Właściwości lecznicze klimatu Ciężkowic

Date: 2014-06-23 - 2014-09-30

Supervisor: Krzysztof Błażejczyk

Contractors: Jarosław Baranowski, Magdalena Kuchcik, Paweł Milewski, Jakub Szmyd

Orderer institution: Urząd Miasta Ciężkowice
No.: DI-070- 33 / 2014

(project zamawiany)

Projek dotyczy oceny własciwości leczniczych klimatu Ciężkowic. Został wykonany w związku z zamierzenem Ciężkowic przyznania miastu statusu uzdrowiska.

Opracowanie zawiera ocenę ogólnych warunków klimatycznych, ocenę zróżnicowqania klimatu w skali kolanej oraz oceny: klimatu akustycznego, stanu aerosanitarnego, natężenia pól elektromagnetycznych.

Go back