PEOPLE


Prof. Jan Szupryczyński
Department of Environmental Resources and Geohazards
Office -
Phone +48 566228520
E-mail

Education

 • 1952-1956 – Master degree studies: Nicolaus Copernicus University in Toruń, Faculty of Biology and Earth Sciences (master’s thesis entitled Relief and geological structure of Dębowa Góra)

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN), 1956-2004

 • 1962 - PhD in natural sciences (doctoral dissertation entitled Relif of marginal zone and types of deglaciation of glaciers in south Spitsbergen)
 • 1968 - postdoctoral scientific degree in Natural Sciences in the field of geomorphology (habilitation dissertation entitled Some of Quartenary issues in Spitsbergen)
 • 1974 - Professor extraordinarius in geography
 • 1982 - Full professor

Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Institute of Geography, 1997-1999

 • 1997-1999 - Full professor

Nicolaus Copernicus University 1971-1975, 1999-2007

 • 1999-2007 - Full professor

Research interests

 • Geomorphology
 • Glaciology
 • Regional geography

Awards and distinctions

 • 1968 – Award of the 1st Voievodship National Council in Bydgoszcz, team award for physiographic study
 • 1980, 1986 – Award of the Department of Mathematical-Physical and Geographical-Geological Sciences PAS for scientific studies on the Włocławek Reservoir
 • 1973 – Golden Badge of the Polish Geographical Society
 • 1999 – Medal awarded by the Polish Geographical Society
 • 2006 - Honorary member of the Polish Geographical Society
 • 1975 – Medal awarded by the University of Ferrara (Italy)
 • 1975 – Silver Badge „for Merits to development of the Toruń Scientific Society”
 • 1975 - Golden Badge of the Polish Society for Universal Knowledge
 • 1984 – Medal on the occasion of 25th anniversary of the Polish Academy of Sciences
 • 1987 - Badge „for Merits to the Toruń Voivodeship”
 • 1988 – Badge „for Merits to Toruń”
 • 2011 – Medal awarded by the Nicolaus Copernicus University „for Merits to development of the University”

Positions held and membership

 • 1968-2004 – head of the Department of Geomorphology and Hydrology of Lowlands of the IGSO PAS
 • 1969-2005 – member of the IGSO PAS Scientific Council
 • 1969-82 – member of the Executive Board of the Scientific Society in Toruń
 • 1972-75, 1978-2011 – member of the Committee for Geographical Sciences PAS (vice chairman 2000-2003)
 • 1973-79 and since 1988 – member of the Editorial Board of Przegląd Geograficzny
 • 1974 – founder member of the Polar Club of the Polish Geographical
 • 1978-91 – member of the Committee for Polar Research PAS
 • 1994-2001 – Editor-in-Chief of Przegląd Geograficzny
 • 2000-2003 – vice-chairman of the IGSO PAS Scientific Council
 • 2003-2005 – chairman of the IGSO PAS Scientific Council

International Geographical Union
1962-76 – correspondent member of the Commission for Geomorphological Mapping
1976-88 – full member of the Commission for Geomorphological Mapping
1988-96 – full member of the Commission for Catastrophic Geomorphological Processes
- during the conferences of the IGU in total 16 scientific presentations have been delivered on my part

Other activities

Scientific/Research training programmes

 • 1962, 1970 – the Norwegian Polar Institute in Oslo
 • 1994-1996 – visiting professor in the Institute of Geography at the Vienna University
 • 1996-1997 – visiting professor in the University of Innsbrűck

Didactic/Teaching activity

Lectures at the universities abroad

 • 1962 – Greifswald, Berlin, the former USSR – 1966, 1987-88 – Moscow, contracted by the Institute of Geography of the Russian Academy of Sciences, 1981 – Italy – Ferrara, Padua, 1981 – the UK – Cambridge, London, 1975 – Sweden – Lund, 1982 – Germany – Bochum, Kiel, Göttingen, Heidelberg, 1983 – Thailand – Bangkok, 1990 – Spain – Barcelona, 1991 – France – Aix-en-Provence, 1994, 1996 and 1997 – Austria – Vienna

