PEOPLE


Dr. Ewa Kołaczkowska
Department of Geoecology and Climatology
Office 423
Phone +48 226978923
E-mail

Education

 • 2001-2006 - Master degree studies: Warsaw University of Life Sciences, Interfaculty Study of Environmental Protection (master’s thesis entitled Population structure of invasive boxelder (Acer negundo L.) in the lower course of Świder River)
 • 2006–2012 - PhD studies: Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization PAS, since 2006

 • 2012 – PhD in Earth Sciences in the field of geography (doctoral dissertation entitled Distribution of invasive plant species in the valleys of small rivers in East Mazovia region)
 • since 2013 – Assistant Professor

Research interests

 • Plant ecology and dynamics of vegetation
 • Plant invasions
 • Ecological modeling

Awards and distinctions

 • 2010 – distinction and award granted by Polish Botanical Society for the best conference poster in the category Geobotany and Plant Cover Conservation, entitled Small river valleys as targets of alien plant species invasion (at 55th Meeting of the Polish Botanical Society)
 • 2014 – Eugeniusz Romer Scientific Award granted by Geographical Sciences Committee PAS for the best doctoral dissertation defended in 2012 in the field of physical geography

Positions held and membership

 • 2003–2006 – member of Student’s Scientific Society at Warsaw University of Life Sciences (Environmental Protection)

Other activities

Field research studies

 • 2007, 2009–2010 – research in Świder, Wilga and Rządza river valleys – recognition of selected traits of riparian vegetation, mapping of invasive plant populations, sampling of soil along the transects; within the project Distribution of invasive plant species in the valleys of small rivers in East Mazovia region.
 • 2012 – research in Warsaw Municipal Forests – mapping of invasive plant species; within the project Inwentaryzacja inwazyjnych gatunków obcych oraz wskazanie sposobów ograniczenia lub wyeliminowania zagrożenia z ich strony.
 • 2013–2014 – research in Kampinos National Park – vegetation mapping of the north and south dune belts; within the project Inwentaryzacja i monitoring przyrody ożywionej i nieożywionej Kampinoskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem siedlisk przyrodniczych i gatunków Natura 2000.
 • 2014 – research in Suwałki and Augustów Region – recognition of natural environment condition, queries in local offices; within the project Ecosystem services in young glacial landscape – assessment of resources, threats and utilisation.

Conferences, seminars

 • 2004 – Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr kultury, 53rd Meeting of the Polish Botanical Society, 6–11.09.2004, Toruń–Bydgoszcz.
 • 2006 – Conference Rola geobotaniki w ochronie różnorodności biologicznej, 14–15.09.2006, Katowice (poster Struktura populacji inwazyjnego klonu jesionolistnego w dolinie małej nizinnej rzeki).
 • 2007 – Conference Günter Grass. Literatur – Kunst – Politik. Günter Grass. Literatura – Sztuka – Polityka, 4–6.10.2007 r., Gdańsk (presentation Die Flora und Fauna der Kaschubei in der Danziger Trilogie von Günter Grass. Flora i Fauna Kaszub w Gdańskiej Trylogii Güntera Grassa).
 • 2007 – Botanika w Polsce – sukcesy, problemy, perspektywy, 54th Meeting of the Polish Botanical Society, 03–08.09.2007, Szczecin (poster Sposób wypełniania przestrzeni w dolinie małej nizinnej rzeki przez populację inwazyjnego klonu jesionolistnego Acer negundo L.).
 • 2007 – Nauki geograficzne w badaniach regionalnych, 56th Meeting of the Polish Geographical Society, 29.08–02.09.2007, Kielce.
 • 2007 – Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000, XVII Ogólnopolskie Sympozjum, 12–14.04.2007, Izabelin.
 • 2007 – Granice aktywnej ochrony roślin, Sesja naukowa Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 16.02.2007, Warsaw.
 • 2010 – Planta in vivo, in vitro et in silico, 55th Meeting of the Polish Botanical Society, 6–12.09.2010, Warsaw (poster Doliny małych rzek jako miejsca inwazji obcych gatunków roślin).
 • 2010 – V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Geografii Rozwój zrównoważony regionów Polski, The Nicolaus Copernicus University, 23–25.09.2010, Toruń (presentation Rozmieszczenie wybranych gatunków inwazyjnych roślin w dolinie Świdra w różnych skalach przestrzennych).
 • 2011 – Briging the gap between scientific knowledge and management practice, 11th International Conference on the Ecology and Management of Alien Plant Invasions, 30.08.–3.09.2011, Szombathely, Hungary (poster Habitat and land use types as factors determinig the invasibility of small river valleys in Central Eastern Poland).
 • 2012 – 8. Conference Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie, 29–30.03.2012, Rogów (poster Habitat and ecological patterns of the occurrence of invasive alien plant species in the small river valleys of eastern Masovia).
 • 2013 – Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych, 56th Meeting of the Polish Botanical Society, 24–30.06.2013, Olsztyn (poster Obce inwazyjne gatunki roślin w Lasach Miejskich Warszawy; with A. Obidziński, P. Mędrzycki and M. Dudek).
 • 2013 – International Conference Protection of soil functions – challenges for the future, 16–18.10.2013, Institute of Soil Science and Plant Cultivation, Puławy (poster The response of earthworms assemblages to the field spatial structure – a lesson from Northern Poland; with E. Regulska).
 • 2014 – International Geographical Union Regional Conference Changes, Challenges, Responsibility, 18–22.08.2014, Cracow (poster Regeneration of forest communities in pine and mixed oak-pine forest habitats in Kampinos National Park – an example of Krzywa Góra forest division; with A. Kowalska).
 • 2014 – Conference Krajobraz z komputera: Modelowanie krajobrazu – nowe narzędzia, metody, typologie, 17–20.09.2014, Bobrowa (poster Zastosowanie modelu LISEM w badaniach naturalnych przekształceń środowiska; with B. Kruczkowska and E. Regulska).
 • 2006–2014 – Geobotanical Seminars, Białowieża Geobotanical Station, Faculty of Biology Warsaw University, Białowieża.

