IGSO PAS > People > Member
Dr. Rafał Wiśniewski
Department of Spatial Organization
Office 428
Phone +48 226978928
E-mail

Education

 • 1996-2001 – Master’s degree studies: University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, Institute of Developing Countries (master’s thesis entitled Tourist values vs. transportation accessibility in Rajasthan)
 • 1998-2001 – Complementary studies in Environment Protection, University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies
 • 2005-2001- PhD  studies: Institute of Geography and Spatial Organization PAS (doctoral dissertation entitled Commuting to Białystok – transformations in the period 1983-2005 at the background of demographic and social situation)

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN), since 2010

 • 2011 – PhD in Earth Sciences, focusing in geography (doctoral dissertation entitled Commuting to Białystok – transformations in the period 1983-2005 against the background of demographic and social situation)

Research interests

 • Population mobility (migrations, commuting)
 • Demographic and social transformations at the regional and local scale
 • Transborder interactions

Awards and distinctions

 • 2009 – Scholarship of the Marschall Office of the Masovia Voivodeship financed with the funds provided by the European Social Fund and by the State Budget within the framework of the Integrated Operational Programme of Regional Development, Regional Innovative Strategies and Knowledge Transfer

Projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Popular science publications

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

 • Wiśniewski R., 2018, Polacy za granicą - wyniki głosowania, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Atlas wyborczy Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa,, s. 323-336.
 • Śleszyński P., Krystian H., Brygida S., Wiśniewski R., 2018, Perspektywa geografii i studiów regionalnych w badaniach nad migracjami w Polsce po 1989 r., [w:] Red. Anna Horolets, Magdalena Lesińska, Marek Okólski, Raport o stanie badań na migracjami w Polsce po 1989 roku, Komitet Badań nad Migracjami PAN, Warszawa,, s. 257-306.
 • Śleszyński P., Wiśniewski R., Szejgiec-Kolenda B., 2018, Demographic processes in Poland in the years 1946-2016 and their consequences for local development: Current state and research perspectives, Geographia Polonica, 91, 3, s. 317-334.
 • Komornicki T., Wiśniewski R., 2017, Border traffic as a measure of trans-border relations, Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 159, s. 151-172.
 • Wiśniewski R., 2017, Spatial differentiation of urban population change in Russia, Bulletin of Geography Socio-economic Series, 38, s. 143-162.
 • Wiśniewski R., 2017, Etniczny wymiar depopulacji w Rosji w ujęciu regionalnym, Przegląd Wschodnioeuropejski, 8, 2, s. 125-143.
 • Wiśniewski R., 2016, Ludność żydowska w krajobrazie etnicznym Rosji (1989-2010), Kwartalnik Historii Żydów, 4, s. 911-927.
 • Wiśniewski R., 2016, Przemiany etniczne na Krymie - od inkorporacji do Rosji carskiej po aneksję przez Federację Rosyjską (1783-2014), Przegląd Wschodnioeuropejski, 7, 2, s. 73-87.
 • Wiśniewski R., Szejgiec-Kolenda B., Śleszyński P., 2016, Population changes and population ageing in Poland between 1960 and 2011, Geographia Polonica, 89, 2, s. 259-265.
 • Wiśniewski R., 2015, Społeczna percepcja dostępności przestrzennej do usług, Studia Regionalne i Lokalne, 4, s. 44-63.
 • Wiśniewski R., Komornicki T., 2015, The influence of road corridors on the social condition of adjacent areas, EUROPA XXI, 28, s. 53-70.
 • Więckowski M., Michniak D., Bednarek-Szczepańska M., Chrenka B., Ira V., Komornicki T., Rosik P., Stępniak M., Szekely V., Śleszyński P., Świątek D., Wiśniewski R., 2014, Road accessibility to tourist destinations of the Polish-Slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning, Geographia Polonica, 87, 1, s. 5-26.
 • Wiśniewski R., 2014, The spatial and nationality aspects of depopulation in the European part of the Russian Federation, Geographia Polonica, 87, 1, s. 47-60.
 • Komornicki T., Wiśniewski R., Stępniak M., Siłka P., Rosik P., 2013, Rynek pracy w województwie mazowieckim, Mazowsze Studia Regionalne, 12, s. 11-38.
 • Więckowski M., Michniak D., Bednarek-Szczepańska M., Chrenka B., Ira V., Komornicki T., Rosik P., Stępniak M., Szekely V., Śleszyński P., Świątek D., Wiśniewski R., 2013, Pogranicze polsko-słowackie – przestrzeń dla rozwoju. Wyniki badań projektu INFRAREGTUR w zakresie dostępności przestrzennej, Małopolskie Studia Regionalne, 2-3, s. 129-142.
 • Wiśniewski R., 2013, Metoda szacowania rzeczywistej liczby miejsc pracy i liczby pracujących, Polityka Społeczna, 472, 7, s. 14-19.
 • Wiśniewski R., 2013, Poprawa satysfakcji społecznej jako wynik realizacji inwestycji drogowych, [w:] Red. nauk. Rafał Wiśniewski, Piotr Rosik, Polityka przestrzenna a transportowa - ewaluacja inwestycji infrastrukturalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa,, s. 49-61.
 • Wiśniewski R., 2013, Przemiany terytorialne państwa rosyjskiego – aspekt histo­ryczno-polityczny, [w:] Red. Piotr Eberhardt, Studia nad geopolityką XX wieku, Prace Geograficzne, 242, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa,, s. 365-385.
 • Rosik P., Wiśniewski R., 2012, Ruch graniczny z Polski do obwodu kaliningradzkiego na tle pozostałych odcinków zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, [w:] Red. Arkadiusz Żukowski, Marcin Chełminiak, Wojciech Kotowicz, Wojciech T. Modzelewski, Demokracja lokalna a współpraca transgraniczna na pograniczu polsko-rosyjskim, Instytut Nauk Politycznych, Olsztyn,-
 • Wiśniewski R., 2012, Codzienne dojazdy do pracy - metodyczne aspekty badania wielkości i struktury dojazdów na przykładzie Białegostoku, Studia Regionalne i Lokalne, 49, 3, s. 50-64.
 • Wiśniewski R., 2012, Demograficzne aspekty dojazdów do pracy na przykładzie Białegostoku i województwa podlaskiego, [w:] Red. nauk. Piotr Rosik, Rafał Wiśniewski, Dostępność i mobilność w przestrzeni, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 147-156.
 • Bednarek-Szczepańska M., Wiśniewski R., Szejgiec B., Niedźwiecki J., 2010, Studia przypadków (wybrane gminy), [w:] Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon, Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach, Studia, 130, KPZK PAN, Warszawa,, s. 130-177.
 • Rosik P., Stępniak M., Wiśniewski R., 2010, Dojazdy do pracy do Warszawy i Białegostoku - alternatywne podejście metodologiczne, Studia Reg. Lok., nr 2, s. 77-98.
 • Wiśniewski R., 2010, The intensity and the structure of the cross-border traffic at the eastern boundary of Poland on the basis of a field study, European Union external and internal borders - interactions and networks, Europa XXI, 20, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 31-44.
 • Szejgiec B., Wiśniewski R., 2008, Struktura i wielkość ruchu granicznego na granicy polsko-ukraińskiej, [w:] Red. S. Dołzbłasz, A. Raczyk, Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych. Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 4, IGiRR UWr, Wrocław,, s. 121-129.
 • Wiśniewski R., 2007, Codzienne dojazdy do pracy do Białegostoku - założenia badawcze, [w:] Red. Iwona Kiniorska, Stanisław Sala, Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych, Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych, 2, IG AŚ, Kielce,, s. 441-450.
 • Wiśniewski R., 2006, Wpływ poziomu wykształcenia na ruchliwość przestrzenną mieszkańców Białegostoku (na podstawie badań ankietowych), [w:] Red. Tomasz Komornicki, Zbigniew Podgórski, Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka, Dokumentacja Geograficzna, 33, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 266-271.

