PEOPLE


Assoc. Prof. Ewa Korcelli-Olejniczak
Department of Urban and Population Studies
Office 349
Phone +48 226978849
+48 603565718
E-mail

Education

 • 2004 –PhD in socio-economic geography Institute of Geography and Spatial Organization PASc, (doctoral dissertation: Metropolitan functions of Berlin and Warsaw in the period of 1990-2002. Interdependence of ranks in the urban system of Central Europe.)
 • 1990-1995 – University of Warsaw, Institute of Applied Linguistics, 1996 – MA in Applied Linguistics

Academic career and degrees

 • since 2015 roku Associate Professor in the Department of Urban and Population Studies IGSO PASc
 • since 2013 local coordinator and lead researcher in EU 7FP project DIVERCITIES
 • 2013 – Institute of Geography and Spatial Organization PASc, diploma of doctor habililitus in socio-economic geography
 • 2002-2013 research associate in the Department of Urban and Population Geography IGSO PASc  – specialization urban geography
 • 1997-2002 junior documentarist/research assistant in the Center for European Studies IGSO PASC – specialization European studies
 • 1993-1994 teacher of German culture and language in Joachim Lelewel Lyceum

Research interests

 • Urban geography, comparative studies of European cities
 • Metropolitan region, urban-rural region
 • Social diversity – theoretical issues, qualitative research
 • Creative potential of small and medium-sized towns
 • Social sciences – conceptual issues

Selected publications

 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Kozłowski Stanisław: Sektor kreatywny w gospodarce ośrodków lokalnych jako czynnik kształtowania się regionu metropolitalnego Warszawy. [w]: Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie. Red. nauk. Andrzej Klasik. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2014 - s. 175-190
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Partycypacja nauki i jej instytucji w kształtowaniu przestrzeni miasta. [in]: Partnerstwo i odpowiedzialność w funkcjonowaniu miasta. Ed. Tadeusz Markowski, Danuta Stawasz. Warszawa: Studia KPZK PAN 157, KPZK PAN, 2014 - s. 52-63
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Warsaw urban-rural region – an alternative development perspective? - Geographia Polonica 2013, 86 2 - s. 153-166
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Region metropolitalny w teorii rozwoju osadnictwa i w polityce przestrzennej. [in]: Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni. Red. nauk. Wanda Maria Gaczek. Poznań: Bogucki Wydaw. Naukowe, 2013 - s. 109-124
 • Korcelli-Olejniczak, Ewa: Region metropolitalny: pojęcie, struktura przestrzenna, dynamika. Prace Geograficzne No 235, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 2012
 • Korcelli, Piotr; Grochowski, Mirosław; Kozubek Elżbieta; Korcelli-Olejniczak, Ewa; Werner, Piotr: Development of Urban-Rural Regions. From European to a Local Perspective. Monografie, Vol. 14, Institute of Geography and Spatial Organization, P.Ac.Sc., Warszawa, 2012
 • Korcelli-Olejniczak E., Marked by Dynamics. Berlin and Warsaw in the process of functional change (in:) B. Derudder, M. Hoyler, P.J. Taylor, F. Witlox (eds.), International Handbook of Globalization and World Cities, Edward Elgar Publishing Ltd, 2011 – p. 517-529
 • Korcelli-Olejniczak E., Kształtowanie się regionu metropolitalnego Warszawy w świetle analizy zasięgu działalności przedsiębiorstw sektora zaawansowanych usług [Warsaw metropolitan region in the process of making. An analysis of activity range of advanced service sector firms], Przegląd Geograficzny, 82, 4, 2010 – p. 573-592
 • Korcelli-Olejniczak E., Serce Ursynowa – poszukiwanie ulicy miejskiej dla Ursynowa [The Heart of Ursynów – in search for an Urban Road] (in:) S. Gzell (ed.), Reurbanizacja. Uwarunkowania [Reurbanization. Preconditions], Urbanista, Warszawa, 2010
 • Korcelli-Olejniczak E., Berlin 20 years later: Defining Or Redefining its functional profile? With Some Implications for Warsaw, Geographia Polonica, 82, 2, 2009 – p. 45-56
 • Leibenath M., Korcelli-Olejniczak E., Knippschild R. (ed.), Cross-border Governance and Sustainable Spatial Development. Mind the Gaps!, Central and European Development Studies, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2008
 • Korcelli-Olejniczak E., Research on Metropolitan Functions: Identification and Definitions according to the ESPON and Alternative Approaches, EUROPA XXI, 18, 2008 – p. 47-58
 • Korcelli-Olejniczak E., Berlin and Warsaw: in search of a new role in the urban system of Central Europe, Journal of Housing and the Built Environment, 22, 1, 2007 – p. 51-68
 • Korcelli-Olejniczak E., City strategies - patterns of development of Warsaw and Berlin till 2020, (in:) T. Markowski, M. Turała (ed.), New members - new challenges for the European regional development policy, KPZK PAN, Warszawa, 2006 – p. 258-268
 • Korcelli-Olejniczak E., Funkcje metropolitalne Berlina i Warszawy w latach 1990-2002. Współzależność pozycji w systemie miast Europy Środkowej [Metropolitan functions of Berlin and Warsaw in the period of 1990-2002. Interdependence of ranks in the urban system of Central Europe], Prace Geograficzne 198, IGiPZ PAN, Warszawa, 2004