International scholarships

 • 2004 – intensive German language course for foreign students in Germany (Universität Passau), funded by DAAD (The German Academic Exchange Service) – 1 month
 • 2005 – Socrates-ERASMUS scholarship in Germany (Friedrich-Wilhelms Universität Bonn) – 5 months

Research training programmes

 • 2004 – student training in Masovian Landscape Park

Educational activity

 • 2003–2004 – guiding tours at Polish Academy of Sciences Botanical Garden – Center for Biological Diversity Conservation in Powsin, Warsaw

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Maps, atlases

Books, reports

 • Kowalska A., Affek A., Baranowski J., Gierszewski P., Kaszubski M., Kołaczkowska E., Kruczkowska B., Regulska E., Wolski J., Zawiska I., 2019, Raport z realizacji projektu badawczego "Świadczenia łęgów jesionowo-wiązowych w dolinie środkowej Wisły" dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa,291 s.
 • Solon J., Roo-Zielińska E., Affek A., Kowalska A., Kruczkowska B., Wolski J., Degórski M., Grabińska B., Kołaczkowska E., Regulska E., Zawiska I., 2017, Świadczenia ekosystemowe w krajobrazie młodoglacjalnym. Ocena potencjału i wykorzystania, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa,469 s.

Articles, chapters, papers and others

Editorial publications

 • Obidziński A., Kołaczkowska E., Otręba A. (red.), 2016, Metody zwalczania obcych gatunków roślin występujących na terenie Puszczy Kampinoskiej, Kampinoski Park Narodowy, Izabelin,128 s.