Lectures at the Polish universities

 • 1999-2006 – Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz – lectures and seminars
 • 2003-2007 – Institute of Geography of the Nicolaus Copernicus University in Toruń – lectures in the field of geomorphology and regional geography as well as Master degree seminars

Promotorship of PhD and Master degree projects

 • Supervision of 15 PhD projects
 • Supervision of 15 Master degree projects

Field research

 • 1959, 1960, 1972, 1975, 1978-79 (13 months) – scientific expeditions to Spitsbergen: head of 3 expeditions, including the largest Polish Arctic expedition (construction of the Scientific Station in the Spitsbergen, 1978).
 • 1988, 1990 – international scientific expeditions to Tian Shan organized by the Institute of Geography of the Russian Academy of Sciences.

Science popularization

 • 1962-2010 - about 500 lectures of popular-science character within the framework of the meetings of the Polish Geographical Society and the Society of Universal Knowledge.
 • 15 popular-science articles in the popular Polish geographical magazine Poznaj Świat and also in other journals
 • ca. 80 popular-science articles in the press

Other interests

Tourism, cross-country skiing.

Publications

Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

Articles, chapters, papers and others

 • Szupryczyński J., 2011, Spitsbergen - tradycyjny obszar polskich badań polarnych. Wykład okolicznościowy, Absolwent, 16, s. 14-16.
 • Szupryczyński J., 2011, Druga wojna światowa na Svalbardzie, Przegl. Geogr., 83, z.4, s. 483-506.
 • Szupryczyński J., 2010, Rozwój geografii fizycznej na Uniwersytecie w Wiedniu, Przegl. Geogr., 82, z.3, s. 455-474.
 • Szupryczyński J., 2010, Spitsbergen - Svalbard, Wissenswertes Rund um die arktische Inselgruppe. R.Stange, 2008, Przegl. Geogr., 82, z.1, s. 117-121.
 • Szupryczyński J., 2008, [Dziewięćdziesiąt] 90 lat Przeglądu Geograficznego, Przegl. Geogr., 80, z.1, s. 9-22.
 • Szupryczyński J., 2007, Eksploracje Spitsbergenu, Przegl. Geogr., 79, z.3/4, s. 567-592.
 • Szupryczyński J., 2004, Model sedymentacji lądolodu vistuliańskiego na Nizinie Wielkopolskiej. L. Kasprzak. Poznań 2003, Przegl. Geogr., 76, z.3, s. 364-367.
 • Szupryczyński J., Lankauf K., 2001, Tekstura glin morenowych lodowca nr 69 (Tien-szan), [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. T.3, Geografia, 64, Wydaw. Nauk. UAM, Poznań,, s. 407-438.
 • Szupryczyński J., 2000, The cascade of the lower Vistula, [w:] Ed. Zbyszko Chojnicki, Jerzy J. Parysek, Polish Geography. Problems, researches, applications, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań,, s. 91-102.
 • Szupryczyński J., 2000, Kaskada dolnej Wisły, Przegl. Geogr., 72, z.1/2, s. 29-40.
 • Szupryczyński J., 1999, Kaskada dolnej Wisły. Czy budować zbiornik wodny w Ciechocinku, Przestrzeń, 9, z.3, s. 6-10.
 • Grześ M., Szupryczyński J., 1996, Zaporowe jezioro Merzbachera (Tien-Szan), Przegl. Geogr., 68, z.3/4, s. 429-445.
 • Grześ M., Szupryczyński J., 1996, Large floods in the lower Vistula River, GeoJournal, 38, nr 3, s. 235-240.
 • Szupryczyński J., 1995, [Dwudziestosześciolecie] 26-lecie badań na zbiorniku włocławskim i w jego otoczeniu, Kaskada, nr 1/2, s. 4-5.
 • Faustova M., Szupryczyński J., 1994, Istorija formirovanija lednikovych oblastek. Zakljucenie, [w:] Red. A.A. Velicko, L. Starkel, Paleogegraficeskaja osnova sovremennych landsaftov. Rezultaty rossijsko-polskich issledovanij, "Nauka", Moskva,, s. 54-56.
 • Szupryczyński J., 1994, Influence of the Włocławek reservoir on the geographical environment (Poland), [w:] Ed. Oya Masahiko, Applied geography for the mitigation of disasters and the conservation of natural environment, Konkon - Shoin Publ., Tokyo,, s. 281-290.
 • Valczik M., Makkaveer A., Faustova M., Szupryczyński J., 1994, Formirovanie gidroseti Pol'si i evropejskoj casti Rossii v processe degliaciacii, [w:] Red. A.A. Velicko, L. Starkel, Paleogegraficeskaja osnova sovremennych landsaftov. Rezultaty rossijsko-polskich issledovanij, "Nauka", Moskva,, s. 40-53.
 • Szupryczyński J., 1988, Morphology and ice melting in a Pomeranian outwash plain. Wda valley, Geographia Polonica, 55, s. 173-180.
 • Szupryczyński J., 1984, Glacial sedimentary forms of the present-day glaciation in Spitsbergen, Geographia Polonica, 50, s. 357-370.
 • Szupryczyński J., 1976, The effect of the reservoir near Włocławek on the geographical environment, Geographia Polonica, 33 1, s. 135-146.
 • Galon R., Szupryczyński J., 1973, The Polish Geographical Expedition to Vatnajökull (Iceland) June 5 to September 7, 1968, Geographia Polonica, 26, s. 5-15.
 • Kozarski S., Szupryczyński J., 1973, Glacial forms and deposits in the Sidujökull déglaciation area, Geographia Polonica, 26, s. 255-332.
 • Szupryczyński J., 1968, Glaciations in the Spitsbergen area, Geographia Polonica, 14, s. 175-184.
 • Szupryczyński J., 1965, Eskers and kames in the Spitsbergen area, Geographia Polonica, 6, s. 127-140.