Positions held and membership

 • since 2013 – member of the Warsaw Unit of the Society of Polish Town Planners; member of the IGSO PASc Scientific Council
 • since 2005 – member of the Academic Branch Polish Geographical Society
 • 1997-2004 – Editorial Secretary of the publication series EUROPE XXI
 • since 2004 – member of the EUROPE XXI  Editorial Board

Other important research projects

International projects

 • from 2013 - EU 7 FP project DIVERCITIES (coordinator);cooperationin EU 5 FP project RESTATE
 • 2010-2013 - Central Europe Program RENEWTOWN New Post-socialist city: competitive and attractive (participant)
 • 2010-2012 - ESPON BEST METROPOLISES: Best Development Conditions in European Metropolises: Paris, Berlin, Warsaw (participant)
 • 2009-2011 - 6th EU Framework Project PLUREL: UE Peri-Urban Land Use Relationships – Strategy and Sustainability Assessments Tools for Urban-Rural Linkages (participant)
 • 2008 - ERASMUS ‘Exchange of Lecturers’ (participant, lecturer)
 • 2006-2008 - E-URBS Masters in European Urban Studies (participant – co-lecturer i tutor)
 • 2006-2007 - ESPON 1.4.3. Study on Urban Functions (participant)

Projects financed by the Ministry of Science and Higher Education and National Science Center

 • 2011-2014 - own project: The Development of the System of Cities of the Warsaw Metropolitan Region in the Light of Population and Functional change (coordinator)
 • 2002-2004 - Metropolitan Functions of Berlin and Warsaw in the years 1990-2000. Interdependence of Positions in the Urban System of Central Europe (main researcher)

Other activities

Educational activities

 • Since 2015 – translatory Learning diversity – course for students, Pedagogical Department, University of Warsaw
 • 2014 - Urban hyper-diversity – policy and action. Example of Warsaw. Lecture in the Institute for Political Studies, Catholic University of Lisbon, Portugal
 • 2013 - Miejsce Ursynów – Tożsamość posiadana i poszukiwana (Ursynów as place – sensed and desired identity). Lecture for: Free University of Ursynów

