The role and spatial effect of cultural heritage and identity

Date: 2004-01-01 - 2006-12-31

Supervisor in IGSO PAS: Piotr Korcelli

Contractors: Tomasz Komornicki, Mariusz Kowalski, Jerzy Solon

Acronym: ESPON 1.3.3.
Program: ESPON
Leading partner: Wydział Ekonomii Uniwersytetu w Wenecji, Włochy

Go back