Editorial publications

 • Babiński Z., Szupryczyński J., 1995, [Czterdziesty czwarty] 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Człowiek i środowisko. Referaty i postery, Courier.exe, Toruń,392 s.
 • Szupryczyński J., 1995, Krajobrazy Krajny. Przewodnik wycieczki nr 2, Courier.exe, Toruń,52 s.
 • Szupryczyński J., 1995, Hydrologiczne i geomorfologiczne problemy zbiornika Włocławek. Przewodnik wycieczki nr 1, Courier.exe, Toruń,59 s.

Abstracts, reviews, notes

 • Szupryczyński J., 2011, Od płatka śniegu do glacjalnych krajobrazów Polski. P. Kłysz. Poznań 2010, Przegl. Geogr., 83, z.1, s. 148-150.
 • Szupryczyński J., 2011, Na szczycie Kopernika, Głos Uczelni, 20, nr 7/8, s. 14-15.
 • Szupryczyński J., 2010, Współpraca polsko-niemiecka. Bernhard Nitz, Przegl. Geogr., 82, z.3, s. 475-477.
 • Szupryczyński J., 2009, Geomorfologia Pojezierza Myśliborskiego i Niziny Szczecińskiej. A. Karczewski. Poznań 2008, Przegl. Geogr., 81, z.1, s. 123-124.
 • Szupryczyński J., 2006, Terasy pradoliny Noteci koło Nakła, [w:] Red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski, Drogami wędrówek i badań Profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006). Przewodnik sesji terenowych. Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r, Oficyna Wydaw. Turpress, Toruń,, s. 166-168.
 • Szupryczyński J., 2006, Przebieg akumulacji rzecznej w górnym vistulianie w Kotlinie Sandomierskiej. P. Gębica. Warszawa 2004, Przegl. Geogr., 78, z.1, s. 153-156.
 • Szupryczyński J., 2004, Stratygrafia i środowiska sedymentacji zlodowacenia Wisły w południowej części Dolnego Powiśla. Toruń 2002, Przegl. Geogr., 76, z.3, s. 369-371.
 • Szupryczyński J., 2004, Rzeźba, budowa wewnętrzna i mechanizm przekształceń więcborskiej strefy marginalnej. M. Pasierbski. Toruń 2003, Przegl. Geogr., 76, z.3, s. 367-368.
 • Szupryczyński J., 1998, Tien-szan - tekstura glin morenowych lodowca nr 69, [w:] Red. Mariusz Rzetała, Tadeusz Szczypek, Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego. 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. Referaty, komunikaty, postery, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec,, s. 111-112.
 • Szupryczyński J., Lankauf K., 1998, Tekstura glin morenowych lodowca nr 69 (Tien-Szan), Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. III Seminarium, Poznań 1998, [b.w.], Poznań,, s. 110-111.
 • Szupryczyński J., 1997, Rozwój zlodowaceń plejstoceńskich i holoceńskich w Tien-szanie, [w:] Red. Alicja Breymeyer et al, Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia, PTG, Rynia,, s. 99.