Fieldwork

 • 2014 – interviews with inhabitants in Praga Północ and Ursynów (EU 7 FP DIVERCITIES)
 • 2013 – interviews with experts, representatives of NGOs, social and private initiatives in Praga Północ, Praga Południe and Targówek, coordinating fieldwork (EU 7 FP DIVERCITIES)
 • 2011-2014 – conducting interviews and coordinating fieldwork (observation, photo documentation) with representatives of cultural-cognitive professions in Mińsk Mazowiecki, Mława and Olecko (30 interviews – own project financed by the National Science Center)
 • 2011 – conducting market research with inhabitants, local eksperts and enterpreneurs in Ursynów (CE ReNewTown project)
 • 2009 – conducting and coordinating survey-based research in Warsaw and selected municipalities of the Mazowsze voivodship concerning the range and activity profile of firms – middle and advanced sector of the economy (600 survey interviews – PLUREL project)
 • 2000-2003 – conducting expert interviews in Warsaw and Berlin

Selected presentations, invited papers, debates

 • Ewa Korcelli-Olejniczak: The nature of city-region relations and their role in Warsaw’s development prospects and strategies. Referat podczas Symposion EU Eastern Enlargement, Vienna, December 3-4, 2014
 • Ewa Korcelli-Olejniczak, Mirosław Grochowski: Warsaw as a diverse city – how policy reflects reality. Paper at: International Geographical Union Regional Conference – Changes, Challenges, Responsibility, August 18-22 August, 2014
 • Ewa Korcelli-Olejniczak: Diversity, tolerance and social capital. Example of Diversity policy in Warsaw Paper at Pre-Conference Workshop Commission on ‘Gender and Geography’, August 18, 2014
 • Ewa Korcelli-Olejniczak: Local Urban Centers in the Warsaw Region: Patterns of functional adjustment. Referat podczas konferencji Territorial capital - concepts, indicators and policy. Warsaw Regional Forum 2013. 10-12 Października. Warszawa, Institute of Geography and Spatial Organisation, P.Ac.Sc., Warsaw
 • Ewa Korcelli-Olejniczak: Warsaw region as a European metropolitan region – concepts and potential.Warsaw Regional Forum 2011. Functional regions - towards a new paradigm of territorial and cohesion policy. Warsaw Regional Forum, IGSO PASc, Ministry of Regional Development, Polish Geographical Society, Warsaw, October 19-22, 2009
 • Ewa Korcelli-Olejniczak: Region metropolitalny – próba ujęcia syntetycznego. Joint seminar of three socio-economic departments. IGSO PASc, Warsaw, December 20, 2011
 • Ewa Korcelli-Olejniczak: Identification and Definitions of Metropolitan Functions: The ESPON and Alternative Approaches. Paper at II Plenary Session of the Warsaw Regional Forum - Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. IGSO PASc, Warszawa, October 19-20, 2007
 • Ewa Korcelli-Olejniczak: Die neuesten Entwicklungstrends in polnischen und deutschen Staedten mit besonderer Beruecksichtigung von Warschau und Berlin (Newest Development Trends in Polish and German Cities with Particular Consideration of Warsaw and Berlin). Invited Paper in German. International Debate on the Reality of our cities: Boom, Shrinkage, Transformation in Germany and Poland. Deutsches Polen Institut and Schader-Stiftung, Darmstadt September 2, 2007
 • Ewa Korcelli-Olejniczak: Functional complementarity as basis for intermetropolitan collaboration and networking (case study: Berlin and Warsaw) International Polish-German Workshop: Towards Sustainable Border Regions. Analyses, Strategies and Appproaches for Transboundary Spatial Development, IGiPZ PAN, Leibniz Institute of Ecological and Regional Development (IOER), Drezno. Warszawa, 24-25 kwietnia, 2006 (also: organization of seminar)

A whole variety of editorial and translatory work associated with the IGiPZ PAN publications

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Popular science publications

