Zespół

Tomasz Komornicki

Zakład Przestrzennego Zagospodarowania

Piotr Rosik

Zakład Przestrzennego Zagospodarowania

Wojciech Pomianowski

Zakład Przestrzennego Zagospodarowania

Marcin Stępniak

Zakład Geografii Miast i Ludności

Przemysław Śleszyński

Zakład Geografii Miast i Ludności

Sławomir Goliszek

Zakład Przestrzennego Zagospodarowania