Documentation studies

 • Szupryczyński J., 2011, Stefan Majdanowski, Przegl. Geogr., 83, z.3, s. 411-413.
 • Szupryczyński J., 2010, Heinz Kliewe (1918-2009), Przegl. Geogr., 82, z.1, s. 123-124.
 • Szupryczyński J., 2009, Spitsbergen - okres terra nullis, [w:] Red. Jacek Kozak, Małgorzata Luc, Geograf u progu ery kosmicznej, IGiGP UJ, Kraków,, s. 71-91.
 • Szupryczyński J., 2009, Tadeusz Murawski (1929-2008), Przegl. Geogr., 81, z.1, s. 127-128.
 • Szupryczyński J., 2009, Horst Mensching (1921-2008), Przegl. Geogr., 81, z.1, s. 125-126.
 • Szupryczyński J., 2008, Zebrania naukowe w Zakładzie Geomorfologii i Hydrologii Niżu IGiPZ PAN w Toruniu, Przegl. Geogr., 80, z.1, s. 165-167.
 • Szupryczyński J., 2007, Profesor Stanisław Leszczycki jako Dyrektor Instytutu Geografii PAN, Przegl. Geogr., 79, z.3/4, s. 391-393.
 • Szupryczyński J., 2004, Warsztaty Geomorfologiczne Spitsbergen 10-21 lipca 2003 r, Przegl. Geogr., 76, z.3, s. 373-380.
 • Szupryczyński J., 2003, [Siedemset] 700 posiedzeń naukowych w Zakładzie Geomorfologii i Hydrologii Niżu IGiPZ PAN w Toruniu, Przegl. Geogr., 75, z.4, s. 650.
 • Szupryczyński J., 2003, Ogólnopolskie spotkanie profesorów tytularnych geografii. Łódź, 23 III 2002 r, Przegl. Geogr., 75, z.1, s. 152-155.
 • Szupryczyński J., 2002, Stanisław Siedlecki (1912-2002), Przegl. Geogr., 74, z.4, s. 635-637.
 • Szupryczyński J., 2002, Władysław Mrózek (1909-2001), Przegl. Geogr., 74, z.2, s. 305-307.
 • Szupryczyński J., 2001, Profesor Marcin Rościszewski w 70. rocznicę urodzin, Przegl. Geogr., 73, z.3, s. 435-437.
 • Szupryczyński J., 2000, Mieczysław Liberacki (1929-1999), Przegl. Geogr., 72, z.3, s. 322-323.
 • Szupryczyński J., 1999, Sesja naukowa z okazji 45-lecia działalności Instytutu Geografii PAN [Warszawa, 4 IX 1998 r.], Przegl. Geogr., 71, z.1/2, s. 189-190.
 • Szupryczyński J., 1998, Zakład Geomorfologii i Hydrologii Niżu Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w latach 1953-1998, Przegl. Geogr., 70, z.3/4, s. 173-195.
 • Szupryczyński J., 1998, Osiemdziesięciolecie urodzin Profesora Heinza Kliewego, Przegl. Geogr., 70, z.3/4, s. 378-380.
 • Szupryczyński J., 1998, Nowa siedziba Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Przegl. Geogr., 70, z.1/2, s. 142-143.
 • Szupryczyński J., 1997, Mieczysław Klimaszewski (1908-1995), Nauka, nr 2, s. 287-290.
