PEOPLE


Dr. Ariel Ciechański
Department of Urban and Population Studies
Office 309
Phone +48 226978914
E-mail

Education

 • 2012 – PhD in Earth Sciences in geographical sciences (doctoral dissertation: Development and Contraction of Industrial Railway Networks in Poland (1881-2010)
 • 1998-2002 – Master degree studies: University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies (master’s thesis entitled Industrial railway in the Górny Śląsk region in the period of economic and government transition)

Academic career and degrees

 • since 2002 - Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN)

Research interests

 • Transport geography
 • Industrial geography
 • Tourism geography
 • History of technology

Other activities

Participation in scientific conferences

 • 2010 – Revitalization of inland waterways in Poland as an opportunity for economy, Institute of Geography, University of Bydgoszcz (Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego), 10-11.09.2010, Bydgoszcz (paper: System transformation and organizational and ownership transformations of Polish inland waterway shipping companies, together with Prof. Z. Taylor)
 • 2007 - Warsaw Regional Forum Contemporary dilemmas of spatial development in Europe, IGiPZ PAN, 19-20.10.2007, Warszawa (paper: Privatization of Polish bus transport)
 • 2007 – Transport and socio-economic linkages in the enlarged European Union, Commission of Communicational Geography Polish Geographical Society, IGiPZ PAN (paper: Market of railway transport in Poland)
 • 2006 – Spatial dimension of transformations in the transportation structure, Commission of Communicational Geography Polish Geographical Society, (paper: The sugar industry railway, the case studies of Poland, the Czech Republic and Slovakia)
 • 2005 – Transport and socio-economic linkages in enlarged European Union, Commission of Communicational Geography Polish Geographical Society, IGiPZ PAN, (paper: Integration of railway with other modes of public passenger transport. Polish experiences versus experiences of neighbouring countries)
 • 2005 – 2nd Warsaw Regional Forum, Core and peripheral regions in Central and Eastern Europe, IGiPZ PAN, (paper: Deregulation in Polish rail freight traffic)

Field research studies abroad

 • 2009 – Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Geography, 21-26.09.2009, Sofia, Transformation of Bulgaria transportation system
 • 2009 – Russian Academy of Sciences, Institute of Geography, 17-23.08.2009, Moscow – Industrial railways and transformation of transportation systems in Russia
 • 2008 – Russian Academy of Sciences, Institute of Geography, 14-20.07.2008, Moscow – Industrial railways and transformation of transportation systems in Russia
 • 2007 – Russian Academy of Sciences, Institute of Geography, 10-20.12.2007, Moscow – Industrial railways and transformation of transportation systems in Russia
 • 2006 – Russian Academy of Sciences, Institute of Geography, 20.09-02.10.2006, Moscow – Industrial railways and transformation of transportation systems in Russia

Educational and social activities

 • 2005-2010 – guide in the Skierniewice Roundhouse
 • 1997-2009 – member of the Executive Board of the Polish Association of Railways Enthusiasts
 • since 1994 – volunteer of the Polish Association of Railways Enthusiasts

Popularization of science

 • Kurowska-Ciechańska J., Ciechański A., 2007, Koleje. Przewodnik tematyczny [Railways. Thematic guidebook], Carta Blanca, Warszawa (subsequent issues in the years 2008 and 2009)

