IGSO PAS > Science > Projekt

Kierunki i czynniki przemian funkcji małych miast Północno-Wschodniej Polski

Date: -

Supervisor: Piotr Korcelli

Contractors: Piotr Korcelli, Ewa Korcelli-Olejniczak, Filip Piotrowski

Orderer institution: Narodowe Centrum Nauki
No.: 2015/19/B/HS4/00114

(project OPUS)

Projekt dotyczy kierunków zmian funkcji miast Polski Północno-Wschodniej. Obszar badań to pełny zbiór miast poniżej 20 tysięcy mieszkańców w województwie mazowieckim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. W projekcie przewiduje się badania na pełnym zbiorze miast oraz w zakresie studiów przykładowych metodami iliściowymi i jakościowymi. Planowana jest obserwacja terenowa i dokumentacja fotograficzna.  

Publications

Articles

  • Korcelli Piotr, Korcelli-Olejniczak Ewa: Small towns in settlement systems - the metropolitan age. - Studia Regionalia 2017, 50 - s. 70-85.

Chapters

  • Korcelli Piotr, Korcelli-Olejniczak Ewa: From metropolis to megacity. [w]: The rise of megacities. Challenges, opportunities and unique characteristics. Red. Jerzy Kleer, Katarzyna Anna Nawrot. London: World Scientific Publishing Europe, 2018 - s. 61-76.

Go back