Abstracts, reviews, notes

 • Kowalska A., Affek A., Baranowski J., Kołaczkowska E., Kruczkowska B., Regulska E., Wolski J., Zawiska I., 2019, Relationships between degradation of riparian mixed forests and their potential to provide regulating services, Forests at risk: Białowieża and beyond. The international conference, Warsaw, 12-13 February 2019. Book of abstracts, Uniwersytet Warszawski, Warszawa,1 s.
 • Affek A., Kowalska A., Degórski M., Regulska E., Grabińska B., Kołaczkowska E., Kruczkowska B., Roo-Zielińska E., Solon J., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia kulturowe w krajobrazie młodoglacjalnym - potencjał w ocenie użytkowników, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań,, s. 16.
 • Degórski M., Grabińska B., Kowalska A., Roo-Zielińska E., Solon J., Wolski J., Affek A., Kołaczkowska E., Kruczkowska B., Regulska E., Zawiska I., 2016, From detailed data to regional assessment of ecosystem services, International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland, Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, Łochów,, s. 16.
 • Degórski M., Kruczkowska B., Solon J., Affek A., Grabińska B., Kołaczkowska E., Kowalska A., Regulska E., Roo-Zielińska E., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia regulacyjne ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań,, s. 15.
 • Degórski M., Solon J., Roo-Zielińska E., Kowalska A., Affek A., Grabińska B., Kruczkowska B., Kołaczkowska E., Regulska E., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia ekosystemowe w krajobrazie młodoglacjalnym - założenia teoretyczne i metodyka badań, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań,, s. 9.
 • Kołaczkowska E., 2016, Ecosystem service alteration by invasive plant species, International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland, Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, Łochów,, s. 65.
 • Roo-Zielińska E., Grabińska B., Kowalska A., Kruczkowska B., Solon J., Affek A., Degórski M., Kołaczkowska E., Regulska E., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia zaopatrzeniowe ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań,, s. 14.
 • Solon J., Wolski J., Affek A., Degórski M., Grabińska B., Kołaczkowska E., Kowalska A., Kruczkowska B., Regulska E., Roo-Zielińska E., Zawiska I., 2016, Zróżnicowanie przestrzenne potencjału ekosystemów w jednostkach krajobrazowych, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań,, s. 13.
 • Kowalska A., Kołaczkowska E., Kębłowska A., 2015, Kartowanie roślinności pasów wydmowych w Kampinoskim Parku Narodowym, [w:] Red. Marcin Rechciński, Joanna Hibner, Agnieszka Nowak, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Rola badań terenowych w studiach krajobrazowych XXI wieku. 8-11 kwietnia 2015 r., Kraków/Bukowina Tatrzańska. Materiały konferencyjne, PAEK; IGiGP UJ, Kraków,, s. 28.
 • Kowalska A., Kołaczkowska E., 2014, Regeneration of forest communities in pine and mixed oak-pine forest habitats in Kampinos National Park – an example of Krzywa Góra forest division, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow,1 s.
 • Kruczkowska B., Kołaczkowska E., Regulska E., 2014, Zastosowanie modelu LISEM w badaniach naturalnych przekształceń środowiska, [w:] Red. Edyta Regulska, Jerzy Solon, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Krajobraz z Komputera”. Abstrakty referatów i posterów, IGiPZ PAN; PAEK, Warszawa,, s. 29-30.
 • Kołaczkowska E., Obidziński A., Mędrzycki P., Dudek M., 2013, Obce inwazyjne gatunki roślin w Lasach Miejskich Warszawy, [w:] Red. Anna Biedunkiewicz, Maria Dynowska, Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów, Wydaw. Mantis, Olsztyn,, s. 316-317.
 • Regulska E., Kołaczkowska E., 2013, The response of earthworms assemblages to the field spatial structure - a lesson from Northern Poland, Protection of soil functions - challenges for the future. International Conference, 15th-18th October 2013, Puławy, Poland. Conference materials, IUNG PIB, Puławy,, s. 245-246.
 • Kołaczkowska E., 2011, Habitat and land use types as factors determining the invasibility of small lowland river valleys in Central Eastern Poland, EMAPi 2011. 11th International Conference of the Ecology and Management of Alien Plant Invasions. Bridging the gap between scientific knowledge and management practice. 30th August - 3rd September 2011, Cultural and Youth Centre of Vas County, Szombathely, Hungary, [b.w.], Szombathely,, s. 148.
 • Kołaczkowska E., 2010, Small river valleys as targets of alien plant species invasion, [w:] Eds. Wojciech Kurek, Katarzyna Marciszewska, Andrzej Szczepkowski, Proceedings of the 55th meeting of the Polish Botanical Society "Planta in vivo, in vitro et in silico", September 6-12, 2010, Warsaw, Poland, Polskie Towarzystwo Botaniczne, Warszawa,, s. 42.
 • Kołaczkowska E., 2010, Rozmieszczenie wybranych gatunków inwazyjnych roślin w dolinie Świdra w różnych skalach przestrzennych, V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Geografii pt. "Rozwój zrównoważony regionów Polski", Toruń, 23-25 września 2010, UMK, Toruń,, s. 46.
 • Kołaczkowska E. (rec.), 2010, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Warszawa 2009, Przegl. Geogr., 82, 1, s. 121-122.
 • Kołaczkowska E., 2007, Sposób wypełniania przestrzeni w dolinie małej nizinnej rzeki przez populację inwazyjnego klonu jesionolistnego Acer negundo I, Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia referatów i plakatów 54. Zjazdu Polskiego Towarzystwo Botanicznego, Szczecin, 03-08.09.2007, [b.w.], Szczecin,, s. 81.

Maps, atlases

 • Matuszkiewicz J., Kębłowska A., Kowalska A., Deręgowska A., Otręba A., Kołaczkowska E., Ciurzycki W., Popkiewicz P., Mędrzycki P., Zaniewski P., Truszkowska E., Torzewski K., Kamola P., 2015, Roślinność rzeczywista pasów wydmowych Kampinoskiego Parku Narodowego. Mapa fitosocjologiczna, Petit s.k. na zlecenie Kampinoskiego Parku Narodowego, Izabelin,1 s.