PEOPLE


Dr. Maria Bednarek-Szczepańska
Department of Rural Geography and Local Development
Office 422
Phone +48 226978922
E-mail

Education

 • 2005-2009 – PHD studies: Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN) (doctoral thesis entitled Role of local entities in development of rural tourism in selected areas of Lublin region)
 • 2002-2006 – Master’s degree studies: Universityof Warsaw, Inter-Faculty Studies in  Environmental Protection (master’s thesis entitled Prospects for development of rural tourism in the Skierbieszowski Landscape Park
 • 1999-2004 – Master’s degree studies: Universityof Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies (master’s thesis entitled System of protected areas in the western part of the Low Beskids Mts. Poland)
 • Academic career and degrees

  Institute of Geography and Spatial Organization PAS, since 2009

  • 2010 – PhD in geographical sciences, specialization in economic geography

  Research interests

 • Local development
 • Social activity in rural areas, social participation
 • Conflicts in spatial planning
 • Rural tourism
 • Positions held and membership

  • since 2015 - deputy editor of journal Studia Obszarów Wiejskich
  • 2009-2012 – a secretary of the Commission for the Master Theses Competition of the Polish Geographical Society
  • 2007-2010 – a vice-chairman of the Academic Branch of the Polish Geographical Society
  • 2003-2006 - an editorial secretary of popular-science journal Parki Narodowe  

  Other important research projects

  Participation in research projects:

  • 2010 – Medium-term Evaluation of the Programme for Rural Development in the years 2007-2013, the Ministry of Agriculture and Rural Development project carried out by a consortium Agrotec, IERiGŻ PIB, IUNG PIB (the case of study Rural Regeneration and Development)
  • 2008 – Report on the state and conditions of planning works in gminas (communes) as of the end of 2007 (project financed with the Ministry of Science and Higher Education funds, head Assoc. Prof. P. Śleszyński).
  • 2007 – Evaluation on EU legislation - Directive 85/337/EEC (Environmental Impact Assessment Directive) and Associated Amendments – carrying out evaluation and preparing report for Directorate-General for Enterpriseand Industry (European Commission): Bednarek M., Płoszaj A., 2007, Evaluation of Directive 85/337/EEC (Environmental Impact Assessment) and Associated Amendments. Poland Case Study.
  • 2006-2007 - Administrative Technologies and the Governance of Agrarian Reform: Liberal Modernization of the Polish Cadastral Infrastructure (University of Minnesota, USA, head: prof. Francis Harvey, J. Bański – coordinating the Polish part of the project) – coordination and drawing up questionnaires surveys.