Editorial publications

 • Wiśniewski R., Rosik P. (red. nauk.), 2013, Polityka przestrzenna a transportowa - ewaluacja inwestycji infrastrukturalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa,179 s.
 • Rosik P., Wiśniewski R. (red. nauk.), 2012, Dostępność i mobilność w przestrzeni, PAN IGiPZ, Warszawa,242 s.
 • Wiśniewski R., Gierańczyk W., 2008, Geografia we współczesnym systemie kształcenia, Dokumentacja Geograficzna, 38, PAN; PTG, Warszawa,104 s.

Abstracts, reviews, notes

 • Zaucha J., Komornicki T., Szejgiec-Kolenda B., Wiśniewski R., 2016, Trade linkages and the role of territorial capital in the time of global crisis. A local perspective from Poland, Regional and Urban Studies for Strategic Planning and Development. RSA-Russia Conference 2016, 24th - 25th October 2016, St Petersburg, Russia, Regional Studies Association, St Petersburg,, s. 17.
 • Śleszyński P., Szejgiec-Kolenda B., Wiśniewski R., 2016, Procesy starzenia się ludności w Polsce w ostatnich 50 latach, Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków,, s. 137.
 • Komornicki T., Wiśniewski R., 2015, Editorial, Europa XXI, 28, s. 5-7.
 • Komornicki T., Wiśniewski R., Szejgiec-Kolenda B., Zaucha J., 2015, Lokalny wymiar procesów globalnych na przykładzie powiązań handlowych polskich powiatów, [w:] Red. Zbigniew Zioło, Wioletta Kilar, Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług”, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa,, s. 48-49.
 • Komornicki T., Zaucha J., Szejgiec-Kolenda B., Wiśniewski R., 2015, Impact of economic crisis on local development: Evidence from Polish regions, [w:] Ed. Piotr Siłka, Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts, IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa,, s. 22.
 • Szejgiec B., Wiśniewski R., 2008, Struktura i wielkość ruchu granicznego na wschodniej granicy Polski, Europa bez granic - nowe wyzwania - nowa jakość przestrzeni. IX międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych", 23-24 października 2008, Wrocław, IGiGP UWr, Wrocław,, s. 60.
 • Wiśniewski R., 2006, Rozwój przestrzenny sieci autostrad na świecie. S.M. Koziarski, Opole 2004, Czas. Geogr., 77, z.1/2, s. 120-122.
 • Wiśniewski R., 2006, Morze Azowskie i Cieśnina Kerczeńska. Nazewnictwo geograficzne, Geogr. w Szk., 59, nr 2, s. 54-55.
 • Wiśniewski R., 2005, Zjawiska krasowe na zachodnim Kaukazie, Geogr. w Szk., 58, nr 5, s. 302-307.