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

Abstracts, reviews, notes

 • Ciechański A. (rec.), 2018, M. Kapias, D. Keller (red.) – Państwo wobec kolei żelaznych w Polsce, Muzeum w Rybniku, Rybnik, 2017; 495 s, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 21, 2, s. 65-66.
 • Ciechański A., 2017, Rozwój i regres kolei przemysłowych na Górnym Śląsku, [w:] Oprac. red. Michał Kapias, Dawid Keller, „Węgiel, polityka, stal, ludzie. Kolej w życiu Śląska”, VI Rybnicka Konferencja o Historii Kolei, 23 października 2017 r., Rybnik, Muzeum w Rybniku, Rybnik,, s. 15-16.
 • Ciechański A., 2017, M. Kapias, D. Keller (red.) – Piękne, użyteczne, zbędne… Obiekty kolejowe w Polsce, Muzeum w Rybniku, Rybnik, 2016; 528 s, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 20, 4, s. 91-92.
 • Ciechański A. (rec.), 2017, A. Massel (red.) – Łódzki Węzeł Kolejowy – stan obecny i perspektywy, Instytut Kolejnictwa, Warszawa, 2016, 386 s, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 20, 3, s. 87-89.
 • Kurowska-Ciechańska J., Ciechański A., 2017, Wybrane problemy transportu piwa na Śląsku, [w:] Oprac. red. Michał Kapias, Dawid Keller, „Węgiel, polityka, stal, ludzie. Kolej w życiu Śląska”, VI Rybnicka Konferencja o Historii Kolei, 23 października 2017 r., Rybnik, Muzeum w Rybniku, Rybnik,, s. 12-13.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2017, Foreign Direct Investments in non-urban public transport In Visegrad Group (V4) countries, Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., Warsaw,, s. 54.
 • Ciechański A. (rec.), 2016, M. Wolański, W. Paprocki, B. Mazur, A. Soczówka, B. Jakubowski, M. Czubak i M. Pieróg – Publiczny transport zbiorowy poza miejskimi obszarami funkcjonalnymi, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, 2016, 266 s, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19, 4, s. 82-83.
 • Ciechański A. (rec.), 2016, F. Bebenow – Turystyka kolejowa w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, 2015, 168 s, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19, 3, s. 66-67.
 • Ciechański A. (rec.), 2016, S. Tarchov – Izmienienije sviaznosti prostranstva Rossii (na primierie aviapassažirskogo soobščenija), Ojkumiena, Smolensk 2015; 154 s., Przegląd Geograficzny, 88, 2, s. 275-277.
 • Ciechański A. (rec.), 2016, M.V. Conlin, G.R. Bird (red.) – Railway Heritage and Tourism, Channel View Publications, Bristol–Buffalo–Toronto, 2014; 320 s., Przegląd Geograficzny, 88, 2, s. 277-279.
 • Ciechański A., 2014, The growth and contraction of industrial railway networks in Poland (1881-2010), IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow,1 s.
 • Ciechański A., 2010, Atlas linii kolejowych Polski. R. Stankiewicz, M. Stiasny. Rybnik 2010, Przegl. Geogr., 82, z.4, s. 637-638.
 • Ciechański A., 2007, Privatization of Polish bus transport, [w:] Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki, Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings, PAN IGiPZ, Warsaw,, s. 55.
 • Ciechański A., 2007, Koleje piaskowe. T.1. K.Soida, M.Furtek, T.Roszak. Rybnik 2007, Przegl. Geogr., 79, z.1, s. 175-177.
 • Ciechański A., 2006, Naturalna kolej rzeczy. Cztery dekady PTKiGK S.A. z Rybnika. W.Chrapek. Rybnik 2006, Przegl. Geogr., 78, z.4, s. 598-600.
 • Ciechański A., 2005, Deregulation in Polish rail freight traffic, [w:] Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki, Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings, PAN IGiPZ, Warsaw,, s. 13.
 • Ciechański A., 2004, Uzkorozchodne zeleznice v prumyslu a zemedelstvi. Z. Bauer. Praha 2003, Przegl. Geogr., 76, z.2, s. 242-244.
 • Ciechański A., 2003, Łódzka podmiejska komunikacja tramwajowa 1901-2001. W. Źródlak, J. Wojtowicz, M. Kaczyński. Łódź 2001, Przegl. Geogr., 75, z.1, s. 141-143.

Documentation studies

 • Ciechański A., 2018, Biogram: Profesor Zbigniew Taylor, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 21, 2, s. 73-75.
 • Ciechański A., 2005, Konferencja Komisji Geografii Komunikacji PTG pt. "Transport a powiązania społeczne i ekonomiczne w rozszerzonej Unii Europejskiej", Warszawa, 19-20 V 2005 r, Przegl. Geogr., 77, z.4, s. 586-588.

Maps, atlases

 • Śleszyński P., Ciechański A., 2011, Kolejowa mapa Polski, PKP Intercity, Warszawa,1 mapa.
 • Kurowska-Ciechańska J., Ciechański A., 2012, Zabytki kolejnictwa, Carta Blanca-De Agostini, Warszawa,48 s.
 • Kurowska-Ciechańska J., Ciechański A., 2011, Koleje w Polsce. Parowozy, wąskotorówki i muzea, Carta Blanca, Warszawa,Wyd. 2 176 s.
 • Kurowska-Ciechańska J., Ciechański A., 2009, Koleje. Przewodnik tematyczny, Carta Blanca, Warszawa,Wyd. 3 popr 256 s.
 • Barszcz M., Kurowska-Ciechańska J., Ciechański A., 2008, Technika. Przewodnik po Polsce, Carta Blanca, Warszawa,352 s.
 • Kurowska-Ciechańska J., Ciechański A., 2008, Koleje. Przewodnik tematyczny, Carta Blanca, Warszawa,Wyd. 2 popr 256 s.
 • Kurowska-Ciechańska J., Ciechański A., 2007, Koleje, Nowy Wymiar, Carta Blanca, Warszawa,400 s.
 • Kurowska-Ciechańska J., Ciechański A., 2007, Koleje, Carta Blanca, Warszawa,176 s.
 • Kurowska-Ciechańska J., Ciechański A., 2007, Koleje, Przewodnik po Polsce, Carta Blanca, Warszawa,272 s.