Ocena warunków klimatycznych uzdrowiska Jedlina-Zdrój

Date: 2016-07-27 - 2019-09-28

Supervisor: Krzysztof Błażejczyk

Contractors: Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Jakub Szmyd

Orderer institution: Gmina Jedlina-Zdrój

(project inny)

Celem projektu jest przeprowadzenie badań oraz dokonanie oceny warunków klimatycznych w Jedlinie-Zdroju z punktu widzenia potrzeb klimatoterapii (warunki meteorologiczne, klimat akustyczny, zapylenie powietrza, pola elektromagnetyczne). Projekt zakończy się monografia klimatu i bioklimatu uzdrowiska, która będzie podstawą ewentualnego wydania świadectwa potwierdzającego lecznicze właściwości klimatu.

Go back