Zapytania w sprawie zakupu serii geograficznej można kierować na adres: info@wydawnictwosedno.pl 

                             
     

Śleszyński Przemysław,
Komornicki Tomasz,
Solon Jerzy, Więckowski Marek
   

      Planowanie przestrzenne w gminach, 2012   


               
     

Komornicki Tomasz, Korcelli Piotr, Siłka Piotr, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz

      Powiązania funkcjonalne pomiędzy polskimi metropoliami, 2013

                             
      Degórski Marek, Kowalkowski Alojzy, Kozłowska Anna       Gleby bielicoziemne – geograficzne trendy oraz dyskontynuacje procesów rozwoju, 2013
               
      Kuchcik Magdalena,
Błażejczyk Krzysztof,
Szmyd Jakub,
Milewski Paweł, Błażejczyk Anna,
Baranowski Jarosław

      Potencjał leczniczy klimatu Polsk, 2013
               
      Leszek Starkel

      O niektórych prawidłowościach rozwoju rzeźby gór i ich przedpoli, 2014
                             
                             
MONOGRAFIE IGIPZ PAN - Pełne teksty dostępne w Repozytorium Cyfrowym IGiPZ PAN 
Zapytania w sprawie zakupu MONOGRAFII IGIPZ PAN można kierować na adres: wydawnictwa.igpz@twarda.pan.pl.  
                             
Tom       Rok       Autor           Tytuł
                             
17 (2)       2016       Jacek Wolski (red.)           Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. T. 2 = Western Boyko Region - yesterday, today and tomorrow = Zahìdna Bojkìvŝina - včora, s'ogodnì ì zavtra, 723 s.
                             
                             
17 (1)       2016       Jacek Wolski (red.)           Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. T. 1 = Western Boyko Region - yesterday, today and tomorrow = Zahìdna Bojkìvŝina - včora, s'ogodnì ì zavtra, 803 s.
                             
                             
16       2014       Zbigniew Taylor,
Ariel Ciechański
          Transport companies in the servicing of organised tourism in Poland = Przedsiębiorstwa transportowe w obsłudze zorganizowanego ruchu turystycznego w Polsce, 150 s.
                             
                             
15       2013       Zbigniew Taylor,
Ariel Ciechański
          Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskim transporcie = Foreign direct investment in the Polish transport sector, 278 s.
                             
                             
14       2012       Piotr Korcelli, Mirosław Grochowski, Elżbieta Kozubek, Ewa Korcelli-Olejniczak, Piotr Werner           Development of Urban-Rural Regions: from European to Local Perspective
                             
13       2011       Krzysztof Błażejczyk,
Anna Kunert:
          Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce =  Bioclimatic principles of recreation and tourism in Poland
                             
12       2011       Piotr Eberhardt           Political migrations on Polish territories (1939-1950) = Migracje polityczne na ziemiach polskich (1939-1950)
                             
11       2010       Jerzy Grzeszczak           Gentryfikacja osadnictwa. Charakterystyka, rozwój koncepcji badawczej i przegląd wyjaśnień = Settlement gentrification. Characterization, development of the research concept and overview of explanations, 123 s.
                             
10       2009       Andrzej Gawryszewski           Ludność Warszawy w XX wieku = The population of Warsaw in the 20th century, 416 s. 
                             
9       2007       Ewa Roo-Zielińska,
Jerzy Solon,
Marek Degórski
          Ocena stanu i przekształceń środowiska przyrodniczego na podstawie wskaźników geobotanicznych, krajobrazowych i glebowych = Evaluation of Natural Environment Based on Geobotanical, Landscape and Soil Indicators (Theoretical Foundations and Applications), 320 s.
                             
8       2007       Jan Marek 
Matuszkiewicz (red.)
          Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski = Geobotanical identification of the development tendencies in forest associations in the regions of Poland, 976 s.
                             
7       2007       Zbigniew Taylor           Rozwój i regres sieci kolejowej w Polsce = The growth and contraction of the railway network in Poland, 322 s.
                             
6       2006       Grzegorz
Węcławowicz,
Jerzy Bański,
Marek Degórski,
Tomasz Komornicki,
Piotr Korcelli,
Przemysław Śleszyński
          Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku = Spatial organization of Poland at the beginnig of the 21st century, 212 s.
                             
5       2005       Andrzej Gawryszewski           Ludność Polski w XX wieku = The population of Poland in the 20th century, 623 s.
                           

4       2004       Teresa
Kozłowska-Szczęsna,
Barbara Krawczyk,
Magdalena Kuchcik
          Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka = The influence of atmospheric environment on the human health  and well-being, 194 s.
                             
3       2002       Teresa Kozłowska-
Szczęsna,
Krzysztof Błażejczyk,
Barbara Krawczyk,
Danuta Limanówka
          Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie = The bioclimat of Polish health resorts and the opportunities for its use in treatment, 611 s.
                             
2       2001       Leszek Starkel           Historia doliny Wisły (od ostatniego zlodowacenia do dziś) = Evolution of the Vistula river valley since the last glaciation till present, 264 s.
                             
1       1997       Teresa Kozłowska-
Szczęsna,
Krzysztof Błażejczyk,
Barbara Krawczyk
          Bioklimatologia człowieka. Metody i ich zastosowanie w badaniach bioklimatu Polski = Human bioclimatology. Methods and applications, 200 s.

 

 

 

 

Eksport metadanych

oai   rdf   ris   bibtex

Ulubione pozycje

tylko prywatne

Zapisz ten adres...

Opis wydania

Transport companies in the servicing of organised tourism in Poland = Przedsiębiorstwa transportowe w obsłudze zorganizowanego ruchu turystycznego w Polsce