Books, reports

 • Korcelli-Olejniczak E., Bierzyński A., Dworzański P., Grochowski M., Piotrowski F., Węcławowicz G., 2017, DIVERCITIES: Dealing with urban diversity. The case of Warsaw, Utrecht University, Utrecht,174 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., Kozłowski S., Bierzyński A., Piotrowski F., 2017, Region metropolitalny Warszawy - studia miast średniej wielkości, Prace Geograficzne, 256, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa,127 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., Dworzański P., Bierzyński A., 2016, Fieldwork Entrepreneurs, Warsaw, Poland, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa,47 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., Bierzyński A., Piotrowski F., 2015, Report 2j. Fieldwork inhabitants, Warsaw (Poland), Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa,51 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., Bierzyński A., Grochowski M., Węcławowicz G., 2014, Urban policies on diversity in Warsaw, Poland, IGSO PAS, Warsaw,31 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., Bierzyński A., Węcławowicz G., 2014, Governance arrangements and initiatives in Warsaw, Poland, IGSO PAS, Warsaw,38 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2012, Region metropolitalny - pojęcie, struktura przestrzenna, dynamika, Prace Geograficzne, 235, PAN IGiPZ, Warszawa,189 s.
 • Korcelli P., Grochowski M., Kozubek E., Korcelli-Olejniczak E., Werner P., 2012, Development of urban-rural regions: from European to local perspective, Monografie IGiPZ PAN, 14, PAN IGiPZ, Warszawa,158 s.
 • Vandermotten C., Peeters D., Korcelli P., Halbert L., Korcelli-Olejniczak E., 2007, ESPON projekt 1.4.3. Study on Urban functions, final report, The ESPON Monitoring Committee, Luxemburg,250 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2004, Funkcje metropolitalne Berlina i Warszawy w latach 1990-2002. Współzależność pozycji w systemie miast Europy Środkowej, Prace Geograficzne, 198, PAN IGiPZ, Warszawa,226 s.

Articles, chapters, papers and others

 • Korcelli-Olejniczak E., 2018, Miasto z różnorodnością. O badaniach warszawsko-praskich, Mazowsze Studia Regionalne, 27, s. 65-79.
 • Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., 2018, Neighbouring the different: Social interaction in a Warsaw subarea, Bulletin of Geography. Socio-Economic Series, 39, 1, s. 53-63.
 • Korcelli P., Korcelli-Olejniczak E., 2018, From metropolis to megacity, [w:] Red. Jerzy Kleer, Katarzyna Anna Nawrot, The rise of megacities. Challenges, opportunities and unique characteristics, World Scientific Publishing Europe, London,, s. 61-76.
 • Melnyk M., Korcelli-Olejniczak E., Chorna N., Popadynets N., 2018, Development of regional IT clusters in Ukraine: institutional and investment dimensions, Economic Annals ­XXI, 173, 9-10, s. 19-25.
 • Węcławowicz G., Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., 2018, Praga Północ – różnorodność sieci społecznych a integracja społeczności lokalnej, [w:] Red. Agata Górny, Sabina Toruńczyk-Ruiz, Aleksandra Winiarska, Po sąsiedzku z różnorodnością. Interakcje w miejskich przestrzeniach lokalnych z perspektywy różnych grup mieszkańców, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa,, s. 198-228.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2017, Degraded and upgraded? Economic activity in a diversifying inner-city subarea, Argomenti: Rivista di Economia, Cultura e Ricerca Sociale, 7, s. 61-78.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2017, EU 7 FP project Governing urban divercity: Creating social cohesion, social mobility and economic performance in today’s hyper-diversified cities (DIVERCITIES) – The case of Warsaw, Geographia Polonica, 90, 2, s. 123-129.
 • Korcelli-Olejniczak E., Dworzański P., Piotrowski F., 2017, Rozwój przedsiębiorczości w dzielnicy społecznie różnorodnej w świetle opinii właścicieli firm, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 50, s. 357-369.
 • Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., 2017, Diverse and different: On the faces of social solidarity in Warsaw, Geographia Polonica, 90, 3, s. 265-280.
 • Korcelli P., Korcelli-Olejniczak E., 2017, Small towns in settlement systems - the metropolitan age, Studia Regionalia, 50, s. 70-85.
 • Korcelli-Olejniczak E., Dworzański P., Piotrowski F., 2016, Hiperróżnorodność lokalnie: mobilność społeczna i rozwój przedsiębiorczości na Pradze Północ w Warszawie, Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 1, s. 31-42.
 • Śleszyński P., Bednarek-Szczepańska M., Górczyńska M., Korcelli-Olejniczak E., 2016, Komentarz do Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku, Problemy Rozwoju Miast, 13, 1, s. 53-57.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2015, Region Warszawy jako region miejsko-wiejski, Metropolia Solidarności. Przykłady. Doświadczenia. Plany. Smart Metropolia 2014. Międzynarodowy Kongres, Wydawnictwo Bernardinum sp. z o.o., Pelplin,, s. 48-52.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2015, On city-region relations. Towards the urban-rural region of Warsaw, Mitteilungen der Oesterreichischen Geographischen Gesellschaft, 157, s. 129-149.
 • Korcelli-Olejniczak E., Korcelli P., 2015, On European metropolisation scenarios and the future course of metropolitan development in Poland, Geographia Polonica, 88, 1, s. 107-121.
 • Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., 2015, Hiperróżnorodność społeczna w mieście - znaczenie, wyzwanie, zasób, [w:] Red. Anita Wolaniuk, Współczesne czynniki i bariery rozwoju miast. XXVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź,, s. 169-178.
 • Korcelli P., Korcelli-Olejniczak E., 2015, Metropolitan transition in East-Central Europe, Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 157, s. 29-49.
 • Korcelli P., Korcelli-Olejniczak E., 2015, Od metropolii do megamiasta, [w:] Red. nauk. Jerzy Kleer, Zbigniew Strzelecki, Megamiasta przyszłości. Szansa czy zagrożenie rozwoju, Komitet Prognoz "Polska 2000 PLUS" przy Prezydium PAN, Warszawa,, s. 72-82.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2014, Partycypacja nauki i jej instytucji w kształtowaniu przestrzeni miasta, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 157, s. 52-63.
 • Korcelli-Olejniczak E., Kozłowski S., 2014, Sektor kreatywny w gospodarce ośrodków lokalnych jako czynnik kształtowania się regionu metropolitalnego Warszawy, [w:] Red. nauk. Andrzej Klasik, Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice,, s. 175-190.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2013, Region metropolitalny w teorii rozwoju osadnictwa i w polityce przestrzennej, [w:] Red. nauk. Wanda Maria Gaczek, Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań,, s. 109-124.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2013, Warsaw urban-rural region – an alternative development perspective?, Geographia Polonica, 86, 2, s. 153-166.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2011, Gesellschaftliche Raeumlichkeit: 2. Konstruktion Geographischer Wirklichkeiten. Stuttgart 2010, Przegl. Geogr., 83, z.4, s. 567-570.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2011, Marked by dynamics: Berlin and Warsaw in the process of functional change, [w:] Ed. Ben Derudder, Michael Hoyler, Peter J. Taylor, Frank Witlox, International handbook of globalization and world cities, Elgar Original Reference, Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham,, s. 517-529.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2010, Kształtowanie się regionu metropolitalnego Warszawy w świetle analizy zasięgu działalności przedsiębiorstw sektora zaawansowanych usług, Przegl. Geogr., 82, z.4, s. 573-592.
 • Korcelli-Olejniczak E., Rejniak B., 2010, Serce dzielnicy - poszukiwanie ulicy miejskiej dla Ursynowa, Reurbanizacja: uwarunkowania. Sławomir Gzell, Urbanista, Warszawa,, s. 77-83.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2009, Berlin 20 years later: defining or redefining its functional profile? With some implication for Warsaw, Geographia Polonica, 82, 2, s. 45-55.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2008, City and region. Papers in honour of Jiri Musil. Eds. Wendelin Strubelt, Grzegorz Gorzelak. Opladen & Farmington Hill 2008, Geographia Polonica, 81, 2, s. 97-99.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2008, Functional complementarity as a basis for inter-metropolitan collaboration and networking. A case study on cultural activities in Berlin and Warsaw, [w:] Eds. Markus Leibenath, Ewa Korcelli-Olejniczak, Robert Knippschild, Cross-border governance and sustainable spatial development. Mind the gaps, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg,, s. 117-130.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2008, Research on metropolitan functions: identification and definitions according to the ESPON and alternative approaches, Territorial dilemmas of socio-economic development in Europe, Europa XXI, 18, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 47-57.
 • Korcelli P., Korcelli-Olejniczak E., Kozubek E., 2008, Typologies of European urban - rural regions: a review and assessment, Geographia Polonica, 81, 2, s. 25-42.
 • Leibenath M., Korcelli-Olejniczak E., Knippschild R., 2008, Bridging the gaps? Cross-border governance between top-down policies and local needs and limitations, [w:] Eds. Markus Leibenath, Ewa Korcelli-Olejniczak, Robert Knippschild, Cross-border governance and sustainable spatial development. Mind the gaps, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg,, s. 187-193.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2007, Berlin and Warsaw: in search of a new role in the European urban system, J. Housing Built Envir., 22, nr 1, s. 51-68.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2007, Metropolitan functions as a research question: definitions and identifications in the ESPON and alternative approaches, GaWC Research Bulletin, nr 2486 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2006, City strategies - patterns of development of Warsaw and Berlin till 2020, [w:] Ed. Tadeusz Markowski, Maciej Turała, New members - new challenges for the European regional development policy, Studia Regionalia, 18, KPZK PAN, Warszawa,, s. 258-268.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2005, Berlin and Warsaw: in search of a new role in the European urban system, Globalisation and World Cities. Research Bulletin No 180,
 • Korcelli P., Korcelli-Olejniczak E., 2005, Warsaw: an evaluation of population trends and forecasts, [w:] Ed. Tadeusz Markowski, Regional scientists' tribute to Professor Ryszard Domański, Studia Regionalia, 15, Committee for Space Economy and Regional Planning PAS, Warszawa,, s. 243-257.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2003, Freedom means: to be able to look both East and West. A short essay in memory of Professor Marcin Rościszewski, Polska i Europa. Kształtowanie przestrzeni wolności, Europa XXI, 9, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 9-13.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2002, Koncepcja transformacji w geografii niemieckiej i jej implikacje dla badań nad Warszawą, [w:] Red. Grzegorz Węcławowicz, Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej, Prace Geograficzne, 184, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 115-125.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2001, Między Berlinem a Bonn - nowa rola Berlina w procesie "dopełnienia jedności niemieckiej", Integracja europejska - dylematy spójności i konwergencji regionalnej, Europa XXI, 6, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 35-47.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2001, Haupstadt Belin. Sues Werner (ed.), vol.1-3. Berlin 1995, Geographia Polonica, 74, 1, s. 123-124.
 • Powęska H., Korcelli-Olejniczak E., 2001, Geopolitical factors of the development of the service factor in Poland in the 1990s, [w:] Ed. Alexandru Ilies, Jan Wendt, Political geography studies in Central and Eastern Europe, Editura Universitatii din Oradea, Oradea,, s. 87-95.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2000, Przyszłość Europy w nowym wymiarze. Na marginesie zbioru przemówień Romana Herzoga "Wizja Europy. Odpowiedzi na wyzwania globalne", Powiązania handlowe Polski z Europą. Z debaty o przyszłym kształcie zjednoczonej Europy, Europa XXI, 4, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 75-87.
 • Rościszewski M., Korcelli-Olejniczak E., 2000, Geopolitische Aspekte der polnischen West- und Ostgrenze, Grenzen und Grenzraeume in der deutschen und polnischen Geschichte. Scheidelinie oder Begegungsraum? Hrsg. Georg Stoeber, Robert Maier, Studien zur Internationalen Schulbuchforschung. Schriftenreiche des Georg-Eckert-Institut, 104, Verlag Hahnsche Buchhandlung, Hannover,, s. 91-99.
 • Korcelli-Olejniczak E., 1998, Środkowo-Europejski obszar meteropolitarny Wiedeń-Bratysława - rynek pracy w dobie transformacji, [w:] Red. Marcin Rościszewski, Ewa Korcelli-Olejniczak, Przestrzeń Europy Środkowej - przykłady transformacji, Europa XXI, 2, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 57-70.
 • Korcelli-Olejniczak E., Kowalski M., 1998, Wybory parlamentarne w Berlinie - ślady podziałów sprzed 1990 r, [w:] Red. Marcin Rościszewski, Ewa Korcelli-Olejniczak, Przestrzeń Europy Środkowej - przykłady transformacji, Europa XXI, 2, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 71-81.
 • Korcelli-Olejniczak E., 1997, Zjawisko globalizacji - nowe wyzwania dla Unii Europejskiej, Przegl. Geogr., 69, z.3/4, s. 353-361.

Editorial publications

 • Leibenath M., Korcelli-Olejniczak E., Knippschild R., 2008, Cross-border governance and sustainable spatial development. Mind the gaps, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg,193 s.
 • Rościszewski M., Korcelli-Olejniczak E., Głowacki J., Jakubowski M., Kowalski M., Jaworska B., 1999, Obszary szczególnej troski i nowych możliwości rozwoju na przykładzie Polski i Ukrainy, Europa XXI, 3, PAN IGiPZ, Warszawa,57 s.
 • Rościszewski M., Korcelli-Olejniczak E., 1998, Sieć komunikacyjna Polski w europejskich procesach integracyjnych, Europa XXI, 1, PAN IGiPZ, Warszawa,36 s.
 • Rościszewski M., Korcelli-Olejniczak E., 1998, Przestrzeń Europy Środkowej - przykłady transformacji, Europa XXI, 2, PAN IGiPZ, Warszawa,106 s.

Abstracts, reviews, notes

 • Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., 2017, Social cohesion, social mobility and economic performance in a diverse and deprived urban area. The example of Praga Północ in Warsaw, Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., Warsaw,, s. 55.
 • Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., Dworzański P., 2016, Praga Północ w procesie gwałtownej zmiany społecznej - studium przypadku, Rozwój lokalnych i regionalnych systemów osadniczych w XXI wieku. XXIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, 14-15 kwietnia 2016 r, Uniwersytet Łódzki, Łódź,, s. 18.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2015, Social diversity and social solidarity in Warsaw. Search for sense of place and interaction, ENHR Workshop: Housing and Cities in a time of change: are we focusing on people. Lisbon, 29.06 - 1.07.205. Abstracts, European Network for Housing Research, Lisbon,1 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2015, Różnorodność społeczna - wyzwanie dla miasta. Ważkośc projektu DIVERCITIES, Zarządzanie różnorodnością społeczną w Warszawie - problemy i perspektywy. Międzynarodowa konfrencja, 14-15 maja 2015, Warszawa, Kino PRAHA, ul. Jagiellońska 26. Program and abstracts, IGiPZ PAN, Warszawa,1 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., 2015, Social diversity as challenge to cohesion. Example of Warsaw, [w:] Ed. Piotr Siłka, Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Warsaw, 14-16 October 2015. Programme and Book of Abstracts, IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa,, s. 26.
 • Korcelli-Olejniczak E., Grochowski M., 2014, Warsaw as a diverse city: how policy reflects reality, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow,1 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2013, Local Urban Centers in the Warsaw Region: Patterns of functional adjustment, [w:] Ed. Piotr Siłka, Warsaw Regional Forum 2013. Territorial capital - concepts, indicators & policy. Book of abstracts, Insitute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Warsaw,, s. 34.
 • Korcelli-Olejniczak E. (rec.), 2013, Sonja A. Hirt: Iron curtains: gates, suburbs and privatization of space in the post-socialist city, Journal of Housing and the Built Environment, 28, 4, s. 729-730.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2011, Warsaw region as a European Metropolitan Region - concepts and potentials, Functional regions - towards a new paradigm of territorial and cohesion policy. Warsaw Regional Forum 2011, Warsaw, 19-22 October 2011, PAN IGiPZ, Warsaw,, s. 30.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2010, Gesellschaftliche Raeumlichkeit; 1. Orte der Geographie. B. Werlen. Stuttgart 2010, Przegl. Geogr., 82, z.4, s. 634-637.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2008, City and region. Papers in honour of Jiri Musil. Red. Wendelin Strubelt, Grzegorz Gorzelak. Opladen & Farmington Hill 2008, Przegl. Geogr., 80, z.4, s. 608-611.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2007, Warszawa - metropolia gościnna?, Architektura & Biznes, nr 11, s. 20-21.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2007, Identification and definitions of metropolitan functions: the ESPON and alternative approaches, [w:] Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki, Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings, PAN IGiPZ, Warsaw,, s. 60.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2006, Functional complementarity as basis for intermetropolitan collaboration and networking (case study: Berlin and Warsaw), Towards sustainable border regions. Analyses, strategies and approaches for transboundary spatial development. International Workshop to be held in Warsaw, 24-25 April 2006. Abstracts, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 8.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2005, Studium Berlina - Strategia Warszawy, Urbanista, nr 10, s. 33-34.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2002, Poland and Slovakia - neighbours in Central Europe - introduction, [w:] Ed. Tomasz Komornicki, Halina Powęska, Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours, Europa XXI, 7, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 5-6.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2002, Certain problems for the development of rural areas [summary]. W. Stola, Przegl. Geogr., 74, z.3, s. 365.

Documentation studies

 • Korcelli-Olejniczak E., 2006, Programy odnowy miejskiej we wschodnich landach Niemiec [konwersatorium IGiPZ PAN, 1 VI 2006], Urbanista, nr 6, s. 7.
 • Korcelli-Olejniczak E., 1998, Poland versus Central and Eastern Europe. In search of a common course (introduction), [w:] Red. Maciej Jakubowski, Polska i jej sąsiedzi wobec przemian cywilizacyjnych i geopolitycznych, Geopolitical Studies, 4, PAN IGiPZ, Warsaw,, s. 10-13.
 • Korcelli-Olejniczak E., 1998, Carl Ritter's work and the prospects for a renaissance of the theistic and teleological approach in geography. Maciej Jakubowski, [w:] Ed. Ute Wardenga, Witold J. Wilczyński, Religion, Ideology and Geographical Thougt, Prace Instytutu Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, 3, WSP Instytut Geografii, Kielce,, s. 124-131.
 • Korcelli-Olejniczak E., 1998, Land management in Poland in the period of transformation. Summary, Gospodarka ziemią w Polsce w okresie restrukturyzacji. Jerzy Bański, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 111-117.
 • Korcelli-Olejniczak E., 1998, Polsko-niemieckie seminarium "Perspektywy badań i rozwoju przestrzennego". Warszawa, 21-23 XI 1997 r, Przegl. Geogr., 70, z.1/2, s. 163-165.
 • Korcelli-Olejniczak E., 1997, Looking to the East, [w:] Red. M. Jakubowski, Strategiczne znaczenie polskiej granicy wschodniej i polskiego pogranicza wschodniego, Geopolitical Studies, 3, PAN IGiPZ, Warsaw,
 • Korcelli-Olejniczak E., 1997, The Polish eastern border. Summary, Polska granica wschodnia, Geopolitical Studies, 1, PAN IGiPZ, Warsaw,, s. 89-94.
 • Stasiak A., Korcelli-Olejniczak E., 1997, Transborder co-operation and the state regional policy. Introduction by the chairman of the Polish delegation at the First Polish Lithuanian Geographic Seminar on Transborder Co-operation, [w:] Ed. Maciej Jakubowski, The Polish-Lithuanian border region. Research problems and scientific co-operation, Geopolitical Studies, 2, PAN IGiPZ, Warsaw,, s. 17-20.
 • Bierzyński A., Korcelli-Olejniczak E., Kozłowski S., Wątorska-Dec M., Węcławowicz G., 2012, Raport z badań ankietowych przeprowadzonych na Ursynowie, PAN IGiPZ, Warszawa,20 s.