 • Szupryczyński J., 1997, Stefan Kozarski (1930-1996), Nauka, nr 1, s. 233-238.
 • Szupryczyński J., 1996, Mieczysław Klimaszewski, 1908-1995, Przegl. Geogr., 68, z.1/2, s. 255-257.
 • Szupryczyński J., Nowaczyk B., 1996, Stefan Kozarski, 1930-1996, Przegl. Geogr., 68, z.3/4, s. 523-525.
 • Szupryczyński J., 1995, Wyprawy naukowe w Tien-Szan, Głos Uczelni, 4, Wyd. specjalne, s. 18.
 • Szupryczyński J., 1995, Środkowoeuropejska konferencja geomorfologów. Austria, 17-27 VII 1994 r, Nauka, nr 1, s. 235-236.
 • Szupryczyński J., 1995, Clifford Embleton 1931-1994, Przegl. Geogr., 67, z.3/4, s. 418-420.
 • Szupryczyński J., 1995, Kto jest kim w PTG, Top Kurier, Toruń,114 s.
 • Szupryczyński J., 1995, Badania na Islandii, Głos Uczelni, 4, Wyd. specjalne, s. 16.
 • Szupryczyński J., 1995, Wyprawy, ekspedycje, podróże. Badania na Spitsbergenie, Głos Uczelni, 4, Wyd. specjalne, s. 15.
 • Szupryczyński J., 1995, Środkowoeuropejska Konferencja Geomorfologów. Austria, 17-27 VII 1994 r, Przegl. Geogr., 67, z.1/2, s. 191.
 • Szupryczyński J., 1995, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Głos Uczelni, 4, Wyd. specjalne, s. 12-14.
 • Szupryczyński J., 1993 (dr.1994), Zenon Krzysztofowicz 1934-1993, Przegl. geogr., 65, z.3/4, s. 477-478.
 • Szupryczyński J., 1994, Krzysztof Kulpa 1959-1993, Przegl. Geogr., 66, z.1/2, s. 228-229.
 • Szupryczyński J., 1993, Katastrofalne procesy geomorfologiczne w rejonie azjatycko-pacyficznym. Międzynarodowa konferencja, Tokio, 6-10 IX 1993 r, Nauka, nr 6, s. 117-119.
 • Szupryczyński J., , Marcin Rościszewski (1929-2002), Rocz. TN Warsz., 2002112-115 : fot.

Maps, atlases

 • Szupryczyński J., 1995, Pochodzenie i wiek rzeźby (przykłady), Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.2, Główny Geodeta Kraju, Warszawa,arkusz 23.4 (1 mapa).
 • Szupryczyński J., 2002, Sprzedać naukę [głos w dyskusji], Poznaj Świat, nr 6, s. 60-67.
 • Szupryczyński J., 2002, Parki narodowe Kalifornii, Poznaj Świat, nr 11/12, s. 64-71.
 • Szupryczyński J., 2000, Austria. Wycieczka naukowa, Austria, 20 czerwiec - 9 lipiec 2000. Przewodnik, PAN IGiPZ, Toruń,29 s.
 • Szupryczyński J., 1999, Lodowce Niebiańskich Gór, Poznaj Świat, nr 9/10, s. 19-25.
 • Szupryczyński J., 1998, W lodach Arktyki, Poznaj Świat, nr 12, s. 16-22.
 • Szupryczyński J., 1995, Tradycje PTG. Wystąpienie na 44 Zjeździe Towarzystwa w Toruniu, Poznaj Świat, nr 11, s. 72-74.