  Publications

  Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes

  Books, reports

  Articles, chapters, papers and others

  • Dmochowska-Dudek K., Bednarek-Szczepańska M., 2018, A profile of the Polish rural NIMBYist, Journal of Rural Studies, 58, s. 52-66.
  • Bednarek-Szczepańska M., 2017, Rural tourism - "an apple of the eye" of rural policy in Poland, Europa XXI, 32, s. 37-50.
  • Bednarek-Szczepańska M., Dmochowska-Dudek K., 2017, Syndrom NIMBY jako wyzwanie dla jednostek samorządu terytorialnego, Mazowsze Studia Regionalne, 21, s. 103-116.
  • Dmochowska-Dudek K., Bednarek-Szczepańska M., 2017, The NIMBY syndrome in rural areas. The case of Poland. a research report, [w:] Red. Peter Jordan, New developments in the rural space of Central and South-East Europe. Proceedings of the meeting of the Working Group on Central Europe in conjunction with the German Congress of Geography, Berlin, September 30, 2015, ISR-Forschungsberichte, 43, Oesterreichische Akademie der Wissenschaften. Institut fuer Stadt- und Regionalforschung, Wien,, s. 99-119.
  • Bański J., Bednarek-Szczepańska M., 2016, The influence of landscape capital differentiation on the offer of agro-tourist facilities in Poland, [w:] Red. Elisabeth Kastenholz, Maria João Carneiro, Celeste Eusébio, Elisabete Figueiredo, Meeting challenges for rural tourism through co-creation of sustainable tourist experiences, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne,, s. 223-242.
  • Bednarek-Szczepańska M., 2016, Energetyka wiatrowa jako przedmiot konfliktów lokalizacyjnych w Polsce, Polityka Energetyczna, 19, 1, s. 53-72.
  • Bednarek-Szczepańska M., 2016, Wpływ konfliktu typu NIMBY na wiejską społeczność lokalną, Studia Obszarów Wiejskich, 41, s. 43-61.
  • Śleszyński P., Bednarek-Szczepańska M., Górczyńska M., Korcelli-Olejniczak E., 2016, Komentarz do Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku, Problemy Rozwoju Miast, 13, 1, s. 53-57.
  • Bednarek-Szczepańska M., 2015, Przedstawienia wiejskiej przestrzeni w publikacjach promocyjnych gmin, Przegląd Geograficzny, 87, 2, s. 299-319.
  • Bednarek-Szczepańska M., Dmochowska-Dudek K., 2015, Przestrzenny wymiar syndromu NIMBY na wsi w małych miastach w Polsce, Przegląd Geograficzny, 87, 4, s. 683-703.
  • Bednarek-Szczepańska M., 2014, Znaczenie syndromu NIMBY dla gospodarki przestrzennej. Przykłady konfliktów lokalizacyjnych na obszarach wiejskich w Polsce, [w:] Red. Stanisław Ciok, Krzysztof Janc, Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej. T. 2, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 33/2, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław,, s. 149-160.
  • Bednarek-Szczepańska M., Bański J., 2014, Lokalizacyjne uwarunkowania oferty gospodarstw agroturystycznych w Polsce, Przegląd Geograficzny, 86, 2, s. 243-260.
  • Więckowski M., Michniak D., Bednarek-Szczepańska M., Chrenka B., Ira V., Komornicki T., Rosik P., Stępniak M., Szekely V., Śleszyński P., Świątek D., Wiśniewski R., 2014, Road accessibility to tourist destinations of the Polish-Slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning, Geographia Polonica, 87, 1, s. 5-26.
  • Bański J., Bednarek-Szczepańska M., 2013, The influence of differentiation of the natural and landscape capital on the offer of the agro-tourist facilities in Poland, International Conference on Rural Tourism, Re-inventing rural tourism and the rural tourism experience, University of Aveiro, Aveiro,, s. 235-250.
  • Bednarek-Szczepańska M., 2013, Wiejski kapitał społeczny we współczesnej Polsce. Przegląd badań i uwagi metodyczne, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 13, s. 19-40.
  • Bednarek-Szczepańska M., 2013, Zróżnicowanie przestrzenne kapitału społecznego w Polsce - ujęcie przeglądowe, Przegląd Geograficzny, 85, 4, s. 573-597.
  • Bednarek-Szczepańska M., 2013, Podróż przez małopolską wieś 2050, Studia Obszarów Wiejskich, 31, s. 83-93.
  • Bednarek-Szczepańska M., Więckowski M., 2013, Możliwości pozyskania danych na temat zagospodarowania i ruchu turystycznego oraz propozycje wskaźników, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 252, s. 143-163.
  • Czapiewski K., Kulikowski R., Bański J., Bednarek-Szczepańska M., Mazur M., Ferenc M., Konopski M., 2013, The use of ITC in Mazovian agriculture, [w:] Eds. Paweł Chmieliński, Agnieszka Baer-Nawrocka, Knowledge as a factor of rural development, Rural Areas and Development, 10, Institute of Agricultural Economics and Food Economics, National Research Institute, Warsaw,, s. 45-57.
  • Więckowski M., Michniak D., Bednarek-Szczepańska M., Chrenka B., Ira V., Komornicki T., Rosik P., Stępniak M., Szekely V., Śleszyński P., Świątek D., Wiśniewski R., 2013, Pogranicze polsko-słowackie – przestrzeń dla rozwoju. Wyniki badań projektu INFRAREGTUR w zakresie dostępności przestrzennej, Małopolskie Studia Regionalne, 2-3, s. 129-142.
  • Bański J., Bednarek-Szczepańska M., 2011, Instrumenty polityki spójności oraz WPR. Znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa małopolskiego, Bliżej Brukseli, nr 8, s. 28-39.
  • Bednarek-Szczepańska M., 2011, Kwatery prywatne - źródło dochodu czy hobby? Przykład Lubelszczyzny, Wieś i Roln., nr 1, s. 147-161.
  • Bednarek-Szczepańska M., 2011, Mit o agroturystyce jako szansie rozwojowej dla polskiej wsi, Czas. Geogr., 82,, 3, s. 249-270.
  • Bednarek-Szczepańska M., 2011, Agritourism in Poland - self governments' views versus reality, [w:] Ed. Andras Donat Kovacs, Aspects of localities. III. East-Central European Regional Seminar, Pecs-Orfu, 7-10 October, 2010, Discussion Papers. Special, Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Pesc,, s. 78-88.
  • Bednarek-Szczepańska M., 2011, Organizacje pozarządowe na obszarach pozametropolitalnych na przykładzie wybranych regionów, [w:] Red. Monika Wesołowska, Wiejskie obszary peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji, Studia Obszarów Wiejskich, 26, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 217-231.
  • Bednarek-Szczepańska M., 2010, Agroturystyka i rolnictwo ekologiczne, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas rolnictwa Polski, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 118-122.
  • Bednarek-Szczepańska M., 2010, Rola samorządów lokalnych w kształtowaniu przestrzeni turystycznej Lubelszczyzny, [w:] Red. Paulina Szmielińska-Pietraszek, Wioletta Szymańska, Przemiany ilościowe i jakościowe w przestrzeni geograficznej, Wydaw. Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk,, s. 108-119.
  • Bednarek-Szczepańska M., 2010, Private accomodation - source of income or hobby? Study of the selected areas in the Lublin Province, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, 20 years of socio-economic transformations in countries of Central and Eastern Europe - an attempt of accounts, Geopolitical Studies, 16, PAN IGiPZ, Warsaw,, s. 579-596.
  • Bednarek-Szczepańska M., Więckowski M., Komornicki T., 2010, Konflikty przestrzenne w wybranych gminach, [w:] Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon, Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach, Studia, 130, KPZK PAN, Warszawa,, s. 90-120.
  • Bednarek-Szczepańska M., Wiśniewski R., Szejgiec B., Niedźwiecki J., 2010, Studia przypadków (wybrane gminy), [w:] Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon, Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach, Studia, 130, KPZK PAN, Warszawa,, s. 130-177.
  • Śleszyński P., Solon J., Bednarek-Szczepańska M., Komornicki T., Więckowski M., 2010, Dyskusja wyników i wnioski, [w:] Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon, Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach, Studia, 130, KPZK PAN, Warszawa,, s. 121-126.
  • Bański J., Janicki W., Bednarek-Szczepańska M., Czapiewski K., Mazur M., 2009, Ocena wpływu instrumentów polityki spójności oraz wspólnej polityki rolnej na rozwój społeczny i gospodarczy obszarów wiejskich w województwie małopolskim, Małopolskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, Kraków,, s. 3-82.
  • Bednarek-Szczepańska M., 2009, Próby kształtowania wizerunku i funkcji turystycznej w peryferyjnej gminie rolniczej - przykład gminy Hrubieszów, [w:] Red. Piotr Palich, Marka wiejskiego produktu turystycznego. Monografia, Wydaw. Akademii Morskiej, Gdynia,, s. 51-58.
  • Bednarek-Szczepańska M., 2009, Wybrane problemy dostępności i pozyskiwania danych do badań empirycznych w zakresie agroturystyki, [w:] Red. Eugeniusz Rydz, Roman Rudnicki, Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej, Studia Obszarów Wiejskich, 17, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 9-19.
  • Bednarek M., 2008, Moda na turystykę wiejską - obiecujący trend czy niespełnione nadzieje? Przykład wybranych obszarów Lubelszczyzny, [w:] Red. nauk. Grzegorz Gołembski, Nowe trendy rozwoju turystyki, Wydaw. PWSZ, Sulechów,, s. 311-320.
  • Bednarek M., 2008, Gmina Rewal jako obszar pełniący funkcję turystyczną. Współczesne procesy rozwoju turystyki ze szczególnym uwzględnieniem roli samorządu lokalnego, [w:] Red. Dariusz Świątek, Maria Bednarek, Piotr Siłka, Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka, Dokumentacja Geograficzna, 36, PAN; PTG, Warszawa,, s. 229-235.
  • Bednarek M., 2007, Rural aras along the eastern border of the European Union - problems and perspectives of development with special consideration of tourism (on the example of three Polish municipalities), Regional development in Central Europe - cohesion or competitiveness, Europa XXI, 16, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 167-179.
  • Bednarek M., 2007, Internet w promocji turystycznej - nowy kierunek badań geograficznych. Przykład wybranych gmin województwa lubelskiego, [w:] Red. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz, Badania regionalne - wybrane problemy, Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych, 3, IG AŚ, Kielce,, s. 17-24.
  • Bednarek M., 2007, Promocja w turystyce wiejskiej - działania kwaterodawców na przykładzie wybranych obszarów Lubelszczyzny, Czas. Geogr., 78, z.3, s. 180-195.
  • Bednarek M., 2006, Możliwości rozwoju turystyki wiejskiej na obszarze Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego, [w:] Red. Ewa Pałka, Gospodarka wielofunkcyjna ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich, IG AŚ, Kielce,, s. 91-108.
  • Bednarek M., 2006, Uwarunkowania i możliwości wykorzystania turystycznego parków krajobrazowych województwa lubelskiego, Probl. Turyst., 29, z.1-4, s. 111-138.

  Editorial publications

  Abstracts, reviews, notes

  • Bednarek-Szczepańska M., Dmochowska-Dudek K., 2015, The characteristics of NIMBY type siting conflicts in rural areas of Poland, [w:] Ed. Piotr Siłka, Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts, IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa,, s. 50.
  • Bański J., Bednarek-Szczepańska M., 2013, The influence of differentiation of the natural and landscape capital on the offer of the agro-tourist facilities in Poland, International Conference on Rural Tourism, Re-inventing rural tourism and the rural tourism experience, University of Aveiro, Aveiro,, s. 36.
  • Czapiewski K., Kulikowski R., Bański J., Bednarek-Szczepańska M., Mazur M., 2012, ICT in Polish agriculture – the way to overcome spatial peripherality?, Networked Regions and Cities in Times of Fragmentation: Developing Smart, Sustainable and Inclusive Places. Annual European Conference, Sunday 13th May - Wednesday 16th May 2012, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands, Regional Studies Association, Seaford,, s. 42-43.
  • Bednarek-Szczepańska M., 2009, Wybrane problemy funkcjonowania kwater prywatnych na obszarach wiejskich Lubelszczyzny, IV Ogólnopolska Konferencja Geografów Doktorantów, 25-27.09.2009, Poznań. Abstrakty, Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM, Poznań,, s. 9.
  • Bański J., Bednarek M., 2008, Introduction to the volume, [w:] Eds. Jerzy Bański, Maria Bednarek, Contemporary changes of agriculture in East-Central Europe, Rural Studies [Studia Obszarów Wiejskich], 15, PTG; PAN IGiPZ, Warsaw